Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

NHÌN NHẬN VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM - P1

PHÂN 1: XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM!

     Xã hội dân sự (XHDS) ở Việt Nam cũng như trên bình diện quốc tế là một vấn đề còn nhiều cách hiểu khác nhau, chưa thật sự có sự thống nhất từ nội hàm của khái niệm đến bản chất, vị trí, vai trò của nó trong đời sống xã hội cũng như bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể của một quốc gia nhất định.


     XHDS ở nước ta có thể hiểu bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện, hữu nghị; các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc, sở thích, câu lạc bộ,...; các tổ chức dịch vụ công và các quỹ không phải do Nhà nước lập ra, hoạt động phi lợi nhuận, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp hoạt động với Nhà nước nhằm góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
     Trong những năm qua, bên cạnh sự thừa nhận tồn tại khách quan và vai trò, tác dụng của các tổ chức XHDS ở nước ta trong việc tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân theo nghề nghiệp, lứa tuổi, sở thích, giới tính… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của quần chúng nhân dân như học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ các mặt, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống, tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao, du lịch, xã hội, từ thiện… thì với tính chất là những mối quan hệ và liên kết mềm, tự quản, không thuần nhất, bản thân XHDS có không ít những hạn chế và thách thức nhất định.
     Đầu tiên, XHDS là các tổ chức nằm ngoài Nhà nước, bao gồm các quan hệ và tổ chức không mang dấu hiệu quyền lực công, tính thống nhất không cao nên dễ xảy ra tình trạng các tổ chức dân sự chỉ chăm lo đến lợi ích cục bộ mà không quan tâm đến lợi ích toàn xã hội, tạo ra các quy định riêng, không phù hợp với chính sách và pháp luật của nhà nước, thậm chí có trường hợp bị biến tướng phục vụ lợi ích của các cá nhân có điều kiện chi phối. Ở nước ta hiện nay, một số tổ chức xã hội hoạt động còn hình thức, kém hiệu quả, chưa đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của hội viên, có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự tài trợ của Nhà nước; có xu hướng “hành chính hoá” về mặt tổ chức và hoạt động, do đó khả năng thu hút, tập hợp hội viên bị hạn chế. Việc tham gia cung ứng dịch vụ công trong một số trường hợp chưa được triển khai đúng với tôn chỉ và mục đích đã đăng ký, thậm chí có trường hợp chạy theo lợi nhuận đơn thuần, hoặc lợi dụng danh nghĩa tổ chức phi lợi nhuận để trốn thuế, gây tổn hại đối với lợi ích xã hội. Do đó, cần nhận thức khách quan, toàn diện về vai trò, tác dụng cũng như những hạn chế, thách thức của các tổ chức XHDS đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội; từ đó bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước.


     Thứ hai, ở nhiều quốc gia, nhất là những nước đang phát triển, sự hình thành XHDS thường chịu sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó có những lực lượng chính trị từ bên ngoài, thông qua các hình thức trao đổi thông tin, quan điểm và nhất là hình thức tài trợ. Thông thường, các lực lượng chính trị từ bên ngoài thúc đẩy XHDS để áp đặt các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa… Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn định tại nhiều quốc gia liên quan đến hoạt động của XHDS trong thời gian qua cho thấy, các sự kiện “Cách mạng 5 tháng 10” ở Serbia năm 2000, “Cách mạng hoa hồng” ở Gruzia năm 2003, “Cách mạng cam” ở Ukraina năm 2004, “Cách mạng tulip” ở Kyrgyzstan năm 2005, “Cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc; “Cách mạng đường phố” ở Nam Tư hay những biến động chính trị gần đây ở một số nước Trung Đông, Bắc Phi hay những ngày qua ở Ucraina cho thấy, các thế lực chính trị phương Tây đã hậu thuẫn cho một số tổ chức XHDS tham gia tích cực vào các biến cố đó. Để chuyển hóa, tiến tới lật đổ chế độ ở những quốc gia nói trên, các thế lực chính trị đặc biệt quan tâm thúc đẩy, cho ra đời các tổ chức XHDS theo hình mẫu phương Tây, từng bước tạo ra những tổ chức “đối lập”, hình thành một cơ cấu xã hội đa nguyên, đa đảng.
     Ở nước ta, ý đồ tạo dựng các tổ chức XHDS và từng bước làm cho các tổ chức này trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta ngày càng được các thế lực thù địch quan tâm. Để thực hiện được ý đồ ấy, các thế lực chống đối ra sức đề cao XHDS, tuyệt đối hóa tính “độc lập” tương đối của XHDS với chính quyền, nhằm làm cho người dân hiểu và tin rằng, XHDS là hiện thân của tự do, dân chủ và những gì tốt đẹp trong xã hội, đối lập với XHDS là nhà nước chuyên chế, cưỡng bức, bảo thủ... Với ý định thông qua thúc đẩy phát triển XHDS để thực hiện “dân chủ hóa”, bọn chúng hy vọng sẽ tác động hình thành trong nội bộ các cơ quan, tổ chức chính trị hoạt động “độc lập”, thậm chí “đối lập” với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng các hoạt động viện trợ, quan hệ kinh tế, thương mại, ngoại giao,… để gây sức ép, đặt điều kiện về “dân chủ”, “nhân quyền”, đòi Nhà nước ta cho phép thành lập các tổ chức độc lập về chính trị; tác động thay đổi đường lối, chính sách, luật pháp, nhằm làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng, hạn chế vai trò của Nhà nước đối với đời sống xã hội. Thực chất là họ muốn tạo cơ sở tư tưởng, pháp lý cho sự ra đời của các tổ chức XHDS đối lập nhằm chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam mà thôi./.

                                                                  -BỒ CÔNG ANH-
Comments
78 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

78 nhận xét:

 1. sau khi đất nước được hòa bình và độc lập thì nhân dân đã được sống trong hạnh phúc yên bình ấm no hạnh phúc,xã hội ngày phát triển công nghệ thông tin càng ngày càng phát triển 1 cách chóng mặt nhất là công nghệ số hiện giờ nó khiến cho bạn cập nhật rất nhiều thông tin và từ đó có thể nói rằng lượng thông tin đó đã trở nên quá loạn so với những người dân nếu như người dân không tin tưởng vào chính quyền nhà nước

  Trả lờiXóa
 2. xây dựng cái diễn đàn dân sự là cái bình phong cho những hoạt động phản động của mình, đưa ra những bài viết xuyên tạc đảng nhà nước ta khiến cho nhân dân mất tin tưởng vào chính quyền vào nhà nước ta sau đó thành lập 1 tổ chức chính trị đứng ra thay mặt nhân dân để dần dần loại bỏ đi sự lãnh đạo của đảng rồi sau đó vứt nhân dân sang 1 bên để mưu lợi cá nhân đó là những gì mà cái diễn đàn dân sự muốn làm

  Trả lờiXóa
 3. á à,hóa ra cái xã hội dân sự này là lừa đảo à,định tạo dựng một tổ chức chính trị đối lập với đảng và phá hoại lật đổ chính quyền à.thể khác gì các tổ chức phản động đâu,cũng dùng cái chiêu tự do dân chủ nhân quyền các kiểu à,cũng bôi xấu đảng và nhà nước sai lệch thông tin để cao cái xã hội dân sự của nó hả,thế thì cần phải ngăn chặn ngay

  Trả lờiXóa
 4. Cái nhìn nhận ảo tưởng, hãy nhìn từ nhiều khía cạnh của thực tế khách quan xem, ở đâu cũng có điều chướng tai gai mắt, xã hội luôn luôn phát triển , con người phải có gắng hòa nhập đi cùng với cái xã hội đó, điều quan trọng là không lên tin theo những ảo tưởng không có thực ấy

  Trả lờiXóa
 5. Không thể chấp nhận những tổ chức XHDS mà đi ngược lại vs lợi ích của quốc gia, dân tộc hay nhằm tạo ra lực lượng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước được. Các tổ chức kiểu như "Hội cựu tù nhân lương tâm", "Hội phụ nữ nhân quyền", "Hội bầu bí tương thân", hay vưa đây là "văn đoàn độc lập VN"... thực ra là nhằm tạo lực lượng độc lập và đi đến đối lập và chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 6. “Dân làm, dân bàn và dân kiểm tra” đây là vấn đề xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo và xây dựng đất nước. Đây là điều đã được Đảng và nhân dân quán triệt sâu sắc từ lâu chứ không phải bây giờ mới nhắc đến, mọi mục tiêu, hoạt động của Đảng đều nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy lợi ích chung của nhân dân làm đầu.

  Trả lờiXóa
 7. khi biết được thông tin này tôi mới chợt “à! Thì ra thế” bởi vì thời gian gần đây không chỉ có tôi mà rất nhiều người nhận ra một điều rằng các bọn rận này liên tục đưa ra những thông tin về thành lập hội, thành lập tổ chức dân sự với những cái tên rất đa dạng như: Dân chủ đa nguyên, tù nhân lương tâm, diễn đàn xã hội dân sự, blogger, hội ái hữu nhân quyền….tuy nhiên, trái với sự ra mắt hoành tráng của các tổ chức dân sự này thì dường như những cái tên của tổ chức chỉ được đưa ra để lấy danh thôi mà không hề có bất kì hoạt động xã hội nào, may ra thì được vài cái bài phản động không đâu vào đâu.

  Trả lờiXóa
 8. Xin hỏi rằng là những kẻ chuyên đi phá hoại và phản động, chống phá Đảng và Nhà nước thì liệu rằng có tốt đẹp gì mà đòi giám sát nhà nước không? Đúng là cái bọn rận này không biết nghĩ, nhân dân có quyền giám sát nhà nước vì Nhà nước hoạt động vì mục đích phục vụ nhân dân, lấy dân làm gốc. Còn những kẻ chống phá như bọn rận này thì liệu rằng lấy tư cách gì ra mà giám sát, thiết nghĩ bọn chúng không phải là giám sát mà là lợi dụng để tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc, mục đích làm suy yếu và phá hoại sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Còn nhớ cách đây không lâu, bọn rận này cũng đưa ra cái tầm nhìn là gom góp tất cả bọn rận này trở thành cái thùng rác rân chủ đa nguyên, còn bây giờ thì lại thi đua lập thành tích thành lập thật nhiều tổ chức dân sự, cứ tách lại nhập, nhập rồi tách, chắc bọn rận này có mâu thuẫn trong nội bộ nên mỗi con đi một hướng, mỗi con rận tự tìm đường phát triển bằng cách rêu rao, kêu ca càng nhiều để càng nhiều tiền tài trợ cho mình. Tóm lại là thì hoạt động gần đây của bọn rận này cũng không có gì mới lạ, chỉ là vài con rận bày trò ra diễn, vẫn là kêu thì cứ kêu, tiền thì cứ nhận, đúng thì đúng, sai thì sai, rận thì mãi là rận mà thôi.

   Xóa
 9. Cái tổ chức này có tư cách gì mà muốn giám sát Đảng ta,? Đất nước ta đã và đang phát triển ổn định dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì vậy các người đừng làm lung lạc niềm tin của nhân dân với những thông tin sai lệch như thế.

  Trả lờiXóa
 10. "Con sâu làm rầu nồi canh", các tổ chức phản động này đang âm mưu phá hoại an ninh ta, tinh thần đoàn kết. đồng lòng mà nhân dân ta đã duy trì bao lâu nay. Mọi người phải thật tỉnh táo, đừng để ảnh hưởng, sa ngã vào những lời dụ dỗ này

  Trả lờiXóa
 11. Những kẻ chỉ biết tới tiền thì làm sao mà có thể nghĩ được cho dân, cho nước cơ chứ? Vì tiền mà chúng đã bất chấp lương tâm đi xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật. Vì tiền mà chúng bất chấp lương tâm đi phá phách đất nước, phá Đảng, đi bôi nhọ Bác Hồ- người đã có công lao to lớn mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước ta. Thế mà chúng vẫn luôn hô hào khoe khoang công lao to lớn của chúng cơ đấy. Nhục mặt thay!

  Trả lờiXóa
 12. Những con người này họ có hiểu mình đang làm gì ko? Họ lớn tiếng nói rằng họ đứng lên vì nhân dân, lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của chúng ta? Nhưng họ còn chẳng bảo vệ nổi quyền lợi của chính mình? Đất nước đang bảo vệ họ mà giờ họ lại ngu ngốc muốn thoát khỏi sự che chở ấy?

  Trả lờiXóa
 13. thành phần đứng ra tuyên bố được giới thiệu là 130 người ký tên đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước và cả từ Mỹ, Pháp, Úc. Nghe có vẻ “xa xôi” bởi cái chung chung mà tuyên bố nêu ra không cho người đọc định hình về tính “thực” – “giả” của bản tuyên bố. Nhiều thành phần xã hội được bản tuyên bố nhắc đến như trí thức, cựu quan chức, nhà văn, nhà báo, thanh niên... Đây phải chăng là một “đội ngũ ô hợp”, chẳng đại diện cho lợi ích của một tầng lớp nào cả. Còn nếu vì lợi ích dân tộc, họ nên kín đáo tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước dưới những diễn đàn kiểu thế này, không nên nêu đích danh bởi lối mòn của các cá nhân mang danh nhà “rân chủ” đã quá quen thuộc để nhận ra.

  Trả lờiXóa
 14. mục đích của cuộc họp này là gì,là liên kết rận chủ khắp thế giới lại với nhau cùng mục đích lật đổ chế độ này chứ còn gì nữa,thế nên hội họp dân chủ chỉ là cái danh mục đích thật sự là lợi dụng mạng xã hội để tạo một hội huy động thêm lực lượng chống nhà nước thôi.một đội ngũ ô hợp từ các nước âu mỹ thì có gì mà diễn đàn

  Trả lờiXóa
 15. Thứ nhất XHDS là một tổ chức tách biệt với nhà nước và có mục tiêu phi lợi nhuận để giúp cho công dân tham gia nhiều hơn vào xã hội .
  +thứ 2 , Cần có sự phân định rõ ràng giữa XHDS và những tổ chức khủng bố vì mục tiêu của 2 bên khác nhau , 1 bên là xây dựng xã hội vì lợi ích của tất cả ,một bên là phá hoại xã hội vì mục tiêu của thiểu số người .
  +Thứ 3 , các tổ chức XHDS có thể nhận tiền của nhà nước để hoạt động đảm bảo cho việc duy trì mục tiêu mà vẫn giữ được nguyên tắc phi lợi nhuận .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các nước phương Tây thì luôn rêu rao xã hội dân sự với quan điểm: “Xã hội dân sự là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của các công dân như đảng phái, công đoàn, hợp tác xã, nhóm... thực hiện mối liên hệ giữa công dân với Nhà nước, không để cho Nhà nước áp bức các công dân của mình”. Bản chất của ý tưởng này là mong muốn có một xã hội mà trong đó các tổ chức, cá nhân không bị ràng buộc bởi Nhà nước, cho dù họ có hành động chống lại lợi ích của cộng đồng, Nhà nước.

   Xóa
 16. Điều đáng lưu ý là ở chính các nước phương Tây và Mỹ, một mặt khuyến khích “xã hội dân sự” trên hình thức để mị dân chính quốc và thi hành chính sách “diễn biến hòa bình” ở các nước cần thay đổi thể chế chính trị; một mặt lại giám sát, cấm đoán một cách chặt chẽ các tổ chức xã hội nếu thấy có mối nguy cơ tiềm ẩn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta đều biết rằng đây là một âm mưu cực kì nham hiểm của các thế lực thù địch khi âm mưu xây dựng nên cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự. Mục đích chính của chúng chẳng phải vì dân vì nước gì mà chúng đang muốn xây dựng nên một môi trường, một công cụ để tiến hành chống phá Đảng, NHà nước, cách mạng ta mà thôi. Có người từng nói với tôi ằng diễn đàn xã hội dân sự thực chất là một cái tolet để người ta thích xả gì thì xả thôi. Đây là điều không thể được!

   Xóa
 17. Mục đích của các thế lực thù địch, mà đứng sau nhất đó chính là đế quốc Mỹ khi muốn tuyên truyền cho cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự này là gì. Đó chính là âm mưu thủ đoạn chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta của chúng. Chúng muốn lợi dụng những cái diễn đàn như thế này để tiến hành âm mưu tự dienx biến, tự chuyển hóa của chúng. Khi các diễn đàn này được lập ra chúng sẽ tiến hành tuyên truyền một cách mạnh mẽ bôi xấu chế độ, Đảng, Nhà nước ta, làm cho các cơ quan quản lí không kiểm soát được. VÌ vậy chúng ta cần lên tiếng đấu tranh với những hoạt động của bọn rận chủ như tên Phạm Chí Dũng này!

  Trả lờiXóa
 18. Thực ra Đảng và Nhà nước ta đang rất chú trọng phát triển xã hội dân sự chứ còn gì nữa, xã hội chúng ta là xã hội dân sự chứ còn gì nữa. Nếu không phải là xã hội dân sự là một xã hội như Triều Tiên, một xã hội đang thiết quân luật, chính sách tiên quân, nuôi quân đội...Còn chúng ta thế này, hòa bình thế này thì còn đòi gì nữa, còn nói gì là phi dân sự nữa chứ. Cái việc phát triển xã hội dân sự sẽ là rất tốt nếu như nó đem lại hòa bình cho đất nước, để nâng cao tinh thần làm chủ của nhân dân, nhưng đằng này xã hội dân sự lại bị lợi dụng để làm liều thì làm sao có thể được. Xã hội dân sự mà bị kẻ thù lợi dụng để xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì còn nói gì

  Trả lờiXóa
 19. Một trong những trang tích cực xuyên tạc đó chính là http:// diendanxahoidansu.wordpress.com . Trong thời gian qua, với danh nghĩa là, diễn đàn xã hội dân sự, chúng đã thực hiện những mưu đồ đen tối và thâm độc bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó việc đăng các bài viết không đúng sự thật, trái với các quan điểm đúng đắn, đi ngược lại với sự thật khách quan đã được các Admin diễn đàn này đăng rất nhiều với quan điểm là: Tăng cường hoạt động nhồi não, đăng những bài viết mang tính xuyên tạc sai sự thật, kích động, lấy số lượng để át chất lượng, bưng bít các thông tin một cách triệt để…đi ngược lại với những lời nói, tuyên bố của chúng là : mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, nhưng thực chất chỉ có những người trong nhóm mới có các hoạt động bình luận, nhận xét, hoặc xóa các thông tin mang tính đánh giá trái chiều với diễn đàn, những thông tin mang tính áp đặt, quy chụp. Với những việc làm như thế “diễn đàn xã hội dân sự” đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuyên truyền thông tin tới người đọc, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của một số tổ chức cá nhân.

  Trả lờiXóa
 20. Để đảm bảo tính vững mạnh của chính quyền nhân dân , đảm bảo một đất nước Việt Nam ổn định, có cơ hội để phát triển thì chúng ta nên cảnh giác trước âm mưu của “diễn đàn xã hội dân sự” . Không nên tin vào những âm mưu xuyên tạc của trang web, http:// diendanxahoidansu.wordpress.com .Chúng ta phải có lập trường và quan điểm của riêng mình, phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không nên tin theo những gì chúng dụ dỗ, chúng tuyên truyền, bởi nếu chúng ta nghe theo chúng thì không những không giải quyết được công việc của mình mà còn tiếp tay cho kẻ địch phá hoại đất nước./

  Trả lờiXóa
 21. Những cái mà Diễn đàn xã hội dân sự đang làm quả là âm mưu thâm độc của chúng, nhằm phá hoại đất nước Việt Nam. cái lý mà những kẻ lập ra các tổ chức xã hội dân chủ chỉ các tổ chức xã hội nằm ngoài nhà nước, trong đó người dân liên kết với nhau trong những hoạt động vì một mục đích chung. Thật là một mục đích cao cả nhưng ẩn trong đó là sự lợi dụng những người không tìm hiểu kĩ lưỡng để từng bước làm cho các tổ chức này trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta ngày càng được các thế lực thù địch quan tâm.

  Trả lờiXóa
 22. hoàn toàn những gì mà trang diễn đàn xã hội dân sự viết ra đều có mục đích chống nahf nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có một cái nào gọi là góp ý xây dựng, thực sự thfi cái gọi là tự do đó đã bị các ông các bà này làm u uế, làm mất bản chất và sai cái nhu cầu cảu người dân. tôi rất ghét những thông tin được đăng lên trang này

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta cần có biện pháp phòng ngừa đối với những việc làm này của diễn đàn xã hội dân sự, những gì mà chúng làm quả là một sự quái đản.để đối phó với những âm mưu của những kẻ phản động, thế lực thù địch thì chúng ta cần phải không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân lao động trong thời kỳ đổi mới đất nước, hình thành dư luận xã hội lành mạnh nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Giáo dục cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang truyền thống yêu nước, yêu CNXH, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, để thực hiện đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

   Xóa
 23. Âm mưu của diễn đàn xã hội dân sự phải nói là hết sức nguy hiểm và chúng ta cần phải xem xét và đánh gía những việc làm của chúng trong thời gian qua, chúng chỉ nhằm mục đích phá hoại, chia rẽ làm mất đoàn kết dân tộc, làm cho tình hình chính trị của đất nước ta thêm mất ổn định. Những gì mà hiện tại chúng đang làm có thể gây ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến tình hình của đất nước chúng ta

  Trả lờiXóa
 24. Động thái này với cộng đồng internet chẳng có gì đáng chú ý nhiều bởi nó không khác hòn đá ném ao bèo là mấy. Cộng đồng mạng từ lâu đã “quách tỉnh” với trò hò hét của mấy anh rận chủ. Vài ngày lại đưa ra một tuyên bố, mấy bữa lại quẳng một tuyên ngôn, nửa tháng lại tạo một xì-căng-đan. Nó “bình thường như cân đường hộp sữa” đến mức anh tiến sĩ luật gia họ Cù béo mập có tuyệt thực đến 1 tháng dư luận cũng thừa biết là giả vờ hay chị Phương Uyên có la làng bị công an sờ ngực cũng chẳng ai tin. Cho nên, có “thêm vài trang mạng”, “dăm bảy cái diễn đàn” cũng chẳng mấy ai bận tâm.

  Trả lờiXóa
 25. Diễn đàn xã hội dân sự theo cách hiểu và mong muốn của giới rận chủ Việt là diễn đàn mạng, trong đó các cá nhân (blogger) có quyền được thể hiện quan điểm xã hội của mình theo các chiều hướng khác nhau, được đấu tranh, đòi hỏi những sự phi lý, xuyên tạc trắng trợn những sự thật về quyền tự do dân chủ ở Việt Nam. Mục đích của diễn đàn xã hội dân sự theo tiêu chuẩn rận chủ là “cải cách theo lối ôn hòa nhằm thay đổi thể chế chính trị hiện có của Việt Nam” nhưng thực ra là “xuyên tạc vì tiền đô”. Chẳng hề có mục đích yêu nước hay chính trị, chính triếc gì sất. Nói tóm lại là một diễn đàn bố láo, mất dạy, mất nhân tính.

  Trả lờiXóa
 26. đúng là các con rận chủ ở trang diễn đàn xã hội dân chủ suốt ngày chỉ biết ăn với xuyên tạc những lời lẽ của Đảng, chúng mày có biết để giành đượcể giành và giữ chính quyền đều phải dựa vào con đường đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ tranh, trong đó đấu tranh vũ trang bằng bạo lực cách mạng là chủ yếu chứ những lời lẽ của chúng mày thì có ăn thua gì

  Trả lờiXóa
 27. Diễn đàn xã hội dân sự cũng là một ổ của bọn rận chủ mà thôi. Ở đây là nơi tập trung của bọn rận chủ cao cấp, nơi mà bọn rận chủ già đời, lõi đời, đầu có sạn trú ngụ...Vậy nên có thể nói rằng những hiện tượng viết lung tung chống Đảng, chống Nhà nước trên diễn đàn này nhiều lắm. Lên trên đó chỉ toàn thấy sai, dẽ bỉu mà thôi, chứ chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Nếu mà là một diễn đàn muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước thì phải hoạt động vì đất nước chứ sao có thể cứ thích viết xuyên tạc thế nào cũng được. Chính họ đang bôi tro trát trấu vào mặt họ mà thôi, đúng là bọn dân chủ cuội.

  Trả lờiXóa
 28. Diễn đàn xã hội dân sự lập ra cũng chỉ với mục đích là chống Đảng, chống Nhà nước mà thôi chứ có gì to tát đâu. Tất cả cũng chỉ với mục đích là như vậy mà thôi. Một đất nước tại sao lại đẻ ra những kẻ sâu mọt đã lập ra cái này nữa không biết. Nào là Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Phước Tương...toàn những kẻ đầu trâu mặt ngựa. Chúng nó tuy có chất xám thật đấy nhưng mà chất xám đó đều nhằm mục đích phục vụ cho bản thân chúng mà thôi. Chất xám đó rồi cũng chỉ là nhằm mục đich vụ lợi, kiếm tiền mà thôi. Chúng nó viết lách cũng là chỉ kiếm đô la mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để xây dựng được nền dân chủ pháp quyền là một quá trình khó khăn và lâu dài. Trong quá trình đó, xây dựng xã hội dân sự là nhiệm vụ cực kì quan trọng. Trong đó, việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, đặc biệt là Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hôi – nghề nghiệp đối với các cấp ủy đảng, chính quyền với tư cách là đảng cầm quyền đang là một vấn đề nóng ở nước ta.

   Xóa
 29. Phản biện xã hội khác với chỉ trích, trước hết đó là tính mục đích của phản biện. Mục đích của phản biện là để xây dựng, hoàn thiện những chủ trương chính sách theo hướng đã lựa chọn chính xác, hợp lý nhất. Có nghĩa rằng, giữa xã hội dân sự với nhà nước đã có chung lợi ích, có chung mục tiêu nhằm hướng tới một hình mẫu có lợi cho mình. Nó rất khác với việc chỉ trích là nhằm tìm ra những điểm yếu, khuyết tật để thổi phồng nó lên, gán ghép nó như là vấn đề bản chất của chính thể nhằm kích động sự thù ghét. Thường thường, chỉ trích là phương thức của đối lập cơ hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phản biện xã hội có hình thức tự giác và tự phát. Hình thức tự giác là diễn đàn có cơ chế, quy chế pháp lý của nó để đảm bảo cho ý kiến phản biện được tiếp thu, thực hiện một cách nghiêm túc. Chẳng hạn, quy chế hoạt động giữa Mặt trận với Chính phủ, với Đảng đều có giá trị pháp lý của nó thì ý kiến phản biện mới có sức mạnh của chế tài. Còn hình thức tự phát là những ý kiến trên các diễn đàn cá nhân, nhóm người không có tổ chức. Trong thực tế hiện nay, phản biện tự giác còn mờ nhạt, hình thức, chưa phát huy được vai trò của mình. Còn phản biện tự phát thì thiếu tính xây dựng. Thậm chí, có tính kích động thù hằn, không vì mục đích ổn định, phát triển.

   Xóa
 30. phản biện xã hội nếu hiểu đúng thì nó sẽ là loại bỏ những cái không hợp lý của xã hội để tiến tới cái tốt đẹp hơn,đó là một quy luật tất yếu của cuộc sống đào thải cái xấu và chọn lọc lại những cái tốt,nhưng nếu không vận dụng tôt thì sẽ là cơ hội để nhiều người lợi dụng để phá phách phá vỡ cái kết cấu của xã hội để không hướng tới cái tốt đẹp mà muôn đưa nó đi xuống đi ngược lại thời đại

  Trả lờiXóa
 31. Đúng là trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, để đất nước chúng ta có những thay đổi, phát triển theo hướng tích cực thì chúng ta cần có phản biện xã hội. Sẽ lấy được nhiều ý kiến và giúp ta phát hiện ra cái sai cần phải sửa để hoàn thiện đất nước hơn

  Trả lờiXóa
 32. Chúng ta rất cần xây dựng hệ thống phản biện xã hội để có thể nâng cao chất lượng trong công tác để có thể cải cách, thay đổi những công việc sao cho phù hợp với đất nước hơn. Và chúng ta cũng có thể biết những điểm yếu của mình để còn khắc phục cho hợp lý

  Trả lờiXóa
 33. xu hướng lợi dụng dân chủ nhân quyền để lôi kéo, tụ tập người khác đang được nhiều thế lực lợi dụng để gây ra các cuộc "cách mạng" trên thế giới và chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi xu thế này, nhưng nếu nhìn toàn diện thì họ sẽ làm được gì nếu chúng ta hiểu rõ về bản chất của vấn đề này và không ai bị lôi kéo thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra mấy kết cục thảm hại của một số quốc gia hiện nay, vì vậy chúng ta nen tìm hiểu và hiểu rõ về vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 34. Các nước hiện nay đang rất cẩn thận về mấy vấn đề "cách mạng màu", "cách mạng hồng", mà đây cũng là xu thế đang được các thế lực thù địch trên thế giới lợi dụng và là cơ sở đưa ra các chiêu bài, chính vì thế chúng ta chúng ta cần hết sức cẩn thận để tránh trở thành nạn nhân của chúng và không để chúng lợi dụng

  Trả lờiXóa
 35. Diễn đàn xã hội dân sự nếu nó phát triển cùng song hành với sự lãnh đạo của Đảng thì tốt lắm, sẽ giúp cho đất nước phát triển, nhưng đằng này chẳng thấy giúp cho đất nước phát triển gì cả mà chỉ đi xoi mói, bới lông tìm vết rồi vu cáo chế độ, nói xấu lãnh đạo...Như thế thì làm sao có thể dung túng được, đã không giúp ích được gì cho đất nước thì chớ lại còn đi phá hoại đất nước. Như thế là phản lại lợi ích Quốc gia dân tộc chứ còn gì nữa.

  Trả lờiXóa
 36. Cải cách dân chủ nếu theo như tiêu chí mà và mục đích của Diễn Đàn Xã hội dân sự thì đó là theo con đường của cụ Tổ Phan Chu Trinh, nhưng nếu chiếu theo lịch sử thì cái xu hướng đó đã chết từ rất lâu rồi, bây giờ có ngoi trở lại trong xã hội này chắc gì đã làm được. Nói thế không có nghĩa là xỉ nhục cụ Phan Chu Trinh mà muốn nói rằng các nhà dân chủ của chúng ta vịn vào bất cứ con đường nào chỉ để đem lại lợi ích cho họ, mặc dù họ khôi phục lại một con đường đã từng thất bại

  Trả lờiXóa
 37. Cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự của vị mang danh tiến sỹ là Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Đầu....bây giờ hình như đang đi vào ngõ cụt thì phải, bởi vì thấy trang Diễn đãn xã hội dân sự kia đã chết yểu trong một thời gian gần đây rồi. Nói như thế là bởi vì họ chẳng có đăng bài nữa, bởi vì đăng lên thì bị chửi nhiều quá, bị ném đá rồi làm đủ trò thì ai mà dám đăng nữa. Đúng là những cái gì không đúng đắn thì không bao giờ được người khác ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 38. Xã hội dân sự trên lý thuyết thì rất tốt, rất đẹp bởi nó là một mô hình xã hội mà trong đó sự tương tác của quyền lực Nà nước là nhỏ nhất, trong đó chỉ các hội đoàn thể với các vai trò khác nhau trong xã hội bảo vệ lợi ích của một bộ phận nào đó trong xã hội sẽ tự dàn xếp lợi ích với nhau làm sao đưa ra hiệu quả hoạt động cao nhất mà không cần đến quyền lực Nhà nước. Nhưng nó chỉ là mô hình đẹp thôi, còn để thực tế hoạt động tốt thì chưa biết thế nào được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thử hình dung, khi những người thành lập cái gọi là “diễn đàn xã hội dân sự” đặt ra mục tiêu cho diễn đàn của mình là “trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa” thì chúng ta sẽ biết rõ bản chất của họ thế nào? Thực sự nếu họ có mong muốn xây dựng một xã hội Việt Nam có dân chủ chắc họ sẽ họ không làm vậy, họ sẽ đóng góp những ý kiến tâm huyết, chân thành với Đảng, Nhà nước, với những người có trách nhiệm chứ không phải thành lập ra hội này, nhóm nọ, diễn đàn này diễn đàn kia để biến chúng thành nơi tập hợp một đội quân ô hợp. Không những không giúp ích được cho xã hội mà còn gây nguy hại cho đất nước, cho dân tộc.

   Xóa
 39. các tổ chức “xã hội dân sự” không chỉ góp phần vào việc hoàn chỉnh thể chế kinh tế, cải cách hành chính qua các hình thức như tư vấn, phản biện xã hội, đối thoại, hội thảo, mà còn thiết lập được quan hệ hợp tác, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao văn hóa trong các doanh nghiệp, các tổ chức thành viên, thúc đẩy sự phát triển văn hóa, kinh tế, y tế, giáo dục của xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều đối tượng đã lợi dụng vấn đề này để kêu gọi "dân chủ" "nhân quyền" một cách quá trớn làm nhiễu loạn đất nước. Những thành phần như vậy cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật để ngăn ngừa và răn đe một cách kịp thời.

  Trả lờiXóa
 40. Hiện nay tại Việt Nam đang xuất hiện diễn đàn về xã hội dân sự, đây thực chất là các hội nhóm có tư tưởng chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. toàn thể ngườ dân Việt Nam hãy cảnh giác trước những âm mưu lôi kéo, dụ dỗ của các diễn đàn này!

  Trả lờiXóa
 41. đừng để bọn nó lừa nhà nước chính quyền cảnh giác và ngay trong nhân dân phải luôn đề phòng những hình thức diễn biến hòa bình mà thế lực bên ngoài cài vào việt nam.chúng ta cần sáng suốt hành động và giữ vững lập trường không để những cách mạng màu như châu phi có thể diễn ra ở việt nam

  Trả lờiXóa
 42. phải dùng những biện pháp thật mạnh với những thành phần phản bội đất nước, dù là con người gốc việt sinh ra trên đất nước hình chữ s hay có gốc gác việt nam đang sống trên thế giới nếu có hành động chống phá , ngay lập tức trục xuất vĩnh viễn, những kẻ như thế không đáng để được đặt chân đến nước mẹ , đi tìm những nơi nào giàu hơn mà ở đừng phá nước nhà , nếu thực sự tốt hãy công khai đầu tư cũng như góp ý thẳng thửng những sai phạm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. vậy thì xã hội dân sự như con dao hai lưỡi vậy nó có thể giúp nhà nước để phát triển thể hiện tính dân chủ nhân dân làm chủ cũng là cơ hội cho thế lực bên ngoài có thể có cơ hội thực hiện các âm mưu như cuộc cách mạng màu đã từng xảy ra ở đông âu gậy nên sự sụp đổ của Liên xô.nước ta phaỉ giúp ra bài học kinh nghiệm cho bản thân 'mình

   Xóa
  2. Đúng vậy, Có một số tổ chức phi chính phủ kiểu như xã hội dân sự được tạo ra một cách cơ hội, để tiến cử những lợi ích hẹp hòi và những thành viên có cùng đặc quyền đặc lợi, thường làm thiệt hại cho những người không có tiếng nói và yếu thế thôi. bản chất của chúng là tranh thủ sự ủng hộ để tiến hành các hoạt động chống phá

   Xóa
  3. đừng có ngụy tạo rằng: Xã Hội Dân Sự (XHDS) đóng góp nhiều vào sự phát triển của xã hội Việt Nam dân chủ tương lai. Sự hình thành của xã hội dân sự nâng cao ý thức cần phải trao đổi và làm việc chung với nhau của người Việt một cách hài hòa, dân chủ.
   bản chất của xã hội dân sự chỉ là cái bình phong cho những hoạt động chống đối với thể chế chính trị mà thôi

   Xóa
 43. Xã hội dân sự là một cái mác được hô lên để thế lực thù địch chống phá nhà nước ta. Được hậu thuẫn về tinh thần và vật chất, chúng lôi kéo những người sống trong và ngoài nước làm loạn. Bóp méo sự thật để làm xấu hình ảnh Đảng, nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 44. một xã hội văn minh dân chủ như xã hội XHCN của ta liệu cần đến cái XHDS, trong cái xã hội dân sự này thì người dân có thể làm những gì tự do đóng góp những suy nghĩ bậy bạ trong cái vỏ bọc dân chủ tự do.
  cái vỏ bọc dân chủ tự do thì không thể che đậy hết những điều sai trái đã làm. xét cho cùng thì xã hội dân sự là một xã hội gì? nó là hình thức nào cho con người. nhìn nhân thì XHDS chính là đòn đánh phá hoại gửi tới các nước xã hội chủ nghĩa để xóa bỏ chế độ này trên thế giới

  Trả lờiXóa
 45. Cái gọi là "xã hội dân sự" thực chất là một số bộ phận giới trẻ bị lợi dụng đi theo con đường sai trái tạo nên. Chúng luôn kêu gào về những quyền lợi của con người mà chúng cho rằng Đảng, nhà nước Việt Nam cướp đi của người dân, chúng nghĩ rằng đất nước Việt Nam của chúng ta không nhân quyền bằng các nước phương Tây. thực chất là chúng bị những đồng tiền thối tha lừa gạt, mê hoặc dẫn đến chống phá nhà nước.

  Trả lờiXóa
 46. Xã hội dân sự bản chất là cái mác của những kẻ muốn tuyên truyền chống phá đất nước. Chúng lợi dụng các quyền của công dân, gắn với cái mác dân chủ tự do để lôi kéo, dụ dỗ nhưng thanh niên có tư tưởng chính trị lệch lạc, yếu kém...đi theo con đường phản động. Xã hội dân sự với nững điều xuyên tạc, bịa đặt, thiếu cơ sở xác thực với mục đích tạo ra bất ổn chính trị xã hội.

  Trả lờiXóa
 47. Những thanh niên có tư tưởng, quan điểm chính trị không rõ ràng, dễ bị lung lay đang bị lợi dụng xoay quanh cái xã hội dân sự để tuyên truyền, đăng tải những nội dung chống phá nhà nước, thực hiện những hành vi kích động, quấy nhiễu an ninh quốc gia.Cái gọi là xã hội dân sự chỉ là cái mác để chúng chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 48. Những cái thùng rỗng thì kêu luôn vang. Như bọn rận chủ vậy, chúng suốt ngày kêu la chế độ, đòi tự do nhân quyền, thử hỏi chúng đã làm gì để góp phần vào tự do nhân quyền cho cái xã hội này, hay chỉ kêu la ăn vạ là giỏi. Sao chúng không góp công sức vào xây dựng quê hương mà lại đòi hỏi này kia. những con rận thối tha.

  Trả lờiXóa
 49. Bản chất của xã hội dân sự là tốt đẹp, nó sẽ thúc đậy sự dân chủ, tự do của con người, điều mà nhà nước ta đang đậy mạnh, vì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là phấn đâu cho dân chủ, bình đẳng, tự do mà.
  Tuy nhiên, với những kẻ bán nước thì đây sẽ là cơ hội cho chúng công khai, có môi trường để phá hoại đất nước chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể thực hiện theo như mong muốn của chúng được. Theo tôi thì trước khi thực hiện xã hội dân sự thì cần dẹp hết bọn giặc cỏ đó đã, có như thế xã hội dân sự mới thực chất là xã hội dân sự được.

  Trả lờiXóa
 50. Xã hội dân sự nếu để nó tự vận hành, để nó tự tác động đến chính trị theo 1 hướng tích cực thì đó quả là một điều rất tốt. Tuy nhiên thực tế ở Việt Nam hiện nay thì cái xã hội dân sự đó luôn có sự nhúng tay của những thế lực thù địch trong và ngoài nước mà mục đích chính của chúng đó là phá hủy hệ thống chính trị ở nước ta, đưa nước ta đến tình trạng khủng hoảng về mọi mặt của đờ sống cũng như xã hội. Bài học từ nhiều nước khiến chúng ta cần cảnh giác nhiều hơn nữa

  Trả lờiXóa
 51. Mô hình xã hội dân sự thực sự là mô hình phát triển nhưng nó cần nền tảng vững chắc dựa vào nhận thức và đạo đức của nhân dân. Việt Nam chưa có nền tảng để có thể đảm bảo vận hành xã hội dân sự theo đúng mục đích nó đặt ra. Cho phép xã hội dân sự hoạt động sẽ là cơ hội để nhiều thế lực thù địch lợi dụng chống phá nhà nước ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 52. cái "xã hội dân sự" kia là một sự phát triển của xã hội loài người và nó cần phải được phát triển hơn, điều đó cho thấy được sự dân chủ trong xã hội ngày càng quan trọng, nhưng không phải vì thế mà các tổ chức mà tự xưng là xã hội dân sự này đều là tốt cả, tôi thấy ở nước ta đã có một số phần tử xấu tự lập lên các hội rồi tự cho mình đó là xã hội dân sự và hoạt động của họ là hoàn toàn xấu, ảnh hưởng xấu đến nhà nước

  Trả lờiXóa
 53. Đúng vậy cái gọi là xã hội dân sự này liệu có thật sự cần thiết hay không vậy hay đó chỉ là cái bình phong che đậy những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá đất nước ta mà thôi. Ở một số nước như Ai Cập, Thái Lan cho thấy việc phát triển những diễn đàn xã hội dân sự kiểu này có tác động không nhỏ vào tình hình chính trị, xã hội của đất nước

  Trả lờiXóa
 54. Tôi thấy mấy cái tổ chức. diễn đàn xã hội dân sự kiểu này lập ra chẳng nhằm mục đích gì cả các bạn à. NHưng nếu nó được lập ra thì đa phần đều có các bàn tay đen của các thế lực thù địch đứng sau giúp đỡ, hổ trợ cả. Mà mục đích của chúng chính là lợi dụng những diễn đàn kiểu này để xuyên tạc, bôi xấu chế độ ta. Đây là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm

  Trả lờiXóa
 55. Sự xuất hiện của các diễn đàn, tổ chức xã hội dân sự là điều tốt đẹp sao. Thật nực cười cho luận điệu mà các thế lực thù địch đưa ra. Lợi ích thì chưa thấy đâu mà chúng ta đã cảm nhận được những bất ổn mà nó mang lại cho chính nhân dân ta rồi. Đó là sự bất ổn về xã hội, nhìn đất nước Thái Lan mà xem đó là tấm gương điển hình của việc phát triển các tổ chức xã hội đấy, bây giờ nên mới loạn như vậy

  Trả lờiXóa
 56. Chúng ta cần phải có cái nhìn nhận đúng về vấn đề xã hội dân sự ở VIệt Nam. Việc lập ra các tổ chức ây để làm gì và quản lí như thế nào cho phù hợp. Bởi lẻ đây là các đối tượng mà các thê lực thù địch thường rất hay nhắm tới để làm điểm tựa chống phá cách mạng ta ở trong nước. Đây là vấn đề mà chúng ta cân phải cực kì cảnh giác

  Trả lờiXóa
 57. Xã Hội Dân Chủ cái gì chứ ? tạo ra các tổ chứ như thế để nhằm đối lập và chống đối lại Đảng và nhà nước ta mà thôi. Thật chất khi các tổ chức Xã Hội Dân chủ ra đời khi thì chúng sẽ tác động mạnh vào đường lỗi chính trị ,tư tưởng và làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng ,sự quản lý nhà nước.Do đó cần có cái nhìn đúng và hành động đúng trước bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 58. Để có thể tạo dựng được cái mà bọn rận chủ là Xã Hội Dân Sự thì chúng không từ một âm mưu, thủ đoạn nào ,nên chúng ta cần có những bước đi thật chính xác quyết không để bọn chúng lợi dụng chông phá nhà nước .Cái tổ chức đó sẽ là sự đối lạp với Đảng ta ,làm suy giảm vai trò của Đảng ,từ đó sẽ là sự nguy hiểm đối với nhà nước của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 59. Bản chất của xã hội dân sự là vấn đề chưa thật rõ ràng. khi mà ở việt nam .các rận chủ muốn thành lập cái xã hội dân sự ấy để có thể đối lập, làm giảm vai trò của Đảng và nhà nước ,có thể sẽ đánh đổ.Nên vậy ,mọi người cần có nhận thức đúng.Bon này đang đánh lừa nhân dân là sự ra đời của nó là sự hiện diện của tự do.không thể tin được, Đât nước ta ngay từ cai tên đã có sự tự do rồi.

  Trả lờiXóa
 60. Ý định thông qua sự phát triển của xã hội dân sự, các nhà dân chủ muốn hình thành xã hội dân sự là cơ quan nội bộ chính trị độc lập đối lập với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước .Tất cả các mục đích để dẫn tới tạo lập tổ chứ ấy là tiến hành tuyên truyền một cách mạnh mẽ bôi xấu chế độ, Đảng, Nhà nước ta, làm cho các cơ quan quản lí không kiểm soát được.Từ đó nhân dân phải cảnh giác trước mọi hành động của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 61. âm mưu của diễn đàn này là hết sức thâm độc tất nhiên ở nước ta cái quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận ai cũng có thể làm được cũng có thể nói được nhưng điều quan trọng nhất để không đối chọi với cái mà mọi người đều biết đó là luật hình sự, trong nước ta có rất nhiều trang wed blog có thể nói là rất vô tư tự do ngôn luận nhà nước chúng ta cũng ko cấm đoán khi sử dụng nó có mục đích không xâm phạm đến việc tuyên truyền chống phá là được

  Trả lờiXóa
 62. Mới đầu nghe về xã hội dân sự thì có vẻ là hấp dẫn, có vẻ là tiến bộ. Nhưng đấy là chuyện các tổ chức này hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, theo đúng chính sách pháp luật, phục vụ lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy các tổ chức xã hội dân sự này thường bị chi phối bởi các thế lực thù địch, trong đó có những lực lượng chính trị từ bên ngoài, thông qua các hình thức trao đổi thông tin, quan điểm và nhất là hình thức tài trợ để áp đặt các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa.

  Trả lờiXóa
 63. Theo tôi thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn định tại nhiều quốc gia trong thời gian qua là có liên quan đến hoạt động của xã hội dân sự. Bởi thông qua các tổ chức xã hội dân sự này, các thế lực thù địch tuyên truyền các luận điệu chống đối lại chính quyền nước sở tại, kích động quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình, phá rối, gây bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền, lật đổ chế độ. Vậy nên hãy cẩn thận với các tổ chức xã hội dân sự này.

  Trả lờiXóa
 64. Xã hội dân sự tốt thì tốt thật đấy. Nhưng lợi thì thấy ít mà hại thì thấy nhiều. Những "cách mạng nhung", "cách mạng đường phố", "cách mạng hoa hồng", "cách mạng cam",... chưa đủ làm mọi người tỉnh ngộ hay sao. Theo tôi nghĩ thì xã hội dân sự chỉ tốt cho những kẻ muốn lợi dụng nó để chống đối đảng, nhà nước, chống đối chính quyền, lật đổ chế độ, đưa nhân dân vào cảnh loạn lạc, gây bất ổn về an ninh trật tự, bất ổn về mặt chính trị. Khi đó sẽ là thời cơ tốt cho nước ngoài can thiệp vào Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 65. Xã hội dân sự này đã xuất hiện ở nhiều nước, và nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Ở Việt Nam, ý đồ tạo dựng các tổ chức xã hội và từng bước làm cho các tổ chức này trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước Việt nam ngày càng được các thế lực thù địch quan tâm. Trên thực tế, đây hoàn toàn là những toan tính từ các thế lực thù địch và chúng ta có cơ sở để khẳng định điều này. Chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nên dẹp bỏ đi thôi.

  Trả lờiXóa
 66. xã hội dân sự ở mỗi quốc gia đều có một cách hiểu khác nhau và ở đất nước ta khi mà đám phản động mang tư tưởng ấy từ phương Tây du nhập về theo những chủ nhân của chúng để áp dụng vào Việt Nam thì chúng ta vẫn không chấp nhận cái xã hội ấy tồn tại ở đất nước có đặc thù theo chủ nghĩa xã hội mà chỉ duy nhất Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối và dân chúng nước ta nhất nhất nghe theo những đường lối, chủ trương, pháp luật ấy chứ không bao giờ làm trái cả

  Trả lờiXóa
 67. xã hội dân sự là một âm mưu thấp hèn mà các thế lực nước ngoài đang cố tạo ra trong cái gọi là "diễn biến hòa bình" tại nước ta thông qua đám rận chủ tay sai với thủ đoạn lập rất nhiều những tổ chức dân sự ngoài sự lãnh đạo, quản lý của chính quyền. Nhưng nước ta không có những tổ chức chính trị bên ngoài Đảng cộng sản nên việc hình thành xã hội dân sự để tạo cơ sở tư tưởng, pháp lý cho sự ra đời của các tổ chức xã hội dân sự đối lập nhằm chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam mà thôi.

  Trả lờiXóa
 68. những ngày qua lại có một tổ chức tự xưng là tổ chức "xã hội dân sự" đó là "Văn đoàn độc lập Việt Nam". Những tổ chức như "Văn đoàn" này và các hội nhóm như phụ nữ nhân quyền, tù nhân lương tâm... đều nhằm mục đích chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam mà thôi.

  Trả lờiXóa