Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

VÌ SAO LẠI ĐỒNG NHẤT “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” VỚI ĐỔI MỚI?

Gần đây trên một vài trang mạng, những “chiến sỹ dân chủ, nhân quyền” quốc nội và một vài hãng truyền thông phương Tây đã “diễn vở tung hứng” về chủ đề “DBHB”. Người dẫn chương trình nêu vấn đề: Có cần thiết chống DBHB nữa hay không?". Quả thật đây là  trò “tung hứng”chính trị" của những kẻ đang rắp tâm chống phá Việt Nam mà thôi!
Thủ đoạn chính mà người ta sử dụng là đánh tráo khái niệm, đánh lận con đen. Chẳng hạn họ nói rằng: 
“Đảng CSVN đã thay đổi những quan điểm tư tưởng của họ rất nhiều lần và đấy là những lần có thể gọi là những lần diễn biến tư tưởng hay Diễn biến hòa bình trong Đảng. Vì một mục đích duy nhất để duy trì sự tồn tại của Đảng, bởi vì nếu không thích ứng với sự thay đổi của thế giới thì họ cũng sẽ không thể tồn tại được.” 
Nói về lý do Đảng CSVN xúc tiến việc chống Diễn biến hòa bình, Nhà báo Nguyễn Vũ Bình nguyên cán bộ của Tạp chí Cộng sản thấy rằng từ năm 1986 đến nay đã cho thấy nhà nước VN đã tự chuyển biến về chủ trương trong mọi vấn đề mà họ gọi tên là Đổi mới. Việc họ nêu lên vấn đề chống Diễn biến hòa bình để muốn chứng tỏ để che dấu với nhân dân là họ vẫn kiên định với CNXH.
Diễn biến hòa bình tốt cho từng người VN, tốt cho bản thân Đảng CSVN, bởi vì chỉ có bằng cách ấy Đảng CSVN may ra có thể tồn tại được."  
Như vậy theo họ, đường lối Đổi mới chính là “DBHB”!

Vậy vì sao lại đồng nhất khái niệm Đổi mới với DBHB?

Trước hết, đó là họ nhằm từng bước hạ thấp để đi đến xóa bỏ một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và nhà nước ta. Ai cũng biết khái niệm “DBHB” (DBHB) không phải là “sáng tạo” của các nhà tuyên truyền cộng sản, cũng không phải là con “ngáo ộp” do người ta thêu dệt ra để hù dọa nhân dân, mà là một chiến lược chính trị chống Nhà nước Xô Viết do G.Kainan-một trong những chiến lược gia chính trị xuất sắc nhất của Hoa Kỳ (thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai) đề xuất. 

Kainan đã viết rằng: “Hoa Kỳ không có khả năng tiêu diệt Liên Xô bằng vũ lực”, muốn chiến thắng Liên Xô cần phải tăng cường sử dụng các “thủ đoạn phi quân sự, thực hiện DBHB” làm “thay đổi tính chất chính quyền nhà nước XHCN”… Sau khi Liên Xô tan rã, R.Ních-xơn trong cuốn sách “1999 - chiến thắng không cần đến chiến tranh” đã viết: “Rốt cuộc sự cạnh tranh giữa các hệ thống xã hội, cái có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng chứ không phải là vũ khí”.

Không phủ nhận rằng, trước thời kỳ Đổi mới (trước năm 1986) xã hội ta được xây dựng theo mô hình của Chủ nghĩa Mác-Lênin mà đặc trưng là Nhà nước chuyên chính vô sản; kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp … Năm 1986, Đảng ta đã quyết định thay đổi đường lối xây dựng đất nước, chuyển sang xây dựng đất nước theo mô hình mới, khác về cơ bản so với mô hình cũ. Về chính trị, đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền; kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhưng mô hình đó đâu phải là CNTB! Vì chế độ xã hội đó vẫn do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nền kinh tế thị trường gắn với định hướng XHCN, nghĩa là vẫn phải hướng đế công bằng xã hội.

Thứ hai, đó là họ nhằm bảo vệ các hoạt động chống phá chế độ của những kẻ tự xem là những người “bất đồng chính kiến”. Hơn nữa họ còn xem những hành vi chống chế độ là việc làm “tốt cho bản thân ĐCSVN”!

Cứ theo lập luận của họ thì việc xuyên tạc, vu cáo chế độ, vu cáo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc cả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ( rằng đó là “nồi da, nấu thịt”), thậm chí chúng còn xuyên tạc cả thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Cứ theo lập luận của họ thì những kẻ dựng lên cái gọi là “Đạo Hà mòn” ở Gia Lai, các hoạt động khác của tàn quân Fulro, hoạt động của tổ chức khủng bố, mà chúng tự gọi là Đảng Việt Tân trong nhiều năm qua hoặc những kẻ đập phá doanh nghiệp có vốn đầu tư ở Hà Tĩnh, Đồng Nai sau vụ Giàn khoan HD 981 gần đây là yêu nước, là các quyền “tự do ngôn luận”, “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, “quyền tự do hội họp, biểu tình”… vốn có của mỗi người”. Và “điều này đã được quy định trong các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia!”

Thứ ba, đó là chính là thủ đoạn DBHB trá hình.

Những nhà khoa học chân chính, những người thành tâm đối với chế độ đều hiểu rằng, Chủ ngĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, là phương pháp nhận thức của các Đảng cộng sản. Học thuyết đó không phải là thiết kế có sẵn cho các hoạt động của các Đảng Cộng sản. ĐCSVN đã vận dụng và phát triển học thuyết đó ngay từ giai đoạn Cách mạng giải phóng dân tộc: Cách mạng Tháng Tám, 1945 không phải là Cách mạng vô sản; Tuyên ngôn độc lập 1945, Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp…; Chế độ mới là chế độ dân chủ cộng hòa... Không phủ nhận rằng thời kỳ đầu xây dựng CNXH, ĐCSVN đã phạm sai lầm giáo điều về lý luận và học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài thiếu chọn lọc. Nhưng chính Đảng đã nhận ra sai lầm đó và sửa chữa trong đường lối đổi mới.

Khác với đổi mới, DBHB không chỉ nhằm xóa bỏ đừ lối đổi mới theo con đường XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCSVN mà còn xóa bỏ cả thành quả cách mạng trên 60 năm qua của nhân dân ta mở đường cho các thế lực chống cộng, chống chế độ trong và ngoài nước lên cầm quyền.

Tóm lại thủ đoạn xem DBHB=Đổi mới đã mang đầy đủ các tiêu chí của một hoạt động trong việc thực hiện chiến lược DBHB của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực tay sai.

Thanh Hà
Comments
33 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

33 nhận xét:

 1. phải nói rằng, diễn biến hoà bình với đổi mới là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau và không hề liên quan nhau. Diễn biến hòa bình là chiêu trò mà một số kẻ muốn sử dụng để chống phá nước ta, còn đổi mới là việc tốt mà nước ta đang cố gắng để hoàn thành, để xây dựng đất nước!
  Đừng hiểu nhầm, đừng đánh đồng!

  Trả lờiXóa
 2. tung con mẹ nó hứng thế này làm gì nhỉ? Đệch mợ bọn phản động

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tự hào Việt Nam......

   Thiêng Liêng Lá CỜ VÀNG

   Tung bay... tung bay... lá Cờ Vàng,

   Cờ Ba Sọc Đỏ rất hiên ngang.

   Phong ba bão táp Cờ vẫn đứng,

   Rợp khắp năm châu bóng Cờ Vàng.

   Quê hương máu lửa, Cờ ly biệt,

   Cờ ôm Hồn Nước dạ sắt son.

   Qua giấc Nam Kha, Cờ trở lại,

   Ngạo nghễ hơn xưa, Vàng hơn xưa. (Người Đất Cát - bộ đội Cụ Hồ)

   Xóa
 3. đồng nhất Diễn biến hòa bình với đổi mới ư?
  lại có âm mưu gì nữa ở đây khi mà đi đánh đồng 2 vấn đề này với nhau?
  chúng ta đều biết diễn biến hòa bình là âm mưu để chống phá quá trình đổi mới của nước ta đấy, chứ 2 cái này không là một đâu!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TRỌng Lú Oan giA

   Bác Hồ thức dậy mà can,

   TRỌng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

   Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

   LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

   Vua Hùng mắng Bác: Đồ Ngu !

   Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên.

   Bác nằm ngủ, giấc có yên? (Người Đất Cát – bộ đội Cụ Hồ)

   Thái thú Trọng Lú chịu cúi đầu – lê gối làm mỌi-tôi-tớ cho Tàu là phản bội dân tộc !

   Xóa
 4. Những kẻ lợi dụng chúng tôi để làm xấu hình ảnh quê hương tôi là ai thế?


  -******* XEM**************************************************

  Nhật đòi lại tiền viện trợ ODA cho Việt Nam vì tham nhũng  HÀ NỘI (NV) .- Nhật Bản đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả lại số tiền viện trợ tư vấn giám sát dự án đường sắt vốn bị quan chức Việt Nam tham nhũng và dọa sẽ ngừng viện trợ nếu còn xảy ra tham nhũng trong tương lai.

  Trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm Thứ Hai, 1 tháng Tư, 2015, ông Yamamoto Kenichi, Phó trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho hay, phía Nhật Bản đang yêu cầu Việt Nam hoàn lại số tiền đã giải ngân cho hợp đồng tư vấn trong dự án này vì đã để xảy ra chuyện tham nhũng hối lộ.

  Đồng thời ông nói chính phủ Nhật sẽ chấm dứt các chương trình viện trợ cho Việt Nam dưới hình thức cung cấp tín dụng ưu đãi giúp Việt Nam thoát nghèo đói lạc hậu, nếu còn xảy ra những chuyện tham nhũng như vậy trong tương lai.

  Chính phủ Nhật đã từng tạm ngưng giải ngân, không phải một lần, các dự án ODA cho Việt Nam sau khi lộ ra việc quan chức ăn hối lộ để nhà thầu Nhật ưu tiên tháng thầu. Sau khi nhà cầm quyền hứa hẹn không để xảy ra, tín dụng được tái tục thì mọi chuyện lình xình tai tiếng vẫn không chấm dứt.

  Để có thể ngăn ngừa tham nhũng trong guồng máy công quyền hữu hiệu hơn, ông Yamamoto Kenichi cho hay chính phủ Nhật đề nghị với phía Việt Nam “có bên thứ ba hoàn toàn độc lập giám sát các dự án ODA”.

  Nhà cầm quyền Việt Nam có cơ quan thanh tra ở mọi cấp nhưng chính họ lại ăn hối lộ để báo cáo láo. Tham nhũng ở các cơ quan công quyền và các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh tham nhũng tràn lan nhưng các vụ tham nhũng bị lôi ra ánh sáng chỉ là phần nổi nhỏ bé của khối băng sơn khổng lồ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mấy cái trò đăng tin này thì mấy thằng nặc danh có nói được gì hơn không nhỉ, hay chỉ biết đăng những tin ảo phiếm này để phán thôi nhỉ, thế thì đừng có đăng cho đỡ bẩn, mà đề nghị mấy ông ad không cho bọn này com quản lí cm cho đỡ bẩn đi. chẳng bao giờ nói lên quan điểm của mình

   Xóa
 5. Tui thấy những tác giả ở đây dở hơi quá! Cứ bảo các thế lực thù địch định lật Việt Nam mà kẻ thù chính yếu cho sự sống còn của dân tộc thì dấu nhẹm. Chẳng dám viết một bài nào công kích ra hồn. Nhắc tới là sợ té đái. Sợ viết bài nào khiếm nhã với kẻ đó thì bị Công An nắm gáy! Vậy, kẻ thủ của dân tộc là ai? Là Trung Quốc chứ ai. Chúng đang chặt tay, chặt chân của Đảng ta. Hãy chống mắt mà xem hởi các Đảng Viên chân chính! Tên TQ đang mua chuộc đàng em của ta. Em Lào, Em Campuchia đang ngã dần về ảnh hưởng của TQ. Mai mốt khi em Lào, Em Campuchia ngã vào vòng tay TQ thì Đảng ta cũng khó sống. Em Campuchia đủ mạnh về quân sự thì đừng nói chúng đòi lại vài hecta ở Đồng Tháp hay An Giang. Chúng đòi hết cả tỉnh thuộc về chúng trước kia thì Đảng cũng phải dâng. Khi em Lào đủ mạnh thì chúng khoá nước dòng sông Mekong thì ta chết khát. DLV của ta chỉ biết ăn bẩn, bắt nạt kẻ ngay lành là giỏi. Đụng TQ thì im re, ướt cả quần!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thằng ĐẢng Oan giA

   Bác Hồ thức dậy mà can,

   Thằng ĐẢNG con Bác nó đang hàng Tàu.

   Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

   ĐẢNG bán lấy tiền trác tán bên Bu.

   Vua Hùng mắng Bác: Đồ Ngu !

   Đẻ Đảng không dạy, bán nhà tổ tiên.

   Bác nằm ngủ, giấc có yên? (Người Đất Cát - bộ đội Cụ Hồ)

   Xóa
  2. xin thưa, đừng nói rằng trung quốc là kẻ thù, bởi trung quốc cũng có lắm kiểu, lắm loại người!
   và hiện nay, kẻ thù đang ở khắp mọi nơi! bất kì kẻ nào có ý định chống phá đất nước ta đều là kẻ thù của đát nước!

   Xóa
  3. vậy xin hỏi Song Tranh, kẻ thù chính yếu cho sự sống còn của dân tộc là ai, họ đã làm những gì và mối đe dọa ở đây là gì. Họ hoàn toàn nguy hại tới Việt Nam hay còn có những mặt khác nữa. hãy xác định cho rõ rồi hãy nới tới những chủ trương của Đảng và nhà nước. Chính trị không phải là cảm tính, không phải một chiều, đơn phương. Chính trị đơn giản như bạn nghĩ thì độc lập, tự chủ đã mất lâu rồi.

   Xóa
 6. Tự hào Việt Nam......

  Thiêng Liêng Lá CỜ VÀNG

  Tung bay... tung bay... lá Cờ Vàng,

  Cờ Ba Sọc Đỏ rất hiên ngang.

  Phong ba bão táp Cờ vẫn đứng,

  Rợp khắp năm châu bóng Cờ Vàng.

  Quê hương máu lửa, Cờ ly biệt,

  Cờ ôm Hồn Nước dạ sắt son.

  Qua giấc Nam Kha, Cờ trở lại,

  Ngạo nghễ hơn xưa, Vàng hơn xưa. (Người Đất Cát - bộ đội Cụ Hồ)

  Trả lờiXóa
 7. diễn biến hòa bình nghe có về cao vẻ xa đơn giản là con người bỏ đi những giá tri cơ bản chủ nghĩa mác lê nin, biến tướng theo tư bản và đặc biệt là họ tổ chức nhiều cuộc biểu tình nhằm muốn lật đổ chế độ gây náo loạn đất nước và sử dụng bạo lực để chống đối chính quyền, dùng nhân dân đánh lại nhà nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng lấy gì mà đổi mới chứ,đúng là đã không biết rồi mà còn ngu dốt nữa quay đi quẩn lại cũng là mấy cái trò quen thuộc diễn đi diễn lại nên mọi người thuộc bài hết rồi . Với việc can thiệp vào công việc nội bộ là không thể nào chấp nhận,và cả những trò chông phá của bọn thế lực xấu nữa,chúng nhằm phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và nha nước

   Xóa
 8. nghe đến ngôn từ diễn biến hòa bình mà thấy ngán chẳng hiểu cái gì cả, chỉ biế là dựng lên thế lực thù địch nhưng mà chẳng biết thù địch ở chỗ nào, đâu đâu cũng thấy thù địch, những chính sách sai lầm và thiếu tầm nhìn, như chính sách nông thông mới chỉ là cho mới nông thôn chứ đâu có làm cho nhân dân có việc làm

  Trả lờiXóa
 9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 10. tại sao lại có thể đồng nhất diễn biến hòa bình với đổi mới chứ? khi mà chính diễn biến hòa bình là âm mưu nhằm chống phá lại quá trình đổi mới của nước ta?
  ai là người mở đầu cho cái suy nghĩ vớ vẩn này chứ?

  Trả lờiXóa
 11. diễn biến hòa bình là âm mưu nhằm xáo bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, nhằm hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
  vậy làm sao có thể đồng nhất với đổi mới/?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thần Mộc báo Oán

   Nghị - Thảo CHÉm CÂy: Biết TỘi chƯa?

   Linh Mộc Thăng Long chẳng vừa đâu.

   Thanh tra Thủ tướng đang vào cuộc,

   Nghị - Thảo tránh sao Cẩu đầu Đao?? (Người Đất Cát - bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
 12. TRỌng Lú Oan giA

  Bác Hồ thức dậy mà can,

  TRỌng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

  Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

  LÚ bán lấy tiền trác tán bên Bu.

  Vua Hùng mắng Bác: Đồ Ngu !

  Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên.

  Bác nằm ngủ, giấc có yên? (Người Đất Cát – bộ đội Cụ Hồ)

  Thái thú Trọng Lú chịu cúi đầu – lê gối làm mỌi-tôi-tớ cho Tàu là phản bội dân tộc !

  Trả lờiXóa
 13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 14. KHái niệm DBHB giờ đây không còn lạ với nhân dân nữa. Sự sai lầm của Liên Xô cũ là một bài học để đời để nhân dân VIệt Nam không mắc phải. tinh thần đoàn kết của dân tộc VN là liều thuốc kháng sinh chống lại sự chia rẽ nội bộ, nhân dân trong và ngoài nước. Những âm mưu, dối trá, xuyên tạc sẽ không đến được đích như bọn phá hoại mong muốn

  Trả lờiXóa
 15. việc đổ hết trách nhiệm cho lí luận chủ nghĩa mác lê ninh là một cái nhìn vô cùng thiển cận về lí luận, làm gì có chuyện lí luận một đằng mà con người một nẻo, âu cũng do bản tính con người chứ chẳng phải là tại lí luận, nhìn chủ nghĩa mác lên ninh mà xem nó có khoa học hay không, nó giải thích sự vật một cách rất khách quan

  Trả lờiXóa
 16. Vẫn luôn là các âm mưu thủ đoạn của các rận chủ cũng như là bọn tay sai nhằm mục đính chống phá nhà nước, chông đối ,bạo loạn lật đổ Đảng ta .Việc Diễn biến hòa bình là một chieeumaf bọn thù địch lợi dụng để chúng làm ra cái gọi là đổi mới. thật là ảo tưởng sức mạnh. Mấy cái trò đó không qua mắt mọi người đâu nhé

  Trả lờiXóa
 17. CHúng ta cần nêu cao cảnh giác và phòng chống " Diễn biến hòa bình " và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. tuy là trong thời kỳ hòa bình nhưng những hành vi chống phá vẫn đang ngấm ngầm ,CHúng dùng moi thủ đoạn để có thể có thể làm chuyện bán nước

  Trả lờiXóa
 18. Đúng là buồn cười đến chết với bọn này,không ngờ lại có thể có cách nói là Đổi mới của Đảng là DBHB,chỉ có theo DBHB thì Đảng mới tồn tại được nữa mới chết,không hiểu sao chúng có thể đồng nhất 2 cái đó với nhau khi mà chúng không hề liên quan đến nhau.

  Trả lờiXóa
 19. Chúng đồng nhất như thế là nhằm vào những bạn chưa hiểu rõ về DBHB nó như thế nào?Vì thế,bạn đọc cần phải tìm hiểu rõ DBHB là gì?Mục đích của nó là gì?đó là lật đổ nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà các thế lực thù địch đang muốn gây ra cho nước ta.

  Trả lờiXóa
 20. thực ra chỉ là cái bình phong thôi mà, chứ thực chất việc các nhà rận chủ đang thêu dệt nên những câu chuyện hoang đường nói về một chế độ cùng cực khi chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước , chúng ta đang vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội và sự thực là vậy thế nên ko phải e ngại đi lầm đường lạc lối

  Trả lờiXóa
 21. các thế lực phản cách mạng luôn hoạt động tích cực ngày từ sau những năm giải phóng thống nhất tới nay, chúng vẫn ảo tưởng về một tương lai tươi sáng cho ngày mai , nhưng sự thực thì chẳng bao giờ chúng có thể thay đổi được một nền chính trị vốn đã tồn tại vững bền và được lòng người dân như cộng sản

  Trả lờiXóa
 22. diễn biến hòa bình được các thế lực sử dụng vào những năm gần đây với sự du nhập của văn hóa chủ yếu tới từ các nước khác ngoài nước, đang thay đổi sự suy nghĩ của giới trẻ về văn hóa về chính trị...v.v.. và cách sống, đây là một chiêu bài mà đó tự diên biến của các thế lực đang cố gắng đưa vào nước ta

  Trả lờiXóa
 23. diễn biến hòa bình là một âm mưu nguy hiểm của các thế lực đang tạo ra trong tình hình nước nhà đổi mới, chúng ta , mỗi một người dân cần phải ý thức được rằng tầm quan trọng của văn hóa lịch sử nước nhà , không nên thấy cái mới mà lãng quên đi văn hóa tốt đẹp cũ của dân tộc

  Trả lờiXóa
 24. thù trong giặc ngoài đã đành, bây giờ có rất nhiều thứ chi phối người dân, mà lại nhất là nông dân, mới đây ở miền trung đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng vốn vì dưa hấu ko có người tiêu thụ đây quả là một vấn đề lớn bởi tổn thất nó gây ra vô cùng lớn đối với người nông dân, chúng ta hay cùng chung tay giúp sức

  Trả lờiXóa