Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

NÓI VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

     Dòng chảy của lịch sử chính là sự phát triển không ngừng của xã hội loài người. Từ Công xã nguyên thủy, thời đại của săn bắt, hái lượm, loài người đã tiến hóa không ngừng và cải tiến, nâng cao trình độ canh tác, nuôi trồng, phát minh ra các phương tiện, công cụ sản xuất nâng cao hiệu quả lao động gấp nhiều lần trước đó. Của cải dồi dào, chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất ra đời là một bước phát triển mới – kéo theo những thay đổi mạnh mẽ trong xã hội loài người. Đó là sự phân chia giai tầng trong xã hội, kéo theo những bất công, áp bức, bóc lột và các cuộc chiến tranh phi nghĩa. Giai cấp công nhân cũng ra đời từ đó, với tư cách là lực lượng cách mạng đại diện cho nền sản xuất hiện đại, người đại diện cho quyền lực của nhân dân, của nhân loại.
     Lịch sử thế giới đã chứng minh những kết luận của C.Mác – Ph.Ăngnghen, V.I.Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là đúng đắn. Tuy nhiên, như một tất yếu, ngày nay kẻ thù của CNXH đan ra sức tấn công vào học thuyết của C.Mác – Ph.Ăngnghen, V.I.Lênin, trong đó nền tảng là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chúng khẳng định học thuyết đó không áp dụng vào được giai cấp công nhân hiện nay, bởi theo chúng, giai cấp công nhân ngày nay đã “teo đi”, giảm về số lượng do đã phát triển, thay đổi và hòa tan vào các thành phần xã hội khác. Trước sự khủng hoảng của CNXH và sự sụp đổ của mô hình CNXH kiểu Liên Xô, không ít người đã công khai, lớn tiếng phản bác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Họ cho rằng, luận điểm của C.Mác về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không còn đúng. Theo họ, ngày nay là thời đại của nền “văn minh trí tuệ” thì trí thức mới là lực lượng có đủ trí tuệ vè đủ khả năng tổ chức, lãnh đạo các lực lượng còn lại của xã hội trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới; vì thế, toàn xã hội phải “dắt nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”. Đó là một sai lầm trầm trọng.


     Bản chất của trí thức không có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp tư sản. Trí thức cũng là những người làm thuê và bị bóc lột, nhưng lại là tầng lớp làm thuê đặc biệt, được giai cấp tư sản đào tạo, sử dụng với sự ưu đãi. Về mặt thực tiễn, việc đưa giới trí thức lên vị trí đội tiền phong cách mạng trong thời đại ngày nay sẽ đưa mâu thuẫn đối kháng cơ bản của xã hội tư bản ra khỏi lĩnh vực sản xuất vật chất, chuyển sang giải thích các quá trình xã hội theo kiểu duy tâm – vốn đã lỗi thời từ lâu. Về mặt thực tế, lịch sử phát triển của xã hội cho thấy chưa bao giờ tầng lớp trí thức lãnh đạo thành công một cuộc cách mạng xã hội nào. Họ sẵn sang thỏa hiệp với giai cấp tư sản khi những yêu cầu tối thiểu đưa ra được chấp nhận. Họ không bao giờ đưa cuộc đấu tranh ấy đến cùng để giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động.


     Thực tế, cuộc đấu tranh ngày nay mang nội dung chủ yếu của hai giai cấp: tư sản và công nhân. Bên cạnh đó, xã hội thế giới còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn khác, như mâu thuẫn giữa các nước TBCN với các nước XHCN, mâu thuẫn trong nội tại các nước TBCN, giữa nhân dân bị áp bức với các tập đoàn xuyên quốc gia, các công ty tư bản, tư nhân. Xã hội tư bản đã chứng tỏ sự ưu việt của mình với trình độ sản xuất vượt bậc, nhưng những tồn tại mang tính bản chất của nó đã được lựa chọn của lịch sử thay thế dần bằng một chế độ xã hội ưu việt hơn, tiên tiến hơn. Bởi bản chất của chế độ xã hội có ưu việt hay không không phụ thuộc vào lượng tài sản, sản phẩm mà chế độ xã hội đó sản sinh ra mà được đánh giá bằng mức độ phát triển của con người, mức độ dân chủ, bình đẳng giữa các thành phần, giai tầng xã hội. Hay nói cách khác là sự phát triển của tất cả các thành phần xã hội, kể cả những lực lượng lao động bị áp bức, đè nén dưới chế độ TBCN. Thực tiễn chứng minh rằng, quá trình tái sản xuất TBCN dù có mở rộng và hiện đại hóa đến đâu, những hình thức của nó có thay đổi thế nào chăng nữa thì nó vẫn không ngừng tái sinh ra quan hệ xã hội TBCN. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất vẫn đang diễn ra hết sức gay gắt. Giai cấp tư sản không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản trong nền sản xuất TBCN. Các nền kinh tế TBCN dù vẫn phát triển nhưng phải thường xuyên đương đầu với các cuộc khủng hoảng nặng nề với nhiều cơn suy thoái và nạn thất nghiệp thường xuyên của hàng chục triệu người. Phong trào chiếm phố Wall, khủng hoảng đồng tiền chung Châu Âu, nợ công ở Mỹ,… là một số biểu hiện gần đây mà người dân thế giới có thể nhận thấy được.


     Rõ ràng, CNTB và tầng lớp trí thức không phải là những lực lượng cách mạng tiên phong cho một xã hội mà người người mong đợi. Dù có những hình ảnh tích cực ở thời điểm này, nơi này nhưng các lực lượng trên vẫn luôn chứa đựng những yếu tố bản chất, những mâu thuẫn không thể dung hòa với biểu hiện bên ngoài của chúng, và đặc biệt là họ không phù hợp với vị trí lãnh đạo xã hội loài người trong hiện tại và tương lai. Mặt khác, tình hình đã và đang diễn ra tại Đông Âu và Liên Xô cũ không phủ nhận mà càng khẳng định vai trò của giai cấp công nhân. Thực tế, những thành công và thất bại ở những nước này lại càng chứng tỏ rằng: ngoài giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó, không một lực lượng, giai cấp nào có thể lãnh đạo được quần chúng nhân dân xây dựng thành công xã hội mới, mang lại hạnh phúc và dân chủ thực sự cho người lao động. Uy tín của đảng cộng sản đang từng bước được phục hồi và nâng cao, giai cấp công nhân đang đạt được những kết quả quan trọng trong công cuộc tập hợp lực lượng đấu tranh cho một xã hội dân chủ, công bằng trên phạm vi toàn cầu. Đơn giản, đó là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội loài người.

                                                                               Tre Làng
Comments
17 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

17 nhận xét:

 1. thất bại của liên bang xô viết càng cho thấy va trò lãnh đạo của giai cấp công nhân ,chỉ có giai cấp công nhân chứ không phải giai cấp nào khác lãnh đạo được.tầng lớp trí thức nếu nói đại diện cho nhân dân thì đó là một ái lầm.đúng như tác giả nói cũng là hình thức bóc lột đặc biệt nhưng dễ dàng bị thõa hiệp với giai cấp tư bản,giai cấp nông dân mang tính nhỏ lẻ manh mún chỉ có giai cấp công nhân là phù hợp nhất

  Trả lờiXóa
 2. Theo quan điểm của tôi thì hoàn toàn trái ngược với Tác giả. Người nào có đức, có tài, có nhân bản thì trở thành giai cấp lảnh đạo. Không chỉ riêng những người nằm ở giai cấp công nhân mới có thể nắm giữ sứ mệnh của dân tộc. Tác giả chua sưu tầm kỹ về sự quan trọng của giai cấp công nhân trong thế giới tư bản. Thật ra thì bọn tư bản vẫn coi trọng gia cấp công nhân. Họ gọi với danh từ tiếng anh là "Blue-collar worker". Các thế lực tranh giành để nắm chính quyền Mỹ trong thời kỳ tranh cử vẫn xem trọng sức mạnh của bọn "blue collar worker" (giai cấp công nhân). Họ vẫn nhắm vào lá phiếu của bọn giai cấp công nhân để bầu cho mình. Và bọn tư bản nghèo hơn cuba vẫn nhớ rằng, những người lảnh đạo giai cấp công nhân vẫn có thể gọi gió, hô bão để thổi bay cái ghế "tổng thống" của bọn tư bản nếu những người cầm quyền cà chớn, xem nhẹ quyền lợi của giai cấp "blue collar worker"...Còn thế giới CNXH của chúng ta thế nào? Giai cấp công nhân có thể thổi bay chủ tịch nước không? Giai cấp công nhân có thể thổi bay thứ trưởng này, thứ trường nọ không? Giai cấp công nhân có thể hô gió, gọi bảo để truất phế những kẻ cầm đầu ngu muội không? Tôi chưa đọc thấy những chuyện đó xảy ra trong thế giời chính trị của CNXH. Hãy xem lịch sử của những vị cầm đầu những Đảng cộng sản khá nổi tiếng để biết rằng so với thế giới tư bản, thuyết CNXH còn non nớt lắm! Hãy xem Lênin lên cầm quyền rồi sao? Stalin lên cầm quyền rồi sao? Mao Trạch Đông lên cầm quyền rồi sao? Hoxha lên nắm chính quyền rồi sao? Castro lên nằm quyền rồi sao? Pol Pot lên nắm quyền rồi sao? Ceausescu lên nắm chính quyền rồi sao? Kim Jong-II lên nắm quyền rồi thế nào? Lịch sử đã chứng minh rõ. Chỉ riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cầm đầu một Đảng Cộng Sản với nhân cách yêu dân còn hầu hết những người lên nắm quyền đảng cộng sản khác đều làm cho vận mệnh của dân tộc họ lênh đênh, có khi phải nhuộm bằng máu của những người vô tội. Theo tôi, vào thời khắc chính trị rối rắm của thế giới lúc đấy thì Bác Hồ Chí Minh có theo một tư tưởng chính trị nào thì cũng đều yêu thương dân tộc cả!

  Trả lờiXóa
 3. giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ áp bức bóc lột xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản.giai cấp công nhân được chọn làm lãnh đạo bởi vì sự phù hợp về địa vị kinh tế xã hội.vừa là hợp nhất lợi ích của các tầng lớp trong xã hội vừa là lực lượng gắn liền với nên công nghiệp và quan trọng là không có tư liệu sản xuất và bị tư bản bóc lột giá trị thặng dự nên sẽ đối đầu trực tiếp để lật đổ

  Trả lờiXóa
 4. Sự tác động của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ ảnh hưởng tới sự chuyển biến của lịch sử thế giới làm thay đổi từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội khác ,thay đổi từ chế độ kinh tế này sang chế độ kinh tế khác …mà còn làm thay đổi tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới ,nó tác động tới quá trình sản xuất cụ thể ,tới bộ mặt phát triển của thế giới.

  Trả lờiXóa
 5. Giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm. ở giai cấp công nhân, nỗi nhục mất nước cộng với nỗi khổ vì ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đế quốc làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc kết hợp làm một, khiến động cơ cách mạng, nghị lực cách mạng và tính triệt để cách mạng của giai cấp công nhân được nhân lên gấp bội.

  Trả lờiXóa
 6. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và từng bước trưởng thành trong không khí sôi sục của một loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp liên tục nổ ra từ khi chủ nghĩa đế quốc Pháp đặt chân lên đất nước ta đã có tác dụng to lớn đối với việc cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và quyết tâm đập tan.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Công cuộc đổi mới đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng

  Trả lờiXóa
 8. Trên đây cũng là bằng chứng chỉ rõ năng lực lãnh đạo của giai cấp công nhân nước ta, vai trò không có lực lượng xã hội nào có thể thay thế được trong sự nghiệp... “lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động làm chủ, đất nước độc lập và phồn vinh, xoá bỏ áp bức bất công.

  Trả lờiXóa
 9. Trong công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, đội ngũ công nhân Việt Nam bao gồm những người lao động chân tay và lao động trí óc hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp và dịch vụ thuộc các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, hay thuộc khu vực tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngoài, tạo thành một lực lượng giai cấp công nhân thống nhất.

  Trả lờiXóa
 10. Với chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã ra đời từ đầu thế kỷ này, trước cả sự ra đời của giai cấp tư sản Việt Nam và là giai cấp trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp. Sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sự thống trị của đế quốc Pháp, giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm. Mặc dù số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp, còn mang nhiều tàn dư của tâm lý và tập quán nông dân, song giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng ở nước ta, đưa đất nước tới hòa bình, độc lập, thống nhất.

  Trả lờiXóa
 11. Giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm. Ở giai cấp công nhân, nỗi nhục mất nước cộng với nỗi khổ vì ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đế quốc làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc kết hợp làm một, khiến động cơ cách mạng, nghị lực cách mạng và tính triệt để cách mạng của giai cấp công nhân được nhân lên gấp bội. Từ đó, giai cấp công nhân đã đứng lên lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó cũng là sứ mệnh của giai cấp công nhân.

  Trả lờiXóa
 12. Giai cấp công nhân ra đời và từng bước trưởng thành trong không khí sôi sục của một loạt phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp liên tục nổ ra từ khi chủ nghĩa đế quốc Pháp đặt chân lên đất nước ta: phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, của Hoàng Hoa Thám, các cuộc vận động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... đã có tác dụng to lớn đối với việc cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và quyết tâm đập tan xiềng xích nô lệ của toàn thể nhân dân ta. Và lịch sử đã chọn giai cấp công nhân làm người lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng.

  Trả lờiXóa
 13. Tấm gương cách mạng Nga và phong trào cách mạng ở nhiều nước khác đã cổ vũ giai cấp công nhân non trẻ Việt Nam lúc bấy giờ đứng lên nhận lấy sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước ta và đồng thời cũng là chất xúc tác khích lệ nhân dân ta lựa chọn, tiếp nhận con đường cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin và đi theo con đường cách mạng của giai cấp công nhân. Từ đó giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 14. điều lạ là giai cấp công nông là nạn nhân lớn nhất của chế độ Cộng sản. Dưới thời Stalin, Lenin, Mao trạch đông, giai cấp công nông là phải trả giá hàng chục triệu tánh mạng nông dân và công dân. Phần bị chết đói, phần bị khủng bố, thãm sát.

  Thời nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nông của Việt nam được hưỡng quyền đặt biệt nhau sau:

  Bị cấm thành lập công đoàn độc lập, cấm đình công đòi tăng lương ! Ai đình công sẽ bị công an đánh.
  Công nhân lương tháng: 30-40 đô.
  Cán bộ, đảng viên :10 000 đô (nếu không thì lấy tiền đâu ra xây biệt thư cả triệu đô ? )

  nông dân bị cán bộ đảng viên cướp đất, bán cho bọn tư sản mại bản. Nông dân biểu tình phản đối. Đảng ta cho ngàn công an đánh đập dã man (xem youtube).

  Lấy đất dân đền 1 triệu đồng, bán cho đài loan hàn quốc 100 triệu.

  Đảng ta hô hào, đất là sở hửu toàn dân. Thế nhưng đảng ta lấy sở hữu toàn dân bán cho ngoại quốc tỉnh bỏ. Tiền lời thì bỏ túi riêng, bao vợ con du hí hải ngoại. Đáng lẽ ra tiền phải là sở hữu toàn dân chứ.

  Dưới XHCN thì gia cấp thống trị (còn gọi là đại diện cho giai cấp công nông hay tư bản đỏ) là những kẻ bóc lột giai cấp công nông ghê gớm nhất.

  Trả lờiXóa
 15. Sự mệnh lịch sử đã được chỉ định cho giai cấp công nhân, giai cấp có vai trò lãnh đạo mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang dành được nhiều thắng lợi, những thành công trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta đang chứng minh được vị thế cũng như vai trò của mình trên thế giới/

  Trả lờiXóa
 16. Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dich vụ công nghiệp hay nhũng người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quết định sáng tạo công cụ sản xuất, giá trị trặng dư và chính trị xã hội .Đối với nước ta ,vấn đề này đươc. Đảng ta rất chú trọng . Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiên đại hội đại biểu toàn quốc ,mà đây còn là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận ,nhà nghiên cứu lịch sử ,và của nhiều thế hệ công nhân ,sinh viên .

  Trả lờiXóa
 17. Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu ,nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai câp công nhân . Bọn cơ hội xét lại và các thế lực chống cộng có cơ sở mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ,vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội . Không j thay thế được vai trò của giai cấp công nhân trong xã hội của chúng ta!

  Trả lờiXóa