Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

BẦU CỬ QUỐC HỘI: CHỌN NGƯỜI ĐỦ ĐỨC, LỰA NGƯỜI ĐỦ TÀI

Ngày bầu cử đang được người dân được đếm ngược và mong đợi đầy hào hứng vì đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.


Theo thông báo của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, tính đến ngày 19/5/2016, nhìn chung, các địa phương trên cả nước đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016. Công tác chuẩn bị bầu cử được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phối hợp đồng bộ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ quy định của pháp luật, tạo không khí phấn khởi, dân chủ. Đây cũng là cơ hội để hơn 69 triệu cử tri sẽ sáng suốt thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc chọn người đủ đức, lựa người đủ tài, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, trong đó hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung gây ra những ảnh hưởng tâm lý đối với mỗi người dân. Mọi người dân đều bày tỏ sự cảm thông, chung tay góp sức chia sẻ để người dân ở đây ổn định cuộc sống. Nhưng những kẻ chống đối, phá hoại lại lợi dụng sự việc để kích động, lôi kéo người dân vào những trò biểu tình, gây rối. Đáng khinh bỉ hơn, chúng còn đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông lề trái luận điệu “bầu cử là quyền chứ không phải nghĩa vụ. Nếu bạn thấy cuộc bầu cử Quốc hội khóa này không công bằng, không tự do... không nên đi bầu cho biết, cho có, cho xong” để mị dân. Hơn nữa, những kẻ này dưới sự hậu thuẫn tài chính, kỹ thuật từ tổ chức phản động bên ngoài đã cùng nhau tạo ra cái gọi là “app lá phiếu - bỏ phiếu lề dân” để cố tình phá rối kết quả bầu cử... Chúng không lường trước được rằng, người dân Việt Nam thừa sự tỉnh táo để thấy những lời lẽ trên danlambao, danluan, bauxite, basam hay mạng xã hội... là luận điệu xuyên tạc, áp đặt trắng trợn nhằm chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc; họ cũng thừa bản lĩnh và sự quyết đóan để không vì bức xúc một việc trong thời điểm hiện tại mà nghe theo lời xúi dục ma mị từ bỏ quyền và trách nhiệm rất thiêng liêng của mình là bầu chọn ra lãnh đạo của đất nước trong 5 năm tới. Tinh thần, trách nhiệm và sự phấn khởi của tòan dân đồng loạt tham gia ngày hội sẽ là câu trả lời xác đáng nhất cho những kẻ chống đối, phá hoại đang cố bêu rếu./.

An Nhiên
Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

 1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do đó mọi con người được lựa chọn và ra tham gia bầu cử đều có trách nhiệm với bản thân, với lá phiếu cầm trên tay của mình chính là trách nhiệm với đất nước, với non sông và với chính vận mệnh chính trị của bản thân.

  Trả lờiXóa
 2. Mọi người dân đều phải bày tỏ sự cảm thông, chung tay góp sức chia sẻ để người dân ở đây ổn định cuộc sống. Sự chúng tay góp sức đó chính là thái độ, tinh thần và trách nhiệm của bản thân mình với những lá phiếu cầm trên tay đầy danh dự, quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ. Đất nước có vững mạnh đi lên, quốc gia có hùng cường chính là nhờ một phần trách nhiệm của nhân dân trong việc chọn lựa ra người tài trong một thời kì lịch sử vận động mới của đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Mỗi người dân đang cầm trên tay thẻ cử tri chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử đại biểu quốc hội, hội đông nhân dân các cấp. Hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng chính hành động chọn ra người đử đức đủ tài!

  Trả lờiXóa
 4. Ngày bầu cử đang được người dân được đếm ngược và mong đợi đầy hào hứng vì đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

  Trả lờiXóa
 5. Ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, trong đó hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung gây ra những ảnh hưởng tâm lý đối với mỗi người dân. Mọi người dân đều bày tỏ sự cảm thông, chung tay góp sức chia sẻ để người dân ở đây ổn định cuộc sống. Nhưng những kẻ chống đối, phá hoại lại lợi dụng sự việc để kích động, lôi kéo người dân vào những trò biểu tình, gây rối. Đáng khinh bỉ hơn, chúng còn đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông lề trái luận điệu “bầu cử là quyền chứ không phải nghĩa vụ.

  Trả lờiXóa
 6. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2021, được tiến hành vào ngày chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016, đây là lần thứ hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện trong cùng một ngày, đó thực sự là ngày hội của toàn dân.

  Trả lờiXóa
 7. Thông qua cuộc bầu cử này sẽ góp phần tạo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương. Cuộc bầu cử này còn nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân…

  Trả lờiXóa
 8. việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016 cũng như các kì đại hội tiếp theo

  Trả lờiXóa
 9. Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng, vì nó diễn ra trong bối cảnh nước ta vừa tiến hành thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đất nước đang ra sức thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành được 30 năm và thu được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế của đất nước ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế

  Trả lờiXóa
 10. đất nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là âm mưu diễn biến hòa bình và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa và cản trở công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. nhất là khi mà sự kiện trọng đại của đất nước đang diễn ra

  Trả lờiXóa
 11. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

  Trả lờiXóa
 12. Mục đích của cuộc bầu cử lần này nhằm để cử tri lựa chọn được những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước; đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; bầu ra các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân cấp Thành phố, cấp xã, thị trấn – là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2011 – 2016.

  Trả lờiXóa
 13. Cầm trên tay thẻ cử tri chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử đại biểu quốc hội, hội đông nhân dân các cấp. Mỗi công dân Việt Nam hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng chính hành động chọn ra người đử đức đủ tài! Cứ đừng để lũ rận dân chủ như Nguyễn Quang A,Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đình Hà... hoành hành tác quái

  Trả lờiXóa
 14. xôn xao háo hức một chút thế mà đã xong hết rồi...giờ chỉ chờ đợi kết quả nữa thôi à...
  Mấy ngày vừa rồi trước khi bầu cử trên mạng xã hội xuất hiện mấy cái trò tẩy chay bầu cử của mấy đứa não ngắn thấy thực sự không biết là chúng có xứng đáng làm người Việt Nam hay không nữa

  Trả lờiXóa
 15. Hãy để quyền công dân, quyền kiến thiết quốc gia của chúng ta những người con thân yêu của đất nước trong việc bầu cử và lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước nhằm xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Đó là điều đát nước đang cần đến mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện với tất cả tinh thần và trách nhiệm của mình.

  Trả lờiXóa
 16. Cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó chính là nền tảng, là động lực để đưa đất nước và dân tộc đi đến thắng lợi này đến thằng lợi khác trên nền tảng của nhân dân. Hãy trách nhiệm với quốc gia của bạn, khi bạn chưa trách nhiệm thì đừng nên trách móc đất nước hay quốc gia bất cứ điều gì.

  Trả lờiXóa
 17. Để lựa chọn bầu ai, gạch ai thì đó đúng là cuộc cân não không hề dễ nhé, vì người mình bầu sẽ đại diện không chỉ cho mình mà còn đại diện cho toàn dân tộc nữa kìa

  Trả lờiXóa
 18. Về một bộ phận người dân thì tôi thấy rằng họ đủ nhận thức để tìm ra được người có đức có tài...còn 1 bộ phận không nhỏ thì đi bầu như kiểu là đi đánh đề vậy...có những người chẳng hiểu gì cũng chẳng biết gì về người mà họ lựa chọn cả...đó là điều đáng tiếc

  Trả lờiXóa
 19. người dân Việt Nam thừa sự tỉnh táo để thấy những lời lẽ trên danlambao, danluan, bauxite, basam hay mạng xã hội... là luận điệu xuyên tạc, áp đặt trắng trợn nhằm chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa