Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

KHÔNG THỂ ĐÁNH ĐỒNG QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA MỘT DÂN TỘC VỚI QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA MỘT QUỐC GIA

Sau khi LHQ và các tổ chức quốc tế ban hành Công ước, điều ước có liên quan đến dân tộc thiểu số ở các nước trên thế giới thì một số tổ chức, cá nhân có tư tưởng thù địch đã triệt để khai thác, lợi dụng nhằm mục đích chống phá các nước không đi theo quỹ đạo của chúng. Lợi dụng các điều khoản trong Tuyên ngôn của LHQ về quyền của người bản địa, chúng vu cáo nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đồng hóa các dân tộc thiểu số, từ đó kêu gọi biểu tình, bạo loạn, lật đổ chính quyền tại địa phương để đòi quyền tự quyết, đòi lập ra các nhà nước tự trị. Áp dụng trong hoàn cảnh lịch sử, địa lý ở Việt Nam và cả pháo luật quốc tế, điều này hết sức phi lý.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và cộng đồng các dân tộc

Năm 2007 sau khi LHQ đưa ra “Tuyên ngôn về quyền của người bạn địa” thì số đối tượng cầm đầu cực đoan, quá khích trong các tổ chức phản động người dân tộc thiueet số Việt Nam như: Văn phòng Chamwpa quốc tế (IOC), Hội những người miền núi (MFI), Liên đoan Khmer Krom (KKE) … đã yêu cầu LHQ buộc Việt Nam công nhân các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, dân tộc Chăm ở các tỉnh Nam Trung Bộ, dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc … là những tộc người bản địa. Theo đó, các dân tộc thiểu số này có quyền dân tộc tự quyết, lập ra nhà nước tự trị như Vương quốc Mông tự trị ở miền núi phía Bắc, Nhà nước Đề ga tự trị ở Tây Nguyên, Vương quốc Chăm ở Nam Trung Bộ hay Nhà nước Khmer Krom ở Tây Nam Bộ…

Lợi dụng các điều khoản trong Tuyên ngôn của LHQ về quyền của dân bản địa có nội dung liên quan đến đất đai, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, các tổ chức phản động lưu vong người Khmer trong và ngoài nước, đặc biệt là Liên đoàn Khmer Campuchia Krom (KKK) đã đưa ra các lừa mị, kích động đồng bào, ngăn cản quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh miền núi có đông đảo đồng bào dân tộc sinh sống. Với luận điệu “Tây Nam Bộ là vùng đất của người Khmer thuộc Campuchia”, “Việt Nam vi phạm quyền con người đối với các đồng bào Khmer”, Liên đoàn Khmer Campuchia Krom đã đòi thành lập “Văn phòng đại diện nhân quyền vùng Tây Nam Bộ” để giám sát tình trạng vị phạm nhân quyền tại vùng Tây Nam Bộ. Với chiêu trì lợi dụng sức ép của một số chính phủ và tổ chức quốc tế thù địch với Việt Nam, chúng yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải chấp nhận quốc gia tự trị và quyền dân tộc tự quyết của người Khmer, đòi hỏi phải được trao quyền tự quyết cho người Khmer Krom giống như trường hợp ở Indonerssia.

Tại Tây Nguyên, chúng vu cáo, xuyên tạc rang “người Kinh chiếm đất của người Thượng bản địa, thực hiện chính sách đồng hóa”, “Cộng sản Việt Nam cấm đạo, phân biệt đối xử với người Thượng, người theo đạo”… để cổ súy cho cái gọi là “Nhà nước Đề Ga độc lập”. Tổ chức quỹ người Thượng một số điều trong Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên hợp Quốc sang tiếng Êđê, tán phát vào vùng Tây Nguyên, vu cáo, xuyên tạc Việt Nam đồng hóa các dân tộc bản địa.

Lợi dụng vấn đề Xứ Thái tự trị và mối liên kết người Thái Việt Nam với người Thái ở các nước ở trong khu vực, chúng kích động đồng bào dân tộc Thái đúng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi các dân tộc Thái. Cho rằng, Vương Quốc Champa trong quá khứ đã bị tiêu diệt bởi người Việt, chúng kêu gọi các tổ chức quốc tế và các nước ủng hộ người Chăm phục hồi “Nhà nước Chămpa” theo Tuyên ngôn của LHQ về quyền của các dân tộc bản địa, để người Chăm tự trị, đưa “Chính phủ Chăm vong quốc” thành thành viên của tổ chức các quốc gia và vùng lãnh thổ không hiện diện UNPO.

Đầu năm 2011, mốt số phần tử xấu trong người Mông đã dung các luận điệu có tính dị đoan, lừa bịp như: tháng 5 sẽ có vua Mông ở Mường Nhé, tại Mường Nhé sẽ uất hiện lực lượng siêu nhiên và các thế lực này sẽ mang bà con con về một miền đất hứa, ở đó mọi người sẽ được ban sức khõe, hạnh phúc, sự giàu sang, phú quý, những người Mông đến đây sẽ được chúa trời giáng trần cứu thế, không cần lao động mà vẫn có lúa ngô và trâu bò…. Để tuyên truyền kích động, lôi kéo, lừa mị, cưỡng bức hàng ngàn người từ các xã của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và người Mông ở một số tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang … về Mường Nhé tập hợp lực lượng “xưng vua” đòi chia đất để thành lập “vương quốc Mông”.

Với luận điệu phản động, các thế lực thù địch đã đánh đồng giữa quyền tự quyết của một dân tộc với quyền tự quyết của một quốc gia, vu cáo Việt Nam cưỡng bức, đồng hóa dân tộc. Chúng lợi dụng hoàn cảnh sống khó khăn của đồng bào do điều kiện địa lý chi phối, lợi dụng thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc của các dân tộc của chính quyền cơ sở, lợi dụng trình độ dân trí còn hạn chế của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các vùng xâu, vùng xa khó khăn trong tiếp cận thông tin … để tuyên truyền, kích động một bộ phận đồng bào dân tộc đòi ly khai, thực hiện dã tâm chia để trị. Chiêu trò của chúng là vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số, cho rằng các dân tộc thiểu số có số dân đông đã chèn ép các dân tộc thiểu số có số dân ít, đời sống kinh tế còn gặp khó khăn, đồng hóa họ để họ mất dần bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, phong tục tập quán. Được sự hà hơi tiếp sức của một vài tổ chức, cá nhân, chúng lập ra các đài phát thanh, các trang web, xuất bản sách, tạp chí, đưa ra các thông tin có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, một mặt gây sức ép đối với quốc tế đối với Việt Nam, mặt khác kích động các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc trong nước tiến hành các hoạt động chống đối. Đi đôi với việc làm nham hiểm này, chúng ráo riết tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, lập ra các tà đạo trong các vùng dân tộc thiểu số.

ở Việt Nam không có chuyện cưỡng bức đồng hóa các dân tộc. Đồng hóa dân tộc là quá trình các thành viên của một dân tộc hoặc một nhóm dân tộc bị mất dần đặc điểm văn hóa đặc trưng của các dân tộc đó, trở thành (giống như) đặc điểm văn hóa của một dân tộc khác. Đồng hóa, cưỡng bức là quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách do giai cấp cầm quyền ép buộc một dân tộc nài đó phải từ bỏ đặc điểm văn hóa của dân tộc mình để mang đặc điểm văn hóa của một dân tộc khác. Đồng hóa tự nhiên là quá trình các dân tộc thiểu số cư trú, sinh sống lâu đời bên nhau, dần dần rời bỏ các đặc điểm văn hóa của mình để du nhập các đặc điểm văn hóa các dân tộc khác.

Theo quan điểm phổ quát của các cộng đồng quốc tế, người bản địa là những cộng đồng người định cư trên một vùng đất nhất định trước khi những cộng đồng người khác di cư bằng nhiều cách thức khác nhau.

Theo quan điểm Mác Xít dân tộc là tập hợp của những cộng đồng người ổn định, dựa trên những đặc điểm chúng về chủng tộc, sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, lãnh thổ, các thiết chế về văn hóa, văn hóa, kinh tế - xã hội nhất định. Theo nghĩa đó, các động đồng người không còn chung về đặc điểm lãnh thổ hay các thiết chế kinh tế - xã hội khác sẽ khó có thể được coi là dân tộc, chỉ có thể gọi họ là các nhóm sắc tộc hay các nhóm dân cư sắc tộc.

Việc phân tích nội hàm và ngoại diên của khái niệm đồng hóa dân trộc của người bản địa, dân tộc như trên có ý nghĩa trong việc chứng minh ở Việt Nam không có chuyện cưỡng bức hay đồng hóa các dân tộc.

Như vậy, theo phạm vi điều chỉnh của luật quốc tế hiện đại, các dân tộc thiểu số Việt Nam không thể là các dân tộc với tư cách là chủ thể của luật quốc tế cũng như không có quyền dân tộc tự quyết. Ở Việt Nam khái niệm dân tộc thiểu số thường dung để phân biệt các dân tộc ít người với đồng bào Kinh, dân tộc chiếm đa số. Về mặt khoa học khái niệm người dân tộc thiểu số Việt Nam khác hoàn toàn với người bản địa theo Liên hợp Quốc, thể hiện sự tôn trọng của chính phủ Việt Nam đối với các quyền lợi chính đáng của người bản địa. Đối với công ước ILO 169 về các dân tộc bộ lạc và bản địa tại các quốc gia độc lập, Việt Nam thấy không cần thiết tham gia vì Việt Nam không có người bản địa.

Hơn nữa, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm đối với các dân tộc là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số hiện nay luôn cao hơn tỷ lệ dân sốm chiếm 15.6% , đại biểu các dân tộc thiểu số tham gia hội đồng nhân dân cấp tỉnh chiếm tỉ lệ 18%, cấp huyện là 20.1%, cấp xã là 22.46%. Nhiều cán bộ dân tộc thiểu số giữ cương vị cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Qúa trình đầu tư, phát triển vùng dân tộc thiểu số cần thiết phải thu hồi đất đai để xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, nhà nước đã ban hành chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ tạo điều kiện cho người dân tộc học hệ thống ngôn ngữ và chữ viết của họ để thúc đẩy văn hóa và hỗ trợ trẻ em các dân tộc dễ dàng học tập tại các trường học và các cơ sở giáo dục khác. Theo báo cái của các đông dân tộc thiểu số, tính đến hết năm 2012, cả nước có 2.629 trường, lớp học chữ tiếng dân tộc có 136.600 học sinh đang theo học. Việt Nam đang thực hiện giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ bước đầu đạt được kết quả tốt.

Việc giữ gìn, phát huy tinh hoa các dân tộc thiểu số được quan tâm. Nhiều lễ hội, làn điệu dân ca, trò chơi dân gian được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Nhiều di sản văn hóa của các dân tộc được công nhân là di sản văn hóa cấp quốc gia như: Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, Lễ Cấp Sắc của dân tộc Dao… Quốc tế cũng đã công nhân một số di sản phi vật thể văn hóa thế giới như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Thánh địa Mỹ Sơn…

Tựu chung những thành tựu trên cho thấy, ở Việt Nam không có chuyện cưỡng bức hay đồng hóa dân tộc. Việc bọn phản động lợi dụng Tuyên ngôn về quyền của người bản địa để kích động một số người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc đòi quyền tự quyết thành lập nhà nước riêng của mình là phi lý. Không thể đánh đồng quyền tự quyết của một dân tộc với quyền tự quyết của một quốc gia./.

Hải Trang
Comments
8 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

8 nhận xét:

 1. chỉ có bọn điên BBC, RFA, RFI mới sáng tác những luận điệu này

  Trả lờiXóa
 2. Một đất nước, một quốc gia có thể có một hoặc nhiều dân tộc, có dân tộc chiếm đa số, có dân tộc chỉ là thiểu số, nếu mỗi dân tộc ấy cũng tự cho mình cái quyền quyết định vận mệnh thì nó đâu còn là một quốc gia nữa, các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ một quốc gia phải thống nhất, vì một lợi ích chung là lợi ích quốc gia, và quốc gia đại diện hợp pháp cho tất cả các dân tộc đưa ra tiếng nói của mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn Việt Tân, lũ rận chủ trong nước, hay các anh em "báo đài Phương Tây" như RFA, RFI...nó đếch quan tâm đến mấy dân tộc ấy là thiếu hay đa số đâu bạn ạ. Cái nó muốn là chính trị và xã hội của Việt Nam bất ổn, để nó lợi dụng thời cơ, quay về chống phá đất nước thôi.

   Xóa
 3. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, với mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa khác nhau, từ xưa đến nay vẫn vậy. thế nên không thể nói rằng Việt Nam cưỡng ép đồng hóa các dân tộc khác được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa khác nhau, từ xưa đến nay vẫn vậy." - việc này là do giai đoạn lịch sử phát triển của mỗi dân tộc là khác nhau, do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên-xã hội nữa. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều đã cùng sống trên mảnh đất này từ ngàn xưa. Cùng nhau đổ máu và nước mắt để giữ nước mỗi khi dân tộc bị xâm lăng. Đó mới là thứ làm đậm sâu tình anh em giữa đồng bào các dân tộc

   Xóa
 4. Thực tế đã cho thấy ở Việt Nam không có chuyện cưỡng bức hay đồng hóa dân tộc. Việc bọn phản động lợi dụng Tuyên ngôn về quyền của người bản địa để kích động một số người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc đòi quyền tự quyết thành lập nhà nước riêng của mình là phi lý. Không thể đánh đồng quyền tự quyết của một dân tộc với quyền tự quyết của một quốc gia

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu có dịp lên vùng cao, mới thấy hết tình quân dân giữa các đồng bào dân tộc trên đó, với những chiến sĩ bộ đội, công an nó tha thiết đến thế nào bạn ạ. Nhưng tộc người nào, hay thậm chí một nhóm người cũng đều có người tốt kẻ xấu. Những người đi theo lời lũ phản động nó tuyên truyền thì một là loại tham lam, bị mua chuộc hai là những đồng bào chưa có đầy đủ hiểu biết về mấy vấn đề này.

   Xóa
 5. Theo mình nghĩ thì các dân tộc ít người chỉ mới được coi là tộc người thôi, chứ chưa thể được coi là một quốc gia độc lập được. Đều là nòi giống con Rồng cháu Tiên...cùng chung sống với nhau trên mảnh đất hình chữ S thân thương này. Cùng lao động, cùng chiến đấu để bảo vệ tự do, độc lập của Tổ Quốc khi có giặc ngoại xâm...đó là những yếu tố cần và đủ chứng minh rằng, tất cả các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S này đều là con dân của Tổ quốc Việt Nam

  Trả lờiXóa