Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

CẢNH GIÁC KHI CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

CẢNH GIÁC KHI CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
          S ự kiện gian lận trong điểm thi THPT Quốc Gia đ ã gây nhức nh ối trong l òng dư lu ận về sự thiếu lương t âm trong ngh ề gi áo v...
45 nhận xét

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

VĨNH BIỆT CÁC ANH - NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

VĨNH BIỆT CÁC ANH - NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG
          Còn nh ớ độ năm ấy, khi đất nước Ph áp b ị khủng bố, HỌ nói: "Pray for Paris", khi m áy bay một h ãng hàng không c ủa...
10 nhận xét