Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

"TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ" HAY LÀ TRÒ VU KHỐNG, BỊA ĐẶT (P2)


Xã hội dân sự và những mưu đồ lợi ích cá nhân

Nói về xã hội dân sự (XHDS), trên thế giới ngày nay, ở các xã hội hiện đại, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển, bản sắc văn hóa đều tồn tại các tổ chức tự nguyện, tự quản của người dân. Những tổ chức này được gọi là XHDS hoặc xã hội công dân. Theo quan niệm chung của cộng đồng quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) được xem là bộ phận quan trọng, chủ yếu của XHDS. Sự phát triển của XHDS là một tất yếu trong các chế độ dân chủ. Có thể xem XHDS là sự bổ sung, hỗ trợ cho Nhà nước trên một số lĩnh vực của đời sống mà nhà nước không có điều kiện thực hiện, ở nước ta, khái niệm này hoàn toàn không có gì mới. Người ta có thể hiểu đó là các hội từ thiện, các tổ chức khoa học, nghề nghiệp, các tổ chức tôn giáo... và các tổ chức phi chính phủ như ở các nước. Số lượng các tổ chức này đăng ký ở Trung ương và các tỉnh, thành phố cho đến nay là rất lớn, có thể lên đến hàng nghìn cơ sở. Hiện nay, hoạt động của những tổ chức này tập trung vào các lĩnh vực như: từ thiện, xóa đói giảm nghèo, văn hóa nghệ thuật, phát triển cộng đồng, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống HIV/AIDS...

Lợi dụng danh nghĩa "Xã hội dân sự" để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước

Trong xã hội Việt Nam, bên cạnh các tổ chức XHDS nói trên còn có các đoàn thể chính trị - xã hội. Cho đến nay, chúng ta có 5 tổ chức chính trị xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các tổ chức chính trị xã hội này có hệ thống từ trung ương đến địa phương và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nằm trong hệ thống chính trị nhưng những tổ chức này không phải là cơ quan chính quyền, mà là đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của các giai tầng xã hội. Khác với những tổ chức XHDS nói trên, những tổ chức này được sự giúp đỡ của Nhà nước. Thiết nghĩ đây là một ưu việt của các tổ chức xã hội trong chế độ ta.

Bởi vậy có thể nói, “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” và lời kêu gọi mọi người tham gia “Diễn đàn xã hội dân sự’ là trái với thực tế đời sống chính trị, pháp lý của xã hội ta. Nhiều hãng thông tấn, báo chí, các mạng xã hội nước ngoài, các blogger trong nước vốn không ưa chế độ cộng sản đã “bắt sóng”, “tăng âm”, viết bài ca ngợi Tuyên bố trên là một hành động “hợp thời, hợp thế, hợp lòng dân”... Việc “Khởi xướng một diễn đàn trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị Việt Nam từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa, phù hợp với mọi mong ước và nguyên vọng của mọi con dân đất Việt” thực chất chỉ là một thủ đoạn, một bước đi của các lực lượng chính trị chống lại chế độ xã hội, chống lại Nhà nước CHX- HCN Việt Nam, thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, kích động bạo loạn, nhằm thực hiện “cách mạng màu” ở Việt Nam, tiến đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội XHCN mà nhân dân ta đã lựa chọn!

Nhân đây xin được nói thêm rằng, ở Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới, trong Quốc hội luôn tồn tại vai trò lãnh đạo, chi phối và cầm quyền của những lực lượng chính trị, những đảng phái nhất định, ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo Nhà nước (trong đó có Quốc hội) và xã hội thuộc về Đảng Cộng sản đã được quy định tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013 với đầy đủ cơ sở lý luận, lịch sử và pháp lý. Bởi vậy, không cá nhân, tổ chức nào có thể xuyên tạc, vu cáo thể chế của xã hội ta là chế độ “toàn trị” của Đảng Cộng sản. 

Gần đây, sau khi Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua có “nhóm mạng” ra Tuyên bố: “Quốc hội Khóa XIII đã thông qua một bản hiến pháp thể chế hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi thường nguyện vọng của đông đảo nhân dân... Như vậy, Quốc hội Khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; Hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình”. Ai cũng biết, nguyên tắc quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền là “pháp luật tối thượng”. Do đó, những “tuyên bố”, “lời kêu gọi” nào đó rằng họ có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình với Hiến pháp năm 2013 là hành vi phi pháp.

Trở lại với Tuyên bố ngỗ ngược trên, rõ ràng mục đích của cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” và “Diễn đàn xã hội dân sự’ là xuyên tạc chế độ xã hội ta. Người ta cường điệu và quy kết tất cả những yếu kém, tiêu cực trong xã hội, như: Tình trạng phân hóa giàu, nghèo và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị là do chế độ “toàn trị” của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự chi phối của “nhóm lợi ích”... Thậm chí họ còn vu cáo Đảng, Nhà nước ta đang có “sự hậu thuẫn của thế lực bên ngoài” (để giữ chế độ)... Mục đích cuối cùng của họ là hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo ra những bức xúc có thể dẫn đến gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Có thể nói, những người khởi xướng Tuyên bố trên về khách quan là họ đang thúc đẩy cho những tham vọng xóa bỏ chế độ xã hội XHCN của các lực lượng chính trị thù địch.

Về “phương thức chuyển đổi ôn hòa” như họ nói, từ chế độ “toàn trị” sang “dân chủ” trong Tuyên bố ghi, lấy gì làm bảo đảm? Thực tế tình hình chính trị trên thế giới hiện nay như thế nào? Cái gọi là chuyển đổi “ôn hòa" là gì? Để trả lời những câu hỏi trên, người ta không thể không suy nghĩ về quan điểm của một số người khởi xướng Tuyên bố và “Diễn đàn”. Chẳng hạn, trong danh sách những người khởi xướng, có người đã từng viết bài tung lên mạng kêu gọi: “Phá xiềng” tổ chức đảng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ vu cáo “Đất nước ta như một trại cải tạo khổng lồ”, “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chuyên quyền, chủ trương xây dựng một chế độ XHCN muôn vạn lần dân chủ láo, trên nền móng cướp đoạt mọi quyền cơ bản của người dân”... Lời lẽ như vậy, phải chăng đó là ôn hòa?

Đời sống chính trị trên thế giới cho thấy, những bất ổn về chính trị, bạo loạn, lật đổ nhà nước hợp hiến thường bắt đầu từ những hành vi gọi là “ôn hòa”, “bất bạo động”. Gần đây, những hoạt động này cũng xuất phát từ những kết nối thông tin thất thiệt trên internet. Bởi vậy, không có gì bảo đảm rằng, những hoạt động “ôn hòa" đang diễn ra trên mạng không dẫn đến những hành vi trái pháp luật trong thực tế.

Do vậy, mỗi chúng ta cần có nhận thức một cách đúng đắn về quyền DSCT, về XHDS, cần bình tĩnh, tỉnh táo trước ý kiến “thực tâm" hay “tâm huyết” của những người khởi xướng “Tuyên bố” để không rơi vào cạm bẫy của cái gọi là “chế độ dân chủ” thực chất là nhằm xóa bỏ chế độ xã hội thành quả cách mạng mà cha ông ta đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu hơn 60 năm qua mới tạo dựng được như ngày hôm nay.

Hải Trang
Comments
12 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

12 nhận xét:

 1. khi cuộc chiến mà chính trị vẫn đang còn quá bất ổn ở trên toàn thế giới mà chúng ta đang nghĩ đến việc diễn đàn dân sự này thì ai mà chấp nhận được điều đó cơ chứ nhìn không nhầm thì đó là cái bình phong được đội lốt tất cả để che mắt quần chúng nhân dân mà thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nếu như chúng ta đang cần trong việc vẫn hay gọi là tự do dân chủ đó thì làm sao mà giữ vừng được cái nền chính trị cái tổ quốc này cơ chứ không thể hiểu nổi nếu như lũ rận chủ làm được điều đó sẽ khiến cho nhân dân lại sống loạn lên như các nước à

   Xóa
 2. xã hội dân sự chỉ là cái mác của những kẻ dân chủ muốn lợi dụng việc này để tranh thủ sự ủng hộ của những kẻ phản động cực đoan trong nước, thành lập tổ chức chống chính phủ và gây nhũng loạn trong nhân dân, chúng ta cần phải tẩy chay bài trừ những hoạt động của chúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói vậy tui không đồng ý. Xã hội dân sự rất là quan trọng trong thời bình. Nếu ta không xem trọng xã hội dân sự thì chúng ta còn có rất nhiều người bị án oan, người bị uýnh để nhận tội oan, người ta vì đồng tiền mà chạy án. Nếu ta phủ nhận sự quan trong của một xã hội dân sự thì muôn đời chính thể đó là một chính thể độc tài, quân phiệt thôi. Xã hội của ta đã ổn về mặt chính trị. Phải công nhận điều đó. Dù xã hội ta theo thể chế Cộng Sản nhưng về chính trị đã ổn. Bây giờ chúng ta phải phát huy quyền làm công dân Việt Nam chứ. Chúng ta phải phát huy câu reo: Độc lập, tự do, hạnh phúc. Cứ bảo xã hội dân sự là phản động thì nghĩa là làm sao? Độc lập phát biểu, tự do phát biểu, hạnh phúc phát biểu chứ. Hể người ta nói phật lòng mình thì chụp mũ cho là tuyên truyền chống chế độ thì xã hội ta thuộc xã hội gì nhỉ? Một xã hội độc tài à? Tác giả bài này không công nhận một xã hội dân sự thì bác ta chắc phải là một tay có đầy đủ quyền thế để giữ vững cái ghế của hắn.

   Xóa
  2. Đồng ý là các tổ chức xã hội dân sự không phải là tổ chức xấu nếu như nó hoạt động đúng nghĩa của nó, nhưng hiện tại các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay đều lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá là chính, xuyên tạc tình hình là chủ yếu

   Xóa
  3. diễn đàn dân sự mà chúng đang tổ chức đang muốn thành lập đó chính là nơi chúng tụ tập với nhau lại để đưa ra những định kiến chống nhà nước ta chúng tuyên truyền rằng nhà nước ta không có nhân quyền không mang lại lợi ích cho toàn dân tộc

   Xóa
 3. bọn chúng đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận để thực hiện những ý đồ dùng nhân dân lật đổ chính quyền nhưng xin lỗi đã từ rất lâu rồi người dân không còn niềm tin vào những kiểu thế này nữa thế nên xin những người nếu thực sự có tấm lòng yêu nước hãy dừng những việc vô bổ này lại

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng lợi dụng tự do nguôn luận, nhưng khi có người có ý kiến trái chiều với chúng thì chúng lại chửi các kiểu, không thì xóa, thế thì tự do ở đâu khi bản thân chúng kêu gọi còn làm thế. Thực chất chúng chỉ lợi dụng vấn đề này để chống phá mà thôi

   Xóa
 4. quyền dân sự là quyền công dân, của mỗi một con người trên mỗi một quốc gia và tùy theo quôc gia mà có những quyền công sự riêng, chúng ta không thể lấy người dân nước này để áp đặt theo nước kia theo những lý luận và cách thức mà họ được hưởng quyền lợi là khác nhau bởi phụ thuộc rất nhiều vào nền thể chế chính trị

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng ta là đất nước đáng sống nhất thế giới đó bên cạnh đó chúng ta đang làm tốt công tác chính trị cho mọi người dân kể cả tất cả các quyền tự do dân chủ kể cả các quyền dành cho mọi công dân của việt nam ở cả nước ngoài nên vấn đề đó sẽ không có thể xảy ra

   Xóa
 5. Lũ rận chủ tuyên bố thực thi quyền dân sự và chính trị tại nước ta cũng chỉ là cái cớ để chúng tạo dựng niềm tin về sự chính nghĩa trong hoạt động mà chúng đang làm để nhân dân bước đầu tin tưởng. Để từ đó chúng liên tiếp lập ra các tổ chức xã hội dân sự khác nhau, đó là các tổ chức có tên gần giống và hoạt động đối lập với các tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhà nước quản lý nhằm thu hút dân chúng tham gia

  Trả lờiXóa
 6. Để thực hiện âm mưu lật đổ chế độ mà đất Việt Nam chúng ta đang gây dựng thì các thế lực thù địch phải liên kết, phải tụ tập thêm nhiều người, thành lập nhiều tổ chức với số lượng thành viên ngày càng cao để trở thành đối trọng của Đảng cộng sản, của nhà nước Việt Nam chúng ta. Thế nên các tổ chức xã hội dân sự mà chúng đang gây dựng thường giả dạng rất tích cực, rất ý nghĩa nhưng lại chẳng có gì bên trong để lừa mọi người

  Trả lờiXóa