Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

HUY ĐỨC LÀ KẺ KHÔNG CÓ LIÊM SỈ

Ai cũng nghe nhiều đến cái tên Huy Đức rồi, một tên nhà báo thoái hoá biến chất, một tên “dâm chủ” nửa mùa, một tên cơ hội chính trị, một kẻ giả danh tri thức, sẵn sàng đi ngược lại với xã hội, nhổ toẹt vào thành quả mà bao thế hệ cha anh đã gây dựng nên. Vâng chính Huy Đức đã vì những đồng đô la nhơ bẩn, vì cái danh hão mà đã tự đánh mất mình đi ngược lại dân tộc Việt Nam.


Câu chuyện là gần đây Huy Đức cổ suý và đồng quan điểm cho rằng hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước là đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại. Vâng, cái loại sinh sau đẻ muộn, ăn sung mặc sướng trong hoà bình mà lại còn đăng lên câu nói đó, có vẻ như Huy Đức rất đồng tình, ủng hộ. có lẽ tôi cần nhắc lại cho Huy Đức mấy vấn đề sau:
Thứ nhất, trong khoảng 100 năm gần đây nhất ai đã đứng dậy, ai đã dẫn dắt toàn thể nhân dân, ai đã đoàn kết họ lại thành một khối để giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, ai đã giải thoát ách nô lệ cho dân tộc này, ai đã lấy lại đất nước, ai đã đem lại vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Liệu ông Huy Đức và bạn bè của ông có biết? biết rõ ràng tường tận đến mức nào?


Chắc Huy Đức và nhiều người cố tình quên trong quá khứ đã có những loại giặc bắt dân ta phải nhổ lúa trồng đay khiến 2 triệu dân ta phải chết đói. Khiến cho nước ta năm 1945 có 2 triệu con ma đói, có khi trong 2 triệu người chết đói đấy có người trong họ của Huy Đức, Huy Đức không cảm thấy nhục hay sao?
Rồi Huy Đức và một số kẻ có còn nhớ bọn giặc cứ gặp gái thì nó hãm hiếp, hiếp xong nó giết, mà dân ta không dám làm gì nó, như thế có sôi máu không?
Gần đây nhất là có bọn giặc cách xa cả nửa vòng trái đất, bọn nó gọi tay chân tới hội đồng Việt Nam, bọn nó đem không biết bao nhiêu là trái bom “dân chủ” tới trút vào đầu dân tộc này, chưa hết chúng đem chất độc hoá học đioxin tới rải khắp đất nước, khiến cho di chứng tới thế hệ thứ 3 thứ 4 mà chưa hết, trẻ con sinh ra thì thiếu chân thiếu tay… mà có lẽ Huy Đức và những người bạn dính chất độc đioxin rồi cũng nên. Thấy nhiều khi phát biểu thiểu năng lắm.
Đấy đấy giặc nó bạo tàn như thế thì ông Huy Đức có làm được gì không? Hay là lại to mồm nói đó là văn minh nhân loại, văn minh ông giữ mà dùng một mình lấy, đừng bắt cả dân tộc này phải xài cái thứ văn minh “dân chủ” ấy nữa.
Nếu Huy Đức và cộng sự nên chân thành xây dựng đất nước, ủng hộ chính quyền nhân dân, xem chính quyền sai chỗ nào, chỗ nào bất hợp lý thì góp ý chân thành, góp ý để xây dựng tốt hơn chứ không phải góp ý để xoá bỏ, phá hết thành quả. Nhưng trước tiên Huy Đức nên hiểu rõ câu nói “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, nên tự soi, tự xét xem mình tốt chưa rồi hãy đi chê bai, dậy đời người khác, hãy xem mình xứng đáng với những gì đất nước này mang lại hay chưa?
Cuối cùng, Huy Đức đừng nên vì mấy đồng đô la bẩn thỉu, chạy theo dâm chủ rởm để rồi bán rẻ lương tâm, trở thành người không có liêm sỉ quay lại bắn đại bác vào đầu tiền nhân, lịch sử./.

Người phán xử
Comments
6 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

6 nhận xét:

 1. Nếu Huy Đức và cộng sự nên chân thành xây dựng đất nước, ủng hộ chính quyền nhân dân, xem chính quyền sai chỗ nào, chỗ nào bất hợp lý thì góp ý chân thành, góp ý để xây dựng tốt hơn chứ không phải góp ý để xoá bỏ, phá hết thành quả.

  Trả lờiXóa
 2. Nhân quả báo ứng, trước khi quá muộn hãy quay đầu lại đi Huy Đức, đừng nên vì mấy đồng đô la bẩn thỉu, chạy theo dâm chủ rởm để rồi bán rẻ lương tâm, trở thành người không có liêm sỉ quay lại bắn đại bác vào đầu tiền nhân, lịch sử.

  Trả lờiXóa
 3. Từ trước đến nay những kẻ phản bội tổ quốc phải đều phải trả một cái giá đắt, và huy đức cũng vậy nếu hắn ta cứ tiếp tục làm càn thì sớm muộn cũng phải đi bóc lịch mà thôi. Pháp luật sẽ không tha cho những người phản bội tổ quốc đâu.

  Trả lờiXóa
 4. Huy Đức là đối tượng nằm vào nhóm đối tượng có mức độ nguy hiểm nhất với xã hội, với tội danh phản bội Tổ quốc, kết cục sẽ là đen tối và phải bị trừng trị đích đáng, ông ta nghe ai nói đi chăng nữa thì cũng phải chọn lọc nội dung và có mục đích xây dựng chứ không phải phá hoại như thế, Tổ quốc thời nào cũng cần thanh trừ những loại có tư tưởng phản động như ông ta!

  Trả lờiXóa
 5. Chắc hắn ta vì tiền bán rẻ lương tâm và sở hữu một bộ óc rỗng tếch khi hắn cổ suý và đồng quan điểm cho rằng hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước là đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại. Phát ngôn không suy nghĩ và ngu muội này nên kiểm soát và cấm bởi lẽ nó mang tư tưởng phản động.

  Trả lờiXóa
 6. Thật quá ấu trĩ và ngu xuẩn nếu Huy Đức xem những trái bom “dân chủ” tới trút vào đầu dân tộc này, chưa hết chúng đem chất độc hoá học đioxin tới rải khắp đất nước, khiến cho di chứng tới thế hệ thứ 3 thứ 4 mà chưa hết, trẻ con sinh ra thì thiếu chân thiếu tay… là văn minh nhân loại.. Nếu bản thân hắn ta phải chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh như vậy thì liệu có mạnh mồm nói nhảm như vậy không? đáng gô cổ bóc lịch

  Trả lờiXóa