Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

CẢNH GIÁC VỚI CÁI BẪY “ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG” MÀ TỔ CHỨC KHỦNG BỐ “VIỆT TÂN” GIĂNG RA

Những ngày qua, khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được ban hành về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thì tổ chức khủng bố “Việt Tân” lại lớn miệng tuyên truyền cái gọi là lý thuyết “đấu tranh bất bạo động” kêu gọi, tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức nhằm chống chính quyền, nhằm thúc đẩy thực hiện “diễn biến hòa bình” theo kiểu “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, hòng lật đổ Nhà nước, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác với cái bẫy chết người này.
Chúng ta cần thấy rõ, phương thức “đấu tranh bất bạo động” thực chất là một dạng của “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” mà các nước phương Tây đã và đang tiến hành tại các quốc gia đối lập. Việc tổ chức khủng bố “Việt Tân” dựng nên thuyết này chỉ để lừa mị nhân dân, kêu gọi thành tổ chức chính trị đối lập, lôi kéo, dùng sức ép của quần chúng tiến hành bạo loạn chính trị lật đổ chính quyền.
Khi nghiên cứu các tài liệu huấn luyện của “Việt Tân”, chúng cho rằng phương thức “đấu tranh bất bạo động” là phương thức đã “đặc biệt thành công” khi áp dụng tại các quốc gia thuộc Liên Xô - Đông Âu (cũ), như “cách mạng màu hoa hồng” ở Gru-di-a (năm 2003), “cách mạng màu da cam” ở U-crai-na (năm 2004), “cách mạng màu hoa tuy-líp” ở Cư-rơ-gư-xtan (năm 2005), “cách mạng màu jeans” ở Bê-la-rút (năm 2006) và các nước Trung Đông - Bắc Phi đầu năm 2011... Để tuyên truyền “đấu tranh bất bạo động” “Việt Tân” đã mở nhiều chiến dịch tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng trên không gian mạng internet, trong đó chủ yếu chĩa vào số luật sư, trí thức được đào tạo ở nước ngoài, các phần tử cơ hội chính trị; văn nghệ sỹ có tư tưởng chống đối, bất mãn; thanh niên, sinh viên hạn chế về nhận thức chính trị, người dân tộc có tư tưởng ly khai, dân tộc hẹp hòi, số chức sắc, tín đồ các tôn giáo có tư tưởng chống đối. “Việt Tân” đã lập ra nhiều trang web, diễn đàn trên mạng internet núp dưới danh nghĩa các “hội”, “nhóm”, “diễn đàn”, “câu lạc bộ” hoạt động trên lĩnh vực “dân chủ, nhân quyền” để lôi kéo, tập hợp lực lượng, tuyên truyền “đấu tranh bất bạo động”. Hầu hết những người tham gia các diễn đàn, trang web này đều được các chúng hướng dẫn tỉ mỉ cách thức truy cập, cách thức tải tài liệu trên mạng Internet hướng dẫn cách thức tiến hành “đấu tranh bất bạo động” về để nghiên cứu.


Thực tế việc đối tượng Đoàn Viết Hoạt cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Viễn tượng Việt Nam” phối hợp với nhóm Lê Xuân Khoa, Nông Văn Trường lập trang web, diễn đàn trực tuyến huấn luyện về “xã hội dân sự”, “kỹ năng mềm”, kiến thức pháp luật, kinh doanh cho các đối tượng phản động, thế lực chống đối Việt Nam thực hiện cái gọi là “đấu tranh bất bạo động” không còn xa lạ với cư dân mạng. Điều đáng chú ý ở đây là, tất cả những người tham gia lớp học này đều được yêu cầu sử dụng bí danh, tạo tài khoản riêng, liên lạc đơn tuyến với số cầm đầu ở bên ngoài; chỉ dẫn cụ thể việc lên trang web tải tài liệu “đấu tranh bất bạo động” về nghiên cứu. Thậm chí tổ chức các khoa học trực tuyến nhằm qua các khóa học này để từng bước đầu độc tư tưởng, kích động hoạt động chống đối, huấn luyện về cách thức phát triển lực lượng, đối phó với lực lượng chức năng và các cấp chính quyền. Hết mỗi khóa huấn luyện (từ 1 - 3 tháng) chúng sẽ chọn các đối tượng hoàn thành tốt khóa học để “hỗ trợ học bổng” từ 100 - 500USD, sau đó tiếp tục đưa ra nước ngoài huấn luyện chuyên sâu.
Đặc biệt, trước, trong và sau khi Đảng ta ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tổ chức “Việt Tân” đã đẩy mạnh kích động việc tổ chức “đấu tranh bất bạo động” vào trong nước, đòi đa nguyên, đa đảng, công khai thách thức, chống đối chính quyền. Hàng ngày, chúng tán phát lên mạng Internet hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu đồ khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, cổ súy trào lưu “xã hội dân sự”, bài xích chế độ nhất nguyên chính trị; đầu độc, làm băng hoại giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc. Chúng hô hào, bịa đặt và kêu gọi đã đến lúc trong nội bộ ta có sự “đấu đá” đỉnh điểm về quyền lợi, lợi ích nhóm là thời cơ, là lúc “phất cờ” để tranh thủ tối đa “lực lượng cấp tiến” trong Đảng, tác động làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ trong nội bộ ta.
Các trang blog được coi là chân rết của “Việt Tân” như “Người thất học”, “30-4”, “Tin tức hàng ngày”... còn hướng dẫn cách thức, thủ đoạn đi biểu tình, “đấu tranh bất bạo động” (hướng dẫn 12 điều cần làm khi đi biểu tình; kế hoạch tiến hành cuộc cách mạng 2X ở Việt Nam gồm 4 giai đoạn: “gom củi rừng”; “đốt lửa cho quê hương”; “biểu dương ý chí toàn dân”; “dậy mà đi” - blog “Người thất học”; làm thế nào để phản đối khôn ngoan, 6 vấn đề về cách thức đấu tranh bất bạo động - blog “30-4”). Số đối tượng chống đối cực đoan như Nguyễn Thanh Giang, Lê Thị Công Nhân vẫn tiếp tục có những cuộc trả lời phỏng vấn, tham gia hội luận, diễn đàn trên mạng Internet công khai kêu gọi lật đổ chế độ, tỏ quyết tâm dấn thân cho “đấu tranh dân chủ” và hy vọng sẽ sớm tạo ra một cuộc bùng nổ ở Việt Nam như đã từng xảy ra ở Tunisia và Ai Cập. Số đối tượng cực đoan, cầm đầu nhóm là Lê Thanh Tùng ở Hà Nội trước đây đã nhận và tán phát email “lời kêu gọi biểu tình” của tổ chức “Việt Tân” đến nhiều địa chỉ email trong nước hay Vũ Vương Bình ở Bình Dương đã hơn 20 lần gửi tới các địa chỉ email lời kêu gọi của nhóm blog “Dân làm báo”; blog “Dân báo” của Trương Duy Nhất và “Người buôn gió”, “Mẹ Nấm” của “Nhóm người Việt yêu nước” đã tán phát lời kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên để đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ... nay lại tiếp tục tái diễn chiêu trò bẩn thỉu này.
Cảnh giác đề phòng cái bẫy chết người mà tổ chức khủng bố “Việt Tân” giăng ra là lời kêu gọi tha thiết của những người dân Việt Nam. Cần nhận diện và thấy rõ bản chất của cái gọi là “đấu tranh bất bạo động” của mấy kẻ to mồm, lớn họng, vong ân bội nghĩa của đám “Việt Tân” để không mắc mưu, thủ đoạn xấu xa của chúng./.
                                                                                       Quêxa68
Comments
22 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

22 nhận xét:

 1. Cảnh giác đề phòng cái bẫy chết người mà tổ chức khủng bố “Việt Tân” giăng ra là lời kêu gọi tha thiết của những người dân Việt Nam. Cần nhận diện và thấy rõ bản chất của cái gọi là “đấu tranh bất bạo động” của mấy kẻ to mồm, lớn họng, vong ân bội nghĩa của đám “Việt Tân” để không mắc mưu, thủ đoạn xấu xa của chúng.

  Trả lờiXóa
 2. Bọn Việt Tân bây giờ thủ đoạn lắm. Nếu chúng ta không cảnh giác thì sẽ rơi vào bẫy của chúng ngay. Cơ quan chức năng cũng đã công bố Việt Tân là tổ chức khủng bố nguy hiểm hiện nay. Vì vậy mọi người dân cần phải cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 3. Mục đích của việc tán phát lên mạng Internet hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn là nhằm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, cổ súy trào lưu “xã hội dân sự”, bài xích chế độ nhất nguyên chính trị; đầu độc, làm băng hoại giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc. Mọi người cần phải có cái nhìn tỉnh táo trước những luận điệu này.

  Trả lờiXóa
 4. Bọn khủng bố Việt tân thì nhiều chiêu trò, nhiều bài để lôi kéo người dân rồi. Nhưng nguy hiểm nhất là chúng lợi dụng sự nhiệt tình, sự hăng hái và sự kém hiểu biết của học sinh, sinh viên mà kích động. Cho nên với tổ chức này, phải mạnh tay mà triệt phá.

  Trả lờiXóa
 5. " tổ chức khủng bố “Việt Tân” lại lớn miệng tuyên truyền cái gọi là lý thuyết “đấu tranh bất bạo động” kêu gọi, tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức nhằm chống chính quyền, nhằm thúc đẩy thực hiện “diễn biến hòa bình” theo kiểu “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, hòng lật đổ Nhà nước, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam."
  Đây là luận điệu của bọn Việt tân, luôn có cái kiểu xuyên tạc,đưa các thông tin sai lệch về Đảng.

  Trả lờiXóa
 6. Âm mưu của Việt Tân rất xảo quyệt và thâm độc. Cảnh giác đề phòng cái bẫy chết người mà tổ chức khủng bố “Việt Tân” giăng ra là lời kêu gọi tha thiết của những người dân Việt Nam. Cần nhận diện và thấy rõ bản chất của cái gọi là “đấu tranh bất bạo động” của mấy kẻ to mồm, lớn họng, vong ân bội nghĩa của đám “Việt Tân” để không mắc mưu, thủ đoạn xấu xa của chúng

  Trả lờiXóa
 7. Việt tân càng ngày chúng càng cho thấy bản chất bẩn thỉu và hền hạ của chúng nó thể hiện rõ nhất qua những hành vi, việc làm của chúng. Hàng ngày, chúng tán phát lên mạng Internet hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu đồ khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, cổ súy trào lưu “xã hội dân sự”, bài xích chế độ nhất nguyên chính trị; đầu độc, làm băng hoại giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc. Vì vậy tôi mong rằng mỗi người dân, con tim yêu nước hãy Cảnh giác đề phòng cái bẫy chết người mà tổ chức khủng bố “Việt Tân” giăng ra là lời kêu gọi tha thiết của những người dân Việt Nam. Cần nhận diện và thấy rõ bản chất của cái gọi là “đấu tranh bất bạo động” của mấy kẻ to mồm, lớn họng, vong ân bội nghĩa của đám “Việt Tân” để không mắc mưu, thủ đoạn xấu xa của chúng...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi nói thật chứ không cnahr giác với cái bọn này nó cắn sau lưng ngay, cái trò hèn, kế bẩn này thì xưa nay chẳng lẽ không ai biết à, chúng nó là những kẻ xauyas xa đê tiện, luôn tìm cách chống phá chính quyền nhf mình mà, không tha thứ được đâu

   Xóa
 8. Công việc của lũ phản động việt tân là thế maf, chúng phản động xuyên tạc nhà nước ta là công việc chúng luôn luôn hướng tới. Chúng hô hào, bịa đặt và kêu gọi đã đến lúc trong nội bộ ta có sự “đấu đá” đỉnh điểm về quyền lợi, lợi ích nhóm là thời cơ, là lúc “phất cờ” để tranh thủ tối đa “lực lượng cấp tiến” trong Đảng, tác động làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ trong nội bộ ta.Bọn Việt Tân bây giờ thủ đoạn lắm. Nếu chúng ta không cảnh giác thì sẽ rơi vào bẫy của chúng ngay. Cơ quan chức năng cũng đã công bố Việt Tân là tổ chức khủng bố nguy hiểm hiện nay. Vì vậy mọi người dân cần phải cảnh giác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lũ chúng nó hoạt độg chống chính quyền cực đoan lắm, chẳng thế nào th thứ được đâu, mà quan trọng hơn là những hoạt động này chẳng có giá trị gì hết, vì chúng chống lại chính quyền này thì không mang lại một ý nghĩa gì hết

   Xóa
 9. gần đây, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền, tung tin bịa đặt, xuyên tạc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta trên các trang mạng xã hội, lợi dụng tính cả tin của người dân để lôi kéo, kích động.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CẢNH GIÁC với cái bọn này là không hề thừa đâu, vì giờ xã hội phức tạp, chúng luôn tìm mọi cách chống chính quyền một cách cực đoan và điều đó thực sự gây ảnh hưởng đối với xã hội Việt Nam nói chung mà tam lí của người dân Việt nam nữa

   Xóa
 10. có thể nói, tổ chức khủng bố việt tân không ngừng hoạt động chống phá nước ta, chúng vẫn tiếp tục những âm mưu, thủ đoạn để tuyên truyền, lôi kéo, vận động người dân nhất là những người dân nghèo, những người ít hiểu biết để dụ dỗ đi theo và làm việc cho chúng.

  Trả lờiXóa
 11. việt tân là thế, chúng không ngừng mở rộng bè phái, lôi kéo những người dễ dụ dỗ theo chúng, chúng không chỉ xuyên tạc, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội mà chúng còn sử dụng vật chất để mua chuộc lôi kéo mọi người tham gia làm việc cho chúng.

  Trả lờiXóa
 12. Cần nhận diện và thấy rõ bản chất của cái gọi là “đấu tranh bất bạo động” của mấy kẻ to mồm, lớn họng, vong ân bội nghĩa của đám “Việt Tân” để không mắc mưu, thủ đoạn xấu xa của chúng.

  Trả lờiXóa
 13. Việt tân bản chất của chúng đúng là quá bẩn thỉu, chúng dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc vu khống nhà nước ta. " tổ chức khủng bố “Việt Tân” lại lớn miệng tuyên truyền cái gọi là lý thuyết “đấu tranh bất bạo động” kêu gọi, tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức nhằm chống chính quyền, nhằm thúc đẩy thực hiện “diễn biến hòa bình” theo kiểu “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, hòng lật đổ Nhà nước, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam."
  Đây là luận điệu của bọn Việt tân, luôn có cái kiểu xuyên tạc,đưa các thông tin sai lệch về Đảng.

  Trả lờiXóa
 14. Người ta chỉ dùng từ “đấu tranh” khi chống lại những điều phi nghĩa, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Đằng này đất nước đang yên ổn, xã hội đang phát triển, đời số g nhân dân cũng dần được cải thiện mà một đám rận lại chọc ngoáy vào, bơm vài luận điệu xuyên tạc rồi tự cho mình là đấu tranh cho dân chủ, nực cười hết sức.

  Trả lờiXóa
 15. Đấu tranh bất bạo động không phải là mới mà đã từng xảy ra nhiều lần trên thế giới. Nó có cả chính nghĩa và phi nghĩa. Lũ rận chủ thường có những lời kêu gọi đao to búa lớn, tạo hiệu ứng đám đông với một số kẻ đồng lạng, với mục đích quấy rối gây chú ý. Dù là chiêu bài gì thì cũng là nguy hiểm cho xã hội và cần phải trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

  Trả lờiXóa
 16. Nghe cái danh đấu tranh bất bạo động nó mỹ miều văn vẻ chứ nếu như gọi những gì mà đám dân chủ đang làm là đấu tranh bất bạo động thì tôi có thể hiểu đấu tranh bất bạo động là đi biểu tình bất kể nó là vấn đề gì, chỉ cần được tiền là đi, là thuê dân oan đi ngồi la liệt ở vỉa hè, nấu cơm nấu nước sống ở đấy, đến hết ngày hợp đồng thì về,… Đấy, có thế thôi

  Trả lờiXóa
 17. Việt tân và bè lũ đều xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam, phủ nhận lịch sử và mọi thành quả tốt đẹp mà Nhân dân Việt Nam xây dựng, đồng thời kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, nhưng lại cứ rao giảng đó là đấu tranh cho chính nghĩa

  Trả lờiXóa
 18. đúng là lũ vịt tân , và thực chất là chúng không làm được những điều tốt đẹp đâu . và tổ chức bạo động chứ , và mọi người dân đều biết là việt tân đang là một tổ chức khủng bố đang dưới sự chỉ huy của mĩ để mà là những cái điều từ nước ngoài hướng vào việt nam , đấy sẽ không bao giờ có được những điều mục đíc gì đâu

  Trả lờiXóa
 19. Dưới chiêu bài hết sức nhân văn, cao đẹp chúng sử dụng chiến thuật “không chiến tự nhiên thành” bằng cách hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm mất uy tín của Đảng với quần chúng nhân dân, từ đó dần dần lật đổ chế độ bằng một cuộc bạo động hết sức hòa bình không tiếng súng. Chúng dở đủ chiêu trò để thay đổi tư tưởng với đất nước ta, cổ súy cho những hành động gây ra sự bất ổn trong hệ thống chính trị để đần dần từng bước đạt được mục đích này.

  Trả lờiXóa