Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

THANH TRA CHÍNH PHỦ CÔNG BỐ SAI PHẠM VỤ “BIỆT THỦ YÊN BÁI”

Sau gần 4 tháng thanh tra, Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc quản lý xây dựng khu biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái cũng như việc kê khai tài sản liên quan đến khu đất này. Sau đây là những kết luận thanh tra cuối cùng được thanh tra:
- Không thẩm định nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở
Theo kết luận thanh tra, ngày 05/01/2014 và ngày 08/02/2015, bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Quý) cùng 40 gia đình đã thỏa thuận về việc các hộ này góp tiền giao cho bà Huệ đại diện đứng tên trên hồ sơ giấy tờ đất để thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái và thực hiện chuyển mục đích sang đất ở, sau đó chuyển giao lại cho các hộ để cải tạo thành khu dân cư sinh sống cùng nhau.
Trong năm 2014 và đầu năm 2016, bà Huệ đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 4 hộ dân tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái với tổng diện tích hơn 67.000m2 đất. Tổng số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng là 950 triệu đồng. Ngày 02/7/2015, bà Huệ nộp 05 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với tổng diện tích hơn 13.000m2 và xin tách thành 11 thửa. Ngày 05/5/2016 bà Huệ nộp một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng hơn 300m2 đất rừng sản xuất sang đất ở.
Sau khi được UBND Thành phố Yên Bái cho phép và việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên từ đất nông nghiệp sang đất ở, được tách thửa, bà Huệ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở này cho 37 hộ dân (trong tổng số 40 hộ đã thỏa thuận với bà Huệ) với diện tích hơn 10.000m2. Ngoài ra, bà Huệ có đơn xin trả lại hơn 4.000m2 đất nông nghiệp cho Nhà nước để làm đường đi chung cho các hộ dân trong đó có khu nhà của bà Huệ và đã được UBND Thành phố Yên Bái giảm trừ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huệ.
Qua thanh tra cho thấy trong 06 hồ sơ mà UBND Thành phố Yên Bái cho phép bà Huệ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với tổng diện tích hơn 13.000m2, cơ quan chức năng, UBND Thành phố Yên Bái đã không thẩm định nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là vi phạm Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Việc để bà Huệ và các hộ dân tự thành lập khu dân cư, tự làm đường giao thông là không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đất đai, không phù hợp với nội dung đã được Thủ tướng phê duyệt về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Yên Bái.
Theo Quyết định số 2821 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của TP. Yên Bái, diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sang đất ở tại phường Minh Tân là 1,42ha. Tuy nhiên chỉ tính riêng gia đình ông Quý đã được UBND Thành phố Yên Bái cho phép chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở là hơn 1,3ha và chiếm hơn 93% kế hoạch mà UBND tỉnh phê duyệt tại phường Minh Tân. Ngoài ra, UBND Thành phố Yên Bái cho phép bà Huệ chuyển đổi hơn 1.000m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở là không đúng về loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Đối với diện tích đất nông nghiệp bà Huệ trả lại hơn 4.000m2 để làm đường giao thông nội bộ cho các hộ trong đó có gia đình mình đã được UBND Thành phố giảm trừ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không quản lý để bà Huệ và các hộ tự ý làm đường giao thông là không đúng quy định theo Luật Xây dựng.
- Xây dựng nhiều công trình không phép
Thanh tra Chính phủ cũng kết luận việc UBND Thành phố Yên Bái cấp phép xây dựng cho gia đình bà Huệ chưa đúng với quy định của Luật Xây dựng.
Tại thời điểm thanh tra, trên khu đất của gia đình mình, bà Huệ xây dựng nhà 3 tầng, 1 tum, diện tích xây dựng tầng 1 là hơn 260m2, tổng diện tích sàn là hơn 845m2. Thanh tra Chính phủ kết luận gia đình bà Huệ đã xây thêm 1 tum, vượt diện tích 345m2 sàn xây dựng so với giấy phép được cấp.
Ngoài ra bà Huệ đã xây dựng một số công trình không phép gồm: 1 nhà thờ gỗ cũ, 1 nhà sàn gỗ cũ, 1 cây cầu bắc qua hồ nước, 1 căn nhà mái bằng làm bếp. UBND Thành phố Yên Bái và các cơ quan chức năng chưa thực hiện kiểm tra xử lý những vi phạm xây dựng trên của gia đình bà Huệ. Về việc xác định tiền sử dụng đất khi chuyển đối mục đích sử dụng đất khu biệt phủ, Thanh tra Chính phủ cho rằng cơ quan chức năng Thành phố Yên Bái đã giảm trừ cho bà Huệ hơn 2 tỉ được xác định chi phí đào, đắp mặt bằng là thiếu căn cứ, thiếu cơ sở thực tế.
- Kê khai tài sản không trung thực
Về việc chấp hành pháp luật của ông Phạm Sỹ Quý liên quan đến khu đất tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân Thành phố Yên Bái, qua thanh tra, đối chiếu với bản kê khai tài sản thu nhập năm 2014 của ông Quý thì Giám đốc Sở này đã không kê khai 1.200m2 đất ở, 59.597,5m2 đất nông nghiệp do bà Huệ đứng tên, không kê khai tiền vay ngân hàng 3,8 tỉ đồng. Năm 2015 ông Quý không kê khai 13.111,3m2 đất ở, 41.568m2 đất nông nghiệp do bà Huệ đứng tên; không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 6 tỉ đồng và tiền bố mẹ cho 1,9 tỉ đồng.
Đối với việc kê khai tài sản của ông Quý khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái: Năm 2016, ông Quý kê khai thiếu 7.905,8m2 đất ở, 27.556m2 đất nông nghiệp do bà Huệ đứng tên; không kê khai 1 nhà diện tích 500m2 tại tổ 51 phường Minh Tân, không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9 tỉ đồng và vay bạn bè 60 cây vàng.
Qua kiểm tra, ông Quý đã ký 4 hợp đồng tín dụng vay ngân hàng gồm: Năm 2014 vay của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái 3,8 tỉ đồng. Năm 2015, 2016 ký 3 hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái vay 9,55 tỉ đồng mục đích để xây nhà và sửa nhà. Đến 31/12/2016 gia đình ông Quý còn nợ ngân hàng hơn 9 tỉ đồng. Theo giải trình của ông Quý, khoản tiền vay trên gia đình sử dụng một phần để xây nhà ở, khu trang trại với tổng chi phí khoảng 7 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ kết luận, UBND Thành phố Yên Bái cho phép bà Huệ chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 13.000m2 đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không thẩm định nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không đúng quy định.
Trách nhiệm chính thuộc về Phó Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái đã ký các quyết định cho phép bà Huệ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái với vai trò là người đứng đầu, Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Yên Bái và các cá nhân có liên quan.
Ông Phạm Sỹ Quý là đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhưng đã không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai. Việc kê khai thiếu trung thực của ông Quý đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy của Nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai; vi phạm Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.
Theo Thanh tra Chính phủ, những vi phạm trên của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh./.

                                                                                            Hướng Dương
Comments
6 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

6 nhận xét:

 1. Ông Phạm Sỹ Quý là đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhưng đã không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai. Việc kê khai thiếu trung thực của ông Quý đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy của Nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai; vi phạm Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

  Trả lờiXóa
 2. Vậy là sau bao nhiêu tháng chờ đợi cuối cũng người dân cả nước cũng có được câu trả lời thích đáng từ phía chính quyền về số tài sản mà ông Phạm Sỹ Quý hiện có. Chung quy lại một điều số tài sản đó ông Quý có được không phảo do vợ chồng ông làm ăn tích cóp mà có mà thực chất là hợp lý hóa một cách vô lý. Và những gì khokng thuộc về mình chắc chắn sẽ bị tịch thu mà thôi. Và đây cingx là bài học, lời nhắc nhở cho kẻ nào đang sống trong ngôi biệt phủ kiểu như ông Quý.

  Trả lờiXóa
 3. iệc để bà Huệ và các hộ dân tự thành lập khu dân cư, tự làm đường giao thông là không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đất đai, không phù hợp với nội dung đã được Thủ tướng phê duyệt về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Yên Bái

  Trả lờiXóa
 4. Thanh tra xằng bậy. Người ta làm ăn lương thiện, kí cóp tài sản rồi xây nhà cao, cửa rộng thì bị thanh tra. Thanh tra cái con chim cút cụt đuôi thì có. Tui thấy ông Quý làm ăn đàng hoàng chứ có ăn bẩn đâu mà thanh tra với kiểm tra. Chẳng tin được mấy cái vụ thanh tra chính phủ này nọ. Ông nào không dính tràm thì đi thanh tra đi. Tay dính toàn là tràm không mà đòi thanh tra người này, thanh tra người nọ. Thanh tra con cá tra thì có.

  Trả lờiXóa
 5. Ông Phạm Sỹ Quý là đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhưng đã không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai. Việc kê khai thiếu trung thực của ông Quý đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy của Nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai; vi phạm Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

  Trả lờiXóa
 6. Bangtuyetnhietdoi10:13 28 tháng 11, 2017

  Vậy là sau bao nhiêu tháng chờ đợi cuối cùng người dân cả nước cũng có được câu trả lời thích đáng từ phía chính quyền về số tài sản mà ông Phạm Sỹ Quý hiện có. Chung quy lại một điều số tài sản đó ông Quý có được không phải do vợ chồng ông làm ăn tích cóp mà có mà thực chất là hợp lý hóa một cách vô lý. Và những gì không thuộc về mình chắc chắn sẽ bị tịch thu mà thôi. Và đây cũng là bài học, lời nhắc nhở cho kẻ nào đang sống trong ngôi biệt phủ kiểu như ông Quý.

  Trả lờiXóa