Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

VÀI SUY NGHĨ VỀ CHỈ SỐ TỔNG HẠNH PHÚC QUỐC GIA

Ngày nay, để đo sự phát triển của các quốc gia, người ta thường sử dụng chỉ số tăng trưởng GDP, chỉ số phát triển con người HDI (về tuổi thọ, biết chữ người lớn và các bậc học) cùng với 2 chỉ số về giới như: chỉ số phát triển GDI và chỉ số tham gia GEM … tuy nhiên, những chỉ số trên không thể đánh giá tổng số hạnh phúc quốc gia. Việc xác định tổng giá trị hạnh phúc quốc gia đang là yêu cầu bức thiết trong đánh giá sự phát triển của quốc gia theo hạnh phúc, bởi chỉ số hạnh phúc sẽ phản ánh tổng hợp sự phát triển con người xã hội, bao gồm tăng trưởng kinh tế, văn háo, giáo dục, môi trường, khoa học kỹ thuật và các quyền con người.

Phát triển xã hội không chỉ gắn liền với an sinh xã hội mà còn bao hàm các giá trị trong quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, con người với văn hóa tín ngưỡng, tâm linh … những giá trị đó tạo nên hạnh phúc của con người trong xã hội, trong các quan hệ gia đình với xã hội và cộng đồng, với dân tộc và quốc gia. Mở rộng ra, tổng hạnh phúc quốc gia đóng góp tạo nên hạnh phúc cho nhân loại trong các quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, nhân sinh, văn hóa … giữa các quốc gia, giữa các dân tộc trên thế giới.

Sự phát triển kinh tế và xã hội và con người ở các quốc gia đều dựa trên các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vốn, con người và khoa học kĩ thuật trên cơ sở nắm bắt các quy luật tự nhiên để phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội và vượt qua các chỉ số giới hạn trong các chu trình năng lượng tự nhiên và các quan hệ trong hệ thống kinh tế, xã hội.. thì sẽ dẫn đến nhiễu loạn. Ví như trong phát triển nhanh nhằm tạo ra các của cải vật chất, trong đó có việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quá ngưỡng, phục hồi sinh thái, cùng với cơ chế công bằng xã hội không được đảm bảo, các nhận thức và ứng xử đối với tự nhiên cũng như trong các quan hệ: văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh không đảm bảo tính nhân văn các những giá trị văn minh nhân loại…. thì dẫn đến gia tăng các tai biến, dịch bệnh, đói nghèo, an ninh xã hội và các thảm họa sinh thái từ các hậu quả do sự tác động của biến đổi khí hậu … từ đó, nếu đánh giá sự phát triển theo chỉ số GDP sẽ không phản ánh đầy đủ. Vì vậy, đòi hỏi đánh giá tính bền vững của quốc gia là đánh giá phát triển bền vững của một hệ thống được tổ hợp từ các thành phần tự nhiên như: tài nguyên, môi trường, khoa học kĩ thuật với các hợp phần văn hóa, đạo đức của con người và thiết chế xã hội… Vì vậy, ngoài đánh giá phát triển quốc gia theo GDP, còn đòi hỏi đánh giá chỉ số hạnh phúc HPI – Tổng hạnh phúc quốc gia.

Chỉ số hạnh phúc quốc gia, hay tổng hạnh phúc quốc gia là hợp các chỉ số về phát triển bền vững các chỉ số đạo đức và các giá trị văn hóa của dân tộc trong phát triển, sử dụng, khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên môi trường. Theo báo cáo phát triển con người 2007/2008 của Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), khi đánh giá phát triển quốc gia cần đánh giá tăng trưởng kinh tế GDP và các chỉ số phát triển con người HDI. Và theo báo cáo phát triển con người năm 2010 của UNDP do Văn phòng báo cáo phát triển con người HDRO tập hợp các nguồn tài liệu thống kê và đánh giá theo thời gian 5 năm, thì Việt Nam hiện đứng thứ 113/169 trong bảng xếp hạng về chỉ số phát triển con người (HDI). Mặc dù trong 4 thập niên qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng 5 lần và Việt Nam hiện đang đứng thứ 8 trong danh sách 10 nước tăng trưởng GDP đầu người cao nhất, tuy nhiên chỉ số phát triển con người của Việt Nam lại không cải thiện. Giải thích vấn đề này, điều phối viên thường trú của Liên hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng thành tựu phát triển không chỉ đo bằng thu nhập đơn thuần và bản thân tăng trưởng kinh tế không tự động cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân không chỉ dựa trên thu nhập quốc gia để đo sự phát triển của mỗi nước mà còn cần tính đến tuổi thọ, cuộc sống mạnh khõe và lâu dài, tỉ lệ biết chữ và chỉ số giáo dục và kiến thức. Song chỉ số GDP chỉ đánh giá tăng trưởng, còn chỉ số phát triển con người HDI được phân tích theo 2 khối: nước đang phát triển HPI -1 và một số nước phát triển OECD (HPI-2), cùng với 2 chỉ số về giới: phát triển giới GDI và số đo về trao quyền cho giới GEM như các quyền them gia và ra quyết định về chính trị, kinh tế và xã hội.

Việc đánh giá phát triển con người thực sự từ chính đánh giá trong tổng hạnh phúc quốc gia, nó không chỉ đảm bảo sự sung tục trong đời sống vật chất mà còn cả trong đời sống văn háo tâm linh, tình cảm và đạo đức của con người, của cộng đồng. Phát triển mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia bao gồm sử dụng hợp lý và bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan sinh thái và các giá trị về tri thức, văn hóa về tri thức, văn hóa và nhân văn trong con người và cộng đồng ở mỗi quốc gia cũng như cộng đồng các dân tộc trên thế giới. Do đó, tổng hạnh phúc quốc gia phải được đánh giá đo độ hay chỉ số về văn minh, trị số nền văn minh quốc gia – dân tộc trong đó bao hàm các giá trị tổng quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội với thiên nhiên và môi trường. Và khi sự phát triển, ngoài trọng tâm tăng trưởng kinh tế, bảm đảm an sinh xã hội … song nếu thiếu vắng các giá trị văn hóa nhân văn trong hành xử với thiên nhiên, trong đạo đức ứng xử giữa con người và xã hội thì không tạo thành tổng giá trị hạnh phúc quốc gia. 

Thực tế ở những quốc gia văn minh, chỉ số phát triển con người HDI cao hơn chỉ số hạnh phúc cũng cao bởi các giá trị văn hóa, giáo dục, đạo đức con người được phát triển và bảo tồn nguyên vị, các giá trị nhân bản trong quan hệ giữa con người với con người và xã hội được phát triển trên nền văn minh về công bằng, bình đẳng, dân chủ và bác ái trong các quan hệ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế và trong các quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức cộng đồng, các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp ,,, trên cơ sở của một hệ thống chính sách và thể chế nhân văn – nhân bản vì mục tiêu tiến bộ xã hội và văn minh quốc gia. Do đó, tổng phúc quốc gia chính là giá trị về tổng quan hệ kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa … và giá trị về tổng hạnh phúc quốc gia chính là giá trị văn minh của dân tộc, của quốc gia. Và chúng ta, các xã hội phải tiến tới xây dựng chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia như là thước đo về tăng trưởng bền vững, về tiến bộ xã hội và về văn minh quốc gia.

Hoàng Trường
Comments
15 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

15 nhận xét:

 1. XÁC NHẬN VỚI CÁC BẠN CHÍNH XÁC 100% LÀ PHÙNG QUANG THANH ĐÃ QUA ĐỜI.

  Đây là sự xác nhận của cá nhân Thùy Trang, không phải tin đồn mà chẳng phải tin tình báo gì cả. Bạn thân của Ba Mạ Thùy Trang ở Hà Nội có người con làm cấp lớn ở Bộ Tư Lệnh xác nhận với gia đình Thùy Trang chuyện nầy.

  Xác đưa về Việt Nam hôm 26/7/2015 tức là một ngày sau khi "Lão Heo" xuống phi trường.

  Xin hãy làm chứng luôn cho Thùy Trang hôm nay, mình nói rõ là "ĐẠI HỘI ĐẢNG 12 sẽ KHÔNG có "Lão Trư" tham dự."

  Hiện nay xác Lão Trư được bỏ vào trong phòng lạnh chờ chính phủ xử lý tang chế.

  Thùy Trang đã hỏi ông bác về nhân vật "Phùng Quang Thanh" nào đã xuất hiện ở đêm "Khát Vọng Đoàn Tụ", ông cho biết là một quân nhân đóng thế vai, người đóng thế được trang trí mặt nạ một cách rất cẩn thận, do đó rất khó để một PQT khác xuất hiện lần nữa ngoài công chúng.

  Đây là nguồn tin chính thức trong gia đình Thùy Trang, do đó mình đưa thông tin nầy tới các bạn một cách mạnh dạn, bằng tất cả danh dự của gia đình mình, xin xác nhận 100% là "LÃO TRƯ" đã qua đời tại Paris.

  Nếu các bạn tin Thùy Trang thì các bạn hãy nhậu thoải mái vì tin tức nầy rất CỨNG mà Thùy Trang chưa bao giờ KHẲNG ĐỊNH như vậy cả trong suốt 10 năm có mặt trên Internet. Đây là lần đầu tiên mình xác nhận một THÔNG TIN CHÍNH THỨC như thế nầy.

  Trân Trọng
  Nguyễn Thùy Trang

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đèo mẹ, mấy thằng dâm chủ bị con cú có gai Thuy Trang Nguyen nó dắt đi như mấy con chó con. hehe. Đến hôm bác Thanh về nước, thể là lại quay lại cắn nhau. Thằng này sỉ con kia, con kia vả thằng này. Hehe. Cuối cùng để anh em dâm chủ thôi chửi bới, nó bịa ra cái trò "bác Phùng Quang Thanh là giả".

   Xóa
 2. Ở Việt Nam, đối tượng hạnh phúc nhất chính là bọn dư luận viên, bởi chúng rất ngu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu ngu mà hạnh phúc thì mình nghĩ bạn và mấy ông dâm chủ và thêm cả bạn nữa mới là cái loại hạnh phúc nhất chứ nhỉ. Hehe.
   Không biết bạn gặp nhau với bao nhiêu người là DLV rồi mà chắc chắn thế. Thấy thành ủy HN chém là có khoảng 900, thêm cơ số các bạn tự phong nữa. Muốn gặp hết cũng hơi khó ấy nhỉ

   Xóa
 3. Tổng hạnh phúc quốc gia chính là giá trị văn minh của dân tộc, của quốc gia. Và chúng ta, các xã hội phải tiến tới xây dựng chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia như là thước đo về tăng trưởng bền vững, về tiến bộ xã hội và về văn minh quốc gia. Chứ đừng có cố gắng chạy theo tiền hay giá trị vật chất, bởi những thứ phù du đó mà dễ có thì cũng sẽ dễ mất, khong bao giờ vĩnh cửu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng ta phải phát triển một cách đồng bộ, chúng ta cần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ dân trí, nhưng để có thể phát triển một cách nhanh chóng và hiệu quả thì cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, vì vậy cần phát triển đồng bộ, không ưu tiên quá vào một lĩnh vực nào đó.

   Xóa
  2. Có những quốc gia cực kỳ phát triển, nhưng người dân chưa chắc đã hạnh phúc. Ví dụ như Nhật bản...là một đất nước có nền kinh tế phát triển thuộc hàng đầu của thế giới, nhưng quốc sống của người dân ở đây như những con robot, đồng thời tỉ lệ người tự sát là cực kì cao. Thậm chí có cả cái nghề dọn xác chết nữa

   Xóa
 4. Những con số chỉ là một kênh đánh giá mang tính chất thống kê trên phương diện số liệu để tham khảo mà thôi. Nó không thể đánh giá chính xác một vấn đề liên quan đến mặt xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. Tổng hạnh phúc quốc gia chính là giá trị về tổng quan hệ kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa … và giá trị về tổng hạnh phúc quốc gia chính là giá trị văn minh của dân tộc, của quốc gia đó và mối quan hệ đó tạo nên cuộc sống con người được bảo đảm và chính sách an sinh xã hội cho trẻ em và người già tốt xã hội văn minh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chúng ta cần phải nâng cao trình độ nhận thức của con người, cần phải đầu tư mạnh mẽ vào ngành giáo dục, đào tạo, và có những chế tài xử phạt, chặt chẽ trong xử lý vấn đề tiêu cực, chỉ có như thế thì chúng ta mới đào tạo thực sự có hiệu quả, và nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức của con người.

   Xóa
 6. có thể nói, chúng ta còn kém rất nhiều nước trên thế giới, khoảng cách của chúng ta với các nước phát triển còn rất lớn, trình độ nhận thức của chúng ta không bằng họ được, vì vậy, điều cần thiết bây giờ là phải đầu tư cho giáo dục, đào tạo những nhân tài cho đất nước và phục vụ cho đất nước mình.

  Trả lờiXóa
 7. phải nói rằng, con người chính là nhân tố hàng đầu cho sự phát triển của đất nước, cho dù điều kiện của đất nước đó như thế nào nhưng chỉ cần con người nước đó có ý chí, có trình độ thì chắc chắn sẽ đưa đất nước đó phát triển, ví dụ điển hình là đất nước Nhật Bản, mặc dù điều kiện thiên nhiên rất khắc nghiệt nhưng con người Nhật Bản rất giỏi và có kỷ luật tốt và điều đó đã làm Nhật Bản là một trong những nước phát triển hàng đầu thế giới.

  Trả lờiXóa
 8. Hạnh phúc không phải chúng ta có bao nhiêu tiền, chúng ta có bao nhiêu nhà, chúng ta làm ông nọ bà kia, mà hạnh phúc là khi được sống là chính mình, thỏa mãn với những gì mình đang có.

  Trả lờiXóa
 9. Hạnh phúc của quốc gia chính là giá trị văn minh của dân tộc, của quốc gia ấy, chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia như là thước đo về tăng trưởng bền vững, về tiến bộ xã hội và về văn minh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 10. Thật ra mà nói, dưới ánh mắt của mấy anh dâm chủ. Nhiều con số nó thành ác liệt lắm. Theo báo cáo "mồm" của các anh dâm chủ với bố Mỹ, thì Việt Nam là nước đếch có tự do, nhân quyền, tự do tôn giáo...đến khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền LHQ với số phiếu cao nhất mặt mấy anh ấy mới đơ hết cả ra, hehe

  Trả lờiXóa