Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN

     Nhìn lại năm 2013, trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 diễn ra vào sáng ngày 12/11/2013, Việt Nam đã chính thức trở thành một trong 14 thành viên mới của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ với số phiếu đạt 184/192 phiếu thuận, đạt 95% (cao nhất trong số 13 thành viên còn lại bao gồm: Trung Quốc, Cuba, Nga, Ả Rập Xê Út, Pháp, Anh, Nam Phi, Algérie, Maroc, Namibia, Maldives, Macedonia và Mehico). Đây là một phần thưởng xứng đáng mà Đảng, Nhà nước cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực trong đó có việc đảm bảo và phát huy quyền con người, đặc biệt là trong việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ.

     Để có được kết quả trên là sự cố gắng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong hội nhập quốc tế về cam kết bảo đảm tôn trọng và thực hiện các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế về quyền con người. Trong khi toàn thể nhân dân Việt Nam đang tự hào, hãnh diện vì điều đó thì có một số cá nhân, tổ chức “rận chủ” đã phủ nhận thành công của Nhà nước Việt Nam, tiếp tục vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người như “Mạng lưới blogger Việt Nam”, “Phụ nữ nhân quyền Việt Nam”, “Diễn đàn xã hội dân sự”... Họ đã đưa ra những luận điểm hết sức phi lý, phi pháp, đi ngược lại những giá trị, truyền thống tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, thậm chí chúng trắng trợn bôi nhọ, xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước và kêu gọi sự can thiệp, giúp đỡ của Mỹ, phương Tây và bọn phản động ở nước ngoài... 


     Họ có biết rằng, trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng pháp luật về đảm bảo quyền con người và cải cách tư pháp, Nhà nước Việt Nam đã ban hành mới và bổ sung, sửa đổi một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật liên quan quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền của nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương. Hệ thống văn bản luật đã từng bước thể chế hóa các chính sách của Đảng về quyền con người, tạo cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể như:

     Một là, các quyền về dân sự, chính trị của người dân từng bước được hoàn thiện và bảo đảm thực hiện, như:
     - Bộ luật Hình sự năm 1999 ghi nhận mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị mà còn giáo dục con người trở thành người có ích cho xã hội (Điều 27); không áp dụng hình phạt tù chung thân với người chưa thành niên phạm tội (Điều 34); không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử;
     - Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định nguyên tắc không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 9); người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa (Điều 11); nếu bị can, bị cáo không mời người bào chữa thì cơ quan điều tra, viện Kiểm sát, tòa án có trách nhiệm mời người bào chữa trong các trường hợp: bị can, bị cáo về tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình; bị can, bị cáo là người chưa thành niên hoặc có nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần;
     - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2009, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2010. Với phạm vi sửa đổi, bổ sung liên quan đến 44 điều của BLHS năm 1999 và có 13 điều luật được bổ sung mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất của thực tiễn như: giảm hình phạt tử hình (so với quy định của BLHS năm 1999 (có 29 điều luật có quy định hình phạt tử hình) thì lần sửa đổi, bổ sung này chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 21 điều luật)...


     - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (năm 1997, sửa đổi năm 2001) tại Điều 2 quy định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, trừ những người mất trí và những người bị pháp luật hoặc Tòa án nhân dân tước các quyền đó”.


     - Luật báo chí ghi nhận bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí tại Điều 2: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng”;
     - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; các luật về tổ chức bộ máy, tổ chức chính trị-xã hội đều có quy định các quyền về dân sự, chính trị của công dân,... đã quy định rõ hơn quyền chính trị của công dân tham gia vào công việc của Nhà nước, của xã hội theo hướng xác định rõ vai trò của Nhà nước, của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội.
     Hai là, các quyền về kinh tế, văn hóa và xã hội đã được luật hóa cơ bản và đảm bảo thực thi tốt hơn, như: Bộ luật Dân sự năm 2005 ghi nhận quyền sở hữu đối với tài sản hợp pháp (Điều 164), quyền thừa kế (Điều 631); ngoài ra Bộ luật Dân sự còn có nhiều quy định về quyền nhân thân của cá nhân (từ Điều 24 đến Điều 51), thực chất đó chính là cụ thể hóa các quyền con người trong từng lĩnh vực cụ thể (quyền đối với họ, tên; xác định dân tộc, quốc tịch; quyền tự do kinh doanh; quyền lao động...). Các quyền kinh tế có sự phát triển mạnh mẽ ở Hiến pháp năm 1992. Điều 58 của Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sản xuất, vốn và các tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”. Các quyền xã hội và văn hóa cũng đã được bổ sung trong Hiến pháp 1992, Dự thảo Hiến pháp năm 2013 và các luật mới liên quan như Luật Giáo dục, Luật Khoa học công nghệ, Bộ luật Lao động... Các chính sách an sinh xã hội được cụ thể hóa trong các Luật về Bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm xã hội...


     Ba là, quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương được đảm bảo thực hiện thông qua hàng loạt các luật, pháp lệnh như: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004, Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật bảo hiểm xã hội 2006, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2012, Luật Người cao tuổi 2009, Luật người tàn tật 2010, Luật nuôi con 2010,... Các quy định này đã thể hiện rất rõ chính sách xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam; chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ... Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) xếp Việt Nam trong số hơn 40 nước đang phát triển đạt được những tiến bộ hơn cả mong đợi về phát triển con người 
     Bốn là, các quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hành chính và tư pháp được bảo đảm tốt hơn với việc ban hành Luật Công chứng năm 2006, Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012), Luật Trợ giúp pháp lý 2006, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật Thi hành án hình sự 2010, Luật Giám định tư pháp năm 2012, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012,... các luật này đã thể chế hóa một cách nhất quán chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển các nghề nghiệp luật và mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
     Nhân dân ta được phát huy các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa…, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở nước ta. Thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, đã thể chế hóa các quyền cơ bản của con người phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của nước ta và các Công ước quốc tế mà ta đã tham gia; các cơ quan bảo vệ pháp luật được kiện toàn, đấu tranh có lý, có tình trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến nhân quyền, làm thất bại nhiều âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá ta, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./. 

                                                                         -Võ Tòng -
Comments
18 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

18 nhận xét:

 1. Rõ ràng là hệ thống pháp luật ở Việt Nam về quyền con người ngày càng được hoàn thiện không ngừng. Các quyền về dân sự, chính trị là những quyền thường gắn bó thiết thực với người dân. Ngày nay nó đã được từng bước hoàn thiện và bảo đảm thực hiện. Con người tạo ra luật pháp. Vậy nên luật pháp phải phục vụ con người. Trừng trị những hành vi vi phạm pháp luật là mục đích trước tiên của luật pháp. Nhưng giáo dục con người trở thành người có ích cho xã hội mới là mục đích cao nhất.

  Trả lờiXóa
 2. Người ta vẫn thường quan tâm đến các quyền về kinh tế, văn hóa và xã hội. Vì các luật này góp phần cho thấy trình độ phát triển của xã hội đó. Và ở Việt Nam các luật này đã được luật hóa cơ bản và đảm bảo thực thi tốt hơn. Các chính sách an sinh xã hội cũng được cụ thể hóa trong các Luật về Bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm xã hội... Từ những điều trên cho thấy luật pháp Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện và ngày càng chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc.

  Trả lờiXóa
 3. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã thể hiện rất rõ chính sách xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ. Điều đáng chú ý là ngay cả các quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cũng được đảm bảo thực hiện thông qua hàng loạt các luật và pháp lệnh. Thật đáng mừng.

  Trả lờiXóa
 4. Chắc hẳn ai cũng biết năm 2014 là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc Việt Nam là thành viên của hiệp hội nhân quyền thế giới. Điều đó chứng tỏ những gì Việt Nam đã làm được về nhân quyền trong những năm qua. Pháp luật về nhân quyền của Việt Nam đang dần dần hoàn thiện. Người dân Việt Nam đang được sống trong môi trường hòa bình, yên ấm, đáp ứng đầy đủ quyền tự do dân chủ.

  Trả lờiXóa
 5. Tôi đồng ý 99% với bài viết này. Hệ thống Pháp luật của Việt Nam đang được hoàn thiện. Dù vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng hy vọng trong thập niên tới thì hệ thống pháp luật Việt Nam được hoàn thiện với sự ưng thuận của bá tánh. Hy vọng...chân lý, công lý cho người dân Việt Nam được đảm bảo bới sự hoàn thiện này. 1% không đồng ý với tác giả là tác giả đã xem trọng các "thế lực thù địch" quá. Hể ai có ý kiến khác biệt thì nện cho một câu là "thù địch" thì lối suy nghĩ của chúng ta còn quá hèn, quá tiểu nhân.

  Trả lờiXóa
 6. Hệ thống luật ở Việt Nam ngày được các nhà làm luật ngày càng hoàn thiện phù hợp hơn với đất nước Việt Nam. Các luật được thực hiện đảm bảo và hoàn thiện ,phục vụ tốt cho người dân. Bên cạnh đó cũng nghiêm trị đối với những hành vi xấu.

  Trả lờiXóa
 7. Có thể nói rằng dân chủ và nhân quyền ở việt nam thì không ai có thể bàn cãi được.Hệ thống pháp luật việt nam đang được hoàn thiện một cách hiệu quả.Việc việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc là hoàn toàn đúng đắn và hợp lí.Nó ghi nhận xứng đáng thành quả và những nỗ lực cố gắng của Đảng và nhà nước việt nam trong việc thực hiện quyền con người. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy được những gì đã có và phát triển hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 8. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta đòi hỏi phải bảo đảm tính đồng bộ. Vì vậy, việc ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Cho nên, QH đã yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp cần khẩn trương tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được QH thông qua trong năm 2013, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để pháp luật sớm đi vào cuộc sống của mọi người dân

  Trả lờiXóa
 9. hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay vẫn còn rất tân tiến so với nhiều nước hiện nay, hơn nữa việc sửa đổi cũng như bổ sung các điều khoản hợp lý Trước thực trạng nêu trên của hệ thống pháp luật, muốn xây dưng một hệ thống pháp luật đảm bảo yêu cầu hợp hiến, thống nhất, đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu hội nhập cần phải xây dựng các tiêu chí để xác định một hệ thống pháp luật có chất lượng. Trong đó, chất lượng của hệ thống pháp luật cần được thể hiện ở cả hình thức và nội dung của nó.

  Trả lờiXóa
 10. Hiện nay luật đã được sửa đổi, bổ sung và được chỉnh sửa ngày càng phù hợp hơn đối với nước ta trên nhiều lĩnh vực kinh tế và cả xã hội,thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận và hiểu biết hơn về hệ thống pháp luật. Các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa phù hợp hơn đối với đặc điểm của nước ta.

  Trả lờiXóa
 11. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, đã thể chế hóa các quyền cơ bản của con người phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của nước ta. Phù hợp với điều kiện nước ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa…

  Trả lờiXóa
 12. Đất nước ngày càng phát triển thì tất nhiên mọi lĩnh vực toàn diện cũng phải đẩy lên,đồng thời đó hệ thống pháp luật ở Việt Nam về quyền con người cũng ngày càng hoàn thiện và chỉnh tru hơn.Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, đã thể chế hóa các quyền cơ bản của con người phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của nước ta giúp nhân dân ta được phát huy các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa…làm thất bại âm mưu chống phá nhà nước ta làm cho đất nước ngày càng phát triển và phồn thịnh.

  Trả lờiXóa
 13. công tác xây dựng pháp luật về đảm bảo quyền con người và cải cách tư pháp, Nhà nước Việt Nam đã ban hành mới và bổ sung, sửa đổi một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật liên quan quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền của nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương. Hệ thống văn bản luật đã từng bước thể chế hóa các chính sách của Đảng về quyền con người, tạo cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

  Trả lờiXóa
 14. Từ khi thành lập, Đảng ta luôn có những chính sách đảm bảo các quyền con người. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, du nhập đổi mới hiện nay, từng ngày xã hội tiếp nhận những luồng văn hóa mới, dân trí ngày càng cao, sự đòi hỏi của xã hội và con người là vô biên. Nhà nước luôn cố gắng bám sát thời đại, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền của con người, để mọi người dân có cơ hội phát triển tốt nhất, bên cạnh đó cũng ngăn chặn những kẻ lợi dụng quyền con người nhằm chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Các quyền về dân sự, chính trị là những quyền thường gắn bó thiết thực với người dân. Ngày nay nó đã được từng bước hoàn thiện và bảo đảm thực hiện. Con người tạo ra luật pháp. Đất nước ngày càng phát triển thì tất nhiên mọi lĩnh vực toàn diện cũng phải đẩy lên,đồng thời đó hệ thống pháp luật ở Việt Nam về quyền con người cũng ngày càng hoàn thiện và chỉnh tru hơn.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng ta luôn có những chính sách đảm bảo các quyền con người. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, du nhập đổi mới hiện nay, từng ngày xã hội tiếp nhận những luồng văn hóa mới, dân trí ngày càng cao, sự đòi hỏi của xã hội và con người là vô biên. Nhà nước luôn cố gắng bám sát thời đại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đã thể chế hóa các quyền cơ bản của con người phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của nước ta giúp nhân dân ta được phát huy các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa

   Xóa