Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

THÔNG QUA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO - TIẾP TỤC TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NHÂN DÂN

Thời gian vừa qua, dư luận trong nước đặc biệt quan tâm đến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Điều này rất dễ hiểu bởi Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những nhu thiết yếu trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam từ trước đến nay. Các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình.


Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được thiết kế gồm 12 chương, 11 mục, 71 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của người có tín ngưỡng, tín đồ tôn giáo, tổ chức tôn giáo, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Người có tín ngưỡng, tôn giáo có quyền tự do bày tỏ niềm tin; hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp; tham gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo. Dự thảo đã thể chế hóa Hiến pháp 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời cũng đã tương thích với luật pháp quốc tế về các quyền này.Bài viết xuyên tạc của Lê Thiên trên blog Danlambao

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện sự tôn trọng, quan tâm của Nhà nước đối với việc khẳng định, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo nhưng bản thân các tôn giáo luôn chung sống hài hòa, phù hợp với văn hóa dân tộc, không có xung đột, kỳ thị, phân biệt tôn giáo. Điều này là minh chứng sắc nét cho việc đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Điều này hoàn toàn trái với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cáo buộc của các nước phương Tây về việc Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền. Đặc biệt, gần đây trên một số trang mạng xã hội, nhiều đối tượng cơ hội, có tư tưởng chống đối đã đưa ra những bài viết bóp méo, bịa đặt về giá trị tiến bộ của Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Chúng đưa ra luận điệu xuyên tạc rằng: Dự thảo đã “bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo” hay “âm mưu tiêu diệt tôn giáo”... Từ trước đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là góp phần làm phong phú và đặc sắc hơn nền văn hóa của dân tộc. Hơn nữa bản thân những người có tín ngưỡng và tôn giáo cũng luôn mong muốn nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình tiếp tục được công nhận và bảo vệ bởi pháp luật. Và rõ ràng trên thực tế, Nhà nước Việt Nam đã luôn thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đó. 

Như vậy, việc các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối đưa ra sự xuyên tạc, bịa đặt về Dự luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đang nhằm mục đích gây ra sự mâu thuẫn, phân biệt giữa các tôn giáo, sự mất đoàn kết trong nhân dân, tạo sự bất ổn về chính trị-xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Cũng chính vì điều này mà Dự thảo luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng đã đưa ra các quy định nghiêm cấm hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh nhằm phá hoại hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, tuyên truyền phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo cũng như sử dụng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Hoàng Trường
Comments
30 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

30 nhận xét:

 1. Dân tộc Việt Nam ta đoàn kết, gắn bó với nhau cùng sinh sống, làm việc, học tập để phát triển xã hội không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để những người theo tôn giáo được chung sống bình đẳng, tự do hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật. Vì vậy, bà con giáo dân hãy yên tâm chăm lo đời sống sinh hoạt, sản xuất và đảm bảo thực hiện tốt các quyền tự do tôn giáo theo pháp luật quy định.

  Trả lờiXóa
 2. Tôn giáo và Dân Tộc là 2 vấn đề mang tính nhạy cảm . Nhà nước ta vẫn luôn chú ý và nhất quán trong chính sách bình đẳng , tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo , bình đẳng các dân tộc anh em . Chính điều này đã tạo ra xã hội không có sự phân biệt , là nền tảng cho xã hội tự do , dân chủ . Thực tế thời gian qua ở nước ta là câu trả lời hay nhất cho những chính sách này , và chúng tôi người dân Việt Nam luôn ủng hộ .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các thế lực luôn chống phá, nhất là bè lũ theo lối tư bản luôn muốn chọc ngoáy vào , chúng ta không thể để chúng muốn làm gì thì làm như vậy, mỗi một người dân trong chúng ta cần có trách nghiệm hơn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia

   Xóa
 3. dân tộc, tôn giáo, nhân quyền đã và đang là chiêu bài để mỹ và những kẻ có tư tưởng chống cộng chống việt nam. chúng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền kích động giáo dân có những hành động trái pháp luật. nhưng trên thực tế nhà nước việt nam luôn cố gắng để đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho người dân. việc thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo là một ví dụ cụ thể

  Trả lờiXóa
 4. việc thông qua luật này cho thấy việt nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, thực tế cũng cho thấy việt nam luôn như vậy. chẳng như thế mà trong lịch sử tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong hết thảy những sự kiện trọng đại cũng như khó khăn của đât nước

  Trả lờiXóa
 5. vấn đề nhạy cảm tín ngưỡng tôn giáo luôn là vấn đề mấu chốt được những kẻ Việt tân cùng các thế lực phản động tập trung xoáy sâu vào, nếu không giải quyết không khéo dễ để lại những hiểu lầm không đáng có và là sơ hở để những kẻ phản động có cơ hội bành trướng hơn

  Trả lờiXóa
 6. Mấy thằng phản động thì nói làm gì, có làm đúng thì nó vẫn nói sai, ăn không nói có mà thôi, chúng ta càng cố làm hòa với chúng thì chúng càng được nước, bọn này cần phải xử thật là nghiêm minh và thẳng tay

  Trả lờiXóa
 7. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc đoàn kết, bình đẳng. Đảng, Nhà nước luôn đảm bảo sự bình đẳng giữa những người theo đạo và những người không theo đạo. Xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa giáo dân và người dân.

  Trả lờiXóa
 8. Tôn giáo tín ngưỡng là một phần của đời sống xã hội. Nó cũng giống như những lĩnh vực khác, cần có những quy phạm pháp luật để bảo vệ, điều chỉnh một cách hợp lí. Luật tín ngưỡng tôn giáo có bóp nghẹt tự do tín ngưỡng tôn giáo hay không là ý kiến của phần đông giáo dân, không phải là ý kiến của một số phần tử luôn chống đối nhà nước, chính quyền.

  Trả lờiXóa
 9. TÍn ngưỡng tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm, nó liên quan đến vấn đề tâm linh, thế giới tinh thần của con người, có thể điều chỉnh nhiều hành động của họ. Vì vậy ,không ít lần những kẻ cơ hội đã lợi dụng vấn đề này để thực hiện những mưu đồ của mình. Việc thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo là một cơ hội để chống phá. Cẩn trọng trước những luận điệu xuyên tạc tự do tín ngưỡng tôn giáo là điều cần được đặc biệt quan tâm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôn giáo nào thì cũng hướng con người ta tới chân thiện mỹ, hướng con người tới những điều tốt đẹp... Nhưng hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều nước trên thế giới nhiều thế lực đang lợi dụng tôn giáo để gây rối, sách nhiễu chính quyền... để thực hiện âm mưu phá hoại đất nước, cần cẩn thận tự do tín ngưỡng nhưng cần tỉnh táo

   Xóa
 10. việc mà thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo này tôi thấy là rất cần thiết, chúng ta đảm bảo nhân dân, cái này đã nêu rõ trong hiến pháp giờ chúng ta sẽ cụ thể thành luật để cho nhân dân và thế giới thấy rõ rằng Đảng nhà nước luôn đảm bảo nhân quyền cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. Thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo là vấn đề rất quan trọng, vì đây là nhân quyền của người dân, giờ cụ thể thành luật để cho thấy Đảng nhà nước ta tôn trọng và đảm bảo nhân quyền cho người công dân, và đấu tranh với những kẻ lợi dụng nhân quyền để có những hành vi phạm pháp

  Trả lờiXóa
 12. thông qua luật là hết sức cần thiết, bởi lẽ nhà nước ta đảm bảo nhân quyền cho công dân nhưng hiện nay có nhiều kẻ đã muốn lợi dụng vấn đề này nhằm thực hiện các hoạt động chống phá, phải đưa ra luật để cho thấy ràng nhân quyền nhưng cũng có khuôn khổ của nó, và có công cụ để xử lý những kẻ lợi dụng nhân quyền

  Trả lờiXóa
 13. tôi nghĩ đây sẽ là bức khởi đầu, dần dần chúng ta cần phải ra các luật khác như tự do báo chí, tự do ngôn luận để cho cơ sở đấu tranh với những kẻ chuyên đi lợi dụng nhân quyền vào để đưa ra các luận điệu chống phá chế độ, Đảng Nhà nước, và cho người dân thấy rõ được Đảng Nhà nước luôn đảm bảo nhân quyền cho người dân

  Trả lờiXóa
 14. cái này tôi hoàn toàn ủng hộ, vì tín ngưỡng tôn giáo là nhân quyền của công dân và đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, ở nước ta có nhiều kẻ đã lợi dụng về cái quyền này để kích động bà con có những hành động phạm pháp chống đối chính quyền rồi đấy, giờ chúng ta ra luật vừa thể hiện đảm bảo nhân quyền vừa là công cụ xử lý những kẻ lợi dụng để chống phá

  Trả lờiXóa
 15. việc mà đưa ra luật tín ngưỡng tôn giáo này là rất cần thiết, vì hiện nay có nhiều đối tượng muốn lợi dụng vấn đề này để chống phá, chúng kích động vào lòng tin của nhân dân vào tín ngưỡng tôn giáo để nhân dân có những hành động quá khích, dẫn dến phạm pháp này nọ, nhiều vụ việc đã xảy ra như ở Nghệ an, như ở Tây Nam,...

  Trả lờiXóa
 16. thông qua những điều luật như thế này thì buồn nhất là mất cái đứa rận chủ đây, vì trước kia chúng hay lợi dụng những vấn đề về nhân quyền để chống phá, giờ ra luật rồi là chúng mà còn lợi dụng này nọ nữa thì chúng sẽ bị xử lý mà thôi, rất mong Quốc hội làm việc nhiệt tình hơn nữa để có thể đưa ra những điều luật thực sự sát với nhân dân

  Trả lờiXóa
 17. chúng ta đưa ra luật nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải có một cuộc tuyên truyền để cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của những điều luật này, và để tránh việc một số kẻ lợi dụng xuyên tạc là nước ta đang vi phạm nhân quyền, không cho tự do tín ngưỡng tốn giáo đối với người công dân

  Trả lờiXóa
 18. tín ngưỡng tôn giáo là vấn đề nhạy cảm đây là niềm tin của người dân vào một thế lực siêu nhiên nào đó, nên đôi khi họ có thể làm tất cả vì niềm tin đó, đó cũng là cái mà các thế lực thù địch lợi dụng để kích động người dân gây rối để chống phá chế độ, Đảng nhà nước, việc mà đưa ra luật như thế này là rất cần thiết, để phân biệt đâu là tự do tín ngưỡng tôn giáo còn đâu là lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo

  Trả lờiXóa
 19. Việt Nam là một quốc gia có nền văn hoá lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc kết tinh từ sự đa dạng các nền văn hoá trong cộng đồng 54 dân tộc. Đồng thời, Việt Nam cũng là một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo, mọi tôn giáo đều bình đẳng và được tôn trọng, bảo đảm.

  Trả lờiXóa
 20. Tính đa dạng tôn giáo trong đời sống tôn giáo và xã hội Việt Nam là đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, các hình thức tôn giáo mới cũng du nhập vào trong xã hội, được đón nhận và làm giàu thêm tính đa dạng tôn giáo ở Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn luôn bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân

  Trả lờiXóa
 21. Thúc đẩy sự đa dạng tôn giáo và bảo đảm quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng và đảm bảo, đặc biệt là kể từ khi đổi mới. Hiến pháp 1992 khẳng định “ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền co người về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị đều được tôn trọng và bảo đảm” (Điều 50); và “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước” (Điều 70). Hiến pháp cũng bảo vệ quyền của công dân theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo và mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật (Điều 52 Hiến pháp 1992)

  Trả lờiXóa
 22. Cần phải ó luật một cách cụ thể và chi tiết. Tôn giáo cũng cần có một khung pháp lý chặt chẽ cho nó hoạt động. Đó là điều chúng ta nên làm và cần làm

  Trả lờiXóa
 23. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo nhưng bản thân các tôn giáo luôn chung sống hài hòa, phù hợp với văn hóa dân tộc, không có xung đột, kỳ thị, phân biệt tôn giáo. Điều này là minh chứng sắc nét cho việc đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 24. Theo dòng chảy của lịch sử, Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, kể cả tôn giáo nội sinh và tôn giáo ngoại nhập. Người có tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được yên tâm và an toàn hành đạo theo đúng nghĩa của một đạo giáo chân chính. Điều này thể hiện rất rõ ở chỗ, hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước Việt Nam có nhiều bậc thì quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện ở bậc cao nhất, hiến định rất rõ ràng trong đạo luật gốc - đó là Hiến pháp. Hiến pháp, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, mỗi lần sửa đổi, bổ sung và ban hành luôn luôn kế thừa và phát triển để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trở thành một trong những quyền cơ bản của con người. Thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo là 1 biểu hiện sinh động cho chủ trương đúng đắn này

  Trả lờiXóa
 25. Bọn phản động luôn vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Chúng toàn bịa đặt và xuyên tạc.Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 26. cũng không khó lý giải vì sao trước khi mỗi văn bản luật được thông qua các bạn rận chủ lại phản ứng mạnh mẽ như thế. dường như đã trở thành quy luật? bởi vì sao? bởi vì đi cùng với những quy định mở đường tạo điều kiện cho các tín ngưỡng tôn giáo phát triển thì đảng nhà nước ta cũng đã ban hành những chế tài để nghiêm trị các đối tượng có hành vi lợi dụng tôn giáo dân tộc để phá hoại văn hóa tín ngưỡng dân tộc. nên các bạn "có tật thì khắc phải giật mình mà phản ứng thôi"

  Trả lờiXóa
 27. Quyền tự do tôn giáo luôn được tôn trọng. Vậy thì cũng yêu cầu những người theo giáo tôn trọng pháp luật. Mọi hành vi cần phải chuẩn theo đạo đức và luật pháp

  Trả lờiXóa
 28. Dự thảo luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng đã đưa ra các quy định nghiêm cấm hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh nhằm phá hoại hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, tuyên truyền phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo cũng như sử dụng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa