Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

CÔNG NHẬN VÀ KẾ THỪA TRONG LUẬT QUỐC TẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM!

Gần đây, hàng loạt các ý kiến được đưa ra một cách có chủ đích nhằm phê phán, công kích Chính phủ Việt Nam về những vấn đề pháp lý quốc tế liên quan đến tranh chấp Trường Sa và Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh việc cố tình xuyên tạc hoặc sử dụng chính luận điểm của Trung Quốc để chống lại Việt Nam bằng việc trích dẫn và giải thích một cách sai lệch và xuyên tạc Công hàm do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958 mà mình đã có bài phản bác, một số bạn lại đặt vấn đề “Đến bây giờ khi cần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa thì mới công nhận VNCH”. Thực tế không phải như vậy, thừa nhận quyền quản lý trên thực tế (de facto) của Chính phủ VNCH không có nghĩa là thừa nhận VNCH là một quốc gia độc lập so với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính Chính phủ VNCH cũng khẳng định họ là đại diện của Việt Nam. Đây là trường hợp vẫn thường thấy trong Quan hệ quốc tế, khi nhiều chính phủ cùng tồn tại và cùng tuyên bố là người đại diện của một quốc gia nào đó. Luận điệu nêu trên chỉ nhằm xuyên tạc, đánh lừa những người vốn có định kiến và chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhằm phủ nhận lịch sử và xuyên tạc về sự kiện 30/4/1975. Nhưng ở một khía cạnh khác, khi phản bác các luận điệu xuyên tạc nêu trên, một số bạn lại quá cực đoan, do không hiểu đúng, hiểu đủ những lời phát biểu hoặc quan điểm của các chuyên gia nên đã vội vàng chụp mũ những người đưa ra tiếng nói chuyên môn về những vấn đề có liên quan như Tiến Sỹ Trần Công Trục bị phê phán rất nặng do giải thích về việc chúng ta kế thừa chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa từ tay VNCH là “thừa nhận VNCH là một quốc gia”. Nhận định này là sự chụp mũ do chưa có sự hiểu biết đầy đủ về Luật Quốc tế đã vội vã sử dụng luật điệu của phe “chống cộng” chống lại chính người có chuyên môn, có trách nhiệm trong việc nêu ra luận điểm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam...

Để làm rõ hơn một khía cạnh của những vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa, mình xin đưa ra những kiến thức cơ bản của Luật Quốc tế về Công nhận và kế thừa và liên hệ chúng với việc chứng minh chủ quyền của VN với các quần đảo này:

Trước hết, nói đến việc chứng minh chủ quyền quốc gia đối với những vùng đất được phát hiện, Luật quốc đề ra nguyên tắc: “quyền của người phát hiện đầu tiên”, nghĩa là quốc gia nào phát hiện một vùng đất vô chủ trước thì được quyền ưu tiên trong việc thiết lập chủ quyền với vùng đất đó. Thứ 2 là nguyên tắc “chiếm cứ hữu hiệu”, khẳng định quốc gia phải có “hành vi chủ quyền” với vùng lãnh thổ này, nghĩa là quốc gia phải thực hiện những nghi lễ khẳng định chủ quyền của mình (cử hành lễ kéo quốc kỳ, cử quốc ca, ban hành văn bản pháp luật khẳng định chủ quyền, thông báo với các quốc gia khác trong quan hệ quốc tế) và phải thực hiện việc chiếm đóng hợp pháp trên vùng lãnh thổ đó một cách liên tục, duy trì chủ quyền một cách liên tục, không ngắt quãng nếu ko muốn nó bị coi là “lãnh thổ bị bỏ mặc” sẽ bị coi là trở lại tình trạng Vô chủ.

Như vậy, muốn chứng minh chủ quyền quốc gia đối với Trường Sa và Hoàng Sa, Việt Nam phải chứng minh được chúng ta là những người phát hiện đầu tiên, đã thực hiện chủ quyền (quản lý và khai thác) trên hai quần đảo này một cách liên tục và không ngắt quãng (lưu ý, việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường sa bằng hành vi quân sự bị coi là trái với Luật pháp Quốc tế, Việt Nam không bị coi là “bỏ mặc” lãnh thổ, thời gian bị Trung Quốc chiếm đóng nhưng Việt Nam vẫn ban hành các văn bản pháp luật và phản đối, yêu cầu Trung Quốc cùng giải quyết tranh chấp thì vẫn được tính là “thực hiện chủ quyền một cách liên tục”. Như vậy, để chứng minh chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa, Việt Nam không thể không nhắc tới quyền quản lý đối với hai quần đảo này của Chính phủ VNCH và vấn đề kế thừa các vùng lãnh thổ này liên quan đến Chính phủ VNCH. Theo dòng thời gian, xin diễn giải lại như sau:

Vấn đề Công nhận trong Luật Quốc tế

Công nhận trong Luật Quốc tế là hành vi của một chủ thể Luật Quốc tế nhằm thể hiện thái độ của bên công nhận với bên được công nhận về thể chế chính trị, trạng thái pháp lý của bên được công nhận và nhằm thiết lập mối quan hệ giữa bên công nhận với bên được công nhận. Thể loại công nhận cơ bản trong Luật Quốc tế là công nhận quốc gia, nhưng bên cạnh đó còn có những thể loại công nhận khác là công nhận Chính phủ, Công nhận bên tham chiến, bên khởi nghĩa, công nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng... Nhiều bạn lầm tưởng VN DCCH không công nhận với VNCH, đây là một sự hiểu nhầm. 

Thực tế, các bên tham gia cuộc Chiến tranh Việt Nam (theo cách gọi của người Mỹ) hay còn gọi là Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 đều đã buộc phải Công nhận lẫn nhau. Dấu hiệu khẳng định việc Công nhận lẫn nhau là việc cùng tham gia vào bàn đàm phán Hội nghị Paris và cùng ký chính thức vào Hiệp định Paris 1973. Tuy nhiên, việc Công nhận giữa các bên tại thời điểm 1973 chỉ là Công nhận de facto (nghĩa là công nhận sự tồn tại trên thực tế) chứ không phải là công nhận de jure (công nhận theo luật pháp - ở mức độ đầy đủ và toàn diện), về thể loại công nhận là Công nhận Chính phủ chứ không phải là Công nhận Quốc gia. Việc công nhận này có ý nghĩa trong việc xác nhận quyền quản lý của Chính phủ VNDCCH, CP CHMNVN và Chính phủ VNCH đối với các vùng lãnh thổ và dân cư cư trú trên các vùng lãnh thổ đó. Tất nhiên, nó có ý nghĩa pháp lý quốc tế khi xác định việc thực hiện chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với Trường sa và Hoàng sa. Thực tế, cả thế giới đều thừa nhận, chỉ có 1 quốc gia Việt Nam, nhưng do thực tế chiến tranh, xung đột, có nhiều chính phủ được lập ra và đều tuyên bố mình là đại diện cho quốc gia Việt Nam đó, đồng thời tất cả các bên có liên quan đều khẳng định việc chia cắt đất nước chỉ là “tạm thời”, không có một văn kiện pháp lý quốc tế nào về việc chia cắt vĩnh viễn hoặc phân tách Việt Nam thành các quốc gia khác nhau. 

Vấn đề kế thừa quốc gia liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với Trường sa và Hoàng sa

Trong Luật Quốc tế, kế thừa là sự chuyển dịch các quyền và nghĩa vụ từ chủ thể này cho chủ thể khác. Các đối tượng kế thừa gồm: Chủ quyền Quốc gia đối với lãnh thổ; Quyền quản lý đối với cộng đồng dân cư; Quyền về tài sản đối với Công sản; Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Điều ước Quốc tế; Tư cách thành viên TCQT. Đối với Trường sa và Hoàng sa, đã có rất nhiều lần chuyển giao chủ quyền giữa các thực thể là Đại diện cho Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Trường hợp sử dụng Luật Quốc tế để giải quyết tranh chấp về chủ quyền đối với TS và HS, người ta sẽ xem xét chủ yếu các mốc kể từ thời điểm người Pháp chiếm đóng Việt Nam. Khi người Pháp chiếm đóng Việt Nam, CP Pháp đã ép Triều đình nhà Nguyễn phải ký hiệp định trao quyền quản lý cho người Pháp, đồng nghĩa với việc đại diện của CP Pháp sẽ là đại diện cho Nhân dân An Nam trong QHQT. Trên cơ sở đó, Người Pháp đã ký với Nhà Thanh (đại diện cho TRUNG QUỐC) các Công ước về Biên giới trên bộ và trên biển. Đối với TS và HS, Chính quyền thực dân Pháp đã ban hành sắc lệnh khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo này, nghĩa là họ đã kế thừa toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ tay triều đình Nhà Nguyễn và quản lý nó phù hợp với PLQT thời kỳ đó. 

Đến 1954, tại Hiệp định Geneva, chủ quyền đối với lãnh thổ của VN được phân định tạm thời bởi Vĩ tuyến 17, Chính quyền Thực dân Pháp tiếp tục quản lý lãnh thổ của Việt Nam từ Vĩ tuyến 17 về phía Nam, CP VNDCCH quản lý phần lãnh thổ phía Bắc Vĩ tuyến 17, đồng nghĩa với việc VNDCCH được kế thừa từ tay Chính quyền Thực dân Pháp phần lãnh thổ phía Bắc, không có TS và HS, VNDCCH vì vậy không hề có thẩm quyền quyết định đến số phận pháp lý của TS và HS. Đến khi Người Pháp rút khỏi Việt Nam, họ đã trao toàn bộ quyền quản lý lãnh thổ Việt Nam từ Vĩ tuyến 17 đổ vào trong (bao gồm TS và HS) cho Quốc gia Việt Nam (Bảo Đại làm Quốc Trưởng), Quốc Gia Việt Nam nhận kế thừa từ tay người Pháp phần lãnh thổ này; Tiếp theo, Ngô Đình Diệm lật đổ Bảo đại, xóa bỏ Quốc Gia Việt Nam, thành lập Việt Nam Cộng Hòa, VNCH đã nhận kế thừa toàn bộ lãnh thổ do QGVN quản lý; Đến 30/4/1975, CP VNCH đầu hàng quân đội CP CHMNVN và trao toàn bộ quyền quản lý đối với lãnh thổ, dân cư, tài sản, các quyền và nghĩa vụ Điều ước quốc tế cho CH MNVN.

Như vậy, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam nhận kế thừa TS và HS từ tay VNCH. Cuối cùng, năm 1976, thống nhất tổng tuyển cử hai miền Nam – Bắc, VNDCCH và CHMNVN hợp nhất thành CHXHCNVN và kế thừa toàn bộ quyền quản lý đối với lãnh thổ, dân cư, tài sản, quyền và nghĩa vụ Điều ước quốc tế, tư cách TV TCQT của Việt Nam trước đây... Tất nhiên bao gồm chủ quyền của Việt Nam đối với TS và HS. Tất cả các sự kiện nêu trên đều được ghi nhận bằng các văn kiện pháp lý rõ ràng và đầy đủ, qua đó, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam được thực thi một cách hợp pháp, liên tục trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Mai Anh
Comments
18 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

18 nhận xét:

 1. Việc tiếp nhận quyền quản lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ chế độ VNCH không đồng nghĩa với việc công nhận VNCH là một quốc gia độc lập. Những kẻ thiếu hiểu biết hay cố tình lợi dụng sự việc để bảo vệ cho chế độ VNCH bù nhìn trong quá khứ là một hành động ngu xuẩn. VNCH sẽ không bao giờ được công nhận dù cho có bất kì luận điệu nào đi chăng nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thái thú Trọng Lú cúi đầu làm cẩu nô tài cho Trung Quốc thì “Sống – là oan gia nước Nam. Chết – làm ma thối đất Bắc”.

   Năm Ất Mùi dưới triều nhà Sản,

   Nảy sinh ra Thằng ĐẢNG oan gia.

   Hết trò CHÉM Lợn tế… Cha,

   Giở trò CHÉM Mộc, tậu Ngai – Ghế – Vàng.

   Lời Cha dạy bên tai còn vẳng:
   “Tết trồng cây, đất nước thêm xuân.”

   Thanh minh, ĐẢNG CHÉm nghìn cây,
   Trái lời Cha dạy, lọc lừa dối dân.

   ĐẢNG nay không chốn dung thân,
   CHÉm CÂy, BÁn NƯớc, Giết DÂn,…. TỘi Gì?

   Nhốt ĐẢNG vào ngục A Tỳ,

   Chịu LIỀm cắt cổ, BÚa kia đập đầu.

   TRỌng LÚ phải nhúng vạc dầu,

   Dân… đái ngập đầu, Dân… ịị chôn thây. (Người Đất Cát – bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
  2. Việt Nam luôn có những bằng chứng và pháp lý về chủ quyền trên các quần, hơn hết đó là Trường Sa và Hoàng sa . Việt Nam đã làm rõ và chứng tỏ được sự thực thi pháp lý và sự liên tục chủ quyền của CHúng ta . Không có ai có thể lấy đi chủ quyền đó được

   Xóa
 2. Hoàngsa, trường Sa ngoài biển xa nên ai chiếm được trước thì người đó làm chủ. N ước bạn Trung quốc thân yêu giúp ta giải phóng miền Nam và đánh thắng Việt nam công hòa nên bạn TQ cũng có phần ở Trường, hoàng sa là đúng với đạo lý và pháp luật. Nếu ai chó hùa theo bọn dân chủ để tranh giành biển đảo với bạn TQ thì đều là bọn phản động phá hoại đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Nước ta có đủ căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhiều lần chúng ta đã công bố các chứng cứ này ra thế giới và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. Việc TQ chiếm đóng trái phép tại Hoàng Sa của chúng ta là một việc làm hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế và sẽ không bao giờ được công nhận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sủa bậy rồi bạn. Bạn phải học lại lịch sử để biết rằng nhờ sự giúp đỡ xương máu của Trung quốc mà VN mình mới giành được độc lập. Do vậy VN phải ghi nhớ công ơn của phía Trung quốc và chia sẻ chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa với Trung quốc mới đúng. Chỉ có bọn rận chủ mới đòi tranh cướp hết biển đảo của Trung quốc là sai lầm và vô ơn.

   Xóa
 4. Chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là không thể chối cãi. Điều này đã được chứng thực từ rất nhiều nguồn tư liệu xác thực khác nhau, trong đó có cả chính những tư liệu của triều đình Trung Hoa trước kia. Các văn kiện mang tính pháp lý và những chứng cứ lịch sử đều khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới là quốc gia có chủ quyền hợp pháp với hai quần đảo này.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng chúa Trọng Lú cúi đầu làm cẩu nô tài cho Trung Quốc thì “Sống... là oan gia nước Nam. Chết... làm ma thối đất Bắc”.

  Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,

  Đảng LÚ ăn hại là điều tất nhiên.

  Chém Cây, Bán Nước như điên,

  Gạc MA dân Khựa không viên đạn nào (?)

  Đảng LÚ - Đảng Chó tầm phào,

  Sống... bợ đít Tàu. Chết... thối như phân. (Người Đất Cát - Bộ đội cụ Hồ)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế nào là làm cẩu nô tài? Tự xem lại bản thân mình đi. Lũ chúng mi mới là bọn thối tha, bợ đít, luồn cúi làm chó săn vẫy đuôi xun xoe cho bọn ngoại bang cõng rắn về cắn gà nhà, rước voi về dày xéo đất tổ tiên. Chúng mi chửi bừa cắn xằng Đảng thế này, Đảng thế nọ mà không biết rằng chúng mi mới chính là những kẻ phản bội, bán nước, hại dân.

   Xóa
  2. Nặc danh nói cũng đúng mừ bạn Vinh hoa. Gạc ma của ta bị khựa cướp, các chiến sĩ bảo vệ đảo bị bắn chết dã man vì Đảng ra lệnh không được chống cự lại lính khựa đấy. Ông Lê Đức Anh đã ra lệnh hèn nhát như thế. Bạn Vinh Hoa ăn phải bã chó nên bạn mới ủng hộ bọn Tung của cướp nước.

   Xóa
 6. Mấy ngày trước nó đưa cái lệnh cấm đánh bắt cá trên quần đảo trường sa, kéo xuống hoàng sa rồi liếm luôn cả vịnh bắc bộ của chúng ta mới nhục nầy. Bực bội vkl luôn, chúng nó quá kiêu ngạo. Chúng ta phải lên tiếng phản đối nhiều vào, thấp cổ bé họng thì phải nói nhiều thôi, cho hàng xóm nó biết TQ là như thế nào

  Trả lờiXóa
 7. Nói chung là tiếp quản đất nước thì chúng ta cũng đồng thời tiếp nhận những thành công và thất bại của chế độ trước. Đừng tưởng miền nam VN chỉ có những thành công, nợ nần chồng chất cũng đổ lên đầu nước VN thống nhất sau này. GIá như lúc đó nó cứng chứ không thằng tàu khựa nó ăn gì được đảo hoàng sa

  Trả lờiXóa
 8. Quốc tế hiện nay luôn công nhận trường sa và hoàng sa là của VN. Cụ thể là trên Google Map và Google Earth luôn ghi rõ 2 quần đảo này thuộc chủ quyền vinh viễn của chúng ta. Ấy vậy mà TQ nó làm như của riêng nó, cả Biển đông ấy, mới đây nó cấm đánh bắt cá nữa mới kinh, đủ thấy nó muốn bá đạo như thế nào!!!

  Trả lờiXóa
 9. luận điệu xuyên tạc cũng chỉ nhằm kích động hiểu sai cái công hàm năm 1958 của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng với những hành động đối đáp của chúng ta với phía Trung Quốc sau những việc làm sai trái của họ để nói xấu chính quyền ta bán nước, nói xấu ta nhu nhược. Nếu như vậy thì chúng ta đã chả mất bao công sức đấu tranh giữ gìn biển đảo thân yêu rồi, tất cả chỉ là ý đồ đen tối của chúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có những bộ phận phần tử xấu đang làm xấu tình hình về chủ quyền biển đảo của Việt nam . CHúng không ngừng dùng mọi luận điệu xuyên tạc để chống đối lại pháp lý chủ quyền của Việt nam . NHưng sự thật vẫn còn đó ,chúng có làm gì đi nữa thì công lý và sự thật sẽ chiến thắng thôi, không có cái gì thay đổi được chủ quyền của Việt nam cả

   Xóa
 10. Từ trong lịch sử ,Đât nước việt nam đã có những bằng chứng xác thực về chủ quyền trên Trường sa Và Hoàng Sa rồi. Trên luật biển quốc tê và các quốc gia trên thế giới cũng công nhận điều đó .Thế mà Trung quốc Ngang nhiên làm trò trên vùng biển của chúng ta. Thật sự đó là điều sai trái lớn.

  Trả lờiXóa
 11. Hoàng Sa, Trường Sa mất tiêu rồi. Cứ ngồi đó nói hươu, nói vượn. Chúng nó vẽ đường lưỡi bò liếm trọn Hoàng Sa và Trường Sa mà nhà nước ta cứ nhe răng ra cười thì nghĩa là làm sao? Các bác cầm đầu nước An Nam ta cứ sang TQ để bàn về biên giới là nghĩa làm sao? Bác Phùng Quang Thanh bắt tay bọ Phương Bắc tại cửa khẩu biên giới thì nghĩa là làm sao? Trả lời đi!

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta có đầy đủ căn cứ pháp lý cũng như lịch sử khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhiều lần chúng ta đã công bố các chứng cứ này ra thế giới và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. Việc TQ chiếm đóng trái phép tại Hoàng Sa của chúng ta là một việc làm hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế và sẽ không bao giờ được công nhận.

  Trả lờiXóa