Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

MẠO DANH THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP Ở VIỆT NAM

Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) quy định: "Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." Như vậy, Hiến pháp Việt Nam thừa nhận sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, không thừa nhận sự lãnh đạo của bất kỳ tổ chức chính trị nào khác nhằm công khai tranh giành quyền lãnh đạo đất nước. Đó là thể hiện tâm tư, ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đất nước của dân, do dân, vì dân. Mọi hoạt động vi phạm điều này đều đi ngược lại lợi ích dân tộc, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Do đó, xét về phương diện pháp lý thì ở Việt Nam hiện nay không có tổ chức chính trị đối lập tồn tại. 


Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán sự lãnh đạo tuyệt đối với Nhà nước và xã hội

Thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp về chính trị ờ các nước Bắc Phi và Trung Âu, các đối tượng phản động trong và ngoài nước đã có hình thái lợi dụng mới chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng khuấy động luận điệu “dân chủ, nhân quyền”, công khai đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Lợi dụng việc Nhà nước ta lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trong thời gian vừa qua để xây dựng, bổ sung, sửa đổi một số văn bản pháp luật, chúng đã công khai hóa tổ chức ở trong nước, tự xưng là “tổ chức chính trị” đối trọng với Đảng Cộng sản để lãnh đạo nhân dân “thoát khỏi chế độ độc tài”. Chúng sử dụng mọi hình thức thông tin để lôi kéo quần chúng thiếu hiểu biết tham gia kêu gọi sự ủng hộ từ các nước phương Tây để âm mưu tạo nên sự xáo động chính trị giống như ở Tusnia, Syria, Gruzia, Ucraina, Kyrgyzstan... Các tổ chức phản động lưu vong thì ráo riết đưa người về nước hoạt động hoặc tích cực phát triển lực lượng ngay trong nước bằng nhiều hình thức và từ nhiều hướng. Các đối tượng cơ hội chính trị, các đối tượng phản động trong dân tộc, tôn giáo cũng công khai hóa sự chống đối, lợi dụng những sự kiện chính trị phức tạp trong nước để kích động quần chúng lạc hậu biểu tình gây rối an ninh, trật tự. 

Thời gian gần đây các tổ chức phản động này chuyển hướng công khai hóa hoạt động dưới cái gọi là “tổ chức chính trị đối lập” để lôi kéo nhân dân lan truyền luận điệu “dân chủ”, “xóa bỏ độc tài” kiểu lập luận phương Tây. Điều đáng lo ngại là một số đối tượng phản động tự xưng là “tổ chức chính trị đối lập” hiện nay đã được sự hậu thuẫn, ủng hộ từ các thế lực thù địch và một số chính giới các nước, đó là hoạt động theo hình thức “bất bạo động” với chiêu bài “giá trị tự do, dân chủ” của Mỹ và phương Tây. Đây là sự điều chỉnh thủ đoạn của các tổ chức phản động rất nguy hiểm đòi hỏi phải được nhận diện. 

Có thể hiểu “tổ chức chính trị” là tổ chức của một tập hợp người hay của một tầng lớp, giai cấp hoạt động theo một hệ tư tường, một đường lối, nguyên tắc chung nhằm đạt được quyền lực chính trị nhất định ở một quốc gia hoặc để duỵ trì, bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, giai cấp hay dân tộc đó. Trong đời sống chính trị thế giới, ờ các nước dân chủ tư sản thường tồn tại các tổ chức, lực lượng hay phong trào chính trị đối lập. Đó là những tổ chức, đảng phái hoạt động với tư cách đối lập với đảng cầm quyền, nhưng các tổ chức đó đều có chung một mục tiêu là bảo vệ, củng cố chế độ nhà nước tư bản chủ nghĩa hoặc là tổ chức không có khả năng đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước tư bản chủ nghĩa. Nói cách khác, các “tổ chức chính trị đối lập” này tồn tại hợp pháp để tranh giành quyền lực nhà nước cho một nhóm người có cùng mục đích. Qua nghiên cứu cho thấy, một tổ chức được gọi là “tổ chức chính trị đối lập” khi có các đặc trưng sau: 

Một là, tổ chức đó phải được hoạt động trên cơ sở hiến pháp và pháp luật. Một tổ chức được coi là chính trị đối lập phải là một tổ chức chính trị được luật pháp thừa nhận. Luật pháp đó đã ghi nhận cho phép tồn tại các tổ chức chính trị khác nhau, cùng nhau “cạnh tranh công khai” theo pháp luật. Nói cách khác, các tổ chức chính trị đó đối trọng lẫn nhau, chế ước lẫn nhau để giành quyền lãnh đạo. 

Hai là, tổ chức đó phải là một tổ chức công khai hóa hoạt động đối với nhân dân. Đây cũng là yếu tố khác với các tổ chức phản động, đã gọi là một tổ chức chính trị, đối trọng với tổ chức chính trị đang cầm quyền để tranh giành sự lãnh đạo đất nước thì phải là một tổ chức công khai hóa trên “diễn đàn chính trị”, công khai chiến lược hành động để xây dựng đất nước. Việc công khai này xuất phát từ nhu cầu tự thân của tổ chức chính trị đối lập là phải có danh nghĩa công khai để cạnh tranh vai trò lãnh đạo với đảng cầm quyền. 

Ba là, tổ chức đó phải có khả năng thu hút và có tác động ảnh hưởng được một lượng lớn quần chúng nhân dân trong xã hội. Điều này cho thấy, tổ chức đó phải có khả năng thực tế để triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách đến đời sống nhân dân. Nói cách khác tổ chức đó phải có quyền lực để đảm bảo những quyền lợi nhất định cho nhân dân.
(Còn tiếp)

Hải Trang


Comments
13 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

13 nhận xét:

 1. "Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." đây là một trong những điều không thể thay đổi của lịch sử Việt Nam dù gì đi chăng nữa. những tổ chức chúng lập ra cũng âm mưu can thiệp dần gây khó khăn cho chính quyền, Đảng nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Quyền làm người vẫn bị chà đạp tại Việt Nam

  HÀ NỘI (NV) - Việt Nam đã ký vào bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế cũng như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, nhưng quyền làm người vẫn bị chà đạp tại Việt Nam.

  Các diễn giả là những người từng bị tù đày, sách nhiễu, khủng bố chỉ vì tham gia vận động đấu tranh cho quyền làm người tại Việt Nam đã lên tiếng cáo buộc CSVN không tôn trọng nhân quyền trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tổ chức tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Hà Nội hôm Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015.

  Theo tường thuật của trang mạng Thanh Niên Công Giáo, các người tham gia phát biểu đã cáo buộc rằng quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam đã bị chế độ Hà Nội “xâm hại một cách nghiêm trọng.”

  Họ nêu ra các trường hợp cụ thể từ việc người dân bị nhà cầm quyền giam giữ với những cáo buộc mơ hồ theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự như trường hợp Blogger Anh Ba Sàm hay đến việc các cá nhân bị giam giữ quá thời hạn điều tra và đang chờ điều tra, xét xử như Nguyễn Viết Dũng, Trần Anh Kim, Lê Vũ Đài, Nguyễn Hữu Thiên Ân

  Các trường hợp công an - an ninh Việt Nam đánh đập, hành hung các luật sư như Trần Vũ Hải, Lê Luân và Trần Thu Nam và các vụ việc tấn công nhằm vào các nhà bất đồng chính kiến khác cũng được nhắc đến trong buổi lễ.

  Trong phần hội thảo của buổi lễ, theo VRNs tường thuật, “Luật Sư Lê Quốc Quân, cựu tù nhân lương tâm, cũng đã phát biểu về tình trạng nhân quyền và những gì chúng ta có thể đong góp cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai đã đề cập đến những vi phạm xảy ra trong chốn lao tù. Anh đã kêu gọi mọi người đồng hành với các TNLT, tù nhân chính trị và các gia đình của họ. Câu chuyện của dân oan Cấn Thị Thêu về tình hình oan khiên của người dân, về những vi phạm mà nhà cầm quyền Cộng Sản thực hiện ở khắp Bắc Trung Nam cũng là minh chứng cho sự xuống cấp về nhân quyền ở Việt Nam.”

  Nhờ buổi lễ kỷ niệm quốc tế nhân quyền tổ chức ở trong nhà thờ Thái Hà nên công an không ngang nhiên vào phá hay hành hung. Tuy nhiên, rất nhiều thành viên ban tổ chức đã bị ngăn chặn tại nhà như: Ông Phạm Văn Trội, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, nhà thơ Trần Đức Thạch, ông Nguyễn Văn Túc, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, chị Lê Thu Hà,....

  Mục Sư Nguyễn Trung Tôn còn thông báo trên trang Facebook là không những ông bị công an canh giữ không cho ra khỏi nhà, giữa đêm ông còn bị công an đập cửa sách nhiễu.

  Nhân dịp sắp đến Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 hàng năm, 21 tổ chức dân sự và hơn 200 cá nhân tại Việt Nam đã đưa ra một bản tuyên bố kêu gọi chế độ Hà Nội phải trả tự do vô điều kiện cho 32 tù nhân chính trị và tôn giáo hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù khác nhau tại Việt Nam với những bản án sai trái và hết sức nặng nề.

  Bản tuyên bố tố cáo chế độ Hà Nội rằng, “Là một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc và hiện nay cũng là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lẽ ra Việt Nam phải đi đầu trong việc tôn trọng các chuẩn mực của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và tuân thủ những công ước quốc tế về nhân quyền đã ký kết, như Công Ước Quốc Tế về Quyền Tự Do Dân Sự và Chính Trị, Công Ước Quốc Tế về quyền Tự Do Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa. Nhưng những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại.”

  “Các quyền con người vẫn tiếp tục bị chà đạp, việc bắt bớ và giam cầm tùy tiện vẫn tiếp tục xảy ra. Nghiêm trọng hơn là trong nhà tù của Việt Nam, có những người đã bị giam giữ nhiều năm, với những bản án nặng nề, chỉ vì họ đã thực thi các quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay tự do hội họp và lập hội. Tiếp tục giam cầm các tù nhân lương tâm này là chà đạp trắng trợn lên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.”

  Họ kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế áp lực mạnh mẽ, buộc CSVN phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo đã bị cầm tù bất công theo những điều luật mơ hồ.

  Trả lờiXóa
 3. Điều đáng lo ngại là một số đối tượng phản động tự xưng là “tổ chức chính trị đối lập” hiện nay đã được sự hậu thuẫn, ủng hộ từ các thế lực thù địch và một số chính giới các nước, đó là hoạt động theo hình thức “bất bạo động” với chiêu bài “giá trị tự do, dân chủ” của Mỹ và phương Tây. Đây là sự điều chỉnh thủ đoạn của các tổ chức phản động rất nguy hiểm đòi hỏi phải được nhận diện.

  Trả lờiXóa
 4. “tổ chức chính trị” là tổ chức của một tập hợp người hay của một tầng lớp, giai cấp hoạt động theo một hệ tư tường, một đường lối, nguyên tắc chung nhằm đạt được quyền lực chính trị nhất định ở một quốc gia hoặc để duỵ trì, bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, giai cấp hay dân tộc đó.

  Trả lờiXóa
 5. Cứ tưởng bọn chúng chỉ tát nước theo mưa bình thường nào ngờ chúng còn tát theo cả bọn khủng bố, giết người từ bên ngoài. ĐÚng là những kẻ không hề còn nhân tình trong người

  Trả lờiXóa
 6. những kẻ chống phá đất nước, chống phá chính quyền hiện nay cả trong nước và ngoài nước tuy nhìn có vẻ thanh thế như thế nhưng thực chất cũng là nnhuwngx kẻ tay sai làm việc cho ngoại bang mà thôi. bởi vì chúng không được công nhân, nhân dân không bao giờ chấp nhận những tổ chức như vậy

  Trả lờiXóa
 7. các tổ chức phản động trong và ngoài nước khi thành lập thì bao giờ mục tiêu cũng như những gì chúng nói đều vì đất nước, vì nhân dân, nhưng thực tế thì sao. chẳng cần phải nói thì ai cũng biết rồi. chúng chỉ biết chống phá, tạo cớ để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của ta nhằm làm mất an ninh trật tự, an ninh chính trị

  Trả lờiXóa
 8. Việt Nam không bao giờ công nhận những tổ chức phản động đội lốt dân chủ nhân quyền như vậy. những tổ chức này đa phần đều hoạt động trên mạng xã hội, bởi vì trên mạng xã hội nhiều thành phần và cơ quan chức năng khó có thể bắt và xử lý chúng. còn chúng có tự xưng là tổ chức gì đi nữa thì bản chất cung không thay đổi được

  Trả lờiXóa
 9. những tổ chức phản động ở việt nam hiện nay tuy có những hoạt động khuếch trương thanh thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những hoạt động trên mạng xã hội.còn những hoạt động trên thực tế thì lại chẳng có ai hưởng ứng ngoài những kẻ quen thuộc trong cộng đồng dân chủ. chúng sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình

  Trả lờiXóa
 10. những tổ chức chống cộng hiện nay trên đất nước việt nam đa phần đều là những tổ chức núp bóng mà thôi. bởi vì pháp luật việt nam không công nhận những tổ chức đó. lợi dụng danh nghĩa dân chủ nhân quyền,những kẻ này thường xuyên có những hành động nói xấu, kích động, chống đối chính quyền gây mất ổn định tình hình chính trị

  Trả lờiXóa
 11. dân chủ nhân quyền là chiêu bài mà các thể lực thù địch, những tổ chức phản động cả trong và ngoài nước lợi dụng để thành lập những tổ chức phản động. và núp bóng dưới những tổ chức như vậy chúng có những hoạt động chống phá chế độ, tiếp tay cho những thế lực bên ngoài chống phá ta, mục đích lật đổ chế độ ở nước ta

  Trả lờiXóa
 12. Dân chủ dân quyền vẫn là con bài chiến lược quen thuộc của giới rận chủ để mà chống phá chế độ XHCN, cũng như chống phá Đảng, chính quyền Nhà nước. Chúng ta cần phải vạch trần những thủ đoạn đen tối nham hiểm này, tránh để cho những người kém hiểu biết bị lừa gạt, đi vào con đường chống phá

  Trả lờiXóa
 13. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông, suốt 85 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là chân lý mang tầm thời đại, là sự khẳng định cả về phương diện lịch sử và lý luận. Thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá đất nước ta, trong đó có thủ đoạn hình thành nên các tổ chức chính trị độc lập bất hợp pháp, mưu đồ thực hiện cuộc cách mạng màu trong tương lai, chúng ta phải hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn này

  Trả lờiXóa