Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

LẠM BÀN HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC THỜI GIAN QUA

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chi phối, lợi dụng các tôn giáo, coi đây là “ngòi nổ”, là lực lượng quan trọng để thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, “cách mạng màu”... nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT Thái Hà tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước
Thế giới, khu vực và mỗi quốc gia ngày nay đã có sự thay đổi căn bản trong phương thức quan hệ xã hội, bởi sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. Quá trình tác động, ảnh hưởng qua lại và sự thâm nhập, lan tỏa các giá trị, thông tin trong các cộng đồng xã hội – dân cư (trong đó có cộng đồng các tôn giáo) diễn ra nhanh chóng, đa chiều, đa cấp độ, vượt ra ngoài phạm vi vùng, miền, biên giới quốc gia, khu vực. Cùng với những đặc tính vốn có của các tôn giáo, tính quốc tế, khả năng quốc tế hóa các vấn đề tôn giáo để tác động, can thiệp vào chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở các nước dưới các chiêu bài về đảm bảo dân chủ, nhân quyền là rất lớn. Vì thế, giải quyết các xung đột, phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo luôn phải đặt trong quan hệ tổng thể với thế giới, khu vực; vừa đảm bảo yêu cầu đối nội, vừa đảm bảo yêu cầu đối ngoại. Thực tế cho thấy, tuyệt đại đa số tôn giáo ờ Việt Nam có quan hệ rộng rãi với các tổ chức tôn giáo, các giáo hội, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ ở nước ngoài, đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức toàn diện, sâu sắc các vấn đề tôn giáo trong quan hệ biện chứng với các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và trong mối liên hệ chặt chẽ với tình hình thế giới, khu vực trong mỗi thời điểm, giai đoạn nhất định để có những giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an ninh trong tôn giáo ở Việt Nam.

Các vấn đề phức tạp trong tôn giáo ở Việt Nam hiện nay gắn rất chặt với các vấn đề về dân tộc, nông thôn, nông dân và quá trình đô thị hóa. Cùng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nước ta đang diễn ra quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội rất nhanh chóng và sâu sắc. Có những chuyển đổi dẫn đến mất cân bằng, làm xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột mới, tạo ra áp lực lớn trong giải quyết các vấn đề xã hội, như: lao động, việc làm; tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa đất đai phục vụ xây dựng hạ tầng kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa; giải quyết vấn đề phân hóa giàu - nghèo gia tăng, trình độ nhận thức không đồng đều trong các nhóm xã hội, dân cư; hạn chế các luồng tư tưởng tiêu cực, trái chiều thâm nhập, tác động... Bên cạnh đó, một số chủ trương, chính sách của ta liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, lao động... còn thiếu cân bằng, sơ hở, nhất là việc thực hiện chủ trương, chính sách có những sai sót, thậm chí bị lợi dụng để tham nhũng, trục lợi, dẫn đến gia tăng bất bình, giảm sút niềm tin của người dân đối với Đảng, với chính quyền các cầp. Tất cả những điều này đang là điều kiện thuận lợi để các tôn giáo phát triển, mở rộng ảnh hưởng; đồng thời là thời cơ thuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo để hoạt động chống phá cách mạng nước ta.

Thực tế cho thấy, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa và một số tôn giáo khác phát triển rất mạnh, có lúc đột biến ở các vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số như ở Tây Nguyên và các vùng phụ cận, Tây Bắc... trong nhiều năm qua đều bị các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng vào các hoạt động chống phá chế độ, có lúc gây ra những hậu quả nặng nề, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Việt Nam. Mặt khác, hầu hết những vấn đề phức tạp về an ninh trong lĩnh vực tôn giáo thời gian qua đều gắn rất chặt với các mâu thuẫn, xung đột liên quan đến khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số hoặc liên quan đến các vấn đề về đất đai, đô thị hóa. Các vụ bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004; vụ phức tạp về an ninh ờ Mường Nhé, Điện Biên năm 2011 hay các vụ phức tạp ở Cồn Dầu, Đà Nẵng; Con Cuông, Nghi Lộc ở Nghệ An... là những minh chứng rõ nét cho vấn đề này. Tình hình đó cho thấy, việc giải quyết các vấn đề tôn giáo, tích cực phòng ngừa, chù động đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo không chỉ đơn thuần thuộc lĩnh vực tôn giáo, mà liên quan đến rất nhiều lĩnh vực đời sống xã hội trong quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, nhất là liên quan chặt chẽ với việc giải quyết toàn diện các mâu thuẫn, xung đột ở khu vực dân tộc, miền núi, nông thôn và các địa bàn diễn ra quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa “nóng”, các địa bàn còn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến đất đai và tín ngưỡng, tôn giáo; liên quan đến việc hoạch định và thực thi các chủ trương, chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước.

Ngoài ra, hiện nay trong một số tổ chức giáo hội ờ Việt Nam, đang có xu hướng hình thành, phát triển những tư tưởng và hành động chống Đảng, Nhà nước, biến các sinh hoạt tôn giáo thành các diễn đàn chính trị, tuyên truyền phá hoại tư tưởng và kích động chống đối trong xã hội. Đây đang và sẽ là vấn đề vô cùng nguy hiểm, là yếu tố tiềm ẩn đe dọa lâu dài đến an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch bên ngoài cũng đang triệt để hậu thuẫn cho xu hướng này, âm mưu biến một số tổ chức tôn giáo thành các đảng phái chính trị đối lập ở Việt Nam.

Linh mục Đặng Hữu Nam tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước tại giáo xứ Ninh Kiều

Thời gian tới, quá trình hội nhập quốc tế và dòng chảy toàn cầu hóa tiếp tục tác động, chi phối chủ đạo đến tình hình thế giới và khu vực; những diễn biến phức tạp, bất ổn về chính trị, an ninh xảy ra trên thế giới Hôn quan các vấn đề tôn giáo, dân tộc còn gia tăng, tác động tiêu cực đến an ninh tôn giáo ở Việt Nam. Các thế lực thù địch, bọn phản động sẽ triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tiến hành “cách mạng màu” xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Hoàng Trường
Comments
22 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

22 nhận xét:

 1. vấn đề tôn giáo là nhu cầu của quần chúng, nhà nước luôn tôn trọng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như giáo dân, nhất là trong việc tổ chức các sinh hoạt, lễ nghĩ, xây dựng các công trình, tuy nhiên những hoạt động này phải tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều này thật là đáng cảnh báo để cho mọi người có ý thức hơn về việc bảo vệ đất nước trước những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo như thế này
   Nhất là đối với những người theo tôn giáo.. họ cũng là những người có học thức cần phải có sự phân giải cho họ hiểu được họ đang bị lợi dụng như thế nào

   Xóa
  2. Tôn giáo là để con người ta tìm đến để hướng đến những niềm tin vào cuộc sống
   Để con người được thanh thản trước những sóng gió của cuộc đời. Vậy mà lại bị lợi dụng làm công cụ chính trị thế này thật là đáng tiếc

   Xóa
  3. Chẳng phải vậy. Tác giả bài này đang chia rẽ tôn giáo và dân tộc đây. Tui chỉ thấy bài này viết để chia rẽ, để giật giây, để vu oan cho người ta. Người ta có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Tự Do, Độc Lập, Hạnh Phúc ở đâu hỡi bác tác giả. Bác đúng là kẻ độc tài. Người ta có quyền chưởi, người ta có quyền la to là Đảng ta bất công, người ta có quyền phát biểu ý kiến. Bác là ai mà định bụm miệng người ta la to, chưởi to?

   Xóa
 2. Việc phát triển các tôn giáo nhằm thỏa mãn nhu cầu chính đáng của quần chúng cần phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhất là Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo theo đúng tôn chỉ phụng sự lợi ích dân tộc..

  Trả lờiXóa
 3. Sống hành động theo hiến pháp và pháp luật cũng như phụng sự tôn chỉ đạo pháp vì lợi ích dẫn tộc luôn song hành trong những công dân giáo dân tốt, nhà nước luôn tôn trọng và bảo hộ những quyền đó của người dân..

  Trả lờiXóa
 4. tôn giáo nhất là thiên chúa giáo là đạo mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá ta kể cả trong lịch sử đến hiện tại, chúng sử dụng thiên chúa giáo như một công cụ để chống đối chính quyền, khi đó tôn giáo không còn như vốn có của nó mà đã bị biến thể thành một thứ công cụ lật đổ chế độ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vì những hành động lợi dụng tôn giáo ngày một xảo quyệt vì thế điều tốt nhất để bảo vệ đất nước là cần phải có sự tuyên truyền tốt để người dân có thể nhận thức được đúng sai của mọi vấn đề
   Không để kẽ hở để cho bọn thù địch lợi dụng chống phá

   Xóa
 5. thiên chúa giáo ở Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở nhà thờ Thái Hà là nơi những kẻ chống cộng tập trung để tuyên truyền những quan điểm, luận điệu sai trái kích động giáo dân đứng đối lập với chính quyền, chống lại chính quyền. tuy như vậy nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa xử lý được. điều này cho thấy hoạt động của những kẻ này có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía nước ngoài

  Trả lờiXóa
 6. tôn giáo mà không đi phục vụ nhu cầu tín ngưỡng cho người dân mà chỉ suốt ngày tụ tập nói xấu chính quyền thì sao có thể gọi là tôn giáo. Thiết nghĩ nhà thờ Thái Hà nên đổi tên thành ổ phản động thì đúng hơn, bởi vì các nhà dân chủ, những kẻ chống cộng cực đoan thường tụ tập lại đây để tuyên truyền nói xấu chính quyền

  Trả lờiXóa
 7. thời gian gần đây không chỉ ở Hà Nội mà ở nhiều địa phương khác tôn giáo,mà chủ yếu là Thiên Chúa giáo, Linh mục thường xuyên có những hành động chống phá chính quyền, kích động quần chúng nhân dân vi phạm pháp luật. thiết nghĩ đã đến lúc chính quyền cần có những biện pháp mạnh tay hơn để xử lý những vụ việc như vậy

  Trả lờiXóa
 8. tôn giáo là món ăn tinh thần của một bộ phận người dân, ở thiên chúa giáo, giáo dân rất tin vào linh mục, cha sứ của mình, chính vì vậy có thể nói cha sứ có tiếng nói trong nhiều trường hợp còn hơn giá trị của pháp luật. như vậy nếu linh mục có ý đồ xấu lợi dụng giáo dân để đạt được mục đích chống cộng của mình thì rất nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 9. người dân tin vào tôn giáo, có quyền tham gia, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, đó là quyền tự do tôn giáo. thế những tự do tôn giáo sẽ không phải là lợi dụng tôn giáo để vị phạm pháp luật, chống đối chính quyền, tạo cớ để các thế lực thù địch , các tổ chức nước ngoài can thiệp vào hoạt động của nội bộ đất nước ta. những hành động như vậy cần đươc xử lý thích đáng

  Trả lờiXóa
 10. Mấy sự việc liên quan đến tôn giáo có những hành động và lời nói gần đây đúng là khiến cho người ta phải suy nghĩ về việc tin ngưỡng tông giáo có còn đúng nghĩa là một niềm tin để đưa con người đến cái tốt đẹp hay là đang đưa con người đến việc lợi dụng tôn giáo chống phá chính quyền đây, an ninh trật tự đây

  Trả lờiXóa
 11. Tôn giáo xưa nay vẫn là một vấn đề mà bọn phản động lợi dụng để chống phá chính nhà nước ta mà
  Chỉ là giờ đây cần phải làm công tác tuyên truyền để cho nhận thức của người dân thật tốt để chủ động đối phó với những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo mà thôi

  Trả lờiXóa
 12. Lợi dụng tôn giáo tiến hành các hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta đã không còn xa lạ. Các thế lực chống đối luôn xem đây là chiêu bài quan trọng, thủ đoạn hữu ích. Mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, lên án i các hoạt động này.

  Trả lờiXóa
 13. Hoạt động lợi dụng tôn giáo chống đối chính quyền cũng xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là các giáo dân có niềm tin sâu sắc vào tôn giáo của mình, nghe lời những chức sắc tôn giáo một cách mù quáng, không cần phân biệt đúng sai. Hơn nữa, thời gian gần đây nhiều chức sắc tôn giáo bị các thế lực thù địch mua chuộc, lôi kéo đi theo tư tưởng phản động, chống đối của chúng nên càng làm cho tình hình tôn giáo, tín ngưỡng thêm phức tạp. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải tuyên truyền nâng cao nhận thức của giáo dân về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 14. Các thế lực thù địch, bọn phản động sẽ triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tiến hành “cách mạng màu” xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 15. Nhà nước vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân vừa phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam. Chúng ta cần tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động này.

  Trả lờiXóa
 16. Trong nhiều năm trở lại đây, các tổ chức khủng bố cực đoan trong tôn giáo xuất hiện ngày càng nhiều đe dọa tới an ninh toàn cầu đặc biệt là tổ chức IS. Vì vậy, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo quá khích cực đoan là yêu cầu cầu bách ở Việt Nam hiện nay.

  Trả lờiXóa
 17. Tôi thấy phục ông Linh mục này đấy chứ. Ai chưởi ổng ỏm tỏi thì chưởi chứ tôi thì phục ông ta lắm. Dám nói, dám gào to lên để nói những gì ông ta cho là bất công. Những người cầm đầu phải có sự can đảm như ông ta. Tôi phục ông ta giống như tôi phục ông Nguyễn Bá Thanh của Đà Nẵng! Dám nói, dám làm, dám coi nhẹ mạng sống để nói lên công lý, lẽ phải.

  Trả lờiXóa
 18. trong thời gian qua thì các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng sự tự do tôn giáo,tự do tín ngưỡng để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng nhà nước VIệt Nam.ngoài ra chúng ta phải thấy được rằng có một số bà con giáo dân đã có những suy nghĩ và hành động không chuẩn mực,trái với những lời răn dạy của chúa.

  Trả lờiXóa