Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

QUYẾT ĐỊNH 244 CÓ GÌ SAI PHẠM?

Trong khi Đại hội Đảng đang diễn ra, những tin đồn, những bài viết gây xáo trộn dư luận vẫn liên tiếp được tung ra trên các trang lề trái, nhằm công kích các cán bộ cấp cao của Đảng.

Nếu trước đại hội, các bài viết tập trung để hạ bệ uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc... thì giờ đây đã hướng mũi nhọn sang ông Nguyễn Phú Trọng. Các trang lề trái có xu hướng dân chủ cực đoan này bịa đặt ra câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng thao túng đại hội. Mới đây, trên Dân Luận cũng "tát nước theo mưa", hùa theo công kích ông Trọng là lợi dụng quyết định 244 để thâu tóm nhân sự đại hội, đi ngược lại điều lệ của Đảng. Bài viết dẫn chứng cụ thể, trích dẫn rõ ràng, nhưng toàn bộ dẫn chứng và trích dẫn ấy đều không đầy đủ và lập luận bóp méo các văn bản của Đảng.

Quyết định 244/QĐ-TW đang được các đối tượng phản động khai thác nhằm phê phán quy định về
 bầu cử và ứng cử
Trong bài viết "Vũ khí của ông Nguyễn Phú Trọng khống chế cuộc bầu cử Đại hội Đảng 12", ông Bùi Minh Nhật cho rằng: "Đại hội 12 đang bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng, nhưng Đại hội sẽ ra sao khi Quyết định số 244-QĐ/TW do chính ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành tháng 6 năm 2014 đang vi phạm nghiêm trọng Điều lệ của Đảng, tước đi quyền quyết định tối cao của Đại Hội Đảng để một mình tự tung tự tác."

Đây là lời cáo buộc nặng nề với một Tổng bí thư, và ông Minh không hiểu rằng để một quyết định được đưa lên đệ trình và ký bởi Tổng bí thư, quyết định ấy phải được thông qua bởi Ban chấp hành Trung ương Đảng. Điều này đã được viết rõ trong điều 16 của Điều lệ Đảng: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới." Nên không thể có chuyện một mình ông Nguyễn Phú Trọng tự ký quyết định rồi biến quyết định thành "vũ khí" được.

Sau đó, ông Bùi Nhật Minh đưa ra quy định mới trong quyết định 244 mà ông thấy rằng mâu thuẫn với quyền ứng cử và đề cử của Đảng viên như sau: "Tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 244 có quy định “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy”. Nhưng căn cứ vào Điều 3 của Điều lệ Đảng thì mọi đảng viên đều có quyền: “Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban chấp hành TW”. Việc “theo quy định của Ban chấp hành TW”ở đây có nghĩa là BCHTW quy định, hướng dẫn việc tổ chức bầu cử chứ không có quyền tước quyền ứng cử, đề cử của đảng viên mà Điều lệ Đảng đã minh định. Như vậy Quyết định số 244-QĐ/TW đã ngang nhiên tước đi quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, vi phạm nghiêm trọng quyền căn bản của đảng viên và Điều lệ Đảng. "

Ông Bùi Nhật Minh ở đây đã trích dẫn một đằng nhưng lập luận một nẻo. Điều 3 điều lệ Đảng nhấn mạnh "theo quy định của BCH TW", có nghĩa là BCH TW đưa ra các tiêu chí của Đảng trong giai đoạn mới để phù hợp với tình hình thực tiễn, những người phù hợp với các quy định đó có thể tự do ứng cử và đề cử. "Theo quy định của BCH TW" không có nghĩa là BCH TW chỉ có mỗi việc hướng dẫn bầu cử. Các quy định bầu cử đều đã có tiền lệ từ trước tới nay, đều có quy chuẩn, các cấp đều phải biết các quy định này, tổ chức Đảng không phải là nhà trông trẻ để BCH TW phải cầm tay chỉ việc. Cho nên các "quy định" ở đây là để đảm bảo tính hữu hiệu và thích hợp, ngăn ngừa các nguy cơ trong quá trình diễn ra Đại hội.

Quyết định 244 không tước quyền ứng cử và đề cử, của Đảng viên, mà là đưa ra cơ chế để đảm bảo chất lượng những người tham gia ứng cử và đề cử không đi ngược lại đường lối của Đảng, không có hiện tượng "chen ngang" không rõ ràng trong quá trình bầu cử. Cho nên, cả cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội ủy viên ban thường vụ, ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư, đều không được đề cử thêm người mới ngoài danh sách đã được tập thể đồng thuận và thống nhất. Đó là điều hiển nhiên, không có gì là tước bỏ quyền ứng cử và đề cử, không có gì đi ngược lại Điều lệ của Đảng.

Hơn nữa, Điều lệ Đảng quy định rõ ở điều 17: "Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Uỷ viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Uỷ viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong số Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Số lượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.". 
Không có điểm nào nói Tổng bí thư được quyền quyết định toàn bộ. Vai trò Tổng Bí thư là người điều hành chính, không phải là người đưa ra toàn quyền. Như thế có nghĩa là danh sách đề cử không phải chỉ riêng Tổng bí thư đưa ra, mà cần có sự đồng thuận của toàn bộ Ban chấp hành, Bộ chính trị, Ban bí thư...

Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244. Ông Bùi Nhật Minh ký tên là "Đảng viên Bùi Nhật Minh" nhưng những lập luận của ông đưa ra đều đi ngược lại với chủ trương của Đảng, không hiểu quy định của Đảng và thể hiện không nắm rõ Điều lệ Đảng.

Do đó, cần xem xét lại tư cách Đảng viên của ông, vì ông đã vi phạm điều 2 của Điều lệ Đảng: "Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm."

Đăng Tiến 
Comments
17 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

17 nhận xét:

 1. cần xem xét lại tư cách Đảng viên của ông, vì ông đã vi phạm điều 2 của Điều lệ Đảng: "Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CSVN xác nhận tin của 'thế lực thù địch' là 'đúng'
   HÀ NỘI (NV) - Thông tin mà ông Vũ Trọng Kim, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, vừa cung cấp cho báo giới, đã xác nhận tin đồn về nhân sự lãnh đạo Đảng CSVN nhiệm kỳ mới là... đúng.

   Sáng 24 tháng 1, 2016, khi trò chuyện với báo giới về những nội dung xoay quanh chuyện lựa chọn nhân sự lãnh đạo Đảng CSVN cho nhiệm kỳ tới, ông Kim bảo rằng, tin đồn về chuyện Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 11 đã chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phó chủ tịch Quốc Hội) làm chủ tịch Quốc Hội, ông Trần Đại Quang (bộ trưởng Công An) làm chủ tịch Nhà Nước và ông Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng) làm thủ tướng là... đúng.

   Ông Kim cũng xác nhận, ông Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư) là “trường hợp đặc biệt” đã được 75% thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước chọn làm ứng viên tổng bí thư Đảng CSVN nhiệm kỳ mới.

   Trước đó, các viên chức lãnh đạo Đảng CSVN liên tục cảnh báo cán bộ, đảng viên và dân chúng Việt Nam không nên tin vào những tin đồn về nhân sự bởi đó là “âm mưu thâm độc” của các “thế lực phản động, thù địch” nhằm phân hóa nội bộ,...

   Tuy Đảng CSVN là “tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” tại Việt Nam nhưng tổ chức chính trị này có rất nhiều băng nhóm. Mỗi lần Đảng CSVN tổ chức Đại hội Đảng để lựa chọn lãnh đạo, những băng nhóm này lại tìm đủ mọi cách để triệt hạ đối thủ nhằm đoạt vai trò chi phối.

   Trước Đại hội Đảng CSVN lần này, các băng nhóm trong Đảng CSVN đã khai thác tối đa Internet để phát tán đủ loại thông tin nhằm bôi nhọ nhau với sự quyết liệt chưa từng thấy. Thông tin liên quan đến các cá nhân đang đảm nhận vai trò lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước, Chính Phủ,... phong phú đến mức làm người ta kinh ngạc vì sự bẩn thỉu của cả hai phía (chống và bảo vệ) và mâu thuẫn tới mức khó phân biệt thật hư.

   Giờ chót, để tăng tính khả tín, việc bạch hóa những thông tin nhằm triệt hạ đối thủ đã chuyển từ nặc danh sang có đầy đủ họ tên, địa chỉ của người viết, khiến tình hình chính trị tại Việt Nam càng lúc càng hỗn loạn. Tổng thanh tra Chính Phủ Việt Nam, phải tuyên bố, sẽ “xử lý nghiêm khắc” những người “tố cáo sai sự thật để bôi nhọ lãnh đạo.”

   Dường như điểm tích cực nhất của cuộc chiến giành quyền lực giữa các băng nhóm trong Đảng CSVN là những thông tin vừa kể khiến dân chúng thêm chán ngán và căm giận “tổ chức chính trị duy nhất” vẫn tìm đủ mọi cách “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” tại Việt Nam.

   Dù xác định là tổ chức chính trị “của dân, do dân và vì dân” nhưng chưa bao giờ dân chúng Việt Nam được biết giới lãnh đạo Đảng CSVN lựa chọn nhân sự như thế nào và tại sao lại là cá nhân này mà không phải là cá nhân kia.

   Cho tới ngày Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12 chính thức khai mạc, tổng bí thư Đảng CSVN chỉ đề cập đến “trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính Trị khóa 11 quá tuổi” nhưng được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 11 “chọn tái cử để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chủ chốt” trong khóa 12 nhưng vẫn không công bố đó là ai.

   Giới lãnh đạo Đảng CSVN liên tục khẳng định việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo là “hết sức dân chủ” nhưng trước khi hết nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa trước đã chọn sẵn cả “tổng bí thư” lẫn những nhân vật sẽ đảm nhiệm các vai trò: Chủ tịch Quốc Hội, chủ tịch Nhà Nước, thủ tướng kèm quy chế, nếu không được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước giới thiệu tái cử thì các ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước sẽ không được ứng cử, đề cử hoặc nhận đề cử!

   Hôm 21 tháng 1, 2016 vừa qua, 1,510 đảng viên đại diện cho 4.5 triệu đảng viên CSVN đã họp phiên trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức sẽ diễn ra trong tám ngày, từ 21 đến 28 tháng 1, 2016. Trong phiên họp trù bị, các đại biểu tham dự Đại Hội 12 của Đảng CSVN đã bỏ phiếu thông qua “quy chế bầu cử” có nội dung như vừa kể. Những nhân vật nào được chọn vào các vị trí chủ chốt đã được loan báo chính thức song chuyện dường như chưa rồi.

   Xóa
  2. Song song với việc ông Kim loan báo Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước đã chọn tổng bí thư, chủ tịch Quốc Hội, chủ tịch Nhà Nước, thủ tướng, một viên tướng mang lon thượng tướng, khẳng định, tuy ông Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng đương nhiệm - người vẫn được coi là có tham vọng trở thành tổng bí thư kiêm chủ tịch Nhà Nước và được xem là đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng) được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa trước “cho rút” (phải nghỉ hưu).

   Nhưng nếu có đại biểu dự Đại Hội lần thứ 12 đề cử thì có “xin rút” nữa hay không là do chính ông Dũng quyết định. Nếu ông Dũng vẫn “xin rút” thì các đại biểu sẽ “bỏ phiếu hoặc biểu quyết để cho hay không.” Trong trường hợp có hơn 50% đại biểu “không cho rút” thì ông Dũng “không được rút.”

   Nói cách khác, cuộc chiến giành quyền lực trong Đảng CSVN vẫn còn gay cấn đến giờ chót. Với Đảng CSVN, nói vậy - tưởng vậy nhưng không phải vậy là... bình thường

   Xóa
 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy chế được mở rộng. Tức là Quy chế bầu cử trong Đảng lần này do BCH Trung ương (khóa XI) ban hành, được áp dụng đối với bầu cử từ chi bộ đến BCH Trung ương. Các tổ chức đảng giới thiệu đảng viên ứng cử các chức danh lãnh đạo Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được vận dụng theo các quy định của Quy chế phù hợp với thẩm quyền ban hành của BCH Trung ương.

  Trả lờiXóa
 3. Quy chế bầu cử trong Đảng là bảo đảm cho mọi đảng viên thực hiện quyền lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực xứng đáng vào cấp ủy một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, làm cho Đảng ta thực sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, đoàn kết, kỷ cương, thống nhất cao...

  Trả lờiXóa
 4. Quyết định 224 của Tổng Bí thư đã được Ban chấp hành Trung Ương Đảng thông qua vì vậy không thể nói Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thao túng kì Đại hội Đảng lần thứ 12 được. Những cáo buộc của ông Bùi Nhật Minh chỉ nhằm phá hoại kì đại hội Đảng mà người dân Việt Nam đang mong chờ.

  Trả lờiXóa
 5. Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244. Ông Bùi Nhật Minh ký tên là "Đảng viên Bùi Nhật Minh" nhưng những lập luận của ông đưa ra đều đi ngược lại với chủ trương của Đảng, không hiểu quy định của Đảng và thể hiện không nắm rõ Điều lệ Đảng.

  Trả lờiXóa
 6. Đây hoàn toàn là một quyết định hợp tình hợp lí của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng.. và lời buộc tội đối với TBT Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn vô căn cứ, chính quyết định đó đã được BCT thống nhất mà

  Trả lờiXóa
 7. Vấn đề nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao vào những dịp quan trọng như đại hội Đảng tự thân nó đã phức tạp, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người rồi. Lợi dụng điểm này, những kẻ có thái độ thù địch, chống đối, muốn phá hoại đại hội Đảng, hoặc nhân dịp đại hội Đảng để tung tin đồn, thừa nước đục thả câu ngày càng tăng cường đưa nhiều tin, bài bàn luận về vấn đề nhân sự. Lời cáo buộc ông Nguyễn Phú Trọng khống chế Đại hội Đảng của ông Bùi Nhật Minh là hoàn toàn không có căn cứ, vì lý do ông đã hiểu sai Điều lệ Đảng và quyết định 244.

  Trả lờiXóa
 8. bài viết đã phân tích kĩ càng về việc quyền được đề cử , ứng củ của Đảng viên. cũng đã phản bác lại luận điệu với mục đích vu khống, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước của đối tượng cơ hội chính trị.; đối với những âm mưu chống phá như vậy cần nhanh chóng vach trần để củng cố niềm tin của nhân dân

  Trả lờiXóa
 9. không có gì sai phạm ở trong quyết đinh 244 cả. có gì đáng nói ở đây thì đó chính là một bộ phận đảng viên chưa hiểu rõ về quyết định này mà thôi. cũng chính vì lý do đó mà xuất hiện tình trạng có đảng viên đứng lên ý kiến, phản đối quyết định 244 đó. và đây có thể thấy là không phải là sự phản đối đơn thuần mà là do có sự tác động của bên ngoài

  Trả lờiXóa
 10. không còn xa lạ gì với những âm mưu thù đoạn mà những kẻ có tư tưởng chống cộng cả trong nội bộ lẫn ngoài nội bộ là những kẻ tự xưng là những nhà dân chủ đấu tranh dân chủ nhân quyền, chúng ra sức nói xấu, vu cáo lãnh đạo đảng nhà nước ta. và trò hề liên quan đến quyết định 244 và đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng là một trong số đó

  Trả lờiXóa
 11. cái đáng nói ở đây là ông BÙi Nhật Minh chưa hiểu hết bản chất của quyết định 244. và cũng một phần có thể là do có sự tác động từ bên ngoài dẫn đên việc ông Minh phản đối và lên tiếng vu cáo đồng chí Nguyễn Phú Trọng thao túng nhân sự đại hội Đảng. trong thời điểm này thì cần phải nhanh chóng có những giải đáp kịp thời tránh làm dư luân hoang mang

  Trả lờiXóa
 12. quyết định 244 không phải đang tước quyền đề cử, ứng cử đối với những đảng viên mà chỉ là đang chọn ra những đảng viên ưu tú cho những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. và luận điệu xuyên tạc của ông Minh và những nhà dân chủ Việt đang thể hiện sự ngu dốt của chúng về những qui định trong điều lệ đảng

  Trả lờiXóa
 13. sự việc liên quan đến quyết định 244 chỉ là sự thiếu hiểu biết của một đảng viên về bản chất của quyết định và điều lệ đảng mà thôi. và qua việc này lại càng chứng tỏ được âm mưu phá hoại của những thế lực thù địch khi mà đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 đang diễn ra đến những giờ phút quan trọng nhất

  Trả lờiXóa
 14. CSVN xác nhận tin của 'thế lực thù địch' là 'đúng'


  HÀ NỘI (NV) - Thông tin mà ông Vũ Trọng Kim, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, vừa cung cấp cho báo giới, đã xác nhận tin đồn về nhân sự lãnh đạo Đảng CSVN nhiệm kỳ mới là... đúng.

  Sáng 24 tháng 1, 2016, khi trò chuyện với báo giới về những nội dung xoay quanh chuyện lựa chọn nhân sự lãnh đạo Đảng CSVN cho nhiệm kỳ tới, ông Kim bảo rằng, tin đồn về chuyện Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 11 đã chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phó chủ tịch Quốc Hội) làm chủ tịch Quốc Hội, ông Trần Đại Quang (bộ trưởng Công An) làm chủ tịch Nhà Nước và ông Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng) làm thủ tướng là... đúng.

  Ông Kim cũng xác nhận, ông Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư) là “trường hợp đặc biệt” đã được 75% thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước chọn làm ứng viên tổng bí thư Đảng CSVN nhiệm kỳ mới.

  Trước đó, các viên chức lãnh đạo Đảng CSVN liên tục cảnh báo cán bộ, đảng viên và dân chúng Việt Nam không nên tin vào những tin đồn về nhân sự bởi đó là “âm mưu thâm độc” của các “thế lực phản động, thù địch” nhằm phân hóa nội bộ,...

  Tuy Đảng CSVN là “tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” tại Việt Nam nhưng tổ chức chính trị này có rất nhiều băng nhóm. Mỗi lần Đảng CSVN tổ chức Đại hội Đảng để lựa chọn lãnh đạo, những băng nhóm này lại tìm đủ mọi cách để triệt hạ đối thủ nhằm đoạt vai trò chi phối.

  Trước Đại hội Đảng CSVN lần này, các băng nhóm trong Đảng CSVN đã khai thác tối đa Internet để phát tán đủ loại thông tin nhằm bôi nhọ nhau với sự quyết liệt chưa từng thấy. Thông tin liên quan đến các cá nhân đang đảm nhận vai trò lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước, Chính Phủ,... phong phú đến mức làm người ta kinh ngạc vì sự bẩn thỉu của cả hai phía (chống và bảo vệ) và mâu thuẫn tới mức khó phân biệt thật hư.

  Giờ chót, để tăng tính khả tín, việc bạch hóa những thông tin nhằm triệt hạ đối thủ đã chuyển từ nặc danh sang có đầy đủ họ tên, địa chỉ của người viết, khiến tình hình chính trị tại Việt Nam càng lúc càng hỗn loạn. Tổng thanh tra Chính Phủ Việt Nam, phải tuyên bố, sẽ “xử lý nghiêm khắc” những người “tố cáo sai sự thật để bôi nhọ lãnh đạo.”

  Dường như điểm tích cực nhất của cuộc chiến giành quyền lực giữa các băng nhóm trong Đảng CSVN là những thông tin vừa kể khiến dân chúng thêm chán ngán và căm giận “tổ chức chính trị duy nhất” vẫn tìm đủ mọi cách “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” tại Việt Nam.

  Dù xác định là tổ chức chính trị “của dân, do dân và vì dân” nhưng chưa bao giờ dân chúng Việt Nam được biết giới lãnh đạo Đảng CSVN lựa chọn nhân sự như thế nào và tại sao lại là cá nhân này mà không phải là cá nhân kia.

  Cho tới ngày Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12 chính thức khai mạc, tổng bí thư Đảng CSVN chỉ đề cập đến “trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính Trị khóa 11 quá tuổi” nhưng được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 11 “chọn tái cử để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chủ chốt” trong khóa 12 nhưng vẫn không công bố đó là ai.

  Giới lãnh đạo Đảng CSVN liên tục khẳng định việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo là “hết sức dân chủ” nhưng trước khi hết nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa trước đã chọn sẵn cả “tổng bí thư” lẫn những nhân vật sẽ đảm nhiệm các vai trò: Chủ tịch Quốc Hội, chủ tịch Nhà Nước, thủ tướng kèm quy chế, nếu không được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước giới thiệu tái cử thì các ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN nhiệm kỳ trước sẽ không được ứng cử, đề cử hoặc nhận đề cử!

  Hôm 21 tháng 1, 2016 vừa qua, 1,510 đảng viên đại diện cho 4.5 triệu đảng viên CSVN đã họp phiên trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức sẽ diễn ra trong tám ngày, từ 21 đến 28 tháng 1, 2016. Trong phiên họp trù bị, các đại biểu tham dự Đại Hội 12 của Đảng CSVN đã bỏ phiếu thông qua “quy chế bầu cử” có nội dung như vừa kể. Những nhân vật nào được chọn vào các vị trí chủ chốt đã được loan báo chính thức song chuyện dường như chưa rồi.

  Trả lờiXóa
 15. Quyết định đó hết sức bình thường và không có gì sai trái cả. chỉ có những kẻ phá hoại mới nghĩ nó sai và vin cho đủ lý do là sai thôi

  Trả lờiXóa