Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

XUNG QUANH VIỆC TRANH CÃI BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH

Thời gian gần đây, lợi dụng nhiều diễn đàn khác nhau, một số nước và tổ chức quốc tế thường xuyên phê phán, yêu cầu Việt Nam cần phải xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình, ở trong nước, cũng có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc duy trì hay xóa bỏ án tử hình và đặt câu hỏi về việc duy trì hình phạt này có vi phạm nguyên tắc nhân đạo và các chuẩn mực quốc tế hay không?

Cần áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với một số tội gây nguy hiểm lớn cho xã hội

Nghiên cứu lịch sử dân tộc cho thấy, sự tồn tại của hình phạt tử hình ở Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ đất nước từ thời phong kiến và yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong nhiều thập kỷ qua, hình phạt tử hình đã có tác dụng nhất định trong việc trừng trị những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và giáo dục người khác tôn trọng pháp luật việc áp dụng đúng đắn hình phạt tử hình được dư luận quần chúng đồng tình ủng hộ.

Năm 1985, Bộ luật Hình sự đầu tiên trong hệ thống pháp luật Việt Nam đã xác lập 6 hình phạt chính, trong đó có tử hình và 7 hình phạt bổ sung; quy định khung hình phạt cao nhất là tử hình đối với 29 tội danh thuộc 7/12 nhóm tội phạm. Tính trên tổng số các tội danh được quy định tại phần các tội phạm của BLHS thì có 29/195 tội danh quy định hình phạt tử hình, chiếm tỷ lệ 14,8796%. Trong quá trình thi hành, BLHS năm 1985 đã được sửa đổi, bổ sung 4 lần (vào các năm 1989, 1991, 1992 và 1997), trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về hình phạt tử hình đối vớỉ một số tội danh nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn này. Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung thì số lượng các tội danh có quy định hình phạt tử hình tăng từ 29 lên 44 trong tổng số 218 tội danh, chiếm tỷ lệ khoảng 20,6496%.

Ngày 21-12-1999, Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 6 đã thông qua BLHS năm 1999, có hiệu lực từ 01-07-2000. Trên cơ sở quy định mang tính nguyên tắc, BLHS năm 1999 quy định hình phạt tử hình đối với 29 tội danh thuộc 9/14 nhóm tội phạm. So với BLHS năm 1985 (qua 4 lần sửa đổi, bổ sung) thì số lượng các tội danh có quy định hình phạt tử hình trong BLHS năm 1999 đã giảm xuống đáng kể, chỉ còn 29 tội danh. Tuy nhiên, nếu tính trên tổng số các tội danh được quy định tại Phần các tội phạm của BLHS thì chiếm tỷ lệ trên 1196 (29/263 tội danh) thấp hơn so với BLHSnăm 1985(14,8796).

Sau 10 năm thi hành, BLHS năm 1999 đã được Quốc hội Khóa XII sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2009, trong đó có một nội dung sửa đổi hết sức quan trọng là tiếp tục giảm số lượng các tội danh có quy định hình phạt tử hình xuống còn 8 tội danh. Như vậy, sau lần sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì BLHS hiện hành có 22/272 tội danh có quy định hình phạt tử hình, chiếm tỷ lệ trên 896, giảm khoảng 396 so với BLHS năm 1999; khoảng 6,8796 so với BLHS nám 1985 và 12,6496 so với BLHS năm 1985 (qua 04 lần sửa đổi, bổ sung).

Việc tiếp tục duy trì hình phạt tử hình trong BLHS Việt Nam đảm bảo tương thích với các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm, về mặt lý luận, hình phạt tử hình không trái với nguyên tắc nhân đạo. Tính nhân đạo của pháp luật thể hiện ở sự dung hòa giữa lợi ích của xã hội và người phạm tội. Việc đề cao lợi ích của người phạm tội mà quên đi lợi ích của toàn xã hội không thể coi là nguyên tắc nhân đạo của pháp luật.

Về cơ sở pháp lý, việc duy trì án tử hình không trái pháp luật quốc tế và không vi phạm nhân quyền. Điều 5 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền quy định: “Không ai có thể phải gánh chịu một hình phạt tàn khốc hoặc làm giảm phẩm giá của con người”. Có ý kiến cho rằng, án tử hình là một hình phạt tàn khốc nhất, vô nhân đạo, hạ thấp phẩm giá con người. Đây là sự đánh giá mang tính phiến diện, vì Điều 5 Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không quy định ưong trường hợp cụ thể nào được coi là vô nhân đạo, hạ thấp phẩm giá con người.

Khoản 2, Điều 6 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 quy định: “ở những quốc gia chưa xóa bỏ hình phạt tử hình thì chỉ được phép áp dụng đối với những tội nghiêm trọng nhất...”. Như vậy, công ước thừa nhận ở những quốc gia khác nhau, tùy theo điều kiện cụ thể của mình có thề duy trì hình phạt tử hình đối với những người phạm tội nghiêm trọng nhất. Việt Nam đã thực hiện đúng cam kết này. Nghị định thứ hai về việc xóa bỏ hình phạt tử hình cũng chỉ mang tính khuyến nghị, không bắt buộc cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Như vậy việc tiếp tục duy trì hình phạt tử hình ở Việt Nam hiện nay là cần thiết và không trái pháp luật quốc tế.

Xu hướng giảm tử hình ở Việt Nam

Tử hình là hình phạt tước đi quyền sống, quyền hiến định cơ bản, quan trọng nhất của con người, tước bỏ cơ hội tái hòa nhập cộng đồng và phục thiện của ngườỉ bị kết án cũng như loại trừ khả năng khắc phục sai lầm có thể xảy ra trên thực tế, vì vậy, cần phải từng bước giảm dần, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự và trên thực tế. Đây là đòi hỏi cấp thiết của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự gắn với việc bảo đảm các quyền con người theo tinh thần Hiến pháp nám 2013, nhân đạo hóa các biện pháp trừng trị phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và đạo lý của dân tộc. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của thế giới hiện nay.

Việc sửa đổi, bổ sung BLHS từ trước đến nay đi theo hướng thu hẹp dần phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Tuy nhiên, cũng cần phải nhận thấy rằng, tỷ lệ trên 8% các tội danh trong BLHS hiện hành có quy định hình phạt tử hình vẫn còn khá cao. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay, để phấn đấu cho sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo đảm hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như đảm bảo nguyên tắc công bằng trong luật hình sự, giữ vững công lý và duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội thì việc tiếp tục duy trì hình phạt tử hình trong BLHS là cần thiết. Từ thực tiễn lập pháp hình sự và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong các Nghị quyết nêu trên, trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình và thành hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan của BLHS nhằm thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trên cả hai phương diện: Một là, quy định cụ thể và chặt chẽ các điều kiện áp dựng hình phạt tử hình; hai là, giảm bớt số lượng tội danh có quy định hình phạt tử hình.

Việc bỏ hình phạt tử hình nói chung và đối với một số tội phạm cụ thể nói riêng là một vấn đề hết sức hệ trọng mang tính chính trị - pháp lý sâu sắc, do vậy, cần phải xuất phát từ một số tiêu chí cơ bản: Tầm quan trọng và yêu cầu bảo vệ khách thể bị xâm hại; tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm cũng như đặc điểm nhân thân của người phạm tội; yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm; khả năng trấn áp tội phạm bằng các biện pháp ngoài tử hình; có tính đến xu hướng chung trên thế giới là thu hẹp dần và tiến tới bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình.

Ngọc Minh
Comments
16 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

16 nhận xét:

 1. Trao đổi thư tín với thính giả ngày 04.12.2015

  Mở đầu chương trình hôm nay, thay mặt Ban Việt ngữ, Hòa Ái cùng nhiều khán thính giả và độc giả đài RFA gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ xả súng hôm thứ Tư vừa qua, tại thành phố San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ; đồng thời nguyện cầu 14 nạn nhân được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

  Trong tuần qua có thể nói là 1 tuần “tang tóc” của cộng đồng người Việt. Tại Mỹ, cô Nguyễn Thị Thanh Tín, một trong 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố San Bernardino. Ở Quãng Ngãi, VN thì ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết ở khu vực gần đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa. Nhiều người Việt đón nhận thông tin đầy thương cảm khi biết cô Thanh Tín cùng vị hôn phu thử áo cưới trước đó không lâu để chuẩn bị cho một đám cưới dự trù tổ chức vào năm tới. Trong khi đó, hình ảnh xác ông Trương Đình Bảy được ướp lạnh mang lên khỏi hầm cá cùng những gương mặt khóc ngất của người thân trong gia đình tại Sa Kỳ khiến nhiều người Việt khắp nơi nghẹn lòng. Quý khán thính giả và độc giả đài RFA bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ VN trước cái chết của ngư dân Trương Đình Bảy.

  Thính giả Hung Ta đặt câu hỏi:

  “Tại sao vị thế đất nước VN lại bị xuống thấp như vậy? Người dân ra nước ngoài thì bị đề phòng, kỳ thị, ngư dân ra biển kiếm sống thì lại bị tàu lạ cướp phá, bắn giết...Tại ai? Do ai?”

  Thính giả Kê Cân viết trên trang FacebookRFA:

  “Ngư dân mình bị giết hại mà cứ ngày đêm lên lên tivi bắt loa inh ỏi là ‘anh em hữu nghị, đoàn kết, quan hệ mật thiết’ và để biển đảo VN cho Trung cộng xâm chiếm, rượt đuổi ngư dân trong lãnh hải mình như là cướp biển và còn đàn áp người dân biểu tình chống Trung Quốc. Không biết VN sẽ đi về đâu đây với nhóm lãnh đạo hiện thời? Và sử sách sẽ viết gì về họ?”

  Thính giả Du Luan kêu gọi Đảng CSVN lãnh đạo:

  “Nhu nhược đến thế là cùng. Sắm tàu to, tàu lớn mà để ngư dân mình thế ư? Hỡi các vị mang trên mình trọng trách vì dân vì nước hãy thức tỉnh đi. Mong tất cả mọi người hãy cùng lên tiếng cho ngư dân VN”.

  Nhiều khán thính giả và độc giả cùng thính giả Thanh La cất lên tiếng kêu than với tổ tiên người Việt:

  “Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt…Việt Nam ơi!”

  Cũng liên quan đến Biển Đông, tiếp nối chương trình, Hòa Ái hồi đáp thắc mắc của thính giả Bằng:

  “Xin chào quý đài, tôi tên Bằng. Tôi muốn đài xác minh giùm về thông tin tôi xem qua Facebook thấy tin ở xã Vĩnh Châu, ở ngoài Bắc, họ đang dự định xây dựng tượng đài anh hùng Trung Quốc hướng mặt về Biển Đông. Không biết tin này có đúng không? Đài có thể tìm hiểu thông tin này xem có đúng không? Cảm ơn quý đài”.

  Hòa Ái xin chào quý thính giả Bằng. Thưa quý vị, thông tin quý vị đề cập là thông tin mà nhiều khán thính giả cùng độc giả của đài cũng như anh chị em trong Ban Việt ngữ lưu ý đến. Truyền thông trong nước loan tin hồi cuối tháng 11 về đề xuất xây tượng Quan Công nhìn ra Biển Đông ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Và Đại biểu Quốc hội lên tiếng đề xuất này là “không bình thường”. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật thông tin đến quý vị khi có có diễn tiến mới liên quan đến đề xuất này. Thân mến.

  Sau đây là tin nhắn của thính giả gọi vào hộp thư thoại của đài từ Bình Dương, VN:

  “Tôi là Nguyễn Văn Khâm ở Tân Uyên, Bình Dương. Nhờ đài ACTD điện về cho tôi để tôi nhờ đài tư vấn về quyền thừa kế trong gia đình. Số điện thoại của tôi là…Xin cảm ơn và cúp máy”.

  Trả lờiXóa
 2. Quý thính giả Nguyễn Văn Khâm kính, Hòa Ái cảm ơn quý vị đã tin cậy liên lạc nhờ tư vấn về quyền thừa kế theo luật pháp VN quy định. Tuy nhiên, thưa quý vị, đài RFA là 1 cơ quan truyền thông và hiện Ban Việt ngữ không có chương trình giải đáp về pháp luật. Thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Riêng theo thiển ý của Hòa Ái, quý vị có thể liên lạc với một công ty chuyên về pháp lý hoặc một luật sư đáng tin cậy ở VN để nhờ họ tư vấn cho quý vị. Thưa quý thính giả, Hòa Ái thật sự ngạc nhiên khi nhận được 1 lá thư tay cùng 2 tấm bưu thiếp thật đẹp của 1 thính giả yêu cầu không nêu tên gửi đến đài từ thành phố Rodos, Hy Lạp. Hòa Ái không rõ là có phát âm đúng tên thành phố này hay không. Nếu không, xin quý vị vui lòng bỏ qua cho. Thật tình Hòa Ái ngạc nhiên vì dường như chưa bao giờ được nghe đến cộng đồng người Việt ở Hy Lạp và càng ngạc nhiên hơn vì có những thính giả ở đất nước của những vị thần huyền thoại yêu mến đài RFA và bỏ công viết thư tay bằng tiếng Việt gửi về đài. Hòa Ái xin được lược trích nội dung trong lá thư:

  “Thưa chú Nguyễn Khanh, cháu có vài dòng nhờ chú gửi tới LHQ để giúp người Việt chúng con đang sống tại Hy Lạp. Tất cả người Việt chúng con sống tại đây, có những người qua từ năm 1979, cháu qua vào năm 1987. Cho tới nay đã gần 30 năm mà chính phủ Hy Lạp chưa cho chúng con nhập tịch. Họ chỉ cấp cho chúng con cuốn sổ thông hành, trong đó có ghi ‘Cấm không cho vô xứ VN’ cho nên chúng con về quê gặp rất nhiều khó khăn. Qua cửa khẩu, gặp người dễ thì cho đi, gặp người khó thì không được về thăm quê.

  Cháu có đôi điều, nếu chú có thể giúp được người VN chúng cháu xin LHQ can thiệp để chính phủ Hy Lạp cho chúng cháu có quốc tịch. Chú Nguyễn Khanh ơi, chú có thể giúp được chúng cháu thì chúng cháu rất mang ơn chú. Còn không thì chú coi như chưa đọc qua lá thư này của cháu. Xin lỗi chú Nguyễn Khanh, cháu đã làm phiền. Xin tạm biệt.

  Tái bút: Quê cháu ở Đồ Sơn- TP. Hải Phòng. Quê hương cháu có Lễ Chọi Trâu vui lắm, ý là trước kia lễ hội đơn thuần lắm. Còn bây giờ đã bị biến tướng thành thương mại để kiếm tiền rồi chú Nguyễn Khanh ơi”.

  Như Hòa Ái đã thưa cùng quý vị, đài ACTD chỉ là một cơ quan truyền thông nên anh Nguyễn Khanh và các anh chị em trong Ban Việt ngữ không biết làm gì hơn ngoài việc chia sẻ tâm tình của quý vị trên làn sóng phát thanh của đài với hy vọng có nhiều người quan tâm hơn đến nguyện vọng của cộng đồng người Việt ở Hy Lạp là được nhập tịch. Hòa Ái tin ước mơ trở thành công dân sẽ thành hiện thực một khi chính cộng đồng người Việt ở Hy Lạp cùng nhau tích hơn hơn trong việc vận động chính phủ Hy Lạp xem xét thông qua nhu cầu nhập tịch của quý vị.

  Nhân đây, Hòa Ái xin phép được chia sẻ một chút ý kiến riêng với quý thính giả là tác giả của lá thư rằng tình quê hương của quý vị thật đáng trân quý qua tâm tình tái bút ở cuối lá thư. Tuy là những chuyến về thăm quê nhà đầy trở ngại, khó khăn nhưng quý vị vẫn luôn dõi theo nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cuộc sống nơi đó ra sao, dân tình như thế nào…Có lẽ trong số gần 5 triệu người Việt chọn sinh sống khắp nơi trên thế giới, mỗi người đều có những chọn lựa riêng, trong đó có Hòa Ái. Và cũng có lẽ nhiều người trong số 5 triệu người Việt hải ngoại vẫn luôn hướng lòng về VN.

  Hòa Ái xin tiếp tục chương trình với tin nhắn của 2 vị thính giả ở bang Virginia, Hoa Kỳ hỏi làm thế nào để nghe chương trình phát thanh của đài ACTD qua điện thoại:

  Trả lờiXóa
 3. “Cô ơi, tôi là Vũ ở Virginia. Tôi hỏi số điện thoại để nghe chương trình trực tiếp trên điện thoại. Phải bấm số nào, cô?”

  “Tôi tên là Trịnh Văn Công, ở Virginia. Tôi muốn bắt trực tuyến đài ACTD để nghe tin tức trên Iphone của tôi. Có gì cô gọi lại cho biết. Cảm ơn cô.”

  Quý thính giả Vũ và quý thính giả Trịnh Văn Công quý mến, quý vị vui lòng bấm số 424-203-8185 để nghe các chương trình phát thanh tiếng Việt của đài ACTD. Xin quý vị lưu ý, đây không phải là số điện thoại miễn phí. Quý vị vui lòng kiểm tra cước phí điện thoại với công ty cung cấp dịch vụ viễn liên mà quý vị ký kết hợp đồng. Kính.

  “Tôi là Nguyễn Văn Bé. Tôi muốn xin quý đài photo lại giùm tôi những bản nhạc chế của nhạc sĩ đường phố Nguyễn Trí Hải, có được hay không? Cảm ơn nhiều”.

  Kính thưa cùng quý thính giả Nguyễn Văn Bé, có lẽ quý vị muốn nói đến nhạc sĩ đường phố Tạ Trí Hải mà Biên tập viên Mặc Lâm có bài giới thiệu qua bài viết “Tan nát cây vĩ cầm đường phố”. Rất tiếc là chúng tôi không có những bản nhạc của người nhạc sĩ đáng kính này. Tuy nhiên, quý vị có thể truy cập vào kênh Youtube để nghe các bài hát của ông. Hòa Ái ghi nhận nhạc sĩ Tạ Trí Hải có tài khoảng trên Facebook. Quý vị có thể liên lạc để kết nối trực tiếp với nhạc sĩ qua trang mạng xã hội này. Tuy là chúng tôi không thể đáp ứng theo yêu cầu của quý vị nhưng Hòa Ái mạn phép gửi đến thính giả Nguyễn Văn Bé cùng quý thính giả đang nghe chương trình hôm nay 1 bài hát của nhạc sĩ Tạ Trí Hải. Quý vị cùng nghe nhé!

  “Toàn dân Nam ơi, đứng lên chống Tàu cứu nước, giành lại Hoàng Sa, Trường Sa…”.

  Mục “Trả lời Thư tín” đến đây xin tạm dừng. Hòa Ái kính mong quý khán thính giả và độc giả tiếp tục liên lạc với đài cũng như đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm. Quý vị có thể liên lạc qua email tại đại chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org, hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775.

  Cảm ơn thời gian lắng nghe của quý thính giả cùng Hòa Ái trong mục “Trả lời Thư tín”. Kính chúc quý vị 1 ngày mới an vui. Hòa Ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

  Trả lờiXóa
 4. tôi nghĩ việc bỏ hình phạt tử hình ko phải chuyện bữa 1 bữa 2 ddc.vì tội tử hình là một hình phạt nặng nhất trong BLHS Việt Nam nên vấn đề này cần phải đc xem xét kĩ.nó là hình phạt để thể hiện mức tôn nghiêm của pháp luật đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và những răn đe những kẻ có ý định phạm tội khác.vì vậy bỏ thì ko bỏ đc nhưng chúng ta chỉ hạn chế tối đa hình phạt này thôi

  Trả lờiXóa
 5. tôi nghĩ việc bỏ hình phạt tử hình ko phải chuyện bữa 1 bữa 2 ddc.vì tội tử hình là một hình phạt nặng nhất trong BLHS Việt Nam nên vấn đề này cần phải đc xem xét kĩ.nó là hình phạt để thể hiện mức tôn nghiêm của pháp luật đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và những răn đe những kẻ có ý định phạm tội khác.vì vậy bỏ thì ko bỏ đc nhưng chúng ta chỉ hạn chế tối đa hình phạt này thôi

  Trả lờiXóa
 6. Việc tiếp tục duy trì hình phạt tử hình trong BLHS Việt Nam đảm bảo tương thích với các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm, về mặt lý luận, hình phạt tử hình không trái với nguyên tắc nhân đạo.

  Trả lờiXóa
 7. Việc tiếp tục duy trì hình phạt tử hình trong BLHS Việt Nam đảm bảo tương thích với các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm, về mặt lý luận, hình phạt tử hình không trái với nguyên tắc nhân đạo.

  Trả lờiXóa
 8. trong xã hội này ai cũng biết rồi. nếu không có tử hình thì cho dù là chung thân thì sau một thời gian là người phạm tội có thể được ra ngoài vì lý do cải tạo tốt. thế thì cho dù giết người thậm chí giết cả trăm người thì cũng không thể chết được. như vậy thì ai còn sợ pháp luật nữa và cơ quan thì người dân cũng sẽ bức xúc và tội phạm thì ngày càng nhiều

  Trả lờiXóa
 9. án tử hình là việc tuyên phạt lấy đi quyền được sống của tội phạm phạm phải những tội đặc biệt nghiêm trọng qui định trong bộ luật hình sự. thử nghĩ xem nếu giờ bỏ mức án tử hình thì những tội nặng đó sẽ xử ra sao và liệu xử chung thân có làm cho người thân, người trong xã hội thấy thuyết phục hay không khi nhiều tội phạm có những hành vi quá nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều người

  Trả lờiXóa
 10. nếu hình phạt tử hình là tàn khốc và vô nhân đạo, vi phạm phẩm giá của con người. vậy thì với những kẻ phạm tội dã man. chúng là những kẻ giết người hay những kẻ phản bội tổ quốc thì công lý với những người, với thực thể bị chúng xâm phạm ở đâu. nhân đạo ở đâu. chính vì vậy việc từ bỏ án tử hình là không họp lý

  Trả lờiXóa
 11. hình phạt tử hình sao có thể gọi là vô nhân đạo và tàn khốc, hạ thấp phẩm giá của con người được. vì những tội danh có mức án tử hình đều là những tội có cấu thành tội phạm là những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến khách thể được nhà nước và pháp luật bảo vệ. và với những tội như vậy thì chỉ có tử hình thì mới có thể chấn áp được tội phạm

  Trả lờiXóa
 12. một quốc gia không có tội tử hình một phần nào đó có thể cho thấy sự hoàn thiện của pháp luật cũng như sự văn minh của quốc gia đó. nhưng điều này không có nghĩa là quốc gia có án tử hình là không văn minh mà phải xét theo tình hình của từng quốc gia khác nhau. Và án tử hình ở việt nam hiện nay với tình hình tội phạm ngày càng manh động thì chưa thể bỏ được

  Trả lờiXóa
 13. việc bãi bỏ hình phạt tử hình không phải việc làm trong ngày một, ngày 2, không phải năm 1 năm 2 mà là cả một quá trình lâu dài. quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình vi phạm pháp luật, mức độ phạm tội,... và mỗi quốc gia có điều kiện hoàn cảnh, tình hình khác nhau chứ không phải thấy người ta bỏ án tử hình thì mình cũng vậy

  Trả lờiXóa
 14. về việc bãi bỏ hình phạt tử hình thì trong những năm gần đây, Bộ luật hình sự của Việt Nam cũng bỏ đi một số tội tử hình. nhưng với tình hình hiện nay của đất nước khi mà tỷ lệ tội phạm giảm nhưng tỷ lệ phạm tội nghiêm trọng lai tăng thì không thể bỏ hoàn toàn mức án tử hình được. phải có sự cân nhắc trong một thời gian dài

  Trả lờiXóa
 15. Lợi dụng nhiều diễn đàn khác nhau, một số nước và tổ chức quốc tế thường xuyên phê phán, yêu cầu Việt Nam cần phải xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Việc bỏ hình phạt tử hình nói chung và đối với một số tội phạm cụ thể nói riêng là một vấn đề hết sức hệ trọng mang tính chính trị - pháp lý sâu sắc.

  Trả lờiXóa
 16. Bãi bỏ án tử hình là đúng , vì có giết họ xong cũng ko lấy lại được những gì đã xẩy ra, chi bằng để học sống và giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội , như vậy mới là văn minh. Sống theo đạo phật luôn dậy rằng phải có sự bao dung và tha thứ thì mọi thứ mới dần trở nên tốt đẹp được. Đạo phật dậy như vậy nhưng thực tế luật giết người có áp dụng như vậy ko . Họ mới phạm tội lần đầu , ai cũng muốn có cơ hội để sống lại và làm lại , Giết họ rồi còn cơ hội ko. Chưa kể đến, một người chết kéo theo cả một gia đình đau đớn. Các bạn thử nghĩ xem nếu không may người thân của mình phạm tội và bị tử hình thì các bạn chắc ko đau đớn đâu nhỉ . Bản thân họ cũng có những lúc nhìn lại , nếu còn cơ hội họ sẽ thay đổi , ăn năn , còn nếu xác định chết thì còn gì phải nghĩ và ân hận đâu .

  Trả lờiXóa