Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

NHÌN NHẬN VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM - P2

PHẦN 2: VIỆT NAM KHÔNG CÓ XÃ HỘI DÂN SỰ KIỂU “PHƯƠNG TÂY”!

     Thời gian qua, các thế lực chống đối trong và ngoài nước tăng cường lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), thành lập các tổ chức XHDS theo kiểu “phương Tây” và viện dẫn quy định về quyền tự do lập hội của mỗi người trong Tuyên bố chung về nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước châu Âu về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản và tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam trong việc đàn áp các tổ chức XHDS.


     Thật nực cười, theo bản thân tôi được biết thì chính những văn bản mà họ đã viện dẫn trên cũng quy định về hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ như Điều 29 Tuyên bố chung và Điều 22 Hiệp ước quốc tế, Điều 11 Công ước châu Âu cho phép luật pháp có thể đưa ra những hạn chế cần thiết đối với quyền thành lập và tham gia hội: “trong một xã hội dân chủ nhằm phục vụ lợi ích an ninh quốc gia và sự bình yên trong xã hội, nhằm mục đích ngăn ngừa tình trạng mất trật tự và tội phạm, bảo vệ sức khỏe và nhân phẩm hay bảo vệ quyền lợi và tự do của những người khác”. Còn nữa, Việt Nam luôn thừa nhận sự tồn tại khách quan của các tổ chức XHDS, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức XHDS hoạt động đúng hướng, phục vụ lợi ích của đất nước và dân tộc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật nhưng cũng cần nhận thức rõ và khắc phục những hạn chế, thách thức của nó đối với sự phát triển xã hội.     Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và ngày càng có nhiều tổ chức XHDS được thành lập và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có một số tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 như Công đoàn Việt Nam (Điều 10), Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Điều 9). Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của các tổ chức XHDS trong việc phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ động tham gia cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ cho hoạt động của Chính phủ trong việc phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển đất nước.


     Nhưng trong thời gian gần đây các thế lực thù địch đã thúc đẩy lợi dụng các tổ chức XHDS và thành lập các tổ chức XHDS kiểu “phương Tây” để tạo dựng các lực lượng đối lập và thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Họ đã lợi dụng vấn đề tự do lập hội để tập hợp lực lượng đối trọng với Đảng, Nhà nước ta, gây sức ép và đòi đa nguyên chính trị, đa đảng nhằm thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Trong thời gian cuối năm 2013 đến nay, được sự hậu thuẫn của các thế lực chống đối ở trong và ngoài nước, chúng đã cho ra đời các hội, nhóm “trá hình” XHDS kiểu “phương Tây” dưới danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nhưng thực ra là thực hiện các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam như “Diễn đàn XHDS” (vừa thay đẩu khẩu hiệu thành “Dân quyền – Diễn đàn XHDS), “Hội anh em dân chủ”, “CLB Phan Châu trinh”, “Con đường Việt Nam”,“Hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam”, “Hội bầu bí tương thân”, “Mạng lưới Blogger Việt Nam”, “Hiệp hội dân oan Việt Nam”, “Hội cựu tù nhân lương tâm”…. Điển hình trong số tổ chức, hội nhóm trên đó “Diễn đàn XHDS” do Nguyễn Quang A cầm đầu, từ khi ra đời ngày 23/9/2013 đến nay trên trang Blog này có hơn 2 triệu lượt người xem và đăng tải hơn 1.160 bài viết lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, các sự kiện chính trị nhạy cảm để tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động người dân biểu tình gây rối An ninh trật tự. Và sự việc xảy ra cách đây chưa lâu tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm khi các thành viên trong các hội nhóm “XHDS” trên đứng đầu là Nguyễn Quang A đã lợi dụng việc tổ chức lễ “tưởng niệm” các sự kiện lịch sử về kỉ niệm 40 năm Chiến tranh Biên giới Việt - Trung và 35 năm Hải chiến Hoàng Sa để thực hiện các hoạt động biểu tình, tuần hành, gây rối an ninh trật tự đã cho thấy cho mục đích và âm mưu là hòng tạo ra các lực lượng đối lập, chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trong lòng xã hội Việt Nam, tác động cho ra đời những tổ chức XHDS kiểu “phương Tây để chống lại Nhà nước Việt Nam.


     Thực chất, những tổ chức XHDS kiểu “phương Tây” mà các nhà “dân chủ” thành lập trong thời gian qua là nằm trong âm mưu thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” dẫn tới các cuộc “cách mạng màu” để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của các thế lực chống đối trong và ngoài nước mà thôi./.

                                                                -BỒ CÔNG ANH-Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

 1. Đúng vậy đất nước ta không phủ nhận những đóng góp mà tổ chức xã hội dân sự mang lại và không cấm đoán việc thành lập các tổ chức xã hội dân sự này. NHưng nếu việc thành lập các tổ chức xã hội dân sự này vì mục đích chống phá cách mạng, nhân dân ta thì dây là điều chúng ta cần phải đấu tranh kịch liệt

  Trả lờiXóa
 2. Xã hội dân sự về bản chất của chúng là không có gì xấu xa cả, nhưng đáng tiếc thay lại có những kẻ hại nước hại dân lựoi dụng các tổ chức xã hội dân sự này để tiến hành âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, có các luận điệu chống phá cách mạng, nhân dân. Thiét nghĩ đối với các tổ chức được lập ra với mục đích này thì chúng ta nên loại bỏ chúng đi thì hơn

  Trả lờiXóa
 3. Dường như hiện nay một chiêu bài mà các thế lực thù địch đang rất hay sử dụng đó là lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để tuyên truyền chống phá cách mạng ta. Thực sự mà nói nhiều tổ chức xã hội dân sự ở đất nước ta nhằm mục đích rất tốt, đáng khen ngợi nhưng bên cạnh đó có một số kẻ hại nước hại dân lại sử dụng xã hội dân sự như một công cụ để tiến hành các âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 4. Xã hội dân sự ở Việt nam liệu có cần thiết hay không vậy?? Tôi nghĩ nó chẳng cần đến dâu,bởi lẽ các tổ chức xã họi dân sự này được lập ra như cái hội văn đoàn việt nam đọc lập chẳng hạn chẳng để làm gì cả. Mà dường như nó còn là công cụ mà bọn phản động, các thế lực thù đich lập ra để lợi dụng chống phá cách mạng ta. Đay là điều chúng ta cần phải cảnh giác

  Trả lờiXóa
 5. Và mới đây cái gọi là "văn đoàn độc lập Vn" cũng là một tổ chức mà các TLTĐ thành lập theo kiểu "Phương Tây" nhằm đối lập với Hội Nhà văn Việt Nam và từng bước thay đổi chế độ chính trị ở VN và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. Việc tác động để hình thành một "xã hội dân sự" ở Việt Nam theo tiêu chí phương Tây đang được một số người cổ vũ và thực hiện. Có những người vì tự nguyện đi theo, có những người thì bị lôi kéo, mua chuộc, cũng có những người vì nhận thức kém nên bị lợi dụng. Nhiều người vì chưa nhận thức được thủ đoạn của các thế lực thù địch với Việt Nam đã vô tình biến mình trở thành kẻ phản bội.

  Trả lờiXóa
 7. Xã hội dân sự ở Việt Nam là một báo động cho tình hình ổn định về chính trị. Bởi trong giai đoạn hiện nay, các nước, các tổ chức quốc tế, các NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển xã hội dân sự theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa bằng biện pháp "bất bạo động", "phi vũ trang". Hoạt động này nằm trong ý đồ đã được sắp đặt sẵn của các thế lực thù địch Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Bên cạnh đó, đáng chú ý là một số đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan đã lợi dụng một số tổ chức quần chúng hợp pháp để tổ chức các hội thảo, diễn đàn thúc đẩy xã hội dân sự phát triển và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây... Chúng ta cần phải hiểu rằng nếu thực hiện các nội dung này theo ý đồ của chúng thì chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ không còn tồn tại, thay vào đó là tư bản chủ nghĩa phương Tây.

  Trả lờiXóa
 9. Việc lợi dụng xã hội dân sự để hoạt động chống đối đảng, nhà nước ta là một thủ đoạn hết sức rõ ràng của các thế lực thù địch. Ðây là phương thức đấu tranh công khai rất nguy hiểm. Nếu không cảnh giác có thể sẽ giúp các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức xã hội dấn sự để đưa ra những kiến nghị nhằm thay đổi thể chế, thay đổi hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa bằng luật pháp dân chủ, tư sản. Và chẳng ai trong chúng ta lại muốn trong một xã hội mà người lại bị người bóc lột cả.

  Trả lờiXóa
 10. Cần nhìn nhận đúng về việc thành lập ra các tổ chức xã hội dân sự ,nếu các tổ chức này có hướng đi đúng thi nhà nước ủng hộ .CHứ hiện nay các tổ chức này tạo ra nhằm mục đích chông đối lại Đảng cộng sản và nhà nước Việt nam,chứ có ich lợi gì cho nhân dân đâu.hành động của tổ chức xã hội dân sự điều bất chính,mang tính chông phá.

  Trả lờiXóa
 11. Việc tạo ra các tổ chức Xã hội dân sự sẽ có nhiều biến triển mới nếu nó đi đúng hướng cùng Đảng và nhà nước Việt nam. Khi mà thành lập các tổ chức như thế sẽ góp phần phát triển đất nước .xóa đói nghèo ,nâng cao cuộc sống nhân dân, thúc đẩy phát triển ,làm cho giàu mạnh và đất nước văn minh hơn. còn nếu có sự tách biệt giữa Đảng ,nhà nước với các tổ chức XHDS này thì đó là một tổ chức phá hoại đất nước mà thôi.

  Trả lờiXóa
 12. Thiết nghĩ rằng ,những cái tổ chức Xã hội dân sự mang tính chất phương tây ,thì mục đích thực sự tạo ra đó là chống đối Đảng và nhà nước Việt nam mà thôi, chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp cả. Vì thế mọi người cần nhận thức đứng về các tổ chức như thế,ở Việt nam thì làm có cái gọi là xã hội dân sự phương tây.

  Trả lờiXóa
 13. NHững tổ chức như xã hội dân sự " Phương Tây " thì có thể là chống đối ,âm mưu phá hoại nhà nước và xóa vai trò của Đảng cộng sản Việt nam đối với nhà nước mà thôi .Khi mà dưới Đảng ta thật sự tạo lập ra một tổ chức Xã hội dân sự,thì có lẽ sẽ tốt hơn.

  Trả lờiXóa
 14. Tại sao lại phải tồn tại những thứ như xã hội dân sự khi mà đảng và nhà nước ta vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ chăm lo cho dân chúng. Dù có khi có những con sâu làm giầu nồi canh nhưng những điều đó không thể phủ nhận được rằng đảng và nhà nước đã giúp dân chúng ta thoát khỏi bao cuộc chiến tranh và thoát khỏi thời bao cấp để chúng ta phát triển đến ngày nay. Dĩ nhiên bên nước ngoài hay cụ thể là các nước tư bản cần có XHDS bởi tư bản là dành cho tư bản còn nhân dân thì không phải tư bản. và vì thế mà họ cần một cái gì đó để nương tựa và XHDS là điều cần ở những nước TB

  Trả lờiXóa
 15. Mỹ, EU đề cao dân chủ nhưng lại chi tiền và chỉ đạo các lực lượng đặc biệt để bắn vào người biểu tình và cả cảnh sát Ucraina để kích động bạo lực leo thang, đẩy đất nước Ucraina vào thế cùng đường hỗn loạn , phải chăng đó mới gọi là thực hiện xây dựng Xã hội dân sự , thật nực cười cho những kẻ vì lợi ích quốc gia mình mà sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn mà giành giật , cướp đoạt lấy ,

  Trả lờiXóa
 16. Mĩ đề cao dân chủ nhưng lại tìm mọi cách gây sức ép lên việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý của nhân dân nước Cộng hòa tự trị Crime. Dân chủ là nhân dân có quyền làm chủ nhưng với Mỹ và EU, họ đang tìm cách cản trở quyền làm chủ đó của nhân dân Ucraina nói chung và bán đảo Crime nói riêng , đó có phải là hành động của kẻ có dân chủ thực sự ?

  Trả lờiXóa
 17. Mỹ và một số nước thuộc liên minh châu Âu EU vẫn thường vỗ ngực tự xưng là những đất nước dân chủ hàng đầu thế giới. Thậm chí họ cho mình cái quyền được xuất khẩu dân chủ ra nhiều nước khác, khai sáng “văn minh nhân quyền” cho các nước trên thế giới. Nhưng thực tế những gì diễn ra tại Ucraina vừa qua đã lột rõ bản chất cái gọi là “dân chủ” của Mỹ và EU

  Trả lờiXóa
 18. Mỹ và EU đề cao dân chủ nhưng lại sẵn sàng sử dụng các chiêu bài trừng phạt về kinh tế và ngoại giao để đe dọa một nước khác?
  So sánh với các giá trị phổ quát về quyền dân chủ của thế giới, có vẻ như quan điểm dân chủ của Mỹ và EU có nhiều điểm khác.

  Trả lờiXóa
 19. Mỹ, EU đề cao dân chủ với các quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin nhưng truyền thông Mỹ và phương Tây lại tìm cách đưa các thông tin sai lệch về tình hình Ucraina và bán đảo Crime để đánh lừa dư luận nhằm trục lợi chính trị. Dân chủ đồng nghĩa với nói láo ư?

  Trả lờiXóa