Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

BÀN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Ngày nay, vị trí và vai trò của báo chí trong đời sống xã hội ngày càng được nâng lên, nó trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người, ở một khía cạnh nào đó, nó còn tham gia vào tiến trình lịch sử của thời đại, cùng lúc có thể tác động đến nhiều người, nhiều tầng lớp, nhiều lĩnh vực của cuộc sống. 

Đối với bất kỳ ngành nghề nào, vấn đề đạo đức nghề nghiệp cũng phải được đặt lên hàng đầu, bởi đây chính là thước đo thang giá trị của việc hành nghề chân chính. Song, với báo chí 1 một lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù, khi mà chỉ cần vài thông tin viết ra đã có thể mang đến cơ hội đổi thay cuộc đời hoặc có thể đẩy ai đó vào chân tường thì vấn đề đạo đức, lương tâm nghề nghiệp càng cần được chú trọng. Trên thế giới, nhiều nước không có Luật Báo chí nhưng có những qui ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí, coi đó là những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động trên lĩnh vực này. Mỗi một phương thức kinh tế - xã hội có một nền báo chí khác nhau, do đó quan niệm về đạo đức báo chí cũng khác nhau. Nhưng cho dù khác nhau, chúng đều có những điểm chung nhất, không khác nhau hoặc không khác nhau bao nhiêu. Những điểm chung nhất hoặc gần chung nhất ấy càng thể hiện rõ hơn trong thời kỳ kỹ thuật số.

Kỹ thuật số là một phát minh vĩ đại, làm đảo lộn cuộc sống, cùng có nghĩa là làm đảo lộn nhiều hoạt động của loài người, trong đó hoạt động thông tin - truyền thông chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, sâu sắc nhất. 

Đạo đức báo chí: Không bao giờ được cố tình bóp méo sự thật
Với kỹ thuật số, các hoạt động truyền thông từ báo in đến phát thanh, truyền hình, mạng internet có dây và internet không dây... đều thay đổi. Ngoài các loại hình thồng tin truyền thông mới, kỹ thuật số còn cho ra đời vô số những phương tiện mới làm phong phú đời sống, văn hóa của con người. Có thể chia ra ranh giới phân biệt trình độ văn minh của con người, đó là con người thời kỳ kỹ thuật số và thời kỳ trước kỹ thuật số.

Đối với báo chí, kỹ thuật số bảo đảm thông tin nhanh, phong phú, đa dạng; thông tin được phát tán, lan truyền nhanh, rộng bằng rất nhiều các phương tiện khác nhau, nối gần lại người quảng bá và người tiếp nhận thông tin, cho ra đời những khái niệm mới như “nhà báo công dân", “báo chí công dân"... Báo chí trong thời truyền thông kỹ thuật số đã thay đổi những khái niệm cơ bản như: Báo chí là gì, tòa soạn là thế nào, những yêu cầu của một tòa soạn là gì, quy trình sản xuất sản phẩm báo chí... Tóm lại, kỹ thuật số đã mở rộng khả năng quảng bá, trao đổi, lưu trữ, tìm kiếm thông tin của con người, khiến thông tin ngày càng gần gũi, có ích hơn trong một xã hội hiện đại và biến xã hội ấy thành một môi trường sống ngày càng minh bạch, dân chủ, giàu tiềm năng sáng tạo hơn.

Kỹ thuật số đã tạo dựng một thế hệ con người làm báo khác với phong cách làm báo bấy lâu ta vẫn hình dung và những phương thức nghiệp vụ khác với những gì ta quen dùng. Kỹ thuật số, nhất là một trong những ứng dụng của nó, các mạng xã hội, là nguồn cung cấp thông tin vô cùng nhanh và phong phú cho báo chí, kiểm nghiệm độ chân thực của thông tin báo chí và đo đạc phản ứng cũng như sự lan tỏa của thông tin báo chí trong xã hội. Khi người người làm thông tin, nhà nhà làm thông tin, thông tin sẽ có sức mạnh khủng khiếp, dần dần đưa sự thật trở về với đúng quyền năng của nó, thước đo của chân lý. về mặt đạo đức nghề nghiệp, kỹ thuật số thể hiện rõ hơn ranh giới giữa nhà báo chân chính và những kẻ lợi dụng và ở một hoàn cảnh nào đó, làm cho vấn đề đạo đức bức thiết hơn, thường trực hơn.

Việt Nam thuộc trong số những quốc gia có hệ thống chính trị do một Đảng lãnh đạo. Vì vậy, báo chí cũng phải đặt dưới quyền lãnh đạo và trung thành tuyệt đối với hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu, một bộ phận cấu thành trong hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có nghĩa vụ quảng bá, giải thích, vận động, cổ vũ và tổ chức thực hiện những đường lối chính sách của Đảng, biểu dương nhưng cá nhân và tổ chức thực hiện tốt, chống lại nhưng quan điểm và hành động trái ngược hoặc chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị của nó. Đó là một nguyên tắc và cùng là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của người làm báo.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của dân tộc, đất nước Việt Nam, tận tụy với nhân dân Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ nên báo chí - một bộ phận trong bộ máy tổ chức của Đảng cũng hoạt động theo cương lĩnh ấy, được phát huy tự do dân chủ theo đường lối ấy. Trong quá trình hoạt động của mình, báo chí Việt Nam luôn trung thành với Đảng cũng đồng thời trung thành với dân tộc, đất nước, nhân dân. Tự gắn mình vào tổ chức Đảng cũng là cơ hội thể hiện tính độc lập, tự do của mình. Đạo đức cao nhất của nhà báo Việt Nam là trung thành với Đảng, gắn bó với Đảng và chính trong sự trung thành, gắn bó ấy người làm báo phát huy được mọi khả năng nghề nghiệp của mình để phục vụ dân tộc, đất nước. Tính đặc thù này của đạo đức báo chí Việt Nam chính là chỗ mà kẻ thù của CNXH, của Đảng tấn công nhiều nhất. Trước khi đi vào những vấn đề đang đặt ra với đạo đức báo chí, cần khẳng định rứt khoát, minh bạch vấn đề này.

Tuy nhiên, không phải Đảng bao giờ cũng đúng và như thế, báo chí, đạo đức báo chí bao giờ cũng đúng nếu không phát huy tính độc lập tương đối của mình. Đảng bao gồm hàng triệu người, mỗi con người lại là một thế giới riêng, không ai hoàn toàn giống ai. Đảng lãnh đạo cách mạng qua nhiều thời kỳ. Mỗi thời kỳ lại có những đặc điểm riêng, có thời kỳ Đảng giàu kinh nghiệm, có thời kỳ không. Trong khi chưa giành được chính quyền, đảng viên chỉ có nghĩa vụ, gần như không có quyền lợi. Khi giành được chính quyền rồi, nghĩa vụ đi liền với quyền lợi, từ đó nảy sinh tư lợi, thoái hóa, biến chất, mất đoàn kết và rất nhiều thói xấu khác. Nhà báo Việt Nam luôn phải kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, xây dựng và đấu tranh chống lại những sai trái, tha hóa, mất phẩm chất. Dám phát hiện, phanh phui những sai trái, bất cập của mình, của đảng cầm quyền, của xã hội... cũng là đạo đức cao quý của nhà báo. Về mặt này, lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam ghi nhận tôn trọng chân lý, tôn trọng dân tộc, đất nước là một truyền thống vẻ vang, nổi bật của báo chí Việt Nam. Cho dù hoàn cảnh nào, không vi chịu sự lãnh đạo của một tổ chức chính trị mà báo chí vỉ phạm lợi ích của dân tộc, đất nước và nhân dân. Nhìn lại quá trình phát triển, có thể khẳng định, nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện được tư tưởng nhân văn, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của cuộc sống, tử đó đấu tranh loại bỏ những nhân tố xấu trong xã hội, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc, hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ...

Đạo đức của nhà báo còn là một phạm trù lịch sử, nó thay đổi theo thời kỳ lịch sử. Chẳng hạn trước đây đạo đức cao nhất của một nhà báo là trung thành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống giặc ngoại xâm, bây giờ, đạo đức cao nhất của nhà báo là kiên quyết bảo vệ bản chất trong sáng của chế độ, không bẻ cong ngòi bút vì tiền tài, danh vọng và những phần “con” vốn sẵn trong con người. Ngày trước, đòi hỏi cao nhất đối với nhà báo là hy sinh mình, kể cả hy sinh xương máu vi đất nước. Ngày nay, cũng vì đất nước nhưng theo cách khác, không đòi hỏi hy sinh xương máu nhưng sự dũng cảm, quên mình, bất chấp trở ngại, khó khăn gian khổ để giữ “lòng trong, mắt sáng” như một nhà báo lão thành đã từng nói thì không thua kém.

Xã hội càng ngày càng phát triển, ngày hôm nay cao hơn hôm qua, công chúng báo chí không còn là những người tiếp nhận thông tin một chiều mà họ còn đòi hỏi được tham gia vào quá trình thông tin, kiểm tra chất lượng thông tin và nhiều khi giải quyết nhiều vấn đề xã hội từ những thông tin đó. Trong thời đại ngày nay, nhiều nhà lý luận theo trường phái thông tin học từng định nghĩa cuộc sống của con người là quá trình phát thông tin, tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin. Công chúng ngày nay đòi hỏi không chi thông tin có chất lượng cao mà còn phải ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực với con người. Để thỏa mãn nhu cầu này, báo chí ngày nay phải trở thành một địa chỉ văn hóa, địa chỉ tri thức... thậm chí, không chỉ quảng bá mà còn là địa chỉ sáng tạo trên các lĩnh vực này.

Trong thời kỳ hội nhập, Việt Nam là một bộ phận của thế giới. Đạo đức của mọi người làm báo còn được thề hiện tập trung ở chỗ không tuyên truyền chống lại nhân loại, kêu gọi chiến tranh, phá vỡ khối đoàn kết giữa các dân tộc như Điều 10 Luật Báo chí Việt Nam đã qui định.

Văn hóa là một vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm. Một mặt, nhà báo không được phép tuyên truyền cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đóng khép, tự cho dân tộc mình vĩ đại trước thế giới. Một mặt, đạo đúc của người làm báo là phải tôn trọng những tinh hoa văn hóa của dân tộc mình, không sủng mộ, tiếp thu không chọn lọc lối sống, lối nghĩ và truyền thống văn hóa của nước ngoài.

Sống trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin, việc nắm bắt được những thông tin nhanh, bản sắc, nóng hổi luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự sống còn của mỗi cơ quan báo chí. Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua quyết liệt ấy, đã và đang xuất hiện cách làm báo rất đáng lo ngại, đó là xu hướng chạy theo nhúng thông tin giật gân, câu khách mà bỏ quên tính nhân văn, “thiên chức” cao cả của báo chí, không ít nhà báo và cơ quan báo chí vì “sốt ruột" muốn thực hiện mục đích “giành giật” thông tin mà đã bỏ qua vấn đề trách nhiệm và lương tâm người làm báo, từ đó đánh mất tính nhân văn và làm suy giảm niềm tin yêu của bạn đọc dành cho báo chí. Vì vậy, trong thời đại báo chí hiện đại, khi mà tin nóng, nhanh chính là đòi hỏi sống còn cùa từng tòa soạn, hơn lúc nào hết, bên cạnh “cái đầu lạnh”, mỗi nhà báo còn cần phải có một “trái tim nóng" để không bước qua lận ranh mong manh giữa đạo đức hành nghề và sự cám dỗ của vật chất.

Tất cả những khía cạnh đạo đức đó là cái nền căn bản, không chỉ riêng thời kỳ kỹ thuật số mới phải đạt tới nhưng trong thời kỳ kỷ thuật số, càng phải rèn luyện để có nó vì kỹ thuật số với những ưu điểm của nó sẽ bộc lộ hơn những mặt tích cực đồng thời làm trầm trọng hơn, lan rộng hơn những khuyết điểm, sai lầm của báo chí, đồng thời cùng là khuyết điểm, sai lầm trọng đạo đức của người làm báo.\

Hải Trang 
Comments
26 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

26 nhận xét:

 1. trong bất cứ quốc gia nào báo chí luôn đóng góp phần quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển cũng như bảo vệ an ninh tổ quốc,... đặc biệt trong xã hội thì báo chí đóng góp sức của mình trong việc truyền tải thông tin đến đọc giả. nhưng không phải ai cũng có thể làm một nhà báo tốt. nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay lại càng cần nhà báo có thể không bị cám dỗ bởi đồng tiền

  Trả lờiXóa
 2. vai trò của báo chí trong đời sống xã hội là không thể phủ nhận, trong nhiều thời kì báo chí đóng góp công lao to lớn trong việc đổi mới tư tưởng để phục vụ sự phát triển, đối mới của đất nước. thế nhưng hiện nay, dưới sự tác động của cơ chế thị trường nhiều nhà báo đã thể hiện sự yếu kém trong đạo đức của mình bằng những bài báo kém chất lượng với lối tư duy tiêu cực

  Trả lờiXóa
 3. báo chí hiện nay nói một cách khách quan đó là đã có sự xuống cấp trầm trọng khi mà nhiều tờ báo, trang báo có những bài viết kém chất lượng, thậm chí thể hiện tư tưởng tiêu cực của mình. mặt khác những bài viết đó khi đưa lên mặt báo lại gây ảnh hưởng xấu đến dư luận. rõ ràng cần có sự cải cách dành cho báo chí trước khi quá muộn

  Trả lờiXóa
 4. đứng trước tình hình mà báo chí ngày càng có nhiều trường hợp thể hiện sự đi xuống của mình thiết nghĩ cần phải có biện pháp khắc phục cũng như những chế tài nhằm xử lý những nhà báo tự cho mình là người có quyền viết những bài viết thể hiện quan điểm sai trái của mình gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội

  Trả lờiXóa
 5. báo chí là nói lên sự thật, báo chí là khách quan, báo chí là công cụ truyền thông của đảng và nhà nước. đó là lý do tại sao mà báo chí phải thực sự khách quan, phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, bằng không với ngòi bút của mình nhiều nhà báo có thể gây nên những hệ quả khó có thể khắc phục được

  Trả lờiXóa
 6. Phải công nhận một điều răng báo chí có một sức mạnh khủng khiếp , vì tốc độ lan truyền của nó quá nhanh , nhanh đến mức chóng mặt . nhất là đối với thông tin đăng tải trên internet . Lợi dụng việc này thì nhiều cây viết thiếu lương tâm đã làm những chuyện thật đáng trách là tung tin xuyên tạc , bị đặt bẻ gãy ngòi bút , danh dự của mình chỉ vì những người thuê họ , trả cho họ tiền

  Trả lờiXóa
 7. đảng và nhà nước ta luôn luôn xem trọng và thực hiện tự do báo chí, thế nhưng trước khi viết báo người làm báo phải được học, thấm nhuần thế nào là tự do báo chí, tự do báo chí không phải thích làm gì thì làm, thích việt gì thì viết mà nó phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. phải thấm nhuần tư tưởng và đạo đức nhà báo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy bạn à,các cơ quân báo chí nước ta là các cơ quan ngôn luận của Đảng luôn cung cấp những thông tin cần thiết đến với mọi người dân nước ta.Tự do cái gì cũng thế phải trên cơ sở thượng tôn pháp luật và đạo đức xã hội. Sự cẩu thả trong báo chí chính là sự bất nhân trong cái đức của nghề truyền đạt thông tin này. Do đó, đạo đức báo chí tất yếu phải đặt lên hàng đầu.

   Xóa
 8. nhà báo cũng như bài viết của họ là quan điểm cũng như phản ánh lên sự thật khách quan. ai cũng hiểu điều đó nhưng thực hiện được lại là điều khác hoàn toàn và không phải nhà báo nào cũng làm được. và thời gian gần đây việc nhà báo lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi đã nói lên rằng đạo đức người làm báo đang ngày càng xuống dốc và cần phải có biện pháp điều chỉnh lại

  Trả lờiXóa
 9. thời đại phát triển, khoa học phát triển, báo chí cũng vì thế mà phát triển như vũ bão, nhưng điều đáng buồn là nó lại không đi kèm với chất lượng được nâng lên, nhiều báo nhưng chất lượng bài ngày càng đi xuống, nhiều người làm báo chỉ chăm chú vào lợi nhuận vào lượt người đọc, người xem chứ chẳng hề quan tâm đến nội dung bài viết của mình, về tính khách quan của nó. Chính điều đó đã làm cho một bộ phận không nhỏ người dân quay lưng với báo chí.

  Trả lờiXóa
 10. đúng như theo tinh thần của người đi trước xã hội , báo chí là một nghề không phải đơn giản chỉ tìm những chuyện việc xảy ra trong xã hội rồi truyền tải cho mọi người biết . đối với một nhà báo có tâm , huyết thì công việc này họ phải đưa nó lên đầu bởi vì những tin tức đấy có lẽ nó cũng ảnh hưởng rất nhiều những suy nghĩ của những bạn đọc do đó , báo chí đưa lên cần phải chân thực và sâu sát

  Trả lờiXóa
 11. đạo đức nghề nghiệp là hết sức quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh cũng như công việc nào. Nghề làm báo càng phải quán triệt hơn nữa điều này cho nên có thực hiện cái gì cũng cần có nhìn nhận, đánh giá cho đúng đắn chứ không thể thích làm cái trò cá nhân nào cả nhé.

  Trả lờiXóa
 12. Có những người thật tâm với công việc. Từ xưa đến nay cũng vậy. Nhưng gần đây đã có tồn tại, và những người làm báo nên suy nghĩ lại. Chúng ta làm 1 nghề cần làm bằng chính sức của mình cũng như một lòng vì nghề đó, như vậy mới lâu dài và nuôi nấng một lòng yêu nghề. Những người làm báo đã có những thay đổi tiêu cực và đang làm mất hình ảnh nhà báo dần theo năm tháng. Thật sự đáng buồn cho những thông tin họ đưa ra, và chính người đọc đang bị đe dọa bởi sự rối loạn tri thức như ngày nay

  Trả lờiXóa
 13. báo chí cũng nên có hành động cho đúng đắn chư không thể thích làm cái gì cũng được đâu và không có hiểu được họ có thể nghĩ thêm trò nào nữa chứ, vì không có cái gì đơn giản cả đâu nên đừng cố làm gì cả nhé.
  cái gì cũng có giá của nó chứ không thể thích làm được đâu

  Trả lờiXóa
 14. báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho mọi người trong thời đại công nghệ bùng nổ về tình hình mọi mặt về đất nước ta trong bối cảnh hiện nay. Tuy vậy, thời qua nền báo chí nước nhà đang đặt ra không ít vấn đề về phẩm chất cũng như đạo đức người làm báo khi truyền đạt thông tin tới mọi người. Đã là nghề báo thì tốt nhất chúng ta bỏ đi thói cẩu thả trong văn chương cũng như sự lai căng văn hóa trong bài viết để hình thành nên những bài viết phản snh đúng và có chất lượng.

  Trả lờiXóa
 15. báo chí có các chức năng : thông tin, giáo dục tư tưởng cổ vũ hành động, khai sáng và giải trí, giám sát và phản biện xã hội, quảng cáo và dịch vụ kinh tế báo chí! nhưng bây giờ đạo đức của một số nhà báo không được tốt, nên một số chức năng đã bị sai lệch, như thông tin đưa ra có phần không đúng đắn, không mang tính giáo dục, thông tin sai trái ảnh hưởng đến dư luận xã hội, có thể gây hoang mang cho nhân dân hoặc người đọc hiểu sai của sự việc, điều này rất nguy hiểm dễ bị các thế lực xấu phản bội Tổ quốc lợi dụng để chống phá đất nước ta

  Trả lờiXóa
 16. kỹ thuật số đã mở rộng khả năng quảng bá, trao đổi, lưu trữ, tìm kiếm thông tin của con người, khiến thông tin ngày càng gần gũi, có ích hơn trong một xã hội hiện đại và biến xã hội ấy thành một môi trường sống ngày càng minh bạch, dân chủ, giàu tiềm năng sáng tạo

  Trả lờiXóa
 17. không phải ai cũng có thể làm một nhà báo tốt. nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay lại càng cần nhà báo có thể không bị cám dỗ bởi đồng tiền. Cho nên cá nhân những người làm báo cần có việc làm cụ thể chứ không thể nào thích làm cái gì cũng được cả đâu, không gì đơn giản cả

  Trả lờiXóa
 18. báo chí trong tình hình hiện nay có rất nhiều thay đổi cho nên cần có cái nhìn nhận cho đúng đắn chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu. không có cái gì đơn giản cả cho nên cần có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm gì cũng được đâu

  Trả lờiXóa
 19. đứng trước tình hình mà báo chí ngày càng có nhiều trường hợp thể hiện sự đi xuống của mình thiết nghĩ cần phải có biện pháp khắc phục cũng như những chế tài nhằm xử lý những cá nhân làm báo chí đi ngược lại lợi ích chung. vì cái gì cũng cần có nhìn nhận cũng như hành động cho phù hợp chứ

  Trả lờiXóa
 20. báo chí hiện nay nói một cách khách quan đó là đã có sự xuống cấp trầm trọng khi mà nhiều tờ báo, trang báo có những bài viết kém chất lượng. đó là những lý do khiến cho những bài viết cũng như thông tin họ đưa ra hoàn toàn không hề đúng đắn được

  Trả lờiXóa
 21. Hiện nay có nhiều thể loại làm báo khác nhau. Làm báo chân chính cũng còn những người như thế để chúng ta đáng chân trọng. Nhưng cũng không ít người vì tiền mà bẻ cong ngòi bút

  Trả lờiXóa
 22. Đối với bất kỳ ngành nghề nào, vấn đề đạo đức nghề nghiệp cũng phải được đặt lên hàng đầu, bởi đây chính là thước đo thang giá trị của việc hành nghề chân chính. Song, với báo chí 1 một lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù, khi mà chỉ cần vài thông tin viết ra đã có thể mang đến cơ hội đổi thay cuộc đời hoặc có thể đẩy ai đó vào chân tường thì vấn đề đạo đức, lương tâm nghề nghiệp càng cần được chú trọng.

  Trả lờiXóa
 23. Sống không có báo chí bạn sẽ thế nào. Phải phủ nhận rằng vai trò của báo chí trong đời sống xã hội là không thể phủ nhận, trong nhiều thời kì báo chí đóng góp công lao to lớn trong việc đổi mới tư tưởng để phục vụ sự phát triển, đối mới của đất nước. Nhưng chúng ta cần và chắt lọc những từ báo có ý nghĩa và xác thực. Báo chí tràn lan nghĩ đọc cũng buồn. Buồn vì báo lá cải.

  Trả lờiXóa
 24. Văn hóa là một vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm. Một mặt, nhà báo không được phép tuyên truyền cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đóng khép, tự cho dân tộc mình vĩ đại trước thế giới. Một mặt, đạo đúc của người làm báo là phải tôn trọng những tinh hoa văn hóa của dân tộc mình, không sủng mộ, tiếp thu không chọn lọc lối sống, lối nghĩ và truyền thống văn hóa của nước ngoài.

  Trả lờiXóa
 25. báo chí là một ngành định hướng dư luận xã hội cực kì quan trọng trong xã hội hiện nay mà đạo đức như này thì ko ổn tí nào thật.báo chính cống chẳng thấy mấy toàn mấy thằng cha nhà báo muốn giật tít, câu view mà đi trái cả đọa đức ngành báo.nhà báo mà ko chân chính thì sao định hướng tốt cho dư luận xã hội đc cơ chứ

  Trả lờiXóa