Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

ĂN MÀY QUÁ KHỨ - TÔN NỮ KHIÊM CUNG

Mấy bữa nay mình mai danh ẩn tích vì bận chạy Grab, cơ mà tự nhiên mấy ngày nay đọc mấy cái bài khoe khoang về dòng máu vua chúa của Tôn Nữ Khiêm Cung mà thấy gai con mắt, phải làm bài đăng về Tôn Nữ Khiêm Cung.
Nói thật chẳng có i gì gọi là vinh quang, oai phong lẫm liệt khi đi khoe cho mi người biết mình là dòng dõi vua chúa cả, để làm gì? để cho họ biết mình mang dòng máu danh giá hay sao, ở cái đất nước Việt Nam có hàng ngàn, hàng chục ngàn người là hậu duvua chúa năm xưa mà có ai đi khoe với thiên hạ rằng mình là hậu duệ thế này thế kia không, người có đầu óc là người biết khiêm tốn, biết im miệng mà làm việc mà cống hiến cho đất nước, chứ không phải như cái con Tôn Nữ tử cung này đâu, sống là phải biết nhìn về phía trước, chẳng lẽ cứ đi ăn mày quá khứ mãi hay sao?


Tôn Nữ Khiêm Cung mấy bữa nay nó post cái bài gì mà đọc tức ứa máu , cái gì mà thời nhà nguyễn không ai vượt biên , ko ai mất đất , ba la ba la , bn cộng sản đến cướp chính quyền”. Cái phụ huynh nhà nó, ký 1 lần mất 3 tỉnh miền Đông, ký 2 lần mất 3 tình miền Tây, ký 3 lần thì mất cả độc lp tdo, đất nước bị chia làm 3 kỳ thì là cái vẹo gì? nhà Nguyễn chỉ được cai trị trung kì mà bảo ko mất đất, chính sách, tiền tệ, đối nội, đối ngoi phải thông qua Pháp mà bảo là ko mất nước, ôi cái ĐM Tôn Nữ Khiêm Cung này. Không hiểu Tôn Nữ Khiêm Cung ngu hay giả vờ ngu đấy, tôi còn thấy nó bảo nó là dòng dõi của vua Thành Thái na cơ, ôi vãi cả bộ phận sinh đẻ, tiếc thay cho vua Thành Thái sống 1 kiếp người yêu nước chống pháp, mà lại có i loại hậu duệ mặt bộ phận tiểu tiện này làm vấy bẩn .
Tôi thì không phải là hậu duvua chúa, chỉ là dòng dõi vua quan trong triều đình nhà nguyễn thôi, trong gia phả của dòng tộc thì đời xưa từng làm quan to trong triều, ngang chức bộ trưởng bây giờ, một người khác từng làm đến chức trấn thủ cửa biển Thuận An, một người khác từng lấy công chúa của vua thời Nguyễn. fesstival Huế năm 2014 , bên Nhà nước có về làm phóng sự về dòng họ nhà i, nhưng tôi chưa bao giờ đi kể, đi khoe với bạn bè tao là dòng dõi thế này thế kia cả, thứ nht chẳng tốt đẹp gì khi cứ mãi ăn mày quá khứ như vậy, thứ hai chng vinh quang gì khi đời dòng họ của mình làm tướng lĩnh , quan lại to trong triều mà lại là thế hệ để mất nước , làm tay sai cho giặc.
Cuối cùng, tôi và các bạn hãy cho tên ăn mày quá khứ Tôn Nữ Khiêm Cung này một bài học nhớ đời, đừng lấy thân thế hoàng tộc ra để phá hoại đất nước Việt Nam, đừng có nguỵ biện để đổ hết lỗi cho Cộng sản./.

Người trong ao hồ
Comments
1 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

1 nhận xét:

  1. Nói thật chẳng có cái gì gọi là vinh quang, oai phong lẫm liệt khi đi khoe cho mọi người biết mình là dòng dõi vua chúa cả, để làm gì? để cho họ biết mình mang dòng máu danh giá hay sao, ở cái đất nước Việt Nam có hàng ngàn, hàng chục ngàn người là hậu duệ vua chúa năm xưa mà có ai đi khoe với thiên hạ rằng mình là hậu duệ thế này thế kia không, người có đầu óc là người biết khiêm tốn, biết im miệng mà làm việc mà cống hiến cho đất nước

    Trả lờiXóa