Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

BOT CAI LẬY VÀ CÁCH ỨNG XỬ THIẾU VĂN HÓA CỦA MỘT BỘ PHẬN TÀI XẾ

BOT CAI LẬY VÀ CÁCH ỨNG XỬ THIẾU VĂN HÓA CỦA MỘT BỘ PHẬN TÀI XẾ
Câu chuyện đổi tiề n l ẻ để trả khi đ i qua tr ạm thu phí để gây khó khă n cho l ự c l ượng thu phí c ó lẽ l à câu chuyện không quá mớ i n...
20 nhận xét

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

“MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG” BÙI THANH HIẾU MƯU HẠI HỒ NGỌC THẮNG NHÂN VỤ TRỊNH XUÂN THANH

“MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG” BÙI THANH HIẾU MƯU HẠI HỒ NGỌC THẮNG NHÂN VỤ TRỊNH XUÂN THANH
Bạn đọc đã quá quen thuộc với cái tên phản động Bùi Thanh Hiếu nên có lẽ câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ đi thẳng vào vấn đề xoay quanh ...
11 nhận xét