Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

CHIẾN DỊCH KHÔNG VẬN

Cách đây 41 năm về trước, có khoảng 2200 trẻ em tại miền Nam Việt Nam đã được bí mật đưa sang nước Mỹ trong môt chiến dịch được gọi là “không vận trẻ em”. Một chiến dịch được thực hiện trước thềm sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30/4/1975.

Những trẻ em đó có đủ mọi thể loại, trẻ mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ và cả những trẻ đang có gia đình được một số người Mỹ bí mật dùng nhiều cách lừa bịp, tập hợp lại và đưa lên máy bay đưa sang đất Mỹ.

Chiến dịch “Không vận trẻ em” lúc đó vẫn là một bí mật. Không ai biết người Mỹ đã đưa một số lượng lớn trẻ em Việt Nam như thế sang Mỹ. Và cũng không ai biết mục đích của người Mỹ là nhằm làm gì.

Hình ảnh bên trong một chuyến bay trong chiến dịch "không vận trẻ em" tháng 4/1975. (Ảnh: DIA.mil)

Mãi một thời gian sau này, khi những trang hồ sơ mật được giải mã, khi những thông tin về chiến dịch dần được hé lộ thì nguyên nhân của chiến dịch mới được làm sáng tỏ.

Bước vào những năm 1974, 1975 người Mỹ đã sớm biết chế độ Việt Nam Cộng hòa sẽ thất thủ và sụp đổ. Cuộc chiến tranh của họ gây ra tại Việt Nam sắp thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên nỗi đau thua cuộc đó không dễ gì xoa dịu được. Vì thế để rửa hận họ đã xây dựng một kế hoạch có tên là “Kế hoạch hậu chiến” với nội dung cốt yếu là tiến hành những hoạt động chống Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc. Và để phục vụ cho kế hoạch hậu chiến đó, họ cần phải có lực lượng. Lực lượng ở đây không phải là người Mỹ nữa mà sẽ tiếp tục là “dùng người Việt trị người Việt”.

Lực lượng đó theo họ, sẽ đến từ hai nguồn: Thứ nhất, là số lượng lớn trẻ em được đưa sang Mỹ nuôi dạy, đào tạo, huấn luyện và thứ hai là kích động những người từng gắn bó với chế độ Việt Nam Cộng hòa vượt biển ra đi.

Chiến dịch không vận trẻ em ra đời trong bối cảnh đó. Và nạn thuyền nhân cũng xuất hiện trong bối cảnh đó.

Và quả thực kế hoạch của họ cũng đã thành công khi hiện nay trong số người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Mỹ, đang có không ít những người mang dòng máu Việt nhưng vẫn tiến hành các hoạt động chống Việt Nam một cách quyết liệt mà mọi người vẫn hay gọi là phản động lưu vong người Việt.
Chiến dịch không vận đã xuất hiện cách đây 41 năm. Nhiều mảng đời trong chiến dịch đó đã thay đổi. Bàn về chiến dịch này để có thêm một cách nhìn về cuộc chiến chưa hồi kết của người Mỹ với Việt Nam cũng như lý giải cho hiện tượng tại sao một bộ phận người Việt ở nước ngoài vẫn đang có những hoạt động chống phá đất nước, quê hương họ.

Tuấn Phong 
Comments
2 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

2 nhận xét:

  1. Chiến dịch không vận đã xuất hiện cách đây 41 năm. Nhiều mảng đời trong chiến dịch đó đã thay đổi. Bàn về chiến dịch này để có thêm một cách nhìn về cuộc chiến chưa hồi kết của người Mỹ với Việt Nam cũng như lý giải cho hiện tượng tại sao một bộ phận người Việt ở nước ngoài vẫn đang có những hoạt động chống phá đất nước, quê hương họ.

    Trả lờiXóa
  2. Những đứa trẻ được đưa sang Mỹ hầu hết đều bị tẩy não. Họ đưa qua đó, đào tạo đặc biệt để những đứa trẻ này sau về chống lại tổ quốc. Một âm mưu quá độc ác

    Trả lờiXóa