Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

BÀN VỀ VẤN ĐỀ “LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC”

Trong giai đoạn hiện nay vấn đề về “tôn giáo” có lẽ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ mà nhịp sống thời sự, xã hội lại đề cập đến vấn đề “tôn giáo” như hiện nay. Cũng chính vì vậy “tôn giáo” đã và đang là mục tiêu số một mà các thế lực thù địch ngắm tới nhằm lợi dụng vào các mưu đồ xấu xa của chúng. Ở nước ta cũng vậy, với lịch sự phát triển lâu đời tôn giáo đã và đang đóng vai trò to lớn trong đời sống tâm linh của một bộ phận không nhỏ nhân dân ta. Nhưng bên cạnh những mặt tích cực đó, chúng cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các thế lực thù địch và đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị và xã hội ở nước ta.


Những kẻ xấu đang lợi dụng tôn giáo vẫn một chiêu bài để phá hoại đó là, tìm cách gây mâu thuẫn chia rẽ khối đoàn kết lương - giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Là một tín đồ được xem là ngoan đạo họ phải phục tùng những giáo lý, giáo luật, sống theo Chúa và sẵn sàng dâng hiến cho Chúa, chính vì vậy những tín đồ không có chức sắc luôn là những người mà những kẻ cơ hội, lợi dụng tôn giáo đang hướng tới. Vậy ở nước ta các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo vì mục đích gì? Với âm mưu chưa bao giờ chúng chịu từ bỏ là lật đổ chính quyền Nhà nước ta, xóa sổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng, để thực hiện được mưu đồ này chúng phải có nguồn lực về con người và chính vì vậy lực lượng tín đồ tôn giáo sẽ luôn là mục tiêu hàng đầu mà chúng hướng tới lợi dụng, ngoài ra nó còn vì lòng tham thế tục, muốn can dự vào hệ thống chính trị của giới chức sắc. Tín đồ, họ là một lực lượng đông đảo và chứa khả năng sức mạnh vô hạn. Họ theo tôn giáo để thỏa mãn đức tin và giải quyết vấn đề tâm linh của mình. Thoạt nghe qua nó thật vô hại và thậm chí ở những khía cạnh tích cực nó còn là những nét đẹp khuyên dạy con người ta về lối sống đạo đức tốt đẹp. Hiểu và nhận ra được sự thuần túy của lực lượng đông đảo quần chúng tín đồ các thế lực ra sức lôi kéo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực đào tạo các hàng ngũ chức sắc tay sai, làm đông đảo hệ thống tín đồ, đem lại cho họ những lầm tưởng tốt đẹp khi gia nhập vào tôn giáo. Bên cạnh những lời lẽ lôi kéo chúng còn sẵn sàng bơm vật chất cho lực lượng này. Để thực hiện việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng chúng tìm mọi cách xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rêu rao tuyên truyền những bất cập yếu kém của một bộ phận cán bộ trong nội bộ của Đảng, ngoài ra lợi dụng những vụ việc sai lầm trong giải quyết chính sách đối với tín đồ bọn chúng cũng lợi dụng triệt để kích động, chia rẽ quan hệ lương giáo, quan hệ giữa chính quyền với quần chúng tín đồ. Ngay cả những thủ đoạn ép buộc tín đồ của mình chúng cũng sẽ không từ. Ngoài ra lực lượng chức sắc chống đối còn dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để tìm cách gây rối và kêu gọi sự ủng hộ can thiệp của nước ngoài vào nội bộ đất nước ta.
Đứng trước những khó khăn thách thức lớn như vậy, Đảng và Nhà nước ta sẽ dùng trái tim nóng và cái đầu lạnh để xử lý, sẽ không bao giờ nao núng và tha thứ cho những kẻ đang rắp tâm lợi dụng tôn giáo chống lại Đảng và Nhà nước ta.

                                                                Rau má
Comments
20 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

20 nhận xét:

 1. Những kẻ xấu đang lợi dụng tôn giáo vẫn một chiêu bài để phá hoại đó là, tìm cách gây mâu thuẫn chia rẽ khối đoàn kết lương - giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh những lời lẽ lôi kéo chúng còn sẵn sàng dùng vật chất để mua chuộc, kích động giáo dân nhằm thực hiện việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng chúng tìm mọi cách xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, xuyên tạc con đường phát triển của đất nước. Ngay cả những thủ đoạn ép buộc tín đồ của mình chúng cũng sẽ không từ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đứng trước những khó khăn thách thức lớn như vậy, Đảng và Nhà nước ta sẽ dùng trái tim nóng và cái đầu lạnh để xử lý, sẽ không bao giờ nao núng và tha thứ cho những kẻ đang rắp tâm lợi dụng tôn giáo chống lại Đảng và Nhà nước ta.

   Xóa
  2. Chúng ta chắc chẳng còn lạ lẫm gì trước những chiêu trò xuyên tạc của những kẻ xấu nữa. Vì vậy, đứng trước những khó khăn thách thức lớn như vậy, Đảng và Nhà nước ta sẽ dùng trái tim nóng và cái đầu lạnh để xử lý, sẽ không bao giờ nao núng và tha thứ cho những kẻ đang rắp tâm lợi dụng tôn giáo chống lại Đảng và Nhà nước ta.

   Xóa
  3. Vấn đề tôn giáo đang bị các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để nhằm thực hiện những mưu đồ xấu xa, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Ví dụ như vụ việc kích động giáo xứ Song Ngọc của Lm Nguyễn Đình Thục. Vì vậy, mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của chúng,

   Xóa
  4. Ngay cả những thủ đoạn ép buộc tín đồ của mình chúng cũng sẽ không từ. Ngoài ra lực lượng chức sắc chống đối còn dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để tìm cách gây rối và kêu gọi sự ủng hộ can thiệp của nước ngoài vào nội bộ đất nước ta.Vì vậy mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá nhà nước ta.

   Xóa
 2. việc lợi dụng tôn giáo có lẽ là một trong thứ nguy hiểm nhất , những con người bị lợi dụng có thể biết hoặc không những không thể nào thoát được , và điều đó chẳng qua là một điều không có được cái gọi là giá tri của một tôn giáo được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những kẻ này không từ thủ đoạn nào kể cả lợi dụng những vụ việc sai lầm trong giải quyết chính sách đối với tín đồ bọn chúng cũng lợi dụng triệt để kích động, chia rẽ quan hệ lương giáo, quan hệ giữa chính quyền với quần chúng tín đồ. Ngay cả những thủ đoạn ép buộc tín đồ của mình chúng cũng sẽ không từ.

   Xóa
  2. Bản thân tôn giáo là một điều tốt, giáo dục con người hướng tới chân thiện mỹ ở đời. Song mặt khác nó cũng rất dễ bị lợi dụng để làm việc xấu nếu như những kẻ có chức sắc trong tôn giáo lại là kẻ xấu.

   Xóa
 3. qua những vụ việc như giáo sứ song ngọc của linh mục thục thì chúng ta thấy được những điều xấu xa đang tôn tại trong những tổ chức tôn giáo chỉ mang tính chất hình thức chứ nội dung của nó đang bị những con người biến hóa đi phục vụ lợi ích của mình

  Trả lờiXóa
 4. Những kẻ xấu đang lợi dụng tôn giáo vẫn một chiêu bài để phá hoại đó là, tìm cách gây mâu thuẫn chia rẽ khối đoàn kết lương - giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Là một tín đồ được xem là ngoan đạo họ phải phục tùng những giáo lý, giáo luật, sống theo Chúa và sẵn sàng dâng hiến cho Chúa, chính vì vậy những tín đồ không có chức sắc luôn là những người mà những kẻ cơ hội, lợi dụng tôn giáo đang hướng tới. Vì vậy tôi mong rằng mọi người hãy nêu cao tinh thần cảnh giác đừng bị lũ rận bẩn thỉu này lôi kéo làm việc xấu.

  Trả lờiXóa
 5. Tín đồ, họ là một lực lượng đông đảo và chứa khả năng sức mạnh vô hạn. Họ theo tôn giáo để thỏa mãn đức tin và giải quyết vấn đề tâm linh của mình. Thoạt nghe qua nó thật vô hại và thậm chí ở những khía cạnh tích cực nó còn là những nét đẹp khuyên dạy con người ta về lối sống đạo đức tốt đẹp. Hiểu và nhận ra được sự thuần túy của lực lượng đông đảo quần chúng tín đồ các thế lực ra sức lôi kéo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực đào tạo các hàng ngũ chức sắc tay sai, làm đông đảo hệ thống tín đồ, đem lại cho họ những lầm tưởng tốt đẹp khi gia nhập vào tôn giáo. Bên cạnh những lời lẽ lôi kéo chúng còn sẵn sàng bơm vật chất cho lực lượng này. Vì vậy mọi người hãy hết sức cảnh giác trước những âm mưu bẩn thỉu này.

  Trả lờiXóa
 6. Tôn giáo luôn là công cụ để chúng lợi dụng để chống phá nhà nước ta, chúng lợi dụng chức vụ để mang lại dau khổ cho nhân dân.Bên cạnh những lời lẽ lôi kéo chúng còn sẵn sàng dùng vật chất để mua chuộc, kích động giáo dân nhằm thực hiện việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng chúng tìm mọi cách xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, xuyên tạc con đường phát triển của đất nước. Ngay cả những thủ đoạn ép buộc tín đồ của mình chúng cũng sẽ không từ.

  Trả lờiXóa
 7. Tôn giáo vốn mang ý nghĩa tốt đẹp, là đời sống tinh thần của con người nhưng cái niềm tin vào tôn giáo lại bị một số thành phần xấu xa lợi dụng làm những chuyện xấu. Mong rằng mỗi người dù là giáo dân hay người theo phật giáo hay bắt kỳ nhưng ai theo tôn giáo khác hãy giữ một cái đầu lạnh, tỉnh táo để giữ niềm tin của mình trong sạch.

  Trả lờiXóa
 8. Hà Nội chỉ tuyên bố suông khi phản đối Trung Quốc

  Hôm thứ Năm 23 vừa qua, Việt Nam lại lên tiếng yêu cầu không làm tình hình Biển Đông phức tạp thêm, đồng thời loan báo sẽ xác minh việc Trung Quốc sắp hoàn thành hơn 20 cấu trúc tại các đảo nhân tạo trên Biển Đông được cho là giống với khó chứa tên lửa tầm xa đất đối không.

  "Phi pháp khi Việt Nam chưa cho phép!"

  Ông Lê Hải Bình, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, khi được báo chí nêu câu hỏi liên quan đến tin Trung Quốc sắp hoàn tất hơn 20 cấu trúc trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp trên Biển Đông mà được cho là rất giống những kho chứa tên lửa tầm xa đất đối không, đã trả lời rằng việc xây dựng cải tạo không có phép của Việt Nam đều là phi pháp.
  Như mọi lần, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao tái khẳng việc xây dựng, cải tạo không có phép của Việt Nam đều là phi pháp, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi trên hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rằng lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, dựa căn bản trên Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển 1982 cũng như tuân thủ DOC Bản Tuyên Bố Ứng Xử Các Nước tại Biển Đông.

  Đây là những tuyên bố không có gì mới nhưng là những điều bắt buộc phải lập lại mỗi có vấn đề liên quan đến chủ quyền. Các chuyên gia trong nước có nhận định khá là khác nhau từ củng một vấn đề. Đầu tiên là tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên Giới của Việt Nam, hiện là nhà nghiên cứu độc lập về lãnh vực này, nhận định:

  Theo dõi mọi diễn biến ở Biển Đông, đặc biệt những hoạt động của Trung Quốc, tôi nghĩ chuyện họ tiến hành biến các thực thể ngầm thành đá nhân tạo rồi xây dựng căn cứ quân sự, bố trí tên lửa và vũ khí quân viện chiến tranh ra ngoài quần đảo Hoàng Sa và một số thực thể trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam nằm trong chiến lược vạch ra từ lâu mà bây giờ họ tiến hành mạnh mẽ hơn lên.

  Ông nói Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa bất kể một số hoạt động tôn tạo trước đó của họ trên Biển Đông đã bị dư luận thế giới và các quốc gia trong khu vực mạnh mẽ chỉ trích:

  Tôi nghĩ có lẽ đây là động thái trước mắt nhằm thăm dò những hoạt động của Hoa Kỳ, sau khi Donald Trump và những cộng sự của ông ta tuyên bố mạnh mẽ về những hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc, đặc biệt trong thực tế Hoa Kỳ còn đưa thêm tàu sân bay ra nhằm mục đích vô hiệu hóa các đảo nhân tạo mà Trung Quốc muốn mở rộng ở vùng biển quanh đó.

  Trung Quốc phớt lờ

  Vẫn theo lời nguyên trưởng ban biên giới Trần Công Trục, dù phải nhắc đi nhắc lại những điều không thay đổi nhưng đó là quyền và trách nhiệm đương nhiên của Việt Nam trước vấn đề chủ quyền bị xâm phạm mà rõ ràng đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý của dư luận trong cũng như ngoài nước:

  Về phương diện pháp lý, tiếng nói chính thức của nhà nước Việt Nam hoàn toàn phú hợp nguyên tắc trong quá trình bảo vệ vùng biển và thếm lục địa hợp pháp theo Công Ước Luật Biển 1982. Trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay Việt Nam đồng thời phải tính đến tình hình chung của khu vực và quốc tế, tìm mọi cách không để xung đột xảy ra trong Biển Đông do những cạnh tranh về địa chính trị và chiến lược giữa các siêu cường, do những hoạt động mà vi phạm một cách trắng trợn đến quyền và lợi ích của các nước trong khu vực và đặc biệt của Việt Nam.

  Trung Quốc thì họ phớt lờ những tiếng nói về pháp lý và ngoại giáo, thậm chí phán quyết của Tòa Trọng Tài họ còn phớt lờ đi, nhưng không có nghĩa vì họ phớt lờ mà Việt Nam không tiếp tục cuộc đấu tranh đó. Đấy là cuộc đấu tranh hết sức đứng đắn và văn minh của thời đại hiện nay.

  Trả lờiXóa
 9. Được hỏi về thông tin mới nhất là hơn 20 cấu trúc mà Bắc Kinh cho xây trên các bãi nhân tạo, sắp hoàn thành với nhiều phần giống các kho chứa phi đạn đất đối không tầm xa, thạc sĩ Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông, tác giả cuốn Biển Đông & Sự Kiện, nói rằng phải xem lại có thực là Việt Nam rất mạnh mẽ khi bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này hay không:

  Trung Quốc đã hoàn thành bước thứ nhất là đã xây dựng được những đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa nó. Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao luôn luôn khẳng định lập trường của Việt Nam về chủ quyền trên hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế nhưng mà nhìn lại thông cáo chung của Việt Nam và Trung Quốc ngày 14 tháng Giêng 2017 vừa qua thì tôi thấy rất mâu thuẫn.

  Trong chuyến thăm Trung Quốc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tổng bí thư Việt Nam đã hoan nghinh những thành tựu trong đại hội lần thứ XVIII của đảng cộng sản Trung Quốc. Nếu hoan nghênh những thành công của đảng cộng sản Trung Quốc thì những thành tựu này bao gồm cả việc quân sự hóa, bố trí tên lửa phục vụ cho việc mổ rộng xuống phương Nam của Trung Quốc.

  Không là chuyện song phương

  Hiện trạng càng ngày càng phức tạp ở Biển Đông không còn là chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc nữa, ông Đinh Kim Phúc nhấn mạnh:

  Nó cũng không phải chuyện giữa Mỹ với Trung Quốc nữa mà đây phải là một vấn đề quốc tế, phải là giải pháp đồng bộ. Nếu chỉ lên tiếng, chỉ kêu gọi đấu tranh bằng giải pháp hòa bình thì một lúc nào đó Trung Quốc sẽ nuốt trọn Biển Đông với tiềm lực kinh tế, khả năng quân sự và những trò ma mãnh của họ.

  Cũng trong khi trả lời báo chí ngày 23, ông Lê Hải Bình đề nghị các bên liên quan tranh chấp nên hành xử có trách nhiệm, không làm tình hình phức tạp hơn bằng hành động quân sự hóa vì điều này đe dọa đến nền hòa bình, sự an ninh và an toàn cũng như phương hại đến tự do hàng hải và hàng không trên khu vực Biển Đông.
  Theo tiến sĩ Trần Công Trục, dù không muốn xung đột hay chiến tranh nhưng để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ thì ngoài biện pháp có tính cách pháp lý Việt Nam còn thực hiện những bước tiến trong lãnh vực quốc phòng:

  Theo thông tin công khai thì Việt Nam đang tiếp tục cố gắng đầu tư để mua sắm thêm trang thiết bị, tàu bè, vũ khí hiện đại để có thể đẩy mạnh hơn nữa khả năng phòng thủ của mình. Nếu không làm những điều đó thì tõ ràng khả năng bảo vệ lãnh thổ lãnh thổ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên Biển Đông vẫn bị đe dọa, thậm chí ản hưởng rất lớn.

  Những đề nghị có tính cách khuyến cáo như vậy liệu có đủ mạnh và có đủ để tác động Trung Quốc hay không. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng đưa Trung Quốc ra các tổ chức tài phán quốc tế cũng là biện pháp thách thức một cách hòa bình:

  Nếu không đưa Trung Quốc ra các tổ chức tài phán quốc tế sẽ không giải quyết được vấn để Biển Đông, còn Trung Quốc có đồng ý có chấp hành hay không là chuyện khác. Phán quyết của Tòa Trọng Tài không đề cập vấn đề chủ quyền, mà muốn kiện về chủ quyền thì đưa ra Tòa Công Lý Quốc Tế. Nhưng điều ngặt nghèo trong qui định là hai bên phải chấp nhận ra tòa thì tòa mới tiến hành nhận đơn và phán xét.

  Nhưng dù sao đi nữa Trung Quốc cũng là một thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam phải thách thức Trung Quốc xử sự bằng biện pháp hòa bình, biện pháp pháp lý. Như thế chúng ta mới có thể vận động thế giới ủng hộ chúng ta, chứ còn mỗi bên cứ tuyên bố chủ quyền, cứ khẳng định bằng lời nói thì sẽ không thể nào đưa Trung Quốc đi vào các biện pháp hòa bình mà chúng ta mong muôn.

  Tóm lại, đừng bao giờ hy vọng vào thiện chí giải quyết của Trung Quốc, đừng mong họ thay đổi và rút lại những tuyên bố đòi chủ quyền cũng như ngưng lại những hành động bành trướng quân sự đang theo đuổi lâu nay trên Biển Đông, là kết luận của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.

  Trả lờiXóa
 10. Tôn giáo từ trước đến nay, tôn giáo vẫn đang là công cụ để lũ rận chúng chống phá nhà nước ta. Ngay cả những thủ đoạn ép buộc tín đồ của mình chúng cũng sẽ không từ. Ngoài ra lực lượng chức sắc chống đối còn dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để tìm cách gây rối và kêu gọi sự ủng hộ can thiệp của nước ngoài vào nội bộ đất nước ta.Vì vậy mọi người cần phải cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 11. Cái bản chất bản thỉu nó đã ăn sâu vào những con người của giới rận chủ này. Chúng làm mọi cách để chống phá nhà nước ta, cho dù có phải như thế nào đi chăng nữa đến mức nếu có thể thì chúng cũng sẵn sàng mang lại đau khổ cho nhân dân. Rồi chúng sẽ phải hối hận với những gì chúng đã làm.

  Trả lờiXóa
 12. ở nước ta nhiều khi tự do tôn giáo ở mức quá cao đến nỗi mà họ có thể mặc nhiên nói là không có tự do tôn giáo. cái lịch lý nghe buồn cười đó lại đang xảy ra, khi mà được sự hậu thuẫn của các chức sắc tôn giáo thì giáo dân bị đẩy ra làm công cụ để cho các thế lực chỗng phá lợi dụng thôi.

  Trả lờiXóa
 13. Con người tìm đến với tôn giáo là tìm đến một đức tin, một sự thanh thản về tinh thần. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Nhưng những kể phá hoại thì lại lợi dụng chính đức tin đó để mưu toan những mục đích không đúng đắn, lôi kéo cả những chức sắc tôn giáo biến chất làm tay sai. Người chịu thiệt hại cuối cùng chỉ là giáo dân, những người dân lương thiện.

  Trả lờiXóa
 14. Không hiểu giáo dân xứ Nghệ họ đang làm gì khi đưa những đứa trẻ vào trong vòng xoáy của người lớn. Nó có tội gì đâu mà đã bơm vào đầu chúng những hành vi cực đoan của người lớn hay đưa chúng ra lam tấm bia che chở cho những con người đang ngày đêm nghĩ cách gây rối trật tự cái mà giờ này như những đứa trẻ khác được đến trường, được vui chơi nô đùa.. Xin một lần nữa tỉnh táo để vững bước nhé !!!!!!

  Trả lờiXóa