Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

ĐỪNG MƯỢN DANH VUA TRẦN NHÂN TÔNG NHƯ THẾ!


Tôi là một công dân sinh ra, lớn lên và hiện tại làm việc tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam, nơi đây gần một ngàn năm trước cũng chính là kinh đô của vua Trần Nhân Tông trị vì.
Những ngày gần đây trước tình hình Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, trên mạng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh share ầm ầm một bức ảnh được cho là di chúc của vua Trần Nhân Tông, và họ cho rằng đấy là một cơ sở vững chắc để phản đối mấy dự luật kia, là cơ sở để kêu gọi mọi người đi biểu tình. Trước những thông tin và suy nghĩ sai lệch trên, tôi xin được đưa ra một vài dẫn chứng để vạch mặt những kẻ đã mượn danh vua Trần, tôi sẽ chỉ ra bản di chúc đó chỉ là một sản phẩm giả mạo không đáng tin, rất nhiều người đang bị dắt mũi và cần được giải độc. Cụ thể:
Bản "Di chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông" đi đâu cũng thấy này là... hư cấu hoàn toàn. Một câu chuyện bịa đặt được kể 1000 lần thì sẽ thành... chuyện thật, người già còn dốt sử như vậy bắt giới trẻ giỏi sử kiểu gì đây?
Thứ nhất, thời đấy người Việt không gọi Tàu là "Trung Hoa" mà thường gọi là Bắc, Thát, Nguyên, Tàu... Cái tên "Trung Hoa" đến thời Tôn Trung Sơn bên Tàu (1912) mới xuất hiện. Đoạn "di chúc" này được cắt ra từ... tiểu thuyết "Bão táp triều Trần" của tác giả Hoàng Quốc Hải, trang 167, tập 5 - Huyền Trân Công Chúa - xuất bản năm 2011.
Thứ hai, đọc lời lẽ của bản "di chúc" này các bạn sẽ thấy... một giọng điệu quen quen. Thực tế thì tác giả đã hư cấu ra bản di chúc này từ câu nói có thật của vua Lê Thánh Tông: năm Hồng Ðức thứ tư (1473) một câu chuyện có thật được chép rõ trong Đại Việt Sử Ký Toàn thư, vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ cho Thái Bảo Kiến Dương Bá Lê Cảnh Huy đi sứ Tàu, ngài viết “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày cho rõ điều ngay, lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di.”
Như vậy đã quá rõ ràng, các “thợ” chữ và “thợ vẽ” hiện đại đã sử dụng mọi âm mưu thủ đoạn, lợi dụng sự tiên tiến của khoa học kỹ thuật để lồng ghép, đưa âm mưu bẩn thỉu của mình vào xã hội, qua đó đánh lừa được rất nhiều người. Nếu có ai sử dụng bản di chúc này hãy nói ra hai luận điểm trên để khoá mõm chúng lại./.
Edit by Quan Le


Comments
6 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

6 nhận xét:

 1. Như vậy đã quá rõ ràng, các “thợ” chữ và “thợ vẽ” hiện đại đã sử dụng mọi âm mưu thủ đoạn, lợi dụng sự tiên tiến của khoa học kỹ thuật để lồng ghép, đưa âm mưu bẩn thỉu của mình vào xã hội, qua đó đánh lừa được rất nhiều người. Nếu có ai sử dụng bản di chúc này hãy nói ra hai luận điểm trên để khoá mõm chúng lại

  Trả lờiXóa
 2. Bản "Di chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông" đi đâu cũng thấy này là... hư cấu hoàn toàn. Một câu chuyện bịa đặt được kể 1000 lần thì sẽ thành... chuyện thật, người già còn dốt sử như vậy bắt giới trẻ giỏi sử kiểu gì đây? Kinh khủng cho lòng dạ nhẫn tâm của con người, họ muốn dùng lịch sử để nhồi sọ những tư tưởng lệch lạc, những thông tin thiếu chính xác vào thế hệ trẻ, khiến cho họ hiểu sai lệch về lịch sử của dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông ta.

  Trả lờiXóa
 3. Như vậy đã quá rõ ràng, các “thợ” chữ và “thợ vẽ” hiện đại đã sử dụng mọi âm mưu thủ đoạn, lợi dụng sự tiên tiến của khoa học kỹ thuật để lồng ghép, đưa âm mưu bẩn thỉu của mình vào xã hội, qua đó đánh lừa được rất nhiều người. Nếu có ai sử dụng bản di chúc này hãy nói ra hai luận điểm trên để khoá mõm chúng lại.

  Trả lờiXóa
 4. Bản "Di chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông" đi đâu cũng thấy này là... hư cấu hoàn toàn. Một câu chuyện bịa đặt được kể 1000 lần thì sẽ thành... chuyện thật, người già còn dốt sử như vậy bắt giới trẻ giỏi sử kiểu gì đây? Kinh khủng cho lòng dạ nhẫn tâm của con người, họ muốn dùng lịch sử để nhồi sọ những tư tưởng lệch lạc, những thông tin thiếu chính xác vào thế hệ trẻ, khiến cho họ hiểu sai lệch về lịch sử của dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông ta.

  Trả lờiXóa
 5. Con cháu bất hiếu. Nhét chữ vào mồm tiền nhân

  Trả lờiXóa
 6. Tất cả những gì thuộc về lịch sử thì phải tôn trọng sự thật

  Trả lờiXóa