Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

NHẬN THỨC MƠ HỒ CỦA NGUYÊN THẠCH (DANLAMBAO) VỀ “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”, “PHẢN ĐỘNG”

        Ngày 21/12/2016, trên trang danlambaovn.blogspot.com đã đăng tải bài viết “Thế lực thù địch và phản động là gì?” của tác giả Nguyên Thạch với những luận điệu sai trái nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, xã hội; xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xóa bỏ chế độ XHCN.
        Đọc những thông tin trong bài viết thấy toàn những luận điệu phi logic, quá mơ hồ khi giải thích “Thế lực thù địch” và “Phản động”. Thạch xuyên tạc “Đảng Cộng sản Việt Nam mới là thế lực thù địch của dân chúng Việt Nam”, nhưng thực chất lại không soi lại chính bản thân mình, chính bản thân bài báo đã là dẫn chứng chân thực cho cụm từ “Thế lực thù địch” và “Phản động” trong bài viết.
       Nguyên Thạch hiểu thiển cận rằng “Thế lực thù địch” là tập hợp nhóm người,… đi ngược lại mục đích, lý tưởng của cả dân tộc, là kìm hãm sự phát triển của xã hội, là trái ngược với nền đạo lý vốn dĩ lâu đời của dân tộc Việt Nam; chống lại Tự do, Dân chủ và Nhân quyền… Trong khi đó, Điều lệ Đảng đã chỉ rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc; Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản…”. Với mục tiêu cao cả cho đất nước, cho dân tộc của Đảng như vậy thì lý do gì tác giả cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đi ngược lại mục đích lý tưởng dân tộc, trái ngược đạo lý dân tộc, là không có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền?

       Đáng buồn hơn là, tác giả dẫn chứng các sự kiện lịch sử để cho rằng Đảng đẩy cả dân tộc vào tròng ách nô lệ và mất nước. Đây là các sự kiện như Cải cách ruộng đất, Tổng khởi nghĩa năm Mậu Thân 1968, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1976… các chủ trương và các cuộc cách mạng thắng lợi đó đã góp phần giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế đất  nước sau chiến tranh và đều là các chủ trương đúng đắn, được quần chúng nhân dân tin tưởng và hưởng ứng, đóng góp công sức cho sự thành công cách mạng.
       Tác giả bài viết còn thể hiện là “người trí thức” khi giải thích từ “Phản động” theo các môn khoa học như Vật lý, Hóa học, xã hội học… từ đó suy diễn Đảng Cộng sản Việt Nam là “Phản động”? Một giải thích không có sự lôgíc giữa các vấn đề và cố tình gán ghép Đảng Cộng sản với “Phản động”. Thực chất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
     Đọc những lời lẽ trên ai cũng thấy rõ, Nguyên Thạch là một trong những phần tử chống phá Đảng, Nhà nước ta thông qua tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương, kích động gây chia rẽ mâu thuẫn khối đại đoàn kết dân tộc, làm tay sai cho nước ngoài để mưu toan phá vỡ sự ổn định chính trị đất nước ta. Và ngẫm thấy bản thân tác giả Nguyên Thạch và nội dung bài viết chính là sự minh chứng rất sinh động cho cụm từ “Thế lực thù địch” và “Phản động” của dân tộc Việt Nam mà chính tác giả đề cập. Thiết nghĩ, chúng ta không thể coi bài viết cũng như trang danlambao.blogspot.com như các trang thông tin khác mà cần vạch rõ đây là các trang blog của các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam, chống phá Việt Nam.
                                                                      Gõkiến2288 
Comments
28 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

28 nhận xét:

 1. Thiết nghĩ rằng ông ta thực sự hiểu "phản động" và "Thù địch" là như thế nào, và ai là những kẻ đó, nhưng mà hiểu là một chuyện còn nói lại là chuyện khác, điều mà ông ta nói hoàn toàn là sai lầm, vậy cũng có khi là ông ta cố tình như thế.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chắc hẳn những người như nguyên thạch sẽ hiểu rất rõ mình là một đối tượng phản động nhưng y vẫn cố tình che giấu cái đó và dùng những lời lẽ của một kẻ phản động để xuyên tạc, bịa đặt những điều phi thực tế, những lời nói chỉ có ở những kẻ phản động.

   Xóa
  2. Nguyên Thạch là một trong những phần tử chống phá Đảng, Nhà nước ta thông qua tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương, kích động gây chia rẽ mâu thuẫn khối đại đoàn kết dân tộc, làm tay sai cho nước ngoài để mưu toan phá vỡ sự ổn định chính trị đất nước ta.

   Xóa
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân thế giới đều biết điều này. Vậy mà lại xuất hiện một thằng đầu đất nói xấu Đảng, vu cáo Đảng là "phản động".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các thế lực thù địch, các đối tượng phản động như nguyên thạch luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn, được sự hỗ trợ vật chất từ bên ngoài, chúng luôn tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống lại Đảng và Nhà nước ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Xóa
 3. Nguyên Thạch là một trong những phần tử chống phá Đảng, Nhà nước ta thông qua tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương, kích động gây chia rẽ mâu thuẫn khối đại đoàn kết dân tộc, làm tay sai cho nước ngoài để mưu toan phá vỡ sự ổn định chính trị đất nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khả năng Nguyên Thạch cũng nối bước những nhà "dân chủ" khác trở thành tay sai cho những kẻ ngoại quốc. Vì đồng tiền mà sẵn sàng bán lương tâm, đất nước cho quỷ dữ.

   Xóa
 4. Bản thân tác giả Nguyên Thạch và nội dung bài viết chính là sự minh chứng rất sinh động cho cụm từ “Thế lực thù địch” và “Phản động” của dân tộc Việt Nam mà chính tác giả đề cập. Thiết nghĩ, chúng ta không thể coi bài viết cũng như trang danlambao.blogspot.com như các trang thông tin khác mà cần vạch rõ đây là các trang blog của các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam, chống phá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. tác giả Nguyên Thạch và nội dung bài viết chính là sự minh chứng rất sinh động cho cụm từ “Thế lực thù địch” và “Phản động” của dân tộc Việt Nam mà chính tác giả đề cập. Thiết nghĩ, chúng ta không thể coi bài viết cũng như trang danlambao.blogspot.com như các trang thông tin khác mà cần vạch rõ đây là các trang blog của các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam, chống phá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. từ xưa đến nay thì các nước đế quốc và tư bản luôn tìm mọi cách để tiêu diệt cộng sản dường như là điều bình thường cmnr.kể cả trong thời đại hợp tác toàn cầu như bây giờ thì phương tây vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại chủ nghĩa cộng sản mà.nên một đất nước vs thể chế XHCN như ở VN thì việc xác lập đối tượng thế lực thù địch ,phản động cần phải rõ ràng mới giữ đc ổn định chính trị chớ

  Trả lờiXóa
 7. đấy là những con người xấu xa đấy . họ được người làm báo nói những điều sai lệch nhằm mở ra những thứ khác đi từ những con người đang mơ hồ mông lung tìm kiếm những thứ không có ở hiện tại và càng không có ở trong tương lai đấy là dân chủ tự do hằng ngày chúng được rêu rao trên trang dân làm báo

  Trả lờiXóa
 8. sự mơ hồ trong nhận thức trong trang người làm báo thể hiện rõ qua những tin những bài đăng tải trên đấy .mọi thứ được đăng lên giường như chỉ là cái điều giành cho đồng tiên , và theo kiểu tiền đi trước và chữ đi sau thôi . liệu rằng sự thật ở đấy không có

  Trả lờiXóa
 9. chỉ cần thấy cái tên danlambao thì liên tưởng đến những điều chẳng tốt đẹp gì, bởi đây là trang web của các thế lực thù địch, những đối tượng phản động theo đúng nghĩa, chính những tác giả của những bài viết trên danlambao mới là những kẻ phản động, là thế lực thù địch của chúng ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy. Chỉ cần các trang web không chính thống thì những bài viết đăng ở đấy đã không chính xác và đáng tin cậy. Hơn nữa, ai cũng biết "danlambao", "quanlambao",.. là những website phản động chuyên viết bài chống Đảng, Nhà nước ta.

   Xóa
 10. những kẻ như nguyên thạch mới chính là những kẻ phản động, thế lực thù địch thực sự, kẻ bán nước, bị thế lực xấu mua chuộc để chống đối lại Việt Nam, chúng không đủ tư cách để nêu lên thế nào là thế lực thù địch và thế nào là phản động.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng vậy, những kẻ như nguyên thạch mới chính là những kẻ phản động, hắn càng nói thì càng chứng tỏ hắn là kẻ phản động, kẻ bán nước, mọi người có thể thấy rất rõ qua những lời nói của hắn.

   Xóa
 11. qua những lời nói của nguyên thạch thì có thể thấy ngay nguyên thạch chính là kẻ phản động, là thế lực thù địch chứ chả cần phải nói nhiều, những hành vi, việc làm của hắn chứng tỏ rõ hắn chính là kẻ bán nước, đi ngược lại với lợi ích của xã hội.

  Trả lờiXóa
 12. không chỉ là mơ hồ mà nhận thức của nguyên thạch là nhận thức của những kẻ phản động, của thế lực thù địch, những việc làm, hành động của hắn cũng đủ chứng tỏ hắn là kẻ phản động, và qua đó thấy luôn được kẻ phản động, thế lực thù địch là gì.

  Trả lờiXóa
 13. nếu như ở trong trang dan làm báo mà có thể nói được thế lực thù địch thì tôi cũng không biết nói gì hơn là những con người mặt dày này lại có thể rêu rao trên đấy được những điều này chứ và phải chăng là những con người kia không bao giờ làm được những điều tốt đẹp đó thì đừng có mà làm như và chính chúng mới chính là những thế lực thù địch đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. phải công nhận rằng, nhắc đến danlambao thì ta nghĩ ngay đến bọn phản động chứ còn bọn nào vào đây nữa, chúng còn dám mở mồm ra để định nghĩa thế nào là thế lực thù địch, thế nào là phản động.

   Xóa
 14. phải chăng là đối với những con người chỉ biết tới những điều ngu ngốc và không cảm thấy điều đã rõ ràng những con người nói xấu đảng nhà nước và dân tộc việt nam đều là những kẻ phản động phản quốc chứ là gì cao sang đâu chứ

  Trả lờiXóa
 15. các thế lực thù địch, các đối tượng phản động là những đối tượng có âm mưu, thủ đoạn và hành động với mục đích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống lại Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 16. các đối tượng như nguyên thạch là vậy, chúng xuyên tạc ngay cả cái khái niệm về các thế lực thù địch, các đối tượng phản động là như thế nào, chúng lộ rõ cái bản chất phản động của mình một cách rất rõ ràng.

  Trả lờiXóa
 17. Tôi cho rằng nên dùng từ ấu trĩ và ngu xuẩn chính xác hơn từ mơ hồ khi nói về nhận thức của Nguyên Thạch. Bởi, Thạch đang tỏ ra là "người hùng" khi quyết định phân tích "phản động", "thế lực thù địch", đưa ra một "hướng mới" nhắm vào ĐCS VN. Nhưng những lập luận, phân tích của Thạch, càng viết người ta chỉ càng thấy sự ngu muội và tăm tối của một bộ óc quá đát và ít nếp nhăn.

  Trả lờiXóa
 18. Nguyễn Thạch nói như thế cũng là dễ hiểu thôi, hắn nghĩ cứ ai không giống hắn thì là thù địch. Hắn có thèm động não suy nghĩ đến lịch sử đâu, có nhận thức được rằng trước kia dân tộc nguy khốn như thế nào và nhờ ai mà có được vị thế độc lập như ngày hôm nay đâu.

  Trả lờiXóa
 19. Ngày 21/12/2016, trên trang danlambaovn.blogspot.com đã đăng tải bài viết “Thế lực thù địch và phản động là gì?” của tác giả Nguyên Thạch với những luận điệu sai trái nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, xã hội; xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xóa bỏ chế độ XHCN.

  Trả lờiXóa
 20. Đọc những thông tin trong bài viết thấy toàn những luận điệu phi logic, quá mơ hồ khi giải thích “Thế lực thù địch” và “Phản động”. Thạch xuyên tạc “Đảng Cộng sản Việt Nam mới là thế lực thù địch của dân chúng Việt Nam”, nhưng thực chất lại không soi lại chính bản thân mình, chính bản thân bài báo đã là dẫn chứng chân thực cho cụm từ “Thế lực thù địch” và “Phản động” trong bài viết.

  Trả lờiXóa
 21. Với mục tiêu cao cả cho đất nước, cho dân tộc của Đảng như vậy thì lý do gì tác giả cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đi ngược lại mục đích lý tưởng dân tộc, trái ngược đạo lý dân tộc, là không có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền?

  Trả lờiXóa