Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

RẬN CHỦ ĐỊNH THÁC LOẠN

RẬN CHỦ ĐỊNH THÁC LOẠN
Hội nghị Trung ương 6 d iễn ra trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, tự suy thoái, tự diễn biến trong cán bộ, đản...
3 nhận xét

XẢ LŨ Ở THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH ĐÚNG HAY SAI?

XẢ LŨ Ở THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH ĐÚNG HAY SAI?
Thời gian qua, tình trạng mưa lũ đã gây nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân, ta đau lòng trước những thiệt hại cả về vật chất và tin...
2 nhận xét

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

CÁNH CỬA CUỐI CÙNG Ở ĐỒNG TÂM SẮP ĐÓNG

CÁNH CỬA CUỐI CÙNG Ở ĐỒNG TÂM SẮP ĐÓNG
Vừa qua ngày 13/10/2017 sau khoảng 6 tháng kể từ vụ huỷ hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đứ...
13 nhận xét

NGUYỄN HOÀNG ANH CÒN XỨNG ĐÁNG VỚI HỌC VỊ TIẾN SỸ

NGUYỄN HOÀNG ANH CÒN XỨNG ĐÁNG VỚI HỌC VỊ TIẾN SỸ
Lị ch s ử là nh ững gì thuộc về qu á khứ đượ c con ng ườ i ta ghi l ại không chỉ để tưở ng nh ớ mà cò n l à nh ững bài họ c qu ý giá cho sự...
7 nhận xét