Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

BỘ SÁCH “LỊCH SỬ VIỆT NAM” ĐANG XÉT LẠI LỊCH SỬ?

BỘ SÁCH “LỊCH SỬ VIỆT NAM” ĐANG XÉT LẠI LỊCH SỬ?
PGS.TS Trần Đức Cường tổng chủ bi ê n bộ sá ch " Lị ch s ử Việ t Nam" (g ồ m 15 t ập) có đư a ra m ộ t lu ận điểm xét lại nh ư s...
16 nhận xét

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

ĐỪNG XUYÊN TẠC TRƯỚC KHI LÊN TIẾNG

ĐỪNG XUYÊN TẠC TRƯỚC KHI LÊN TIẾNG
“Cháu gái” thân mến, (Chú phải cho vào trong dấu ngoặc kép bởi không biết có phải cháu không hay lại một tay “dân chủ nửa mùa” nào đội lốt ...
14 nhận xét

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

KẺ BẺ CỜ TỔ QUỐC Ở XÃ SƠN HẢI VÀ ÂM MƯU CHIA RẼ LƯƠNG - GIÁO CỦA NGUYỄN ĐÌNH THỤC

KẺ BẺ CỜ TỔ QUỐC Ở XÃ SƠN HẢI VÀ ÂM MƯU CHIA RẼ LƯƠNG - GIÁO CỦA NGUYỄN ĐÌNH THỤC
        Những ngày qua trên các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như trên cộng đồng mạng Facebook đang xôn xa...
29 nhận xét

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

NGUYỄN ĐÌNH THỤC ĐỨNG SAU VỤ BẺ CỜ TỔ QUỐC

NGUYỄN ĐÌNH THỤC ĐỨNG SAU VỤ BẺ CỜ TỔ QUỐC
        Vào lúc 20 giờ tối 16/8/2017, Hoàng Văn Viễn sinh năm 1980, giáo dân giáo họ Văn Thai, xứ Song Ngọc vừa bị người dân bắt khi đang...
46 nhận xét

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

BOT CAI LẬY VÀ CÁCH ỨNG XỬ THIẾU VĂN HÓA CỦA MỘT BỘ PHẬN TÀI XẾ

BOT CAI LẬY VÀ CÁCH ỨNG XỬ THIẾU VĂN HÓA CỦA MỘT BỘ PHẬN TÀI XẾ
Câu chuyện đổi tiề n l ẻ để trả khi đ i qua tr ạm thu phí để gây khó khă n cho l ự c l ượng thu phí c ó lẽ l à câu chuyện không quá mớ i n...
22 nhận xét