Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG TÔN GIÁO LÀM CÔNG CỤ CHÔNG CHÍNH QUYỀN

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo,có nhiều người dân theo đạo. Với sáu tôn giáo lớn: Phật giáo, Thiên chúa giáo, tin lành, hồi giáo, cao đài, hòa hảo với khoảng trên 22 triệu giáo dân.


Bên cạnh những mặt tích cực mà tôn giáo tác động lên đời sống xã hội: hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ và có những đóng góp to lớn trong tiến trình cách mạng nước ta.. thì vấn đề lợi dụng tôn giáo gây phức tạp tình hình ANTT là rất đáng lưu ý và cần có những hướng giải quyết đúng đắn.

Trên cơ sở nắm chắc về diễn biến, tình hình,tác động và mối quan hệ biện chứng giữa tôn giáo với đời sống chính trị xã hội. Đảng ta xác định "Tín ngưỡng-tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đang và sẽ cùng tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH". Đảng ta, nhà nước ta thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi toàn quốc, trong đó lĩnh vực tôn giáo là một nội dung quan trọng. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là vận động quần chúng thực hiện "đạo pháp - dân tộc và Chủ Nghĩa Xã Hội", "sống tốt đời đẹp đạo", "phúc ân giữa lòng dân tộc".Theo đạo, truyền đạo và hoạt động tôn giáo phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật.

Các vụ gây rối có liên quan đến tôn giáo đều có sự tiếp tay của các thế lực bên ngoài. Ảnh: Internet

Tuy nhiên với bản chất cố hữu của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam,chúng sử dụng, lợi dụng vấn đề tôn giáo tín ngưỡng như ngòi nổ để hợp thức hoá các mục tiêu chống phá. Các thế lực thù địch bên ngoài tìm mọi cách tác động lên bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, liên kết lực lượng thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình tại Việt Nam. Tạo dựng,lợi dụng cơ hội để vu cáo VN vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, không có tự do tôn giáo...tiến tới quốc tế hóa vấn đề tôn giáo tại VN, can thiệp vào chủ quyền của VN ,làm hậu thuẫn cho bọn phản động trong nước. Lợi dụng chính sách đổi mới của Đảng,nhà nước để củng cố thế và lực làm đối trọng với Đảng cộng sản Việt Nam, khi có điều kiện thoát ly khỏi vai trò quản lý của nhà nước.

Trong đó mục tiêu cụ thể của các thế lực thù địch, phản động trong lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta là chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động các dân tộc thiểu số; tín đồ, chức sắc các tôn giáo... chống lại các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tạo dựng các tổ chức phản động trong nước ngay tại những tổ chức tôn giáo để hoạt động chống phá. Tăng cường phá hoại tư tưởng, một số tôn giáo đấu tranh đòi tư cách pháp nhân,đòi lại cơ sở vật chất, nơi thờ tự...

Với những mục tiêu đó, các thế lực thù địch, phản động tìm mọi cách xuyên tạc hệ tư tưởng của ta trong vấn đề tôn giáo tín ngưỡng. 

Bên cạnh đó, chúng lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để kích động tư tưởng tôn giáo ly khai. Không những vậy ,chúng còn tập trung phá hoại các cơ sở kinh tế xã hội, mua chuộc - lôi kéo đồng bào vượt biên gây mất ổn định xã hội.

Đồng thời tìm cách nuôi dưỡng các tổ chức tôn giáo phản động ở nước ngoài, tập hợp và câu kết với các tổ chức phản động trong nước để chống phá ta. Soạn thảo, phát tán văn bản, tài liệu vu cáo Việt Nam không có tự do tôn giáo, đàn áp tôn giáo..

Thực tiễn cho thấy, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để chống chế độ, chống chính quyền nhân dân là rất nguy hiểm. Vì chúng lợi dụng giáo quyền và bộ máy giáo hội để tiến hành cá hoạt động xâm hại ANQG; dùng thần quyền và vật chất để mê hoặc nắm giữ quần chúng, tín đồ nhằm lừa bịp và lợi dụng họ vào các hoạt động chống phá nhà nước. Cũng như lợi dụng các hoạt động sinh hoạt tôn giáo để chống phá, đào tạo ,bổ sung lực lượng ,cản trở việc đào tạo những chức sắc tu hành yêu nước gắn bó với dân tộc.

Nhận thức rằng đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng là cuộc đấu tranh lâu dài, liên quan đến nhiều mặt đời sống xã hội. Vì vậy ta phải kiên quyết, thận trọng, bình tĩnh, kiên trì trong toàn bộ cuộc đấu tranh nhưng phải tích cực, khẩn trương trong giải quyết từng vấn đề, từng vụ việc cụ thể,lấy yêu cầu ổn định của đất nước lên trên hết.

Công tác đấu tranh chỉ thành công trên cơ sở làm tốt công tác vận động quần chúng, tín đồ; tranh thủ hàng ngũ chức sắc với sự tham gia của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước.

Trung Dũng
Comments
13 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

13 nhận xét:

 1. tôn giáo thực ra không xấu,xấu là do con người lợi dụng tôn giáo để lôi kéo kích động người dân theo tôn giáo đó để làm những việc xấu phục vụ âm mưu của cá nhân tổ chức nào đó,họ lợi dụng sự tin tưởng vào tôn giáo đó để khiến người khác tin và thực hiện những việc sai trái,bọn họ mới là những người xấu xa và đáng lên án nhất.việc lợi dụng tôn giáo để chống đối là việc dùng người dân để đem ra đối đầ với chính quyền,quả thật thâm độc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhiều lúc mất niềm tin ta tìm đến tôn giáo tìm đến trời đất để lấy hi vọng
   Nhưng đó là chính là lúc ta đang tin vào chính mình mà thôi, giám mục nhà sư chỉ là người chỉ hướng cho ta, họ không phải là thần thánh họ cũng là người họ cũng có thể bị lợi dụng
   Hi vọng những người theo đạo sẽ có cái nhìn khách quan về mọi vấn đề

   Xóa
 2. Tôn giáo là sự truyền đạo tạo cho con người niêm tin vào tôn giáo một cách vô điều kiện
  Bởi thế những người theo tôn giáo thì có nhiều người quá tin một cách mù quáng
  Bởi thế họ không thể nhìn ra được cái thủ đoạn của những kẻ mà họ nghĩ là đáng tôn trong đang lợi dụng họ vì những mục đích không tốt

  Trả lờiXóa
 3. Khi nào những người theo tôn giáo mới nhận biết được hết thế giới nay thực tế là như thế nào đây
  Tôn giáo là để hướng ta đến cái đẹp cho ta hi vọng sống tốt đẹp chứ không phải là cái để ta mu muội không nhìn thấy trời đất là gì

  Trả lờiXóa
 4. Người dân theo đạo có người sùng đạo quá, nghe lời cha sứ răm rắp, nên rất bị kẻ xấu lợi dụng vào những hoạt động trái pháp luật của chúng. Mong là các người dân theo đạo sẽ giữ được bình tĩnh, phân biệt đâu là đúng, đâu là sai để không trở thành công cụ của bọn phản quốc kia.

  Trả lờiXóa
 5. Tôn giáo tín ngưỡng là đức tin vào một thế lực siêu nhiên. Đức tin này gắn kết một cách chặt chẽ những người cùng tin thành một khối và một số người đứng đầu, nhân danh người kế thừa của các thánh nhân, chúa , thần đã lợi dụng quyền uy của mình để chỉ đạo, hướng giáo dân theo những điều trái với chủ trương, đường lối của nhà nước. Thực sự những giáo dân này đã bị lợi dụng, thế nhưng để giải quyết không thể là điều một sớm một chiều.

  Trả lờiXóa
 6. tôn giáo là một trong những chiêu bài mà mỹ và những kẻ có tư tưởng chống cộng cực đoan sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ việt nam cũng như tạo cơ hội để chống phá chính quyền

  Trả lờiXóa
 7. không phải bây giờ mà kể cả trong thời kháng chiến thì mỹ và pháp đã lợi dụng việc truyền đạo, lợi dụng niềm tin tôn giáo để cai trị cũng như đàn áp đối với nhân dân ta. hiện nay chiêu bài ấy lại được sử dụng để dựng nên chiêu bài tôn giáo để chúng có cơ hội can thiệp vào nội bộ nước ta

  Trả lờiXóa
 8. cái khó của việc lợi dụng tôn giáo chống chính quyền là những người trong cuộc bị lợi dụng lại rất bị u mê, che mắt bởi thông tin chính thống hoặc đa phần họ là những người ít tiếp xúc với mạng, với báo chí, cho nên việc tuyên truyền đến họ để họ phòng ngừa cho đến đấu tranh hay sửa chữa khi đã phạm sai lầm rất là khó, họ thường là người lớn tuổi của thế hệ cũ

  Trả lờiXóa
 9. nhìn lại các nước, các thời đại của các dân tộc từng lâm vào tình trạng hỗn loạn, nội chiến thì thấy ngay tôn giáo luôn là một vũ khí bí mật mà hữu dụng nhất của thế lực nổi loạn, tuy rằng tôn giáo không phải là nhân tố quyết định nhưng là một nhân tố kích động gây mẫu thuẫn ngầm giữa người dân và chính quyền nhất, là nền móng cho đảo chính về sau

  Trả lờiXóa
 10. đa tôn giáo cũng đã cảm thấy đau đầu rồi, nhiều tôn giáo nhiều thể loại tư tưởng không thể quản lý cho xuể, rất khó đề phòng việc tôn giáo bị lợi dụng để chống phá, đấy là cái hại của đa đấy, giờ lại còn đòi đa đảng thì chắc là cuộc sống cả người dân Việt từ đấy chấm dứt những ngày yên bình mà thôi, tôn giáo nổi loạn, các đảng nổi loạn, và chỉ có bọn đế quốc hưởng lợi thôi

  Trả lờiXóa
 11. tôn giáo là đời sống tâm linh của con người, cuộc sống là đời sống vật chất, tâm linh và vật chất đều cần có trong đó vật chất là điều bắt buộc, con người có thể không theo tôn giáo nào nhưng đều phải có cuộc sống của riêng mình, cho nên thấy được vật chất vẫn có vai trò nhỉnh hơn tâm linh, cho nên đừng vì cái tâm linh mà hủy hoại đi cuộc sống của mọi người

  Trả lờiXóa
 12. tôn giáo là đời sống tâm linh của con người, cuộc sống là đời sống vật chất, tâm linh và vật chất đều cần có trong đó vật chất là điều bắt buộc, con người có thể không theo tôn giáo nào nhưng đều phải có cuộc sống của riêng mình, cho nên thấy được vật chất vẫn có vai trò nhỉnh hơn tâm linh, cho nên đừng vì cái tâm linh mà hủy hoại đi cuộc sống của mọi người

  Trả lờiXóa