Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU ĐÒI THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn Việt Nam được thành lập nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, đặc biệt trong các doanh nghiệp liên doanh tư nhân, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế, toàn cầu hóa đang tiến hành sâu rộng, tác động đến mọi mặt của tình hình trong nước đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư của người nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân thì đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động lại càng trở thành vấn đề phức tạp, vai trò của công đoàn trong đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân lại càng khó khăn.
Trong các doanh nghiệp nhà nước, Công đoàn đóng vai trò quan trọng và đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động rất tốt, người lao động đảm bảo quyền và lợi ích đúng theo quy định của pháp luật, được hưởng các ưu đãi về đóng bảo hiểm, chế độ, phụ cấp, lương theo đúng quy định… Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp tư nhân thì vấn đề này gặp những khó khăn nhất định. Quy định cần phải có công đoàn trong các doanh nghiệp mang tính bắt buộc nhưng các doanh nghiệp lại thực hiện một cách chống chế, thúc ép do đó trong các doanh nghiệp tư nhân có công đoàn nhưng vai trò của công đoàn lại không thể hiện rõ nét thậm chí là mờ nhạt ảnh hưởng đến bảo đảm quyền lợi của người lao động dẫn đến một tình trạng đình công, lãn công một cách tự phát của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân.
Một trong các yêu cầu mà phía Mỹ đưa ra trong Hiệp định TTP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) đó là phía Mỹ yêu cầu Việt Nam phải chấp thuận cho thành lập các công đoàn độc lập với lý do đưa ra công đoàn độc lập thực hiện tốt hơn trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trong các doanh nghiệp, điều này phù hợp với yêu cầu nâng cao tính dân chủ, nhân quyền trong xã hội Việt Nam.
Trên thực tế, việc ra đời các tổ chức công đoàn độc lập, tách rời sự hướng dẫn, chỉ đạo và quản lý của nhà nước nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động là phi thực tế. Các cuộc đình công, lãn công tại các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài không có hiệu quả cao xuất phát từ chính vai trò, ảnh hưởng của công đoàn đối với các chủ đầu tư còn hạn chế. Trong khi các tổ chức công đoàn của Nhà nước được sự hỗ trợ của cơ quan chính quyền, lực lượng phối hợp mang tính ước thúc các chủ doanh nghiệp phải thực hiện các yêu cầu chính đáng của người lao động, thực hiện nghiêm Luật Lao động vẫn còn gặp khó khăn thì các công đoàn độc lập rất khó để có các chế tài, quy chế phối hợp để buộc các doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu trong hợp đồng, đúng công sức của người lao động. Đây cũng chính là nguyên nhân cốt lõi của các cuộc đình công, lãn công thậm chí kéo dài trong giai đoạn hiện nay.
Do đó, việc hối thúc, buộc Việt Nam cho phép thành lập các công đoàn độc lập chỉ là chiêu bài nhằm công khai hóa tổ chức, tập hợp lực lượng gây phức tạp về an ninh chính trị, ổn định và hòa bình và môi trường đầu tư của Việt Nam thậm chí tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự sụp đổ của Nhà nước Ba Lan trước đây một phần cũng xuất phát chính từ cho phép thành lập các công đoàn độc lập, tập hợp lực lượng lật đổ nhà nước Ba Lan. Sự ra đời của công đoàn độc lập chỉ mang đến sự bất ổn trong lòng đất nước, là công cụ để nước ngoài thao túng, sử dụng để lật đổ đất nước ta.

Từ những nhận thức cơ bản đó, chúng ta cần nhìn nhận khách quan, toàn diện về tổ chức “công đoàn độc lập”. Những tổ chức “công đoàn độc lập” không có thẩm quyền, vai trò trong đại diện cho người lao động đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mà ngược lại thậm chí còn bị phía nước ngoài lợi dụng, thao túng khống chế trở thành các công cụ lật đổ chính trị các quốc gia. Do đó, để đảm bảo hiệu quả sự ổn định, hòa bình, phát triển kinh tế bền vững chúng ta không nên tin vào các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để đạp đổ tất cả những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng./.
Comments
26 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

26 nhận xét:

 1. có lẽ Mỹ và phương Tây vẫn ghen tị với nền hòa bình ổn định của nước ta, nên muốn biến nước ta đi theo chế độ tư bản phụ thuộc vào họ, do đó Mỹ yêu cầu Việt Nam phải chấp thuận cho thành lập các công đoàn độc lập khi tha gia TTP, đúng là có quyền lợi nhưng cũng cần cảnh giác trước âm mưu lợi dụng những “công đoàn độc lập” chống ĐCSVN,phá hoại đất nước ta

  Trả lờiXóa
 2. Sau khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ, công đoàn còn được nhiều người xem như một tổ chức chính trị, một chính đảng tranh giành quyền lực bởi một phần lí do sụp đổ cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa đó là vì công đoàn độc lập, thứ chẳng mang lại lợi ích gì cho công nhân người lao động mà chỉ nhằm phục vụ mục đích xấu của thế lực nước ngoài muốn xóa bỏ ĐCSVN , muốn nước ta xảy ra tranh giành quyền lực rồi bạo loạn tình hình dất nước phức tạp... khi đó bọn phản động rân chủ càng được thế lao vào chống phá, thật nguy hiểm nếu nhà nước không quản lí được những công đoàn độc lập nếu xuất hiện này

  Trả lờiXóa
 3. Việc hối thúc, buộc Việt Nam cho phép thành lập các công đoàn độc lập chỉ là chiêu bài nhằm công khai hóa tổ chức, tập hợp lực lượng gây phức tạp về an ninh chính trị, ổn định và hòa bình và môi trường đầu tư của Việt Nam thậm chí tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. việc ra đời các tổ chức công đoàn độc lập, tách rời sự hướng dẫn, chỉ đạo và quản lý của nhà nước nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động là phi thực tế và có thể còn bị các thế lực nước ngoài lợi dụng để lật đổ chính quyền nhà nước.

  Trả lờiXóa
 5. Những tổ chức “công đoàn độc lập” không có thẩm quyền, vai trò trong đại diện cho người lao động đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mà ngược lại thậm chí còn bị phía nước ngoài lợi dụng, thao túng khống chế trở thành các công cụ lật đổ chính trị các quốc gia. Do đó, để đảm bảo hiệu quả sự ổn định, hòa bình, phát triển kinh tế bền vững chúng ta không nên tin vào các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để đạp đổ tất cả những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng.

  Trả lờiXóa
 6. Sự ra đời của công đoàn độc lập chỉ mang đến sự bất ổn trong lòng đất nước, là công cụ để nước ngoài thao túng, sử dụng để lật đổ đất nước ta. Việc hối thúc ép Việt Nam cho phép thành lập các công đoàn độc lập là chiêu trò gây nên sự bất ổn về an ninh chính trị, ổn định và hòa bình và môi trường đầu tư.

  Trả lờiXóa
 7. Công đoàn là tổ chức được thành lập với mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. tuy nhiên công đoàn phải có sự giám sát, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, không phải một công đoàn độc lập

  Trả lờiXóa
 8. chiêu bài của Mỹ khi đưa ra yêu cầu thành lập các tổ chức công đoàn độc lập không nói thì ai cũng có thể nhận ra được, đó là việc tạo ra một tổ chức hợp pháp độc lập có quyền hạn như một tổ chức nhà nước từ đó lấy đó làm cơ sở để chống chính quyền, tạo ra một thế lực đối trọng với đảng cộng sản

  Trả lờiXóa
 9. thành lập công đoàn độc lập với mục đích bảo vệ tốt hơn cho người lao động của Mỹ chỉ là cái bình phong cho việc tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước có cơ hội để chống phá chúng ta một cách hợp pháp, tạo điều kiện cho những kẻ cực đoan chống chính quyền mà thôi

  Trả lờiXóa
 10. đến ngay cả những tổ chức công đoàn thành lập có chế tài, có sự bảo vệ của nhà nước mà còn chưa hoạt động hiệu quả thì cơ sở nào cho một công đoàn độc lập có thể bảo vệ được người lao động, chẳng lẽ nói mồm không mà doanh nghiệp nghệ sao, chẳng lẽ lên mạng viết vài bài viết là giải quyết được vấn đề

  Trả lờiXóa
 11. khi thành lập các tổ chức công đoàn độc lập thì ai đứng ra làm chủ, ai đứng ra thành lập, phải chăng tiếp tục là những kẻ như Nguyễn QUang A, ...những nhà dân chủ giả cày Việt kiêm luôn. đây thực chất chỉ là một chiêu bài nhằm để chống chính quyền của ta mà thôi, chúng ta sao có thể đồng ý được

  Trả lờiXóa
 12. Được biết, công đoàn độc lập là những tổ chức độc lập, không phụ thuộc vào doanh nghiệp, công ty, và cũng không phụ thuộc bộ máy nhà nước, không thuộc hệ thống chính trị
  vậy nhưng, điều này có thể sẽ dẫn tới việc các công đoàn độc lập bị lợi dụng vào những mục đích xấu của các thế lực thù địch, gây nên những hậu quả khôn lường cho đất nước ta

  Trả lờiXóa
 13. Nói mới biết, thật sự chúng đang lấy những cái mác mĩ miều và hào nhoáng hơn nhiều. CHúng đã ngộ ra nhiều điều từ quá trình thực tế sai lầm và thất bại. Nhưng chúng chẳng bao giờ từ bỏ ý định phá nước ta. Thế nên, chính chúng ta cũng nên trang bị những kiến thức tốt nhất, đặc biệt là nhận thức và tỉnh táo. Đừng vì những lời dụ ngot của chúng làm chúng ta sai lầm

  Trả lờiXóa
 14. tham gia gia nhập TPP đồng nghĩa với việc Việt Nam phải chấp thuận việc thành lập công đoàn độc lập, một tổ chức sẽ nằm ngoài hệ thonsong chính trị, sẽ không thuộc quyền quản lí của tổ chức, cơ quan nào
  chính vì điều này cũng sẽ gây ra nhiều những điều bất cập, gây nên nhiều vấn đề ảnh hưởng tới tình hình chính trị, an ninh của đất nước..

  Trả lờiXóa
 15. Lại thành lập cái qué gì đây nữa. Chúng hết trò rồi hay sao lại nghĩ ra cái tổ chức công đoàn độc lập nữa. Khi mà lịch sử đã chứng minh cái mục đích và hậu quả của chúng chẳng tốt đẹp gì rồi. Sao chúng lại còn cố gắng xây dựng cơ chứ. Hay là điếc không sợ súng chứ. Một là người lao động làm lá chắn cho chúng. Hai là người lao động vẫn sống cuộc sống tốt lành như kia. Đừng để cái mùi hào nhoáng ấy đánh động lòng bạn. Mồm chúng chẳng khác nào tui đa cấp

  Trả lờiXóa
 16. có lẽ tổ chức này là không cần thiết và không phù hợp để thành lập một tổ chức như thế.Trong các cơ quan, xí nghiệp đã có tổ chức công đoàn đại diện cho quyền lợi của người dân và bảo vệ quyền lợi của người dân thì tại sao phải thành lập thêm tổ chức như vậy làm gì cho thêm cồng kềnh và chồng chéo nhau.

  Trả lờiXóa
 17. Từ những nhận thức cơ bản đó, chúng ta cần nhìn nhận khách quan, toàn diện về tổ chức “công đoàn độc lập”. Những tổ chức “công đoàn độc lập” không có thẩm quyền, vai trò trong đại diện cho người lao động đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mà ngược lại thậm chí còn bị phía nước ngoài lợi dụng, thao túng khống chế trở thành các công cụ lật đổ chính trị các quốc gia. Do đó, để đảm bảo hiệu quả sự ổn định, hòa bình, phát triển kinh tế bền vững chúng ta không nên tin vào các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để đạp đổ tất cả những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng.

  Trả lờiXóa
 18. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 19. Công đoàn Việt Nam được thành lập nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, đặc biệt trong các doanh nghiệp liên doanh tư nhân, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế, toàn cầu hóa đang tiến hành sâu rộng, tác động đến mọi mặt của tình hình trong nước đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư của người nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân thì đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động lại càng trở thành vấn đề phức tạp, vai trò của công đoàn trong đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân lại càng khó khăn.

  Trả lờiXóa
 20. Trên thực tế, việc ra đời các tổ chức công đoàn độc lập, tách rời sự hướng dẫn, chỉ đạo và quản lý của nhà nước nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động là phi thực tế. Các cuộc đình công, lãn công tại các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài không có hiệu quả cao xuất phát từ chính vai trò, ảnh hưởng của công đoàn đối với các chủ đầu tư còn hạn chế.

  Trả lờiXóa
 21. Trong khi các tổ chức công đoàn của Nhà nước được sự hỗ trợ của cơ quan chính quyền, lực lượng phối hợp mang tính ước thúc các chủ doanh nghiệp phải thực hiện các yêu cầu chính đáng của người lao động, thực hiện nghiêm Luật Lao động vẫn còn gặp khó khăn thì các công đoàn độc lập rất khó để có các chế tài, quy chế phối hợp để buộc các doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu trong hợp đồng, đúng công sức của người lao động. Đây cũng chính là nguyên nhân cốt lõi của các cuộc đình công, lãn công thậm chí kéo dài trong giai đoạn hiện nay.

  Trả lờiXóa
 22. Một trong các yêu cầu mà phía Mỹ đưa ra trong Hiệp định TTP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) đó là phía Mỹ yêu cầu Việt Nam phải chấp thuận cho thành lập các công đoàn độc lập với lý do đưa ra công đoàn độc lập thực hiện tốt hơn trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trong các doanh nghiệp, điều này phù hợp với yêu cầu nâng cao tính dân chủ, nhân quyền trong xã hội Việt Nam.việc hối thúc, buộc Việt Nam cho phép thành lập các công đoàn độc lập chỉ là chiêu bài nhằm công khai hóa tổ chức, tập hợp lực lượng gây phức tạp về an ninh chính trị, ổn định và hòa bình và môi trường đầu tư của Việt Nam thậm chí tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. ai biết nó thành lập ra với mục đích gì.nhưng cái loại này nên cẩn thận vẫn hơn.nếu so với các tổ chức xã hội dân sự thì cái kiểu công đoàn này có nét tương tự đấy.lập ra cái này như treo đầu dê bán thịt chó thôi.ai biết phái trong và kẻ đứng giật dây là để nhằm mục đích chống cộng hay không

  Trả lờiXóa
 24. "Do đó, việc hối thúc, buộc Việt Nam cho phép thành lập các công đoàn độc lập chỉ là chiêu bài nhằm công khai hóa tổ chức, tập hợp lực lượng gây phức tạp về an ninh chính trị, ổn định và hòa bình và môi trường đầu tư của Việt Nam thậm chí tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam". Dựa vào cái vỏ bọc công đoàn độc lập này, những thành phần chống đối với Việt Nam có cơ hội bộc lộ mình một cách chính thức. Điều đó sẽ rất nguy hiểm cho sự tồn vững mạnh của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 25. việc hối thúc, buộc Việt Nam cho phép thành lập các công đoàn độc lập chỉ là chiêu bài nhằm công khai hóa tổ chức, tập hợp lực lượng gây phức tạp về an ninh chính trị, ổn định và hòa bình và môi trường đầu tư của Việt Nam thậm chí tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự sụp đổ của Nhà nước Ba Lan trước đây một phần cũng xuất phát chính từ cho phép thành lập các công đoàn độc lập, tập hợp lực lượng lật đổ nhà nước Ba Lan. Sự ra đời của công đoàn độc lập chỉ mang đến sự bất ổn trong lòng đất nước, là công cụ để nước ngoài thao túng, sử dụng để lật đổ đất nước ta.

  Trả lờiXóa