Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC TRƯỚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7


Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018. Đây là hội nghị rất quan trọng của Đảng, với việc thảo luận về "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Sự thận trọng, công phu khi xây dựng Đề án Trung ương 7 về cán bộ được chuẩn bị bài bản, công phu. Bởi công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, “quyết định” của mọi “quyết định”; trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 7 được dư luận trong nước và thế giới rất quan tâm. Lợi dụng sự quan tâm này, các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước liên tục  đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc về nội dung và chủ đề của Hội nghị, nhằm đưa thông tin sai lệch trước thềm Hội nghị.


Các đối tượng chống đối liên tục tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta là cuộc đấu tranh quyền lực, phe cánh giữa các bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động vu cáo, xuyên tạc, công kích chia rẽ nội bộ cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ Chính trị đang trống”, cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại Hội nghị.”, đồng thời chúng cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục là cuộc đấu tranh quyền lực trong Đảng.
Bằng những luận điệu xuyên tạc, đám dân chủ muốn hướng lái dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị gây sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, để người dân có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện. Tuy nhiên, trước những âm mưu thâm độc của các tổ chức phản động, nhưng với niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, những âm mưu thâm độc đó đã bị thất bại hoàn toàn, không đạt được mục đích của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động.
Hội nghị Trung ương 7 là chủ đề chính để các đối tượng phản động, các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị Trung ương 7./.

                                                                                                       Thiên Sứ

Comments
58 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

58 nhận xét:

 1. Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018. Đây là hội nghị rất quan trọng của Đảng, với việc thảo luận về "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Sự thận trọng, công phu khi xây dựng Đề án Trung ương 7 về cán bộ được chuẩn bị bài bản, công phu. Bởi công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, “quyết định” của mọi “quyết định”; trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 7 được dư luận trong nước và thế giới rất quan tâm. Lợi dụng sự quan tâm này, các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc về nội dung và chủ đề của Hội nghị, nhằm đưa thông tin sai lệch trước thềm Hội nghị.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hội nghị đã đưa ra các chính sách tuyển chọn, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ một cách đúng đắn khiến cho các thế lực thù địch và những người không đủ năng lực k có cơ hội chui sâu leo cao trong bộ máy Nhà nước. Vấn đề xây dựng tổ chức cán bộ của Đảng ta đang rất đúng đắn và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân bởi công tác cán bộ chặt chẽ như hiện nay sẽ đảm bảo được cho việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ vừa tài, vừa đức để phụng sự cho tổ quốc.

   Xóa
 2. Bằng những luận điệu xuyên tạc, đám dân chủ muốn hướng lái dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị gây sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, để người dân có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện. Tuy nhiên, trước những âm mưu thâm độc của các tổ chức phản động, nhưng với niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, những âm mưu thâm độc đó đã bị thất bại hoàn toàn, không đạt được mục đích của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thiết nghĩ rằng trong bối cảnh đất nước hiện nay thì có lẽ chúng ta cần phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn bộ máy hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ hội mà các đối tượng thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước cũng như bọn phá hoại tăng cường hoạt động xuyên tạc bản chất của hội nghị lần này nhưng cho dù chúng có bịa đặt như nào thì hội nghị trung ương 7 sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công

   Xóa
  2. Xây dựng đội ngũ cán bộ,đặc biệt là số cán bộ lãnh đạo cấp cao đang là vđ cấp bách của Đảng vì đó chính là những ng đảm nhiệm vai trò điều hành và quản lý đất nc về mọi mặt. Vì vậy không những là xây dựng mà còn phải thanh lọc,loại trừ những người không đủ nhân phẩm đạo đức và xử lý mạnh tay theo pháp luật của Nhà nước. Đây vẫn chiêu trò cũ rích có vấn đề gì là lao vào xỉa xói bóp méo nhưng chúng không nhận ra sự thật là những chiêu trò đó đã không còn có tác dụng mà chỉ làm tăng thêm sự phá hoại bất mãn của bọn chống đối mà thôi.

   Xóa
 3. Các đối tượng chống đối liên tục tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta là cuộc đấu tranh quyền lực, phe cánh giữa các bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động vu cáo, xuyên tạc, công kích chia rẽ nội bộ cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ Chính trị đang trống”, cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại Hội nghị.”, đồng thời chúng cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục là cuộc đấu tranh quyền lực trong Đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hội nghị là là sợi rây, cầu nối trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao, xây dựng một bộ máy, một nhà nước trong sạch vững mạnh, một nhà nước kiến tạo, đáp ứng đội ngũ cán bộ trong thời kì mới. Đảng cần phải lấy lại niềm tin của quần chúng,thanh lọc và tinh gọn bộ máy chính quyền để đảm bảo thực sự là chính quyền của dân do dân vì dân.

   Xóa
  2. Lò chống tham nhũng đang cháy rừng rực. Tổng Bí thư hành động hợp với lòng dân, tuân theo di huấn của Bác Hồ và các bậc tiền nhân lập Đảng mở nước. Rất cần thiết trong việc xử lý các cán bộ suy thoái biến chất, không có đủ tư cách người cán bộ. Để một đất nước phát triển, thì cần phải loại bỏ hết những rào cản. Cần phải trừng trị nghiêm khắc các hành động xuyên tạc, phá hoại của những kẻ xấu

   Xóa
 4. Các đối tượng chống đối liên tục tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta là cuộc đấu tranh quyền lực, phe cánh giữa các bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động vu cáo, xuyên tạc, công kích chia rẽ nội bộ cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ Chính trị đang trống”, cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại Hội nghị.”, đồng thời chúng cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục là cuộc đấu tranh quyền lực trong Đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có nhiều cán bộ trong chiến tranh là những người vô cùng bản lĩnh, không gục ngã trước mũi tên hòn đạn nhưng không hiểu sao trong thời bình bản lĩnh ấy lại không còn nữa dễ dàng gục ngã trước tiền bạc gái đẹp, đây chính là đối tượng gây khó khăn nhất cho việc xử lý. Những luận điệu xuyên tạc, phá hoại sẽ không thể mãi lừa bịp được nhân dân đâu

   Xóa
  2. Quyết liệt trong xử lí cán bộ sai phạm, kiên quyết chống tham nhũng đang trở thành ngọn cờ sục sôi khí thế cách mạng trong thời gian qua.Hội nghị Trung Ương tập hợp những con người kiệt xuất, những con người có tâm và có tầm, chèo lái dân tộc. Hứa hẹn hội nghị sẽ thành công tốt đẹp hoạch định các chiến lược trong tương lai tới của Việt Nam trên mọi lĩnh vực

   Xóa
 5. Trước mỗi kỳ Hội nghị Trung ương Đảng, các thế lực thù địch luôn điên cuồng chống phá với mong muốn cản trở sự thành công của các Hội nghị, tuy nhiên trải qua 88 năm hình thành và phát triển, Đảng ta vẫn luôn đứng vững, từng bước hoàn thiện và phát triển về mọi mặt, bất chấp sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc loại bỏ những kẻ sâu mọt đục khoét đất nước là vô cùng cần thiết, tham nhũng quan liêu lãng phí như những cái u nhọt, tuy cắt thì đau nhưng vẫn phải làm để cứu cả cơ thể. Thiết nghĩ rằng muốn phát triển thì cần phải giữ gìn những cái tốt, khắc phục những cái còn kém và Đảng ta đang từng bước xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

   Xóa
  2. Có thể nhận thấy các thế lực thù địch và chống phá lại sử dụng chiêu trò “lợi ích nhóm” để có thể phá hoại Hội nghị Trung ương 7, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước và tạo sự hoài nghi trong nhân dân với luận điệu rằng “Hội nghị Trung ương 7 là một dịp để những người cầm đầu bộ máy quyền lực túm lại với nhau, bàn thảo kế hoạch hiện thực hóa lợi ích nhóm”.

   Xóa
 6. Chính vì vậy, các thế lực thù địch luôn dựa vào đó để gây chia rẽ, tạo mâu thuẫn trong nội bộ Đảng ta, tạo dư luận xấu trong xã hội gây ra cái nhìn lệch lạc trong nhân dân cả nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thể thấy rằng trong Hội nghị những bài tham luận của đại biểu, những câu hỏi hay ý kiến tranh luận đều dựa trên tinh thần nói thẳng, nói thật, nói đúng xuyên suốt và bao trùm trong Hội nghị, và thậm chí có những đại biểu tranh luận rất gay gắt, mạnh mẽ, bảo vệ quan điểm, chính kiến khác nhau trên cơ sở dân chủ, tôn trọng chân lý khoa học và thực tiễn khách quan.

   Xóa
  2. Trước thềm HNTƯ 7, khóa XII, các luận điệu còn tung hô: Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chủ ý bưng bít thông tin về hội nghị lần này, bởi tính nhạy cảm về nội dung mà hội nghị thảo luận. Thế nhưng, thực tế trước, trong và sau khi hội nghị diễn ra hoàn toàn không phải vậy!

   Xóa
 7. Công tác nhân sự luôn là vấn đề quan trọng được Đảng ta chú trọng thực hiện, nhân sự cho Hội nghị Trung ương lần thứ 7 cũng sẽ được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi công bố rộng rãi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không chỉ các trang mạng phản động ở bên ngoài, rất nhiều đối tượng chống đối ở trong nước cũng nhân sự kiện này để xuyên tạc cũng như “đánh bóng” tên tuổi của mình. Điển hình là hoạt động đưa “tâm thư” của nhóm Đồng Thuận tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

   Xóa
  2. Với nội dung các văn kiện vừa được quyết nghị tại HNTƯ 7, khóa XII, cho thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất cầu thị, trân trọng ý dân, chủ động lĩnh hội, tiếp thu đóng góp của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương để bổ sung, hoàn thiện 3 đề án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng.

   Xóa
 8. trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 7 được dư luận trong nước và thế giới rất quan tâm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sau sự kiện kỷ niệm 1 năm vụ Đồng Tâm, nhóm này tiến hành nhiều hoạt động gây rối, mà điển hình là việc gưi tâm thư tới Hội nghị trung ương 7 vừa qua. Mặc dù biết trước kết quả, tuy nhiên, ý đồ của ông Lê Đình Kình và đồng bọn chính là thu hút sự chú ý của dư luận vào các hoạt động gây rối, chống phá của mình.

   Xóa
 9. các thế lực thù địch và các tổ chức phản động vu cáo, xuyên tạc, công kích chia rẽ nội bộ cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ Chính trị đang trống”, cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại Hội nghị.

  Trả lờiXóa
 10. chúng ta hãy tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, những kết quả mà Đảng ta đã đạt được trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy. Niềm tin ấy lại chính là sức mạnh đập tan những giọng điệu và sự xuyên tạc với dụng ý xấu xa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mặc dù sự việc đã có kết luận rõ ràng, đúng pháp luật, tuy nhiên, do sự kích động của các đối tượng phản động: Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang, Trịnh Bá Phương,… nhóm Đồng Thuận tiếp tục có hoạt động gây rối, kích động người dân chống đối chính quyền.

   Xóa
  2. có thể thấy rõ ý đồ lợi dụng sự kiện Hội nghị Trung ương 7 để tiến hành các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước.

   Xóa
 11. Lợi dụng sự kiện diễn ra Hội nghị Trung ương 7 các đối tượng phản động, các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Mọi người dân cần cảnh giác trước hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lợi dụng sự quan tâm này, các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc về nội dung và chủ đề của Hội nghị, nhằm đưa thông tin sai lệch trước thềm Hội nghị.

   Xóa
 12. Hội nghị Trung ương 7 bắt đầu diễn ra từ hôm nay các đối tượng phản động và các thế lực thù địch lợi dụng triệt để tuyên truyền xuyên tạc về hoạt động của Hội nghị Trung ương 7.

  Trả lờiXóa
 13. Các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động, đảm bảo sự thành công của Hội nghị Trung ương 7.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, dưới sự chỉ đạo của Ban bí thư, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị này được dư luận trong nước và thế giới rất quan tâm.

   Xóa
 14. Các thế lực thù địch và các tổ chức phản động vu cáo, xuyên tạc, công kích chia rẽ nội bộ cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ Chính trị đang trống” mọi người cần cảnh giác trước các âm mưu của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 15. Lợi dụng Hội nghị Trung ương 7 các đối tượng tuyên truyền xuyên tạc, kích động cho rằng Hội nghị Trung ương 7 được dàn xếp trước về vấn đề nhân sự. Để Hội nghị Trung ương 7 diễn ra thành công các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trên BBC có đăng bài viết “TBT Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ hài lòng’ với Hội nghị TW 7?”. Mặc dù cố gắng tỏ ra là bài viết khách quan dưới góc nhìn của một cây bút nước ngoài, tuy nhiên, tác giả cố lồng ghép vào đó là các nội dung xuyên tạc, bôi xấu các cán bộ cấp cao trong Đảng, như về đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khi cho rằng ông này “luôn vâng lời” hay về việc bố trí nhân sự trong Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để ông Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ chính trị đang trống”, cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại Hội nghị.”.

   Xóa
 16. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đủ sức khỏe, đủ minh mẫn để tiếp tục chèo lái con tàu Việt Nam đi theo đúng quỹ đạo. Còn âm mưu của bọn phản động thật đáng lên án.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có một thực tế mà tất cả các phương tiện truyền thông phản động phải thừa nhận hoặc lảng tránh không đề cập đến đó là niềm tin trong nhân dân vào Đảng, Nhà nước thông qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang tăng lên rõ rệt, và uy tín rất lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhân dân thời điểm hiện tại. Chính trang BBC đã phải thừa nhận: "Ông là nhà lý luận, người tin tưởng nhiệt thành, đã vượt qua cuộc đấu tranh quyền lực hơn hai năm trước đây." "Nay ông muốn làm sạch đảng, loại bỏ những kẻ tái phạm, xu thời, cơ hội.".

   Xóa
 17. Đây là hội nghị rất quan trọng của Đảng, với việc thảo luận về "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cùng quan điểm đó, các trang viết phản động khác cùng tung ra quan điểm cho rằng Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục là cuộc đấu tranh quyền lực trong Đảng.

   Xóa
 18. Một trong những luận điệu được các đối tượng chống đối liên tục đưa ra đó là về cuộc đấu tranh quyền lực, phe cánh giữa các bên trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Điển hình cho luận điệu này là các bài viết được đưa lên các trang BBC, VOA trong những ngày vừa qua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cần phải mạnh tay và quyết tâm trong công tác thanh lọc cán bộ và bộ máy quản lý nhà nước để đảm bảo đúng người đúng việc tăng cường hiệu lực hiệu quả của toàn Đảng và bộ máy quản lý nhà nước

   Xóa
 19. Thiết nghĩ, Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị quan trọng này.

  Trả lờiXóa
 20. Hội nghị Trung ương 7 là chủ đề chính để các đối tượng phản động, các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị Trung ương 7.

  Trả lờiXóa
 21. Hội nghị Trung ương 7 là chủ đề chính để các đối tượng phản động, các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị Trung ương 7.

  Trả lờiXóa
 22. Bằng những luận điệu xuyên tạc, đám dân chủ muốn hướng lái dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị gây sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, để người dân có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện. Tuy nhiên, trước những âm mưu thâm độc của các tổ chức phản động, nhưng với niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, những âm mưu thâm độc đó đã bị thất bại hoàn toàn, không đạt được mục đích của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động.

  Trả lờiXóa
 23. Sự thật rõ ràng rằng đám rận chủ muốn hướng lái dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị gây sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, để người dân có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện. Tuy nhiên, trước những âm mưu thâm độc của các tổ chức phản động, nhưng với niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy vậy chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích chia rẽ đoàn kết của chúng.

  Trả lờiXóa
 24. Có thể thấy rằng, Hội nghị Trung ương 7 là chủ đề chính để các đối tượng phản động, các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị Trung ương 7.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Nhờ đó, đội ngũ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên.

  Trả lờiXóa
 26. Sự thận trọng, công phu khi xây dựng Đề án Trung ương 7 về cán bộ được chuẩn bị bài bản, công phu. Bởi công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, “quyết định” của mọi “quyết định”; trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 7 được dư luận trong nước và thế giới rất quan tâm. Lợi dụng sự quan tâm này, các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc về nội dung và chủ đề của Hội nghị, nhằm đưa thông tin sai lệch trước thềm Hội nghị.

  Trả lờiXóa
 27. Các đối tượng chống đối liên tục tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta là cuộc đấu tranh quyền lực, phe cánh giữa các bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động vu cáo, xuyên tạc, công kích chia rẽ nội bộ cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ Chính trị đang trống”, cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại Hội nghị.”, đồng thời chúng cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục là cuộc đấu tranh quyền lực trong Đảng.

  Trả lờiXóa
 28. Bằng những luận điệu xuyên tạc, đám dân chủ muốn hướng lái dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị gây sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, để người dân có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện. Tuy nhiên, trước những âm mưu thâm độc của các tổ chức phản động, nhưng với niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, những âm mưu thâm độc đó đã bị thất bại hoàn toàn, không đạt được mục đích của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động.

  Trả lờiXóa
 29. Sáng ngày 7/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7, trong đó đã nêu ra nhiều vấn đề quan trọng để Hội nghị thảo luận. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 30. Có thể việc kê khai và công khai tài sản của cán bộ cấp cao là cần thiết với cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một biện pháp mà thôi. Nếu kê khai chỉ là hình thức và có sự che dấu thì nó cũng sẽ không làm được gì! Cuộc chiến chống tham nhũng cần nhiều hơn thế và đó là lí do thư yêu cầu trên bị nhận diện và nếu đến nơi thì cũng không được lưu tâm!

  Trả lờiXóa
 31. Đây là những vấn đề quan trọng được Đảng quan tâm chỉ đạo sát sao trong nhiều năm qua. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

  Trả lờiXóa
 32. Và mặc dù cuộc chiến chống tham nhũng đang quyết liệt và thu được nhiều kết qủa, toàn diện trên nhiều mặt nhưng thư yêu cầu vẫn nói rằng: "Việc chậm trễ thực thi Quyết định 99/QĐ-TƯ đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của Ban lãnh đạo ĐCSVN, của toàn bộ hệ thống chính trị Nhà nước, đồng thời việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng".

  Trả lờiXóa
 33. Kết quả của Hội nghị sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và sự phát triển của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Ba đề án được thảo luận là ba vấn đề cấp thiết luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 34. Nếu nói về đối tượng Lê Đình Kình thì người dân Đồng Tâm và toàn thể người dân Hà Nội đều đã hiểu rõ về cọn người này. Bản chất hám lợi, khát tiền luôn được ngài Kình thể hiện rất rõ qua từng hành động.

  Trả lờiXóa
 35. các thế lực thù địch luôn điên cuồng chống phá với mong muốn cản trở sự thành công của các Hội nghị, nhuwgn chúng nó sẽ làm được gì đây khi bao nhiêu kỳ rồi vẫn thành công đó thôi, chúng nó chả làm được gì đâu, có cố thế nào đi chăng nữa

  Trả lờiXóa
 36. tương lai không xa, ắt hẳn bộ máy chính quyền ta sẽ ngày càng trong sạch, gánh vác được trách nhiệm lớn lao của dân tộc. Các cán bộ Đảng viên đã và đang được chuẩn hóa trình độ, tinh thông nghiệp vụ. Tương lai Việt Nam sẽ ngày càng phát triển . Minh chứng là sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam bước sang một trang lịch sử mới

  Trả lờiXóa