Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Dấu ấn thanh niên qua phong trào tình nguyện!

 Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu.
Truyền thống đó gắn liền với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trong những năm tháng đất nước ta còn phải đối mặt với hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng thanh niên đã có những cống hiến, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Những đống góp đó đã được ghi lại trong những trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm xâm lược đã xuất hiện một số hình thức tổ chức tình nguyện. Năm 1950, đội thanh niên xung phong đầu tiên gồm 215 người được thành lập tại Chiến khu Việt Bắc. Đây là tổ chức những người tình nguyện trẻ tuổi, thoát ly gia đình, sinh hoạt tập trung và chủ yếu phục vụ chiến đấu. Tới cuối năm 1954 thanh niên xung phong đã có tới hàng ngàn đội viên và tới tháng 4-1975 đã có đến hàng vạn thanh niên tham gia. Chỉ riêng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong năm năm cuối của cuộc chiến đã có tới 150.000 thanh niên xung phong tham gia công tác. Với sự đóng góp đông đảo lực lượng thanh niên lúc bấy giờ đã đóng góp lớn lao cho thắng lợi vẻ vang trong công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân ta.
Trong lịch sử phong trào thanh niên Việt Nam thế kỷ XX, một cuộc vận động có sức lôi cuốn lớp trẻ mạnh mẽ rộng khắp và có hiệu quả thiết thực vào loại nhất là phong trào “Ba sẵn sàng” do Thành Đoàn phát động. Phong trào đã thu hút được hàng triệu thanh niên trên cả nước hưởng ứng và tham gia. "Ba sẵn sàng" cách đây 50 năm vẫn đang là ngọn lửa thôi thúc tiếp nối cho phong trào thanh niên tình nguyện hiện nay.
Ngày 9/8/1964, ngay sau khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Thành Đoàn Hà Nội đã có sáng kiến phát động phong trào "Ba sẵn sàng" với nội dung: Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Chỉ sau thời gian ngắn phát động, 26 vạn thanh niên Hà Nội đã ghi tên tình nguyện tham gia, trong đó có 8 vạn thanh niên xung phong ra trận ngay trong tuần đầu với hàng vạn lá thư được viết bằng máu. Từ Hà Nội, phong trào đã lan rộng ra cả nước và trở thành cao trào cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam những năm kháng chiến.
Hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương đoàn, phong trào “Ba sẵn sàng” đã tập hợp được  500 đoàn viên và trên một vạn thanh niên tập trung ngoài đường phố giương cao khẩu hiệu Ba sẵn sàng. Thành đoàn Hà Nội đọc lời kêu gọi được thanh niên đáp lại "sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng", cùng tiếng trống, tiếng kèn vang động cả một góc trời Hà Nội. Hình ảnh nửa đêm truyền hịch lên đường xuất quân tại Quảng trường Ngân hàng Trung ương, Quảng trường Nhà hát Lớn rực ánh lửa, âm vang tiếng cồng chiêng vào lúc 12 giờ đêm, thanh niên đọc lời thề ba sẵn sàng tiễn đưa thanh niên vào Nam chiến đấu, tiễn đưa các đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước là dấu ấn không thể nào quên của thanh niên Hà Nội.
Rạng ngời màu áo xanh tình nguyện
Phong trào thanh niên "Ba sẵn sàng" đã trở thành một trường học lớn, giáo dục sâu sắc cho thanh niên về lý tưởng và truyền thống cách mạng, truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc và của Thủ đô. Cho đến hôm nay, những bài học từ phong trào vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng để phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp bước gánh vác sứ mệnh lịch sử của thanh niên trong thời đại mới, thể hiện rõ bản lĩnh "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".
Với tinh thần đó, phát huy truyền thống "Ba sẵn sàng" năm xưa, Thành đoàn Hà Nội đã chính thức khởi xướng và phát động phong trào "Thanh niên Hà Nội xung phong tình nguyện xây dựng Thủ đô và đất nước" (gọi tắt là phong trào "Thanh niên tình nguyện"), với các nội dung: Tình nguyện tham gia phát triển kinh tế; Tình nguyện phấn đấu vươn lên trong học tập, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học; Tình nguyện xây dựng môi trường văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tuổi trẻ cả nước, trở thành phong trào hành động cách mạng có quy mô và ý nghĩa to lớn trong thời kỳ đổi mới đất nước.
Trong những năm qua phong trào “thanh niên tình nguyện” đã không ngừng phát triển, thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên  và các lực lượng xã hội khác, với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, hình thức phong phú, đa dạng, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Hàng năm, hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước đều tổ chức các đội hình tình nguyện, với sự tham gia của hàng lượt triệu sinh viên, thực hiện rất nhiều các hoạt động tình nguyện khác nhau trên khắp mọi miền đất nước, tiêu biểu là: chiến dịch hè, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, tri ân và tình nguyện quốc tế. Phong trào “thanh niên tình nguyện” đã đem lại hiệu quả và hiệu ứng xã hội tích cực ở nhiều mặt, cụ thể:
Các chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, tình nguyện hồng (hiến máu nhân đạo) vừa động viên sinh viên tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa là môi trường sinh động để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, trải nghiệm kiến thức trong trường học vào thực tiễn cuộc. Góp phần giáo dục bản lĩnh chính trị, các giá trị đạo đức, nhân văn; rèn luyện các kỹ năng xã hội; thực hành kiến thức; gieo mầm những ước mơ, hoài bão vươn lên lập thân lập nghiệp, dựng xây đất nước. Đây là quá trình tự giáo dục rất hiệu quả, tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện trưởng thành toàn diện.
Các hoạt động sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng được triển khai ở nhiều nội dung, như: tuyên truyền văn hóa, đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức các lớp xóa mù chữ, tập huấn internet, tin học cơ bản, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến thông tin về cây trồng, vật nuôi, xây dựng cầu, đường, lớp học nhân ái, nhà tình thương, quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bão lụt, chăn ấm mùa đông, bảo vệ môi trường, tuyên truyền chỉ quyền biển đảo ... đã góp phần thực hiện các chương trình và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hoá mới, xoá đói giảm nghèo ở các địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Các chiến dịch, hoạt động tình nguyện của hầu hết các trường đại học, cao đẳng chính là môi trường để tập hợp đoàn kết sinh viên; các chương trình tình nguyện như “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức tới trường” luôn tạo sự ủng hộ, liên kết, chia sẻ giữa sinh viên tình nguyện với các học sinh, thí sinh; các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đặc biệt là các đội hình tình nguyện chuyên, các buổi giao lưu, kết nghĩa, là môi trường quan trọng góp phần xây dựng tinh thần hiểu biết, trương trợ, phối hợp giữa tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội của trường học và ở các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Trưởng thành từ phong trào tình nguyện, nhiều đoàn viên, thanh niên được vinh dự kết nạp trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ Hội được rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thanh vận; vai trò, uy tín của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam được khẳng định vững chắc trong xã hội.
Hình ảnh người thanh niên áo xanh, mũ tai bèo đã đi vào tiềm thức của thế hệ trẻ Việt Nam. Với những hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phong trào thanh niên tình nguyện đã thực sự làm nên những thành tích vẻ vang, dấy lên phong trào thanh niên tình nguyện trong cả nước. Có thể khẳng định, phong trào “thanh niên tình nguyện” đã, đang và sẽ tiếp tục là một phong trào cách mạng lớn của sinh viên, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, hướng tới nhiều đối tượng, được thực hiện rộng khắp, theo hướng thường xuyên, liên tục, hiệu quả, trở thành một hoạt động ngày càng có tính tự giác, biểu hiện bản chất tình nguyện tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.
Sen Hồng
Comments
92 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

92 nhận xét:

 1. nhớ hồi còn học đại học mình cũng tham gia tình nguyện như các e thanh niên bây giờ, đúng là sức trẻ đầy nhiệt huyết, không ngại khó ngại khổ gì hết. Nhớ lũ bạn, có đứa nhà ở thành phố mà cũng nhiệt tình tham gia, ở nhà không biết làm gì ngoài học, ăn uống có người lo thế mà đi tình nguyện thì làm được hết, ăn uống kham khổ mà cứ tăng cân ầm ầm. Nhớ lại những kỷ niệm ấy thật khó có thể quên được, bây giờ cứ nhìn thấy màu áo tình nguyện lại nhớ tới hình ảnh của mình ngày xưa. Cố lên nhé các em thanh niên, tuổi trẻ và thời gian học đại học là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. ôi nhớ!

  Trả lờiXóa
 2. nếu như thanh niên ngày xưa là thanh niên xung phong thực hiện ba sẵn sàng ,Sẵn sàng chiến đấu dũng cảm; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.góp phần rất lớn trong những trận đánh lịch sự chiến dịch điện biên phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh thì thời nay thanh niên năng động không kém có thanh niên tình nguyện luôn giúp đỡ các em trong ký thi và mùa hè sắp đến những tấm áo xanh lại chuẩn bị đội nằng mà đứng khắp ngả đường

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trong những năm gần đây đất nước đang đi lên thì chúng ta lại thấy được sự đóng góp to lớn của lực lưỡng thanh niên, khi mà đất nước đang cần đến những hành động đó thì thanh niên luôn có mặt kịp thời, với chiến dịch mùa hè xanh mỗi năm thì thanh niên đã có những đóng góp to lớn cho đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số giúp bà con được cải thiện cuộc sống

   Xóa
 3. mình thích xem phim về thời chiến trận để xem những năm tháng nằm gai nếm mật của ông cha ta để đối lấy độc lập ngày nay,do không sinh thời những năm tháng đói khổ nên mình luôn tìm hiểu qua lịch sử và phim ảnh,mình cảm phục những thanh niên tuổi đời mới 18 đôi mươi đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình đi tham gia đánh giặc,hình ảnh những cô gái chàng trai với chiếc mũ tai bèo đi đào đường gỡ bom thật xúc động,và không ít người đã bỏ lại thơi trai trẻ mà hi sinh anh dũng,mình tự cảm thấy là những thanh niên thể kỷ mới không được sống hưởng thụ trên điều đó mà phải cố gắng hơn nữa để xây dựng đất nước này

  Trả lờiXóa
 4. Hình ảnh thanh niên xung phong, thanh niên - sinh viên tình nguyện tuy ở các thời kỳ khác nhau, tên gọi khác nhau nhưng chính những lực lượng này đã góp phần làm lên hình ảnh của một Việt Nam anh hùng.

  Trả lờiXóa
 5. Phong trào tình nguyện đã trở thành vốn quý của thanh niên cả nước. Bằng những hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỹ thuật khuyến nông, lắp đặt điện kế tình thương, bê-tông hóa các tuyến đường, cầu khỉ, khám chữa bệnh cho người nghèo..., các chiến sĩ trẻ tình nguyện đã và đang góp phần vào sự phát triển kinh tế, công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương.

  Trả lờiXóa
 6. Mong cho hoạt động tình nguyện của thanh niên sẽ ngày càng phát triển hơn, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân. Chiếc áo Xanh và bài ca tình nguyện sẽ tiếp tục là hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Ðó cũng chính là truyền thống quý báu của thanh niên, là nơi để đoàn viên, thanh niên chia sẻ, cống hiến và khẳng định bản thân.

  Trả lờiXóa
 7. Cần tạo ra những công việc để thanh niên không chỉ đóng góp tinh thần mà đòi hỏi cao về sự đóng góp trí tuệ, kiến thức bằng những sáng kiến, ý tưởng giúp đỡ nhân dân. Và trên hết, cần có một trung tâm hoạt động thanh niên tình nguyện, để phát huy thanh niên trong hoạt động tình nguyện, vận động xã hội cùng tham gia.

  Trả lờiXóa
 8. Tình nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ nói chung, của thanh niên nói riêng. Tình nguyện là phẩm chất, giá trị tốt đẹp được thể hiện và chia sẻ trên cả thế giới. Phong trào tình nguyện đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, với điều kiện lịch sử, địa lý và xã hội riêng có, phong trào tình nguyện ở Việt Nam có những đặc trưng khác biệt. Đặc biệt, đối với nước ta, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ nói chung, của thanh niên nói riêng. Trong những thời điểm lịch sử đặc biệt, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên luôn thể hiện rõ nét.

  Trả lờiXóa
 9. Tháng 3 – tháng của màu áo xanh tình nguyện rợp khắp quê hương, trên những nẻo đường, con phố với nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang hy vọng và niềm tự hào của tuổi trẻ. Phát huy vai trò xung kích, Đoàn Thanh niên các cấp cơ sở đã không ngừng cố gắng, tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực như: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em, Tháng An toàn giao thông, Tháng Thanh niên, chiến dịch mùa hè xanh, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện …

  Trả lờiXóa
 10. Lớp lớp thanh niên hôm nay với trái tim cháy bỏng nhiệt huyết, với bàn tay, khối óc và tinh thần tình nguyện đã hăng hái đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đến với các công trình lớn của đất nước, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. với tinh thần yêu nước của mình thì lực lưỡng thanh niên xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, sẵn sàng với mục đích để phát triển đất nước này vươn xa ra ngoài thế giới thì thanh niên cần có những cố gắng mạnh mẽ hơn nữa, để cho đất nước này càng được thế giới biết đến,

   Xóa
 11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 12. Thanh niên việt nam rất là hăng hái và nhiệt tình, chúng ta có những bầu không khí thật là tuyệt vời vào những tháng thanh niên tình nguyện, NẾU như là một sinh viên thì ắt ai cũng tham gia tình nguyện dù ít dù nhiều, nếu như không làm được điều đó sẽ hối hận và phí mất đi một nứt đẹp của tuổi xuân

  Trả lờiXóa
 13. Thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi công tác, những gì mà chúng ta đang tiếp cận là một nguồn lực lớn từ thanh niên, hãy cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh , đất nước ngày càng phồn vinh !!

  Trả lờiXóa
 14. Thanh niên việt nam ngày nay thực sự đang rất năng động và nhiệt huyết. dù có thể không tránh được tiếng xấu từ một số bộ phận nam nữ thanh niên đã tự biến mình thành trò cười thành trò đời của xã hội nhưng đó không hẳn là tất cả trong vô vàn những người trẻ đang hằng ngày khẳng định mình trong xã hội dể với mục đích cao cả giúp chính họ phát triển và đồng nghĩa với việc đất nước cùng phát triển.

  Trả lờiXóa
 15. Trong những năm gần đây thì các phong trào của thanh niên diễn ra ngày càng mạnh mẽ và sôi nổi trên tất cả lĩnh vực và vùng miền.Từ những phong trào đó thúc đẩy nhiều yếu tố đi lên và có thể thấy phong trào thanh niên tình nguyện đã thực sự làm nên những thành tích vẻ vang.

  Trả lờiXóa
 16. Phong trào thanh niên tình nguyện là một phong trào có ý nghĩa nhân đạo ,nhân văn rất sâu sắc. Màu áo xanh của những thanh niên tình nguyện không còn xa lạ gi với mọi người dân trên đất nước nữa.Họ để lại dấu ấn trong tuổi sinh viên , với tuổi trẻ nhiệt huyết ,tạo nghĩa chỉ cao đẹp cho thanh niên việt nam.

  Trả lờiXóa
 17. Thế hệ trẻ thanh niên hôm nay với trái tim cháy bỏng nhiệt huyết,với tinh thần tình nguyện đã hăng hái đến với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tạo nên các công trình lớn của đất nước, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp ,đồng thời tạo nên dấu ấn của màu áo tình nguyện của tuổi trẻ.

  Trả lờiXóa
 18. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Tôi cũng là 1 người trong thế hệ này hứa sẽ nổ lực phấn đấu hết mình cho tương lai tươi đẹp của đất nước

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 22. Tuổi trẻ là bông hoa, là nền thơ, Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, năng động, nhiều nhiệt huyết nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nếu sự năng động, nhiệt huyết đó được đặt đúng chỗ thì nó sẽ đem lại nhiều thành quả to lớn cho đất nước, nhiều thành công cho các bạn trẻ

  Trả lờiXóa
 23. Thanh niên Việt Nam cần không ngừng vươn lên cố gắng hơn nữa, đất nước chúng ta đang trên đà phát triển và đang vươn xa ra cùng với bạn bè năm châu! điều mà đất nước chúng ta đang cần là sự nhiệt huyết, năng nổ, sáng tạo, xông pha của thế hệ trẻ hiện nay! những gì mà các bạn đã học được thì nên vận dụng vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 24. Thanh niên Việt Nam là động lực của đất nước ta đi lên, Song, Song nếu nó bị đặt sai chỗ như trường hợp của Phương Uyên, Nguyên Kha thì thật nguy hiểm, nó khiến cho nhiều bạn trẻ có cái nhìn xấu về đất nước cũng như giới trẻ Việt Nam nói chung.

  Trả lờiXóa
 25. Thế hệ thanh niên Việt Nam phải không ngừng đi lên, cống hiến cho tổ quốc, Là Thanh niên thì việc đầu tiên là phải năng động, dám làm, dám thử sức với những đột phá mới. Song quan trọng hơn cả là phải biết nhìn nhận cái sai để phát triển, biết tiếp thu ý kiến cũng là một điều quan trọng không kém để hoàn thiện bản thân

  Trả lờiXóa
 26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 28. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của thanh niên được, từ thời kỳ chiến tranh, thanh niên là lực lượng tiên phong đi đầu trong các phong trào kháng chiến toàn quốc, đã góp công hết sức to lớn đối với những thắng lợi của cách mạng. và bây giờ, trong thời kỳ hòa bình và xây dựng đất nước thì sức trẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ lại càng được phát huy với các phong trào hết sức ý nghĩa. đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận.

  Trả lờiXóa
 29. Thanh niên Việt Nam cần không ngừng đi lên và cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa. Lịch sử thực tiễn phát triển của đất nước chúng ta trải qua nhiều thời kỳ đều gắn liền với những đóng góp hết sức to lớn của lực lượng thanh niên, tuổi trẻ đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 30. Cùng nhau đi lên để có một tương lai tốt đẹp các bạn ạ, Là lực lượng tri thức trẻ, năng động, sáng tạo, là trụ cột của nước nhà, thanh niên, sinh viên có vai trò to lớn đối với sự phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 31. Thế hệ thanh niên Viêt Nam phải không ngừng vươn lên nữa các bạn ạ, Nhưng một thực tế đáng buồn hiện này đó là khá nhiều bạn trẻ không nhận ra được điều đó, có lối sống lệch lạc và thiếu tính chuẩn mực, làm mai một đi truyền thống của dân tộc, của đất nước ta. Lối sống thực dụng, ích kỉ, thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm, thiếu nhiệt tình, thiếu niềm tin đang là một căn bệnh của thế giới hiện đại

  Trả lờiXóa
 32. Thế hệ thanh niên phải không ngừng đi lên, phấn đấu hơn nữa, Thanh niên là tương lai là vận mện của đất nước, họ gánh trên mình một trách nhiệm hết sức lớn lao, một trách nhiệm để làm sao đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như lời bác hồ đã căn dặn

  Trả lờiXóa
 33. Thanh Niên Việt Nam để lại rất nhiều dấu ấn đúng không các bạn, thế hệ thanh niên Việt Nam phải không ngừng đi lên hơn nữa. thật lo lắng vì có rất nhiều bộ phận giới trẻ có những hành động sai lầm lạc lối, có những việc làm thiếu suy nghĩ chín chắn, hi vọng giới trẻ sẽ ngày càng nhận thức được rõ ràng về tương lại về cuộc đời mình

  Trả lờiXóa
 34. Thanh niên là lực lượng chính của đất nước, những chủ nhân trẻ, năng động đầy sáng tao, là niềm hi vọng của nước ta. Bằng những hành động thiết thực thanh niên đang ngày càng có vị trí quan trọng trong bảo vệ an ninh tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 35. Thanh niên Việt Nam cần vươn mình bay cao hơn nữa, Tuy nhiên một số thanh niên lại không có đủ nghị lực , nghe lời cám dỗ, tin và làm theo các thế lực phản động, thế lực thù địch tham gia vào các tổ chức phản động,hoạt động chống lại nhà nước. Chúng ta cần giáo dục,nâng cao hơn nhận thức của thanh niên về các tổ chức phản động không để thanh niên tham gia vào .

  Trả lờiXóa
 36. Vươn lên, không ngừng để có những thành quả đáng kính, Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là trụ cột của nước nhà. Lực lượng thanh niên ngày càng góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng và bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 37. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng phấn đấu mình , hoàn thiện mình, có đóng góp cho cách mạng hơn nữa. tuy nhiên có một bộ phận thanh niên hiện nay lại bị dụ dỗ tham gia vào các tổ chức phản động. Hi vọng họ sẽ sớm giác ngộ và quay lại được với lẽ phải.

  Trả lờiXóa
 38. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng vươn mình, phấn đấu đi lên các bạn ạ, Thanh niên là lực lượng chính của đất nước, những chủ nhân trẻ, năng động đầy sáng tao, là niềm hi vọng của nước ta. Bằng những hành động thiết thực thanh niên đang ngày càng có vị trí quan trọng trong bảo vệ an ninh tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 39. Thật là ý nghĩa, thật là xứng đáng phai không các bạn, Ngoài rất nhiều sinh viên đang ngày đêm đua đòi ăn chơi vô bổ thì vẫn còn lực lượng đoàn viên, thanh niên có ý thức vô cùng tốt, ngoài giờ học, giờ làm thì họ đang ngày đêm ra sức làm công tác tình nguyện, việc này thật đáng tự hào, khi mà họ đứng trong hàng ngũ đoàn viên mang tên bác.

  Trả lờiXóa
 40. Tuổi trẻ , thanh niên là một lực lượng đông đảo trong xã hội , bên cạnh đó , thanh niên còn là lực lượng có sức trẻ , sức sáng tạo , có lòng nhiệt huyết , năng động của tuổi trẻ , trách nhiệm của thanh niên trong thời đại công nghiệp hóa , hiện đại hóa ,không ngừng đóng góp cho cách mạng đất nước dangd ngày càng đi lên, cuộc cách mạng xây dưng đất nước.s

  Trả lờiXóa
 41. THế hệ thanh niên Việt Nam phải không ngừng phần đấu vươn lên các bạn ạ. Trách nhiệm với tổ quốc . Rất đúng, Thanh niên là thế hệ nối tiếp dẫn dắt đất nước đi lên. Thanh niên phải không ngừng phấn đấu. Trách nhiệm phải san sẻ, không được đùn đẩy

  Trả lờiXóa
 42. Thanh niên là thế hệ mang trong mình sức sống, tài trí tinh nhuệ nhất, là đội quân vững mạnh của đất nước. Thanh niên là lứa tuổi dồi dào sức khỏe, tình yêu, sự nhiệt huyết. Tất cả đang phấn đấu, rèn luyện để xây dựng quê hương đất nước theo sự dẫn lối của Đảng Cộng Sản. Những hoạt động tình nguyện của Thanh niên rất có ý nghĩa, màu áo xanh trải dài khắp đất nước, theo về những vùng cao, vùng sâu vùng xa, những hoạt động nhằm giúp đỡ nhân dân. Mỗi nơi họ đi qua đều đem lại một sức sống mới.

  Trả lờiXóa
 43. Thế hệ thanh niên Việt Nam là một lực lượng trẻ trung năng động. Các bạn trẻ thanh niên Việt Nam đã luôn đi đầu trong các công việc. Màu áo xanh tình nguyện của thanh niên có mặt ở khắp mọi miền tổ quốc. Điều đó đã thể hiện vai trò của thể hệ thanh niên nước ta đối với sự phát triển của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 44. Thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam là những bạn trẻ năng động sáng tạo. Các bạn đã đóng góp rất nhiều những ý tưởng sáng tạo về các ý tưởng bảo vệ môi trường và có nhiều ý tưởng sáng trong nhiều các lĩnh vực khác nữa. Thanh niên nước ta hãy tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 45. Hằng năm tổ chức đoàn thanh niên nước ta đã tổ chức rất nhiều các hoạt động bổ ích cho thế hệ thanh niên như hoạt động tình nguyện hiến máu cứu người và còn rất nhiều hoạt động khác. Qua đó làm cho các bạn trẻ nước ta có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau giúp nhau trong cuộc sống. Những hoạt động bổ ích đó cần tiếp tục được phát huy

  Trả lờiXóa
 46. Thế hệ thanh niên Việt Nam các bạn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để góp công sức của mình và sự nghiệp xấy dựng đất nước. Phong trào tình nguyện của thế hệ thanh niên đất nước ta đã nhận được hưởng ứng nhiệt tình của thế hệ thanh niên nước ta. Thế hệ thanh niên nước ta đã thể hiện được sự năng động , nhiệt tình của tuổi trẻ.

  Trả lờiXóa
 47. Phong trào tình nguyện của thé hệ thanh niên nước ta ngày càng được phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động mang ý nghĩa như hoạt động tình nguyện mùa hè xanh, tình nguyện hiến máu cứu người và phong trào tình nguyện áo ấm mùa đông đã thể hiện được thế hệ thanh niên Việt Nam đang ngày càng phát huy những vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 48. Thế hệ thanh niên Việt Nam đã đóng góp sức trẻ của mình vào rất nhiều các hoạt động xây dựng quê hương đất nước. Nhưng thế hệ thanh niên nước ta hãy trau dồi cho mình những kiến thức cần thiết khi còn ngồi trên ghế nhà trường để sau này các bạn trở thành những người lãnh đạo đất nước ta đưa đất nước ta phát triển

  Trả lờiXóa
 49. Đợt mình đi thi đại học mình rất ấn tượng trước sự nhiệt tình của các anh chị thanh niên tình nguyện. Các anh chị đã hướng dẫn tận tình cho mình để mình có thể làm thủ tục trước khi thi nhanh nhất. Màu áo xanh tình nguyện của thanh niên đã có mặt ở tất cả mọi miền tổ quốc ta. Màu áo xanh thể hiện niềm tin và khát vọng của thế hệ thanh niên

  Trả lờiXóa
 50. Phong trào thanh niên tình nguyện đã có mặt ở tất cả mọi miền của tổ quốc những vùng xâu vùng xa, biên giới hải đảo cũng xuất hiện những người thanh niên tình nguyện mang trên mình chiếc áo màu xanh thể hiện tinh thần năng động. tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Các bạn trẻ hãy tiếp tục phát huy những hoạt động ý nghĩa đó để phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 51. Phong trào “thanh niên tình nguyện” đã đem lại hiệu quả và hiệu ứng xã hội tích cực ở nhiều mặt. Thế hệ thanh niên nước ta cần tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của ông cha ta để xây dựng quê hương đất nước ta ngày càng giàu đẹp. Đất nước ta có phát triển được hay không là nhờ vào những đóng góp và công sức của thế hệ thanh niên nước ta

  Trả lờiXóa
 52. Thanh niên là lực lượng xung kích của xã hội, việc phát huy tốt tinh thần xung kích, chủ động sáng tạo này sẽ góp phần phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta từ bao đời nay, điều này cũng thể hiện rằng thanh niên xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, các bạn trẻ nên nhiêutj tình, chủ động, sáng tạo phát triển hơn nữa phong trào này.

  Trả lờiXóa
 53. Tại sao phải bắt chủ trang blog Basam?
  áng ngày hôm qua 5-5-2014 cổng thông tin điện tử của Bộ công an chính thức loan tin ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Basam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy cùng bị bắt vì vi phạm điều 258 Bộ luật Hình sự. Việc bắt giữ này gây ra một làm sóng rộng khắp trên các trang mạng trong và ngoài nước.

  Việc bắt ông Nguyễn Hữu Vinh chủ trang blog Basam và người cộng sự tại Hà Nội khiến cư dân mạng đưa ra rất nhiều câu hỏi bởi công an đã chọn thời điểm Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam để bắt giữ ông.

  hà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh và blog Basam

  Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh là con của công thần Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Bộ trưởng, từng giữ chức Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Liên Xô cũng là một sỹ quan an ninh kỳ cựu. Bản thân của Nguyễn Hữu Vinh từng là thiếu tá an ninh của A25 và sau đó bỏ ngành an ninh để thành lập một doanh nghiệp “thám tử tư” lần đầu tiên của Việt Nam.

  TS Nguyễn Quang A nhận xét việc bắt giữ này:

  -Không biết vì một lý do gì họ lại bắt anh Nguyễn Hữu Vinh một blogger thực sự nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Đây là trang điểm tin rất hay, rất nhiều người đọc. Họ viện cớ điều 258 nhưng tôi theo dõi thì thấy anh ấy có viết gì đâu, toàn điềm tin và bài của người khác đưa lên thôi.

  Ông Nguyễn Hữu Vinh lập trang blog Basam vào năm 2007 và không lâu sau đó trang blog này trở nên nổi tiếng nhất Việt Nam.

  Càng nổi tiếng người đọc trong và ngoài nước càng nghi ngờ cho nhân thân của ông hơn. Với lý lịch như thế lại đang sống giữa lòng Hà Nội, công khai đưa tin các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đàn áp dân oan đã làm nhiều người nghi ngờ ông là an ninh đội lốt hoạt động dân chủ.
  Ông Nguyễn Hữu Vinh không những viết trên trang Basam mà còn xuất hiện công khai trong các sự kiện quan trọng. Tại cuộc Hội thảo “Tác động của truyền thông xã hội lên tác nghiệp báo chí” vào ngày 24-12-2012, tại Hà Nội ông và nhà báo Phạm Viết Đào đã đọc tham luận tại đây.

  Nhà báo Phạm Viết Đào sau đó bị bắt còn ông thì không.

  Mới đây không lâu ông lại xuất hiện tại cuộc hội thảo mang tên: "Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại" do Hội Khoa học Lịch sử tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2014. Hình ảnh cuộc hội thảo này đã được ông tường thuật chi tiết trên trang mạng Basam sau đó.

  Sự công khai của ông có lẽ cũng là ý muốn của công an nhằm gây nghi ngờ trong cộng đồng mạng. Họ để ông tự do đưa bất cứ tin tức gì lên trang Basam với chiến thuật tung hỏa mù và tự diễn biến chia rẽ lẫn nhau.

  Trang Basam điểm tất cả các loại tin tức trong cũng như ngoài nước có liên quan đến Việt Nam. Tin lấy từ báo chí lề phải cũng như người viết blog, thậm chí những bài viết hay trên Facebook. Dù vậy khi chú ý kỹ người ta sẽ thấy chủ đề chính quan trọng nhất mà trang Basam đưa lên đầu trang mỗi ngày luôn luôn là các bài viết có yếu tố Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông.

  Có lẽ đây cũng là một thế mạnh mà an ninh Việt Nam ngần ngại không bắt chủ trang blog Basam khi người dân đã phản ứng trước vấn đề này ngày càng công khai và gay gắt hơn.

  Vậy tại sao lại bắt người chống Trung Quốc mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong khi giàn khoan HD 981 công khai chiếm đóng hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam? Câu hỏi này có nhiều cách giải thích trong đó nhà báo Phạm Đình Trọng đưa ra hai yếu tố sau đây:

  Trả lờiXóa
 54. -Có thể đây là một ẩn ý của chính quyền bởi vì Trung Quốc đưa giàn khoan vào mình là một việc rất lớn và việc này cũng diễn ra lâu rồi vì trước khi đưa giàn khoan đến thì nó phải khảo sát thăm dò, đóng cọc. Rõ ràng những chuẩn bị như thế đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật và lực lượng hải quân tuần tra biển của mình phải biết. Thế nhưng cũng không công bố đến khi nó vào rồi thì bộ Ngoại giao mới phản đối như một thông lệ thôi.

  Chính vì trong lúc này có một việc nghiêm trọng như thế mà Ba Sàm bị bắt thì tôi nghĩ có hai ẩn ý của chính quyền.
  Ẩn ý thứ nhất là răn đe những người phản đối Trung Quốc. Ẩn ý thứ hai là phân tán sự chú ý của người dân đối với Trung Quốc khi nó đưa giàn khoan vào Việt Nam.

  Từ trang Basam đến trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự

  Chị Ngọc Thu, người phụ trách trang Basam hiện nay xác nhận là ông Nguyễn Hữu Vinh không còn dính gì tới trang này ngược với những gì mà cơ quan công an cáo buộc. Khi được hỏi phải chăng ông Nguyễn Hữu Vinh đã biết trước việc mình sẽ bị bắt chị Thu cho biết:

  -Chúng tôi không thể trả lời chính xác nhưng chuyện bắt anh Vinh không liên quan gì tới trang Basam vì đã từ lâu anh Vinh không còn điều hành trang Basam nữa, anh không giữ quyền Admin và không thể mở hay đóng trang Basam được cho nên tôi nghĩ chuyện bắt anh ấy không liên quan gì tới nội dung của trang Basam.

  Ngay khi trang Basam tạm ngưng điểm tin, trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự làm tiếp công việc của nó tuy chưa công phu và rộng lớn bằng. Thêm vào đó là sự xuất hiện của blog mang tên Chép sử Việt đã khiến người theo dõi ngạc nhiên hơn mặc dù không ai biết chắc trang blog này có phải do Nguyễn Hữu Vinh thực hiện hay không. Chị Ngọc Thu người hiện là BTV của trang Basam chia sẻ:

  -Dường như có sự liên quan gì đó. Không rõ ràng lắm việc bắt anh Vinh có liên quan tới trang Chép sử Việt bị đóng hay không nhưng ngay khi tin anh Vinh bị bắt thì cả hai trang Chép sử Việt và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự đều bị đóng ngay lúc đó

  TS Nguyễn Quang A người có vai trò trên trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự cho biết việc trang này bị hacker chiếm tên miền, ông nói:

  -Tôi không rõ trang Chép sử Việt ấy là của ai, có thể nó có liên quan nhưng cũng có thể nó độc lập với nhau. Chuyện trang Dân Quyền bị hack xảy ra trước khi anh Vinh bị bắt. Anh em kỹ thuật của chúng tôi đang tìm cách phục hồi và khôn g biết bao giờ mới xong và cũng có thể làm thêm một trang thứ hai hay thứ ba gì đấy nữa.

  Nhà giáo Phạm Toàn, người từng cộng tác, dịch bài trên trang Basam có cái nhìn sâu hơn, ông cho rằng đàng sau việc bắt giữ này là kết quả của tranh chấp giữa phe phái:

  -Ba Sàm ghê lắm nếu không bắt Ba Sàm thì có thể anh ấy kêu gọi biểu tình chống Biển Đông sắp tới thì nguy lắm. Tôi vẫn thấy anh Ba Sàm phải là cùng một phe nào đó. Có thể phe ấy thông minh hơn nhưng lại yếu thế hơn

  Hình ảnh công an bắt giam Nguyễn Hữu Vinh có thể do phe thân Trung Quốc hay ai đó gián tiếp gửi đi thông điệp tới cho Hoa Kỳ trước khi đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng Năm sắp tới. Thông điệp ấy rõ ràng cho thấy sức ép làm cho Việt Nam phải thực hiện nhân quyền theo ý của quý vị đã hoàn toàn phá sản.

  Tuy nhiên nếu xoay vấn đề sang một góc khác, câu hỏi dựa theo kinh nghiệm của người xưa: “phải chăng đây là động tác mượn dao giết người của các phe phái trong nội bộ?” không phải là không có lý của nó.

  Trả lờiXóa
 55. Lực lượng thanh niên luôn cố gắng thi đua và yêu nước.hehe

  Trả lờiXóa
 56. Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua
  Lực lượng thanh niên luôn phấn đấu học tập bác Hồ Chí Minh vĩ đại

  Trả lờiXóa
 57. Càng ngày thanh niên càng thi đua, càng yêu nước

  Trả lờiXóa
 58. Phong trào thanh niên tình nguyện là phong trào rất ý nghĩa cho công cuộc xây dựng đất nước ,với sức trẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ lại càng được phát huy thì tuổi trẻ thế hệ mai sau sẽ đẹp hơn. Dấu ấn người thanh niên tình nguyện- chiếc áo xanh đã gắn bó với thanh niên việt nam.

  Trả lờiXóa
 59. Không thể phủ nhận đi những việc làm ý nghĩ của thanh niên tình nguyện ,với một sức trẻ sôi sục ,nhiệt huyết .năng động ,họ sẵn sàng mang hết sức để đóng góp sức lực vào công việc, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân .từ đó tạo những gì mà các bạn đã học được thì nên vận dụng vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa

 60. Thế hệ trẻ chính là chủ nhân tương lai của đất nước, họ chính là người đóng góp phần lớn vào công cuộc xây dựng Tổ Quốc ta thêm giảu đẹp. Nếu như ai cũng hành động vì chính nghĩa, nỗ lực vì cộng đồng như những người thanh niên tình nguyện này thì thật là tốt biết bao

  Trả lờiXóa
 61. Nhìn những thanh niên tình nguyện chúng ta lại cảm thấy khâm phục lòng nhiệt huyết cùng lý tưởng sống cao đẹp của họ. Đây chính là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo và học tập. Cứ nhìn hậu quả mà Phương Uyên gây ra trong thời gian gần đây là chúng ta cũng đủ thấy đáng buồn rồi

  Trả lờiXóa
 62. Xã hội cần những thanh niên trẻ, có lỷ tưởng sống đúng đắn như thế này. Họ đã sẵn sàng cống hiến sức lực không e dè, ngại ngần. Họ chính là người tạo dựng được mối liên hệ gắn kết cộng đồng bằng những việc làm giúp ích cho đời, chúng ta cần noi theo gương của họ

  Trả lờiXóa
 63. Cuộc sống lúc nào cũng tồn tại nhiều khó khăn, đứng trước khó khăn ấy chúng ta có thể bắt gặp được những người anh hùng vì nước vì dân. Đúng là thời nào cũng có người tốt kẻ xấu, cứ như Phương Uyên là thế hệ trẻ thật đấy nhưng chẳng xứng đáng với đất nước tí nào

  Trả lờiXóa
 64. Sống là phải biết cống hiến, nhất là khi còn trẻ. Trước đây những người lính cũng ra đi bảo vệ Tổ Quốc khi còn rất trẻ, ngày nay thanh niên tình nguyện đang tiếp tục công việc xây dựng và bảo vệ đất nước tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta

  Trả lờiXóa
 65. Cần phải hành động cho đúng đắn, để sau này có thể không hổ thẹn với lương tâm. Hành động của những thanh niên tình nguyện đã chứng tỏ họ có một lý tưởng cao đẹp. Chỉ cần chút hành động đó thôi nhưng thể hiện được cả một tinh thần gắn bó đoàn kết toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 66. Thanh niên hiện nay đang hàng ngày thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, không chỉ đóng góp trong học tập mà còn góp sức trong các việc xã hội. Họ chính là nhân tố tạo ra tương lai cho đất nước. Những kẻ như Phương Uyên chỉ là con sâu làm sầu nồi canh mà thôi

  Trả lờiXóa
 67. Thế hệ trẻ lúc nào cũng là niềm hy vọng của mỗi đất nước. Chỉ cần thông qua hành động của những thanh niên giúp đỡ người dân nhiệt tình thế này là chúng ta cũng một phần tin tưởng vào tương lai của dân tộc sẽ phát triển tốt đẹp. Đừng vì những kẻ xấu xa mà mất đi lòng tin vào thế hệ trẻ

  Trả lờiXóa
 68. Phản ứng của bloggers về việc bắt giữ blogger Ba Sàm

  Cuối tháng ba, đầu tháng tư năm 2014, một loạt các tù nhân chính trị được trả tự do tại Việt Nam. Ngay lúc ấy, ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến sống tại Đà Lạt nói với chúng tôi rằng:

  “Những người tù này là cái vốn của đảng cộng sản. Hoa kỳ yêu cầu thả Cù Huy Hà Vũ hay Vi Đức Hồi, thì tôi thả đây. Đổi lại thì các ông (Hoa Kỳ) phải nới rộng cho chúng tôi cái này cái kia.

  Tuy nhiên thả một chiến sĩ dân chủ ra thì dù sao cũng là một sự nhượng bộ đối với dân chủ. Nhưng họ lại sợ rằng, anh em dân chủ, các hội đoàn dân sự tưởng rằng đây là dịp tốt để mở rộng tranh đấu nên họ phải có ngay một giải pháp để bù lại. Anh đừng tưởng tôi xuất ra cho anh như thế là tôi nới lỏng đâu nhé.”

  Ngày 5/5/2014 ông Nguyễn Hữu Vinh, người từng điều hành trang thông tin điện tử Ba Sàm được rất nhiều người truy cập tại Việt Nam, bị bắt. Cùng bị bắt với ông có chị Minh Thúy cũng được cho là tham gia vào việc điều hành trang mạng Ba sàm. Ông bị bắt bởi điều luật 258 của hình luật Việt Nam, mang nội dung: thực hiện các hành vi đăng tải các bài viết trên mạng internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân.

  Yếu tố Trung Quốc hay đấu đá chính trường?

  Việc bắt giữ ông Vinh gây nên sự quan tâm trong giới có quan tâm đến chính trị xã hội Việt Nam. Có ý kiến cho rằng đây là một xung đột chính trị trong thượng tầng của tầng lớp cầm quyền tại Việt Nam vì ông Vinh có xuất thân từ gia đình một cán bộ cao cấp. Tuy nhiên các bloggers có tiếng ở Việt Nam không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này. Ông JB Nguyễn Hữu Vinh, một blogger nói:

  “Ông Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm là con một Ủy viên trung ương đảng thì cũng chưa phải là cái gì ghê gớm lắm, và cha ông cũng đã mất rồi nên tôi không nghĩ rằng việc bắt bớ này là do cái gì đó ở thượng tầng kiến trúc.

  Nhưng cũng có thể là chuyện phe này nhóm kia đối với những vấn đề đất nước đang đối mặt, như là nhân quyền hay là thả tù nhân chính trị.”

  Blogger Nguyễn Lân Thắng từ Hà nội thì có phần tin hơn vào sự xung đột quyền lực:

  “Tôi thấy việc bắt anh Nguyễn Hữu Vinh là một chuyển biến chính trị lớn ở Việt Nam. Thực ra tôi biết là có rất nhiều người trong lòng chế độ này ủng hộ anh ấy. Cho nên việc bắt một blogger như vậy thì sự ủng hộ ông ta không đơn giản là từ phía người dân mà còn từ phía những người trong bộ máy.”

  Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, từng là phóng viên kỳ cựu của báo Thanh niên thì nêu ra những trường hợp các blogger được cho là có nhiều kết nối trong guồng máy chính trị bị bắt trước đây để so sánh với trường hợp ông Nguyễn Hữu Vinh:

  “Tôi thì thấy không biết do ngẫu nhiên hay có ý mà trong thời gian vừa rồi một số bloggers bị bắt được cho là có những nguồn tin khá thân cận, như anh Trương Duy Nhất, anh Phạm Viết Đào, rồi bây giờ là anh Vinh.”

  Blogger Mẹ Nấm, người đề xướng việc ký tên đòi bỏ điều luật 258 được cho là dễ gây ra lạm quyền trong hình luật Việt Nam thì nói rằng chị không tin vào chuyện xung đột ở thượng tầng kiến trúc chính trị.

  “Thật ra tôi không tin việc này có liên quan đến xung đột thượng tầng kiến trúc ở mức độ nào đó đâu. Đã có dự đoán là blogger Anh Ba Sàm sẽ bị bắt cách đây một tháng từ blogger Beo. Chứng tỏ là người ta đã chuẩn bị việc bắt bớ này từ trước chứ không phải tùy thuộc vào thời điểm.”

  Thời điểm mà blogger Mẹ Nấm đề cập chính là sự kiện dàn khoan biển Hải Dương của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trong những ngày đầu tháng Năm này. Từ đó dấy lên đồn đoán rằng do ông Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm có thái độ chống Trung Quốc mạnh mẽ nên việc bắt ông là để ngăn cản dư luận chống đối thái độ của nhà cầm quyền đối với Trung Quốc.

  Trả lờiXóa
 69. Với quan điểm này, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nói:

  “Anh Ba Sàm là một người có tinh thần nồng nàn đối với vấn đề biển đảo của đất nước, cho nên việc anh bị bắt trong thời điểm khi mà giặc đã cắm giàn khoan vào vùng biển của đất nước thì không loại trừ có điều gì đó liên quan.”

  Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng cả ba người, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm đều có tinh thần chống Trung quốc xâm lược.

  Anh Nguyễn lân Thắng thì nói là hiện nay các tin tức về chuyện giàn khoan Trung quốc đang tràn ngập các trang mạng không do chính phủ kiểm soát, tuy nhiên chưa có gì chắc chắn để khẳng định rằng việc gây hấn của Trung Quốc và vụ bắt giữ ông Nguyễn Hữu Vinh có những mối liên quan.
  Xóa bỏ điều 258 vẫn là vấn đề quan trọng nhất

  Trở lại với điều luật 258 được dùng để bắt ông Nguyễn Hữu Vinh, blogger Mẹ Nấm cho rằng đó mới là điều quan trọng mà giới blogger cần phải đấu tranh sau vụ bắt bớ này:

  “Cái cuối cùng cần phải thấy đó là điều 258 nó có thể bắt bất cứ người nào khi người ta muốn chứ không phải là đánh giá người này người kia nằm ở chỗ nào hay xung đột như thế nào. Không ai biết là chúng ta sẽ bị bắt lúc nào, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phản đối điều luật 258.”

  Chị cũng cho biết thêm là ngay sau vụ bắt bớ xảy ra thì mạng lưới blogger mà chị là thành viên đã lên tiếng thúc giục các thành viên tiếp tục cuộc vận động yêu cầu xóa bỏ điều luật 258 cũng như sẽ vận động đòi hỏi nhà nước Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Hữu Vinh cùng chị Minh Thúy. Và chị cho rằng việc bắt bớ này không làm cho cộng đồng blogger khiếp sợ.

  Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đồng tình và phát biểu:

  Nói chung là nó không đe dọa được ai. Ai mà làm việc vì lý tưởng của mình, xác định con đường mình đi là đấu tranh cho tự do báo chí, đấu tranh cho một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự, thì chuyện bị bắt hay không nó không quan trọng. Khi có ai bị bắt thì có sự cảm thông rằng người bạn mình bị đi tù vì sự sai trái của điều luật 258 chứ không ảnh hưởng gì.”

  Khi đề cập đến xã hội dân sự thì cũng xin nhắc lại rằng cách đây ít hôm, một cựu quan chức cao cấp là ông Trương Đình Tuyển tuyên bố tại một hội nghị ở thành phố Hạ Long rằng đã đến lúc phải công nhận xã hội dân sự. Ngay sau đó trang mạng Diễn đàn xã hội dân sự do Tiến sĩ Nguyễn Quang A và một số trí thức chủ trương đã không còn truy cập được.

  Và cho đến hết ngày 5/5 thì những tin tức báo chí liên quan đến vụ giàn khoan Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam chỉ có một số báo như Thanh Niên, Petro Times, Tuổi trẻ,… đưa tin về việc phản đối của bộ ngoại giao Việt Nam. Hai tờ báo lớn của đảng cộng sản là Nhân dân và Quân đội Nhân dân thì thì mãi đến cuối ngày 6/5 mới đưa tin này theo ưu tiên số hai so với vụ Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm dù rằng vụ giàn khoan xảy ra trước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đến bao giờ thì bọn phản động các người mới bớt mặt dày và kiếm 1 việc làm chân chính, chứ k phải bám đít các thế lực thù địch, nhận tiền đô la của chúng rồi quay lại nói xấu Tổ quốc. Chắc chắn tổ tiên các người sẽ cảm thấy nhục nhã khi có những đứa con, đứa cháu như các người

   Xóa
 70. đúng vậy. bọn phản động dư lợn viên Đảng CS kia các người mới bớt mặt dày và kiếm 1 việc làm chân chính, chứ k phải bám đít Đảng CS, nhận tiền đô la của chúng rồi quay lại nói xấu dân tộc.
  Đảng CS nhận không biết bao nhiêu đô la của hải ngoại, nói là dùng đầu tư phát triển, như đem đi nuôi Dư luận viên nói xấu dân tộc.

  Bọn dư luận viên có biết tổ quốc Việt nam bị Đảng CS tàn phá, hút máu lắm không. Bây giờ bị thằng tàu khựa chiếm luôn cả biển mà không dám làm gì hết.
  Tổ quốc bị Tàu khựa xăm lược, còn đảng CS chó kia thì cứ bảo bọn dư luận viên xuyên tạc nói xấu dân tộc việt nam, chống phá dân chủ tự do.

  Chắc chắn tổ tiên các người sẽ cảm thấy nhục nhã khi có những đứa con, đứa cháu như các người, ủng hộ tiếp tay cho chế độ độc tài Đảng CS bán nước cho Tàu khựa.

  Trả lờiXóa
 71. Xã hội hiện đang cần những thanh niên vì nước vì dân, chính nghĩa cử cao đẹp của họ đã chứng minh cho tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Đúng là chúng ta đang đứng trước những khó khăn trong việc xây dựng và phát triển đất nước nên chúng ta rất cần có thế hệ trẻ giúp sức

  Trả lờiXóa
 72. Xã hội hiện đang cần những thanh niên vì nước vì dân, chính nghĩa cử cao đẹp của họ đã chứng minh cho tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Đúng là chúng ta đang đứng trước những khó khăn trong việc xây dựng và phát triển đất nước nên chúng ta rất cần có thế hệ trẻ giúp sức

  Trả lờiXóa
 73. Cho dù bọn phản động có lôi kéo được những người trẻ tuổi tuyên truyền chống phá nhà nước thì bọn chúng cũng không thay đổi được suy nghĩ của phần lớn thế hệ trẻ. Bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, họ biết thế nào là đúng sai, không bao giờ hủy hoại tương lai mình vì một điều ngớ ngẩn

  Trả lờiXóa
 74. Thanh niên ngày nay đang để lại hình tượng cao đẹp trong lòng cộng đồng người Việt Nam. Với những hành động xuất phát từ tấm lòng chân thành như hiến máu, khuyên góp, giúp đỡ gia đình nghèo…chúng ta đã thấy được nhiệt huyết tuổi trẻ của những người thanh niên ưu tú

  Trả lờiXóa
 75. Thanh niên hiện đang là nòng cốt xây dựng đất nước chính vì thế xã hội cần có những hoạt động thể hiện tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ. Đây không chỉ là một việc làm cần thiết mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết toàn dân tộc ta từ xưa đến nay, luôn vững vàng như một

  Trả lờiXóa
 76. những dấu ấn mà thế hệ trẻ đã đi qua và để lại cho quê hương cho đất nước là việc phải làm đó là trách nhiệm của thanh niên hiện nay, đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên lực lưỡng thanh niên hay thế hệ trẻ nói chung đều là chủ nhân tương lai của đất nước nên vì vậy mà chúng ta cần phát huy mạnh hơn nữa phong trào này

  Trả lờiXóa
 77. Thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng năng động, ngày càng chứng tỏ được khả năng, lòng nhiệt huyết, tinh thần dân tộc. Thông qua các phong trào tinh nguyện, thanh niên đang chứng minh cho sự phát triển của đất nước, chứng minh cho vai trò xung kích, vai trò chủ chốt của đất nước.

  Trả lờiXóa
 78. người thanh niên áo xanh, mũ tai bèo đã đi vào tiềm thức của thế hệ trẻ Việt Nam. ,họ sẵn sàng mang hết sức để đóng góp sức lực vào công việc, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân .từ đó tạo những gì mà các bạn đã học được thì nên vận dụng vào cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 79. xã hội càng phát triển đến đâu thì không thể thiếu được lực lưỡng thanh niên làm nòng cốt xây dựng đất nước này được bởi vì nhà nước ta có thể phát triển được hay không chính là nhờ lực lưỡng này, qua đó nếu như nhà nước có thể đào tạo và phát triển đưa khoa học công nghệ áp dụng cho lực lưỡng này thì nhà nước ta có thể sánh vai được với các nước trong khu vực

  Trả lờiXóa
 80. nhìn lại những năm vừa qua cho chúng ta thấy rằng đây là lực lưỡng đã có những đóng góp to lớn cho đất nước này, hiện nay quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước mà chúng ta không để cho lực lưỡng hay có thể đào tạo khiến chúng bùng nổ thì chắc là nhà nước ta khó mà đón được sự phát triển cho đất nước

  Trả lờiXóa
 81. Nhớ lũ bạn, có đứa nhà ở thành phố mà cũng nhiệt tình tham gia, ở nhà không biết làm gì ngoài học, ăn uống có người lo thế mà đi tình nguyện thì làm được hết, ăn uống kham khổ mà cứ tăng cân ầm ầm. Nhớ lại những kỷ niệm ấy thật khó có thể quên được, ai cũng có thời làm sinh viên và đó là cái thời mà được thỏa sức tung hoành nhất đến lúc đi làm rồi mới nhớ đến cái thời sinh viên đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đã bao lần đi tình nguyện ở các vùng đồng bào núi cao, giúp người dân chăm lo sản xuất quả là sung sướng biết bao, sống ở thành phố quen rồi đã bao giờ cảm nhận đồng ruộng là cái gì đâu chỉ biết mấy đứa bạn rủ đi thì mới biết được thế nào là nông nghiệp, quả là không uổng công đi làm tình nguyện

   Xóa
  2. cảm giác sung sướng nhất là được thấy nụ cười nở trên môi của họ, khi mà chúng ta đã giúp được họ 1 việc gì đó thật có ích, đối với họ cuộc sống đang rất là khó khăn nhưng họ vẫn cứ bi quan vẫn cứ sống tốt ấy vậy mà có khi nhìn lại cuộc đời của mình trải qua toàn màu hồng nên có biết cái gì đâu

   Xóa
 82. tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến sức và lực cho nhân dân các địa phương đóng quân, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội đất nước mà còn là môi trường tốt để góp phần giáo dục sinh viên có ý thức, đạo đức, nhân cách.

  Trả lờiXóa
 83. Một con ngừa đau cả tàu bỏ cỏ, tinh thần vì cộng đồng của các bạn thật đáng khâm phục.

  Trả lờiXóa
 84. Những dấu ấn, những thành quả, những công trình, những kết quả tình nguyện sẽ sáng mãi trong lòng của người dân, sẽ lung linh mãi trong ánh mắt của bé thơ nơi sinh viên tình nguyện đi qua.

  Trả lờiXóa
 85. Việc làm đầy ý nghĩa cũa các thanh niên tình nguyện đáng được trân trọng. Các bạn đã không quản ngại gian nan vất vả, để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác.

  Trả lờiXóa
 86. Với phương châm sống niềm vui của người khác là hạnh phúc của mình, nên tuổi trẻ chúng em sẽ nguyện dốc hết sức mình làm nhiều việc có ích cho xã hội.

  Trả lờiXóa