Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

ƯU TIÊN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ

     Nam giới và phụ nữ đều có quyền bình đẳng như nhau.     Ở Việt Nam, mục tiêu bình đẳng nam-nữ (nam, nữ bình quyền) đã được đưa ra từ “Chánh cương vắn tắt” của Đảng và Bác Hồ từ năm 1930, được nêu trong văn kiện đại hội Đảng, được thể chế hóa trong các bản hiến pháp và nhiều văn bản luật khác như Luật hôn nhân và Gia đình, Bộ luật lao động, luật dân sự… Hiến pháp năm 1946 – bản hiến pháp đầu tiên của nước ta đã quy định tại điều 1: “Nhà nước Việt Nam là một nhà nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bình trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt giống nòi, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Tại điều 6: “tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền trên mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội” và tại điều 9: “ Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”. Như vậy vấn đề thực hiện bình đẳng giới đã được Đảng và nhà nước ta chú trọng quan tâm ngay từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và qua bao thời kì cho tới nay “giới” ngày càng trở thành một vấn đề được xã hội Việt Nam quan tâm, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của cả nam và nữ. 


     Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08 tháng 3 năm 1952, bác viết trên báo nhân dân với những lập luận sâu sắc: “Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ, chỉ: hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng, bình quyền. Lầm to! Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó. Vì trọng nam khinh nữ là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội... Vì thế mà không thể dùng vũ lực mà tranh đấu... Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công”.


     Và như lời Bác đã viết, cùng với sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật của đất nước, sự nghiệp “giải phóng phụ nữ”,“nam, nữ bình quyền”, vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ngày càng thu được nhiều thành tựu. Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, phụ nữ Việt Nam đã luôn vững vàng, cùng sát cánh với nam giới nỗ lực thi đua, phấn đấu và đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nêu ra đây một số thành tựu tiêu biểu như: Việt Nam hiện dẫn đầu các nước châu Á và đứng thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội (vượt trội hơn cả nhiều nước phát triển trên thế giới). Báo cáo đánh giá tình hình giới ở Việt Nam (tháng 12/2006) của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Vụ phát triển quốc tế Anh (DFID), Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) nhận xét: “Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, là một trong những nước tiến bộ hàng đầu về bình đẳng giới”.


     Qua 30 năm thực hiện Công ước CEDAW và 12 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) cho thấy, Việt Nam hiện là quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển đạt kết quả cao về chỉ số phát triển giới so với nhiều nước có cùng trình độ phát triển trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Các báo cáo quốc gia của Việt Nam về tình hình thực hiện CEDAW tại Việt Nam từ lần thứ nhất (năm 1984), lần thứ hai, ba, bốn (năm 2001) đến lần thứ năm và sáu (năm 2007) cho thấy, QH nước ta không chỉ sửa đổi, bổ sung đưa vấn đề giới vào nhiều bộ luật, luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm quyền bình đẳng và tạo cơ hội cho phụ nữ trên mọi lĩnh vực giáo dục, lao động - việc làm, kinh tế, dân sự, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân - gia đình, tham chính... mà còn xây dựng những đạo luật mới trực tiếp điều chỉnh về vấn đề này. Luật Bình đẳng giới được QH Khóa XI thông qua năm 2006 đã thể hiện một thông điệp rõ ràng, minh bạch về việc nội luật hóa các nguyên tắc, quy định của Công ước CEDAW vào hệ thống pháp luật Việt Nam như đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Mục tiêu của Luật Bình đẳng giới là tạo bước chuyển biến cơ bản đối với việc xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử về giới, góp phần tạo cơ hội bình đẳng cho cả nam giới và phụ nữ trong mọi phương diện để tiến tới bình đẳng giới thực chất. Để thúc đẩy việc thực hiện bình đẳng giới một cách có hiệu quả, Việt Nam đã có một cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, một Ủy ban của QH phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới là Ủy ban Về các vấn đề xã hội, một tổ chức của phụ nữ Việt Nam là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ. Hai nhiệm kỳ QH liên tiếp (Khóa XII và Khóa XIII), QH đã thành lập Nhóm Nữ ĐBQH để thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động QH bên cạnh trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới của các cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao.


     Mặc dù tỷ lệ tham gia QH của phụ nữ còn khá khiêm tốn, có sự tăng giảm trong 13 nhiệm kỳ, nhưng từ chỗ chỉ có 10 nữ đại biểu trong QH Khóa I thì đến QH Khóa XIII đã có 122 nữ đại biểu, tỷ lệ nữ ĐBQH trong 4 khóa gần đây luôn đạt trên 24%, bình đẳng giới của Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Nữ ĐBQH đã thể hiện rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong từng nhiệm kỳ. Số lượng, chất lượng các nữ ĐBQH ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ ĐBQH nữ có trình độ đại học, trên đại học ngày càng tăng. Kỹ năng lập pháp, kỹ năng giám sát, tiếp xúc cử tri được nâng cao. Nhiều nữ ĐBQH là lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, là ĐBQH chuyên trách. Nhiều nữ ĐBQH là chính trị gia, các nhà khoa học, là người giữ những cương vị chủ chốt trong bộ máy nhà nước, là nhà quản lý, những doanh nhân giỏi, những người tiêu biểu ở các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với sứ mệnh và trọng trách cử tri giao phó, những nữ ĐBQH đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
     Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các luật pháp, chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của mình, tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy và bộ máy quản lý nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa X) đã đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực. Với những đóng góp to lớn của mình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phụ nữ Việt Nam đã được vinh danh trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng với truyền thống của những Bà Trưng, Bà Triệu anh hùng. Vào những ngày cuối năm 2013 vừa qua, Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam lựa chọn để trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Họ là những tập thể, cá nhân nữ đã có một quá trình phấn đấu, không ngừng nỗ lực vượt qua bao khó khăn, thử thách để lao động, sáng tạo, trở thành những phụ nữ thành đạt và hỗ trợ nhiều người khác trong cộng đồng có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Đó là 2 tập thể, cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; 63 tập thể, cá nhân điển hình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 138 cá nhân, tập thể điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi được nhận bằng khen của TW Hội; 38 tác giả có sản phẩm sáng tạo được trưng bày tại triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo Việt Nam năm 2013”; 8 ý tưởng sáng tạo cho phụ nữ xuất sắc được hỗ trợ kinh phí thực hiện trong năm 2014; 6 nữ sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; 39 nữ thủ khoa đầu vào đại học năm học 2013-2014.
     Việt Nam trong lịch sử và hiện tại luôn đấu tranh cho độc lập, tự do và sự phát triển tốt nhất cho mọi giai tầng xã hội, trong đó có sự phát triển của phụ nữ. Không những thế, phụ nữ Việt Nam còn là một lực lượng cách mạng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rõ ràng, không có một sự phân biệt nào cả, không cần có một “Giải thưởng Người phụ nữ can đảm năm 2013” của Bộ Ngoại giao Mỹ, không cần những Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng,…để khuếch trương, tán dương cho những trò bịp bợm, người phụ nữ Việt Nam vẫn âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho dân tộc với những tấm lòng đẹp nhất của người mẹ, người vợ, người chị đã đi vào trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.

                                                                              Tre Làng
Comments
11 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

11 nhận xét:

 1. Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn thể hiện được vai trò của mình. trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với những thời cơ và thách thức mới. việc phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân là một điều quan trọng và cần thiết. Trong đó phụ nữ Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Buồn lắm! Đau đớn lắm khi nói đến số phận long đong của người phụ nữ Việt Nam. Tôi thấy các tay có tai to, mặt bành, mũi quặm nói về nhân quyền của nữ giới rất hay, viết rất hay, lưu ý tưởng trên giấy trắng mực đen rất hay nhưng trên thực tế thì trái ngược! Ưu tiên cho sự phát triển của phụ nữ cái mốc xì! Trong lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước đến giờ, chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam bị chà đạp nhân phẩm đến thế! Chỉ có trong thế hệ cầm quyền này, người phụ nữ Việt Nam bị đem rao bán như một món đồ chơi "sex" nhiều đến thế! Chỉ có trong thế hệ cầm quyền này, người phụ nữ Việt Nam bị bắt và bán vào nhữ động quỹ để làm nô lệ "tình dục" cho lũ quỹ trần gian này nhiều đến thế! Chỉ trong thế hệ cầm quyền này, chính quyền đã thờ ơ hay làm ngơ trong việc bảo vệ người phụ nữ Việt!
  Những người đàn ông Việt Nam nên tự hỏi mình: Mẹ Việt Nam của chúng ta là ai? Phải chăng họ là những người phụ nữ hiện đang oằn mình chịu những đau đớn thể xảc tại các động quỹ nơi xứ lạ quê người? Phải chăng Mẹ Việt Nam là những người phụ nữ Việt hiện đang rao bán trên mạng như những người da đen trong thời kỳ nô lệ đen tối của lịch sử nhân loại? Đảng ta chỉ nói "ba hoa chích chòe" chứ họ đã bất lực trong việc bảo vệ người Mẹ Việt Nam! Người phụ nữ Việt Nam ạ! Các bạn hãy tự lo lấy thôi! Đừng tin vào những mỹ từ mà các bạn đang đọc!

  Trả lờiXóa
 3. không biết nói gì hơn xin trích khổ thơ của bà chúa thơ nôm tài hoa bạc mệnh hồ xuân hương:"thân em vừa trắng lại vừa tròn ,ba chìm bảy nổi với nước non.rắn nát bởi vì tay kẻ nặn,mà em vẫn giữ tấm lòng son".người con gái việt nam đẹp một nét đép á đông truyền thống nết na dịu dàng,từ phong kiến đã luôn chịu khổ cự chịu thói trọng nam khinh nữ.nên chỉ biết đầu tắt mật tối phục vụ chồng con đâu biết thế sự học hành,xã hội thay đôi phát triển cũng nên để bình đẳng là đúng

  Trả lờiXóa
 4. Vượt lên mọi khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam đã, đang và sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ phát triển mới.Người phụ nữ Việt Nam luôn được bình đẳng với nam giới,tham gia tất cả các hoạt động trong mọi lĩnh vực...thúc đẩy đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
 5. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng.Ngay từ đầu,phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn thể hiện được vai trò của mình,dưới sự lãnh đạo của Đảng phụ nữ đã khẳng định mình.Có lẽ chính sách của Đảng và Nhà nước là sự ưu tiên , tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam phát triển.

  Trả lờiXóa
 6. Từ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đến thời kỳ xây dựng đất nước,phụ nữ Việt Nam luôn có sự đóng góp to lớn.Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Phụ nữ Việt Nam đã mạnh dạn thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,với sự ưu tiên phát triển họ sẽ và đang tiếp tục tỏ rõ năng lực và khẳng định vai trò của mình trong gia đình, xã hội.

  Trả lờiXóa
 7. Trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước,người phụ nữ Việt nam luôn đóng góp to lớn trong mọi hoạt động và lĩnh vực...chẳng thua kém gì nam giới cả.Từ trong lịch sử,chiến tranh người phụ nữ luôn bị áp bức,bóc lột,đối xử của quân xâm lược,phụ nữ Việt nam luôn sẵn sàng hướng tới cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.Do đó,trong thời đại hiện nay, họ luôn được ưu tiên phát triển,khẳng đinh mình,đóng góp trong sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Xuyên suốt lịch sử giữ nước và xây dựng đất nước, người phụ nữ Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng. Đất nước đang bước vào thời kì đổi mới với những thời cơ và thách thức, trong bối cảnh đó, phẩm chất yêu nước của người phụ nữ Việt Nam phải được thể hiện ở sự nhận thức rõ ràng về vai trò của chính mình. Người phụ nữ cần chủ động trong việc khẳng định vai trò, vị thế, quyền lợi và trách nhiệm của mình trước yêu cầu mới của đất nước.Đáp ứng nhu cầu phát triển nhà nước cũng tạo điều kiện cho người phụ nữ.Từ đó giữ gìn,xây dựng và phát huy vai trò người phụ nữ việt nam.

  Trả lờiXóa
 9. thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với những thời cơ và thách thức mới. việc phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân là một điều quan trọng và cần thiết. Phụ nữ Việt Nam đã mạnh dạn thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,với sự ưu tiên phát triển họ sẽ và đang tiếp tục tỏ rõ năng lực và khẳng định vai trò của mình trong gia đình, xã hội.

  Trả lờiXóa
 10. Phụ nữ ngày nay không chỉ giỏi việc nhà mà còn đảm việc nước, vai trò của họ với xã hội là rất quan trọng.

  Trả lờiXóa
 11. Chúng ta luôn cảm thấy tự tin hơn khi biết bên cạnh chúng ta luôn có những người mẹ tận tâm, những người vợ thuỷ chung và các nữ đồng nghiệp thông minh.

  Trả lờiXóa