Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

GIÁO LỪA

Lướt qua facebook của một số bạn theo Thiên Chúa giáo được biết, họ được một số linh mục xấu tuyên truyền rằng "Đảng CSVN không kết nạp người Thiên Chúa vào Đảng"... họ đã tỉnh tá và không tin.

Là một người không theo bất kỳ một tôn giáo nào và tuyệt đối tin theo Đảng, tác giả luôn đứng trên quan điểm, lập trường chủ nghĩa Marx - Lênin có đôi lời với các bạn như sau:

Chủ nghiã Marx - Lênin là chủ nghĩa xã hội khoa học biện chứng, đứng trên lập trường duy vật, tức là không đồng ý quan điểm thế giới tồn tại sức mạnh siêu nhiên như: Như thần linh, ma quỷ... Tuy nhiên chủ nghĩa Marx - Lênin luôn coi trọng sự tồn tại khách quan của sự vật, hiện tượng một cách khách quan. Do đó, dù không công nhận có sức mạnh siêu nhiên, nhưng tôn trọng xã hội có tồn tại tôn giáo, và coi đó là sự tồn tại khách quan. Đồng thời chủ nghĩa Marx - Lênin cho rằng, tôn giáo chỉ mất đi khi con người nhận thức đầy đủ về khoa học... Như vậy, có nghĩa Chủ nghĩa Marx - Lênin chưa bao giờ nói để xây dựng XHCN là phải triệt tiêu tôn giáo. 


Có nhiều diễn đàn tranh luận chủ đề tại saongười công giáo  không được vào Đảng?

Vận dụng chủ nghĩa Marx - Lênin vào Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ phân biệt tôn giáo với lương giáo, và cho rằng công dân dù theo bất đạo nào, hay không theo đạo đều bình đẳng trước pháp luật và luật hóa bằng hiến pháp nước CHXHCNVN...

Tuy nhiên, với tư tưởng bảo thủ, tham muốn chính trị của một số linh mục, họ luôn lợi dụng quan điểm, lập trường duy vật của chủ nghĩa Marx - Lênin để cho rằng, Đảng CSVN không kết nạp Đảng vào là người Công giáo để xuyên tạc và kích động đồng bào theo Thiên Chúa chống lại Đảng, Nhà nước…

Họ đã nhầm lẫn một cách cố ý!

Đảng CSVN trong quá trình xây dựng tổ quốc, lấy chủ nghĩa Marx - Lênin làm nền tảng tư tưởng, nhưng vận dụng linh hoạt vào môi trường XHVN nhất là luôn coi trọng sự tồn tại khách quan của tôn giáo trong xã hội VN. Luôn luôn tranh thủ điểm tương đồng giữa CNXH với tôn giáo (nhất là Phật giáo và Thiên chúa giáo) là giá trị nhân văn cao cả, cùng mong muốn một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". 

Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý - Hòa bình lồng ghép các nội dung chống Đảng, Nhà nước tại Thái Hà, Hà Nội

Đương nhiên khi có điểm tương đồng, thì tôn giáo cũng có sứ mệnh lớn lao trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, lẽ tất nhiên, những người theo tôn giáo mà có cùng ước nguyện dân giàu nước mạnh... thì sẽ được vào Đảng khi phấn đấu vào Đảng.

Để đảm bảo sự phấn đấu và Đảng của người theo tôn giáo được thuận lợi, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Ngày 28-9-2004, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 123-QĐ/TW quy định một số điểm về kết nạp Đảng viên đối với người có đạo và Đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Tại Điều 2, đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp người có đạo vào Đảng như sau:
“- Chỉ xem xét, kết nạp quần chúng là người có đạo trong những tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.- Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp vào Đảng theo quy định tại Điều 1 của Điều lệ Đảng. - Thực sự là quần chúng ưu tú, có khả năng thuyết phục và vận động quần chúng, được đông đảo đồng bào có đạo và không có đạo tín nhiệm. - Người xin vào Đảng không có những vấn đề vi phạm lịch sử chính trị và những vấn đề về chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…”.
Tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này cũng đã xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên có đạo khi tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Như vậy, trong các điều kiện và tiêu chuẩn của người có đạo vào Đảng, Trung ương không quy định người vào Đảng phải từ bỏ đạo.

Đảng CSVN đã có quy định cho người có đạo vào Đảng thể hiện rõ lập trường không phân biệt lương giáo và tôn giáo của Đảng.

Những kẻ theo tôn giáo cố tình tuyên truyền, xuyên tạc Đảng CSVN không kết nạp tôn giáo vào Đảng thì những kẻ đó chính là GIÁO LỪA... đơn giản, chúng tham muốn chính trị để cai trị nhân dân trên tất cả mọi mặt của xã hội.

Các bạn chớ tin./.

Lão Tôn
Comments
10 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

10 nhận xét:

 1. |" Đảng CSVN đã có quy định cho người có đạo vào Đảng thể hiện rõ lập trường không phân biệt lương giáo và tôn giáo của Đảng"
  Đảng ta đã có quy định rõ ràng như vậy, còn "Những kẻ theo tôn giáo cố tình tuyên truyền, xuyên tạc Đảng CSVN không kết nạp tôn giáo vào Đảng" là những kẻ mang trong mình tư tưởng sai trái, lệch lạc. Chúng cố tình xuyên tạc đường lối của Đảng ta để thực hiện ý đồ của chúng. Phải chăng ý đồ đồ đó cũng giống như tác giả viết "chúng tham muốn chính trị để cai trị nhân dân trên tất cả mọi mặt của xã hội."

  Trả lờiXóa
 2. Tôn giáo tồn tại trong xã hội như một hình thái ý thức không thể thiếu, mặc dù theo chủ nghĩa Mác - lê nin nhưng đảng ta không phủ nhận quan điểm duy tâm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.Những người theo tôn giáo mà có cùng ước nguyện dân giàu nước mạnh... thì sẽ được vào Đảng khi phấn đấu vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 3. Tôn giáo tồn tại trong xã hội như một hình thái ý thức không thể thiếu, mặc dù theo chủ nghĩa Mác - lê nin nhưng đảng ta không phủ nhận quan điểm duy tâm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.Những người theo tôn giáo mà có cùng ước nguyện dân giàu nước mạnh... thì sẽ được vào Đảng khi phấn đấu vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng cộng sản Việt Nam đâu có phân biệt với những người công giáo đâu? Ai phấn đấu vào Đảng, có lòng yêu nước, nguyện sống, phấn đấu, học tập, lao động vì quê hương đất nước, vì lý tưởng của Đảng, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh thì đều có thể vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Các bạn đã biết, bây giờ có rất nhiều linh mục không làm theo lời dạy của chúa. Vì tư lợi cá nhân, những linh mục này đã lợi dụng giáo quyền của mình bắt tín đồ phục vụ cho chúng, nguy hiểm hơn chúng còn ép tín đồ tham gia các hoạt động chống Đảng và Nhà nước gây mất trật tự xã hội.

  Trả lờiXóa
 6. Các bạn đã biết, bây giờ có rất nhiều linh mục không làm theo lời dạy của chúa. Vì tư lợi cá nhân, những linh mục này đã lợi dụng giáo quyền của mình bắt tín đồ phục vụ cho chúng, nguy hiểm hơn chúng còn ép tín đồ tham gia các hoạt động chống Đảng và Nhà nước gây mất trật tự xã hội.

  Trả lờiXóa
 7. những kẻ nào nói rằng người theo đạo Thiên Chúa giáo thì không được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam thì hãy tìm hiểu kĩ lại rồi hãy nói. bởi vì ngay ở quê hương tôi và chính là bố của bạn tôi theo đạo Thiên Chúa cũng là đảng viên. chúng ta hãy cẩn thận trước những luận điệu xuyên tạc của những kẻ có mưu đồ xấu

  Trả lờiXóa
 8. không phải tất cả nhưng nói thật sự là cũng số đông người theo đạo Thiên Chúa hiện nay quá sùng bái vào "Cha" mà không biết rằng có nhiều người "Cha" đang có những hành động không xứng đáng với từ đó. khi mà họ kích động giáo dân vi phạm pháp luật hay tuyên truyền cho giáo dân những luận điệu hay những quan điểm sai trái

  Trả lờiXóa
 9. lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền kích động người dân là âm mưu của những kẻ có tư tưởng chống cộng nhằm mục đích chống phá đất nước ta. đây không phải là âm mưu mới nhưng rất nguy hiểm bởi vì đại bộ phận giáo dân tin tưởng quá mức vào những gì mà "Cha" nói. dẫn đến việc họ bị lợi dụng mà không biết

  Trả lờiXóa
 10. đọc hết các học thuyết của marx-eughens-lenin cũng như tư tưởng hồ chí minh t chưa thấy cái nào ghi đảng viên không được phép theo công giáo và ngc lại.... việt nam có hàng trăm nghìn đảng viên theo công giáo đó thôi? đúng là bè lũ vu khống lừa đảo =_+

  Trả lờiXóa