Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

DANLAMBAO LẠI TIẾP TỤC XUYÊN TẠC

Khi nhắc đến trang lề trái Danlambao thì nghĩ ngay đến những bài viết, thông tin, hình ảnh, video có nội dung sai sự thật, tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Bước sang một năm mới nhưng bản chất của Danlambao vẫn vậy, vẫn tiếp tục là "công cụ" để "bên ngoài" chống phá đất nước Việt Nam. Vừa qua, trên trang Danlambao lại tiếp tục có bài viết với tiêu đề "Vẫn cứ mị dân" bịa đặt với luận điệu xuyên tạc “Đảng ta khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 là họ chưa hết mị dân”.


Thủ đoạn Danlambao sử dụng để đưa ra những thông tin, dẫn chứng trong bài viết từ những nguồn thông tin vụn vặt, không có căn cứ, đơm đặt trên một số trang không chính thống và "lề trái"... rồi qua đó cắt xén, xuyên tạc, lồng ghép thông tin theo một trục chủ tâm là làm sai lệch từng thông tin nhằm mục đích phê phán Đảng Cộng sản “Vẫn mị dân”.
Đây không phải lần đầu, Danlambao sử dụng thủ đoạn này để tiến hành xuyên tạc, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước 87 năm, đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh, giành được độc lập và phát triển mạnh mẽ để có được những thành tích đáng ghi nhận như ngày hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra Cương lĩnh, Nghị quyết, chủ trương, đường lối đều dựa vào lợi ích của nhân dân, lắng nghe nhân dân góp ý, hợp lòng dân và phù hợp với thực tế của đất nước, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Trên con đường thực hiện lý tưởng của dân tộc, của giai cấp, xây dựng một quốc gia có dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh là công cuộc to lớn, đầy gian nan thử thách, vậy nên khó tránh khỏi những khó khăn, vấp váp và khó khăn nên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phải tự sửa chữa, tự chỉnh đốn chính mình để xây dựng về tư tưởng, chính trị và tổ chức ngày một vững mạnh (đã trải qua 07 lần tự sửa chữa và tự chỉnh đốn).
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thiết nghĩ đó là điều bình thường, là công việc chính trực của một đảng chân chính để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, làm tròn vai trò sứ mệnh của một Đảng cầm quyền. Vậy mà Danlambao lại có thể xuyên tạc, đơm đặt, đưa ra những nhận định xuyên tạc nhằm chống phá đất nước.
Từ đó đến nay, Việt Nam từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược… nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kinh tế - xã hội đã phục hồi và phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, chính trị ổn đinh, lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đây là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vậy nên Danlambao có xuyên tạc như thế nào cũng chỉ thất bại mà thôi.
Bước sang năm mới, Danlambao vẫn tiếp tục bị lợi dụng làm "công cụ" để các tổ chức, thế lực thiếu thiện chí chống phá Đảng và Nhà nước ta, vậy nên, mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của Danlambao và các nhà "dân chủ"./.

                                                                                                          Cowboy            
Comments
18 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

18 nhận xét:

 1. danlambao từ trước đến nay vẫn ghi dấu "tên tuổi" của mình bằng các bài viết xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ, bịa đặt, gây hoang mang dư luận, làm mất niềm tin của người dân vào Nhà nước, vào lực lượng vũ trang, trầm trọng hóa những mặt còn tồn tại của đất nước... Người dân khi tiếp xúc với những nội dung đó cần có một thái độ tỉnh táo, tránh bị hướng lái gây hiểu nhầm, hiểu sai.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, đại đa số nhân dân Việt Nam đã đi theo ngọn cờ cộng sản và bản thân các tổ chức cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng tiến đến hợp nhất, trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1930. Nhiều đảng viên của các đảng phái khác, sau khi các đảng của họ tan rã đã đứng dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam theo những hình thức, mức độ khác nhau nhưng đều hướng tâm vào sự nghiệp giải phóng quốc gia – dân tộc, cỡi ách nô lệ cho nhân dân.

   Xóa
  2. Việt Nam từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược… nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kinh tế - xã hội đã phục hồi và phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, chính trị ổn đinh, lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

   Xóa
 2. Cứ nói đến danlambao người ta lại nhớ đến những việc làm chống phá nhà nước ta bằng đủ mọi cách thức và thủ đoạn. Những bài viết, thông tin, hình ảnh, video có nội dung sai sự thật, tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam được daanlambao đăng tải trên các diễn đàn chúng mượn internet là cộng cụ để chúng xuyên tạc. Không cần nói thì mọi người cũng thùa biết rằng với sự lãnh đạo sáng suootx của đàng và nhà nước ta đã đưa đat nước ta đi hết từ thành công này đến thành công khác, vì vậy dù lũ phản động chống phá nhà nước ta nó có xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa thì hơn ai hết chúng ta cũng phải tin tưởng tuyệt đối vào nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau với những tên gọi khác nhau; với sự phát triển, bổ sung Cương lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của nhân dân Việt Nam. Các Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng đều được công bố công khai rộng rãi lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, phản ánh ý Đảng – lòng dân phù hợp với thực tiễn CMVN.

   Xóa
  2. Thiết nghĩ đó là điều bình thường, là công việc chính trực của một đảng chân chính để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, làm tròn vai trò sứ mệnh của một Đảng cầm quyền. Vậy mà Danlambao lại có thể xuyên tạc, đơm đặt, đưa ra những nhận định xuyên tạc nhằm chống phá đất nước.

   Xóa
 3. Danlambao, chúng sử dụng thủ đoạn là đưa ra những thông tin, dẫn chứng trong bài viết từ những nguồn thông tin vụn vặt, không có căn cứ, đơm đặt trên một số trang không chính thống và "lề trái"... rồi qua đó cắt xén, xuyên tạc, lồng ghép thông tin theo một trục chủ tâm là làm sai lệch từng thông tin nhằm mục đích phê phán Đảng Cộng sản “Vẫn mị dân”. Vậy nên tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để trừng phạt danlambao này bởi những hành vi, việc làm của chúng đã gây ra hậu vô cùng nghiêm trọng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng Cộng sản Việt ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay đã hơn 87 năm. Ngay từ trong quá trình vận động tiến tới thành lập Đảng, ở Việt Nam đã từng có nhiều lực lượng yêu nước, cách mạng với những xu hướng chính trị khác nhau. Thật nực cười với thủ đoạn thủ đoạn bỉ ổi nhất là cắt xén, xuyên tạc, lồng ghép thông tin theo một trục chủ tâm là làm sai lệch từng thông tin.

   Xóa
 4. thảo nào những con người dân chủ có một cái trang để làm và để kiếm miếng cơm manh áo là thế , làm sao có thể thấy rằng ngoài những việc xuyên tạc kia thì họ có thể làm được gì chứ hay chỉ là những điều ngu ngốc mà họ đang cảm thấy làm để lấy tiền thôi chứ chẳng có một cái gọi là lương tâm của nghề nghiệp đâu

  Trả lờiXóa
 5. những cái trò vu khống và xuyên tạc của lũ dân chủ dởm này chỉ xứng đáng làm những cái điều ngu ngốc đấy thôi làm sao có được những điều tốt đẹp trong xã hội này và hiểu được xã hội việt nam không bao giờ có những điều mà chúng nói , so với các xã hội thì xã hội chủ nghĩa việt nam sẽ là một xã hội văn minh nhất

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là công cuộc to lớn, đầy gian nan thử thách cả trên phương diện xác định đường lối và tổ chức thực hiện. Trong quá trình đó không tránh khỏi sai lầm vấp váp, và trong khó khăn ấy không ít cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sa ngã thoái hóa, biến chất.

   Xóa
 6. Danlambao là vậy, chúng chả từ thủ đoạn nào để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng luôn có những bài viết, thông tin, hình ảnh, video có nội dung sai sự thật, bóp méo xuyên tạc nhằm bôi nhọ chính quyền Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc chỉnh đốn và sửa chữa những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam là công việc chính trực của một đảng chân chính để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, làm tròn vai trò sứ mệnh của một Đảng cầm quyền. Thế nhưng, Danlambao lại cố tình xuyên tạc, thổi phồng, bôi nhọ, vu cáo Đảng, thật chẳng có gì bỉ ổi hơn thế! Đúng là kiều “mị dân” thùng rỗng kêu to của những kẻ cơ hội, phản động.

   Xóa
 7. Bước sang năm mới, Danlambao vẫn tiếp tục bị lợi dụng làm "công cụ" để các tổ chức, thế lực thiếu thiện chí chống phá Đảng và Nhà nước ta, vậy nên, mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của Danlambao và các nhà "dân chủ"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bản chất của cái trang Danlambao này thì chuyên đi xuyên tạc, nói xấu và bịa đặt mà thôi. Bản chất không thay đổi nên Danlambao vẫn tiếp tục bị lợi dụng làm "công cụ" để các tổ chức, thế lực thiếu thiện chí chống phá Đảng và Nhà nước ta, vậy nên, mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của Danlambao và các nhà "dân chủ".

   Xóa
 8. Bước sang năm mới, Danlambao vẫn tiếp tục bị lợi dụng làm "công cụ" để các tổ chức, thế lực thiếu thiện chí chống phá Đảng và Nhà nước ta, vậy nên, mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của Danlambao và các nhà "dân chủ"

  Trả lờiXóa
 9. Danlambao là trang lề chuyên đưa các tin giả, xuyên tạc, bình luận sai lệch các thông tin. Chúng bóp méo sự thật, giật tít để câu like, câu người đọc. Bản chất của Danlambao là một trang lề của bọn dân chủ, cho nên trang này chỉ có bọn cùng tổ chức của chúng tiếp nhận thôi.

  Trả lờiXóa
 10. Danlambao tiếp tục là "công cụ" để "bên ngoài" chống phá đất nước Việt Nam. Đây không phải lần đầu, Danlambao sử dụng thủ đoạn này để tiến hành xuyên tạc, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa