Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Ý NGHĨA CỦA VIỆC NẮM VỮNG BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC CHXHCNVN ĐỐI VỚI THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY

Theo quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhà nước xét về bản chất, là một hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc, tồn tại dựa trên một cơ sở kinh tế nhất định; là công cụ để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, là một tổ chức quyền lực đặc biệt, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý nhằm thực hiện và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng.
http://kenhphununews.blogspot.com/

Dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở kế thừa, phát huy những quy định của các bản Hiến pháp trước trong điều kiện đổi mới đất nước, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định bản chất nhà nước một cách mềm dẻo hơn, thể hiện một cách sâu sắc và đầy đủ bản chất của nhà nước ta.

Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong Điều 2 Hiến pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001): “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức”.

Không chỉ được quy định tại Điều 2 mà bản chất nhà nước ta còn được cụ thể hóa qua từng chế định được quy định trong Hiến pháp hiện hành. Việc nắm vũng bản chất của nhà nước ta có ý nghĩa nhận thức và thực tiễn vô cùng quan trọng đối với công dân Việt Nam nói chung và có ỹ nghĩa hơn đối với đối tượng nghiên cứu là sinh viên - đội ngũ tri thức trẻ.

Trước hết, việc nắm vững bản chất nhà nước ta góp phần làm cho sinh viên hiểu và thêm yêu chế độ của đất nước ta. Từ đó củng cố niềm tin vào nhà nước, vào chế độ và vào tương lai của đất nước. Đây là tiền đề quan trọng cho sự phát triển những giá trị của dân tộc về sau.

Tiếp đó,việc nắm vững bản chất của nhà nước tạo những điều kiện cần thiết cho sinh viên phát huy quyền hợp pháp và làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với đất nước và toàn xã hội. Từ đây sinh viên có thể bằng chính năng lực và khả năng sáng tạo của mình tham gia vào các hoạt động kinh tế, sáng tạo những giá trị văn hóa mới vừa mang tính hiện đại vừa thấm nhuần nền văn hóa dân tộc, tạo nên một nét đẹp hài hòa mang đậm dấu ấn riêng.

Và đó chính là cơ sở tạo tiền đề cho sự tham gia tích cực vào các hoạt động củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bởi môi trường học tập là nơi giao lưu với nhiều bè bạn từ các vùng miền trên cả nước; vì vậy nắm vững bản chất sẽ giúp sinh viên nhận thức được vấn đề củng cố khối đại đoàn kết toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của các cấp các ngành hay khi đất nước vào thời chiến mà nó là nhiệm vụ của toàn dân mọi thời đại, mọi lúc mọi nơi và không bao giờ được buông lỏng nó.

Từ đó, góp phần nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm và ỹ thức thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc của công dân; mà trước hết đối với sinh viên đó là ra sức học tập và công tác tốt tạo tiền đề tri thức cho sự phát triển đất nước bền vững trong tườn lai.Và đề cao cảnh giác, ý thức giai cấp đấu tranh làm thất bại âm mưu xuyên tạc bản chất ưu việt của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Và hơn hết, chính việc năm vững bản chất nhà nước ta và nhận thức được tầm ưu việt của nó sẽ đó tạo niềm tin chothế hệ trẻ một xã hội “dân chủ– công bằng – văn minh - tiến bộ” trong tương lai không xa, từ đó tạo tâm thế vũng vàng cho sự nghiệp cống hiến vì tương lai dân tộc, vì mong mỏi của Bác Hồ kính yêu là dân tộc ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” trên thế giới.

Vì vậy ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường các bạn sinh viên cần được trang bị một hàm lượng kiến thức nhất định về nhà nước nói chung và xã hội để các bạn có thể có cái nhìn đánh giác một cách khách quan nhất; đặt nước ta trong sự tương quan so sánh với bình diện chung toàn thế giới, để thấy được những ưu nhược điểm của chế độ ta, tránh cái nhìn đơn giản phiếm diện đơn chiều. Đó chính là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin cho các bạn trẻ vào bản chất tiến bộ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Comments
54 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

54 nhận xét:

 1. Việc nắm vững bản chất ncuar NHà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam là điều hết sức cần thiết, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch không ngừng đánh và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. PHải khẳng định rằng bản chất của NHà nước ta là NHà nước của dân do dân và vì dân, điều đó đã được khẳng định trong lịch sử và thực tiễn của đất nước. Chúng ta cần tích cực tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ, nắm chắc bản chất xã hội chủ nghĩa ở nước ta, có thế nhân dân mới tin tưởng, đất nước mới phát triển bền vững được!

  Trả lờiXóa
 2. Nắm giữ bản chất của Nhà nước CHXHCNVN là hết sức quan trọng và cần thiết. Không những thế, thanh niên cũng cần nắm được cả bản chất của tư bản chủ nghĩa, để chúng ta biết được sự thực về tư bản chủ nghĩa. Bản chất của Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân. Điều đó đã minh chứng trong lịch sử và thực tiễn của đất nước

  Trả lờiXóa
 3. Việc năm vững bản chất nhà nước ta và nhận thức được tầm ưu việt của nó là một việc làm cần thiết, bởi nó sẽ tạo niềm tin cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất trong sự nghiệp xây dựng xã hội Việt Nam “dân chủ– công bằng – văn minh" như lời Bác Hồ căn dạy là phát triển đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” trên thế giới, để dân tộc ta khẳng định tiếng nói trên trường quốc tế

  Trả lờiXóa
 4. Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước nếu các bạn bây giờ lại thờ ơ với chế độ chính trị tình hình xã hội nước nhà thì thử hỏi làm sao các bạn có thể quan tâm xây dựng nước nhà trong tương lai. Hơn nữa bây giờ rất nhiều các bạn trẻ có lập trường tư tưởng không vững vàng dễ bị cuốn theo văn hóa vật chất hào nhoáng của các nước giàu có phương Tây mà không còn tình yêu quê hương đất nước, sẵn sàng phản bội Tổ quốc vì đồng tiền của bọn nước ngoài. Có lẽ cần phải giáo dục lại cho giới trẻ để không sa ngã và tình trạng đó.

  Trả lờiXóa
 5. Không có lí nào người dân Việt Nam lại không hiểu chế độ xã hội, Đảng nhà nước Việt Nam nhất là thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước thì việc đó cực kỳ quan trọng. Nếu không nắm được những thứ đó thì làm sao các bạn biết sau này mình sẽ xây dựng và bảo vệ điều gì, cái gì. Chính vì vậy ngay bây giờ các bạn trẻ cần trang bị cho mình những thứ quan trọng đó để nắm vững để sau này trở thành công dân tốt cống hiến cho nước nhà.

  Trả lờiXóa
 6. Sinh viên yêu nước là phải nắm bắt rõ tình hình đất nước, chế độ chính trị của nước mình. Yêu chế độ xã hộ chủ nghĩa. Quyết tâm phấn đấu xây dựng bảo vệ chế độ sau này. Đó mới là lý tưởng của sinh viên Việt Nam yêu nước. Đừng chỉ nhìn những danh lợi phù phiếm mà bọn nước ngoài dụ dỗ mà coi thường nước mình còn nghèo không bằng họ. Đất nước Việt Nam sau này có giàu mạnh được hay không chỉ có thể trông chờ vào tài năng tâm huyết của thế hệ trẻ bây giờ.

  Trả lờiXóa
 7. Đúng là ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường các bạn sinh viên nên trau dồi cho mình những kiến thức về chính trị nhất là tình hình, chế độ nhà nước ta hiện nay. Rất nhiều các bạn trẻ do không nắm bắt được những vấn đề này nên sau này đã lầm đường lạc lối trở thành những tên phản động. Đây là điều đáng buồn và không ai mong muốn cả. Hi vọng sinh viên Việt Nam sẽ có ý thức hơn với vần đề bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ chế độ chính trị Nhà nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 8. Thanh niên Việt Nam bây giờ mà không nắm vững được chế độ chính trị của Đảng Nhà nước thì đúng là đồ bỏ đi. Bây giờ các phương tiện truyền thông nhiều vô kể cộng với báo đài internet, việc tiếp thu về những vấn đề đó không còn gì là khó khăn cả. Các bạn nếu có sự quan tâm thì sẽ tìm hiểu nắm vững được hết những điều đó. Nếu không nắm được thì mang quốc tịch Việt Nam cũng đâu có ý nghĩa gì.

  Trả lờiXóa
 9. Thanh niên Việt Nam mà không hiểu rõ nắm bắt được tình hình chính trị nước nhà thì quả là hổ thẹn. Các bạn là những con người nhanh nhẹn nhìn nhận mọi thứ một cách tư duy sáng tạo. Chẳng có lý nào mà chế độ xã hội nước mình lại không nắm bắt rõ được. Chủ yếu là do ý thức mỗi người có chịu tìm hiểu hay không. Là một công dân yêu nước, các bạn nên quan tâm tới tình hình đất nước mình thì mới có thể bảo vệ nước nhà trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 10. Thiết nghĩ đã là người dân VIệt Nam thì phải hiểu bản chất của NHà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. NHà nước ta là một nhà nước ưu việt được toàn Đảng, toàn dân ta tin tưởng. Tuy nhiên cũng có một bộ phận nguwoif dân trình độ còn thấp chưa hiểu hết được bản chất của NHà nước ta. VÌ vậy chúng ta cần tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân hiểu rõ vấn đề này, từ đó tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào chế độ. Mặt khác hiện nay các thế lực thù địch bên ngoài không ngừng tiến hành các hoạt động xuyên tạc chế độ, bản chất của nhà nước ta, vì vậy hoạt động này lại cacngf cần thiết hơn bao giờ hết!

  Trả lờiXóa
 11. CHế độ ta là chế độ xã hội chủ nghĩa vì vậy NHà nước ta là Nhà nước mang bản chất xã hội chủ nghĩa. Đây là một điều luôn được Đảng, NHà nước ta nhấn mạnh, nhất quán. HIện nay các thế lực thù địch bên ngoài và bọn phản động không ngừng tấn công chúng ta trên vấn đề này nhằm chống phá thẳng, chính diện vào chế độ xã hội chủ nghĩa của ta. VÌ vậy nhân dân ta mà đặc biệt là giới trẻ ngaỳ nay cần tăng cường hiểu biết của mình về vấn đề này để đấu tranh với các luận điệu của các thế lực thù địch!

  Trả lờiXóa
 12. nếu không thật sự hiểu rõ bản chất nhà nước, thế hệ trẻ làm sao có thể tin tưởng và trung thành tuyệt đối với chế độ được , làm sao có thể đứng vững trước sự lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch , phản động nước ngoài . Do đó , mỗi người chúng ta, nhất là thế hệ trẻ , cần nhận thức rõ ràng và sâu sắc về bản chất của nhà nước, của chế độ mà chúng ta đã và đang xây dựng , bảo vệ và phát triển

  Trả lờiXóa
 13. đúng vậy giới trẻ hiện nay đang còn mơ hồ về bản chất thật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam,dường như họ sống chỉ biết học hành kiếm tiền rồi dường như họ thờ ơ về chính trị,1 phần là do quá tin tưởng vào đảng con đường chính sách mà đảng đề ra chỉ lối,2 nữa là họ dường như không quan tâm như không phải việc của mình đây là điều hết sức nguy hiểm cho giới trẻ,chúng ta cần nâng cao hiểu biết cho những đối tượng này

  Trả lờiXóa
 14. khẳng định rằng bản chất của NHà nước ta là NHà nước của dân do dân và vì dân, điều đó đã được khẳng định trong lịch sử và thực tiễn của đất nước. Chúng ta cần tích cực tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ, nắm chắc bản chất xã hội chủ nghĩa ở nước ta, có thế nhân dân mới tin tưởng, đất nước mới phát triển bền vững được,chế độ ta là do dân vì dân và của dân

  Trả lờiXóa
 15. Theo tôi nếu thế hệ thanh niên mà hiểu được bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa xã hội thì sẽ biết được con đường mà Bác Hồ và cả dân tộc ta đã chọn, từ đó tự vấn bản thân mình mà xác định nên làm điều gì cho dân tộc. Điều tôi đang nói không phải chỉ giành cho những thanh niên tích cực, những thanh niên xác định được vai trò của mình trong gia đình, xã hội và tổ quốc, mà tất cả thê hệ thanh niên Việt Nam, nếu hiểu được chủ nghĩa xã hội như thế nào thì chắc chắn họ sẽ thay đổi bản thân mình để phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 16. Hiện nay có một số bản trẻ hiểu sai, hiểu không đúng về bản chất và con đường mà đất nước ta đang đi, cũng vì do xu thế toàn cầu hóa, đâu đó trong xã hội có nhiều vấn đề bị pha tạp, lai hóa từ các nước phương tây, cho nên đã dẫn đến những suy nghĩ lệnh lạc như thế, điển hình những trường hợp này chúng ta phải kể đến như Trần Huỳnh Duy Thức, ĐInh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên,.. Những người này từ những nhận thức sai đã dẫn đến những hành động sai trái, ảnh hưởng đến đất nước, dân tộc. Vì thế, việc hiểu đúng, rõ con đường xã hội chủ nghĩa hiển nay là điều hết sức quan trọng, nhất là các bạn trẻ, những người chủ tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. Đất nước ta đang trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, và nguồn nhân lực chủ yếu để làm nên thành công là thế hệ thanh niên, như Bác Hồ kính yêu đã từng nói " Non sông có Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, có sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không đó là nhờ vào công học tập của các cháu". Có thể nói trách nhiệm của thế hệ trẻ là rất lớn, vì thế để đi đến thành công, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc thì trước tiên thanh niên phải hiểu rõ con đường của dân tộc đang đi từ đó có những hành động thiết thực góp phần vào việc xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. Trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay không đối với đất nước không hề nhẹ đâu, đất nước đang trên con đường phát triển, và mục tiêu của dân tộc là rất vĩ đại, nếu như thanh nhiên không thật sự quyết tâm, không xác định và thể hiện rõ được trách nhiệm của mình dân tộc sẽ đi chậm rất nhiều. Bởi thế mà mỗi một thanh niên cần xác định rõ cho mình những mục tiêu, những hành động thiết thực để đóng góp cho đất nước, không cần nhiều đâu, tí nhưng mà hiểu quả là được.

  Trả lờiXóa
 19. Đảng nhà nước Việt Nam nhất là thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước thì việc đó cực kỳ quan trọng. Nếu không nắm được những thứ đó thì làm sao các bạn biết sau này mình sẽ xây dựng và bảo vệ điều gì, cái gì cũng phải có đầu có cuối.Chúng ta hãy xây dựng ý thức của thế hệ trẻ ngay từ nhỏ

  Trả lờiXóa
 20. Điều đáng nói không phải chỉ giành cho những thanh niên tích cực, những thanh niên xác định được vai trò của mình trong gia đình, xã hội và tổ quốc, mà tất cả thê hệ thanh niên Việt Nam, nếu hiểu được chủ nghĩa xã hội như thế nào thì chắc chắn họ sẽ thay đổi bản thân mình để phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội.Hãy hình thành ngay từ nhỏ những tư duy và nhận thức tốt,đúng đắn về CNXH để thế hệ tương lại sẽ có những bước phát triển mới

  Trả lờiXóa
 21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 22. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là điều mà mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần phải biết, biết để xây dựng và bảo vệ nhà nước ấy vì bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực thuộc về tay nhân dân. Việc để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về bản chát ấy là điều rất quan trọng, nó giúp thế hệ trẻ chúng ta hình thành ngay được tư tưởng, nhận thức đúng đắn mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng nhà nước này, chế độ này.

  Trả lờiXóa
 23. Bất kỳ ai cũng cần phải hiểu bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước vậy nên điều kiện hiểu bản chất ấy là vô cùng quan trọng, thế hệ trẻ cũng là đối tượng rất dễ bị tác động làm sai lệch về tư tưởng, nhận thức của những kẻ phá hoại, thế lực thù địch luôn tìm cách lật đổ nhà nước, lất đổ chế độ của Việt Nam chúng ta. Trang bị sự hiểu biết cho thế hệ trẻ về bản chấy của nhà nước Việt Nam là điều vô cùng quan trong mà chúng ta cần quan tâm hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 24. Không riêng gì một ai, mà bất kỳ người nào cũng cần phải hiểu bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, là tương lai của dân tộc Việt Nam. Do vậy, không ai khác mà chính tầng lớp trẻ học sinh, sinh viên, thanh niên phải là những người trước tiên hiểu rõ nắm vững bản chất của nhà nước ta. Bởi chỉ khi đó chúng ta mới ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và bảo vệ đất nước và có những hành động thiết thực cho mục tiêu đó.

  Trả lờiXóa
 25. Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”. Bác đã chỉ rõ cho lớp trẻ hiểu rằng: Việc học tập của học sinh hôm nay sẽ quyết định tương lai đất nước ngày mai. Vì thế, học sinh phải học tập tốt để làm vẻ vang cho đất nước. Nhưng trước tiên thế hệ trẻ cần phải hiểu rõ nắm vững bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó là vô cùng quan trọng.

  Trả lờiXóa
 26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 27. Thật vậy. Nhân dân ta có truyền thống hiếu học, học để làm người, học để giúp đời giúp nước. Thế hệ trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì thế những thanh niên, học sinh sinh viên chúng ta phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức và bản lĩnh chính trị, trau dồi tri thức để xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Chúng ta hãy bắt đầu từ những việc tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng: hiểu rõ nắm vững bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 28. Thế hệ trẻ chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Bất kỳ một quốc gia nào cũng đều chú trọng giáo dục, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ. Những chủ nhân tương lai của đất nước này giỏi thì đất nước sẽ phát triển đi lên. Sẽ là thảm họa cho điều ngược lại. Hiện nay các thế lực chống đối Việt Nam đang tập trung tác động vào thế hệ trẻ này. Vì thế việc giáo dục cho thế hệ trẻ nắm vững bản chất của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vô cùng cần thiết cấp bách.

  Trả lờiXóa
 29. Niềm tin lý tưởng của thanh niên ngày nay phải là niềm tin cộng sản. Đó là kiên định, thực hiện cho được mục tiêu: “Độc lập dân tộc và CNXH”. Xây dựng niềm tin cộng sản cho thanh niên hiện nay là vấn đề quan trọng; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, nhằm bồi dưỡng họ trở thành những người “vừa hồng”, “vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 30. chủ động góp sức vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Đó là hoạt động tham chính đầy trách nhiệm của thanh niên, của tổ chức đoàn; thông qua đó, đoàn viên, thanh niên tự rèn luyện mình về ý thức và bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin cộng sản vững chắc.

  Trả lờiXóa
 31. Nhờ sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ về mọi mặt của Đảng mà thanh niên ta đã không quản hy sinh gian khổ, luôn xứng đáng với niềm tin cậy của Bác, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc. Tuy nhiên, ngày nay trong hoàn cảnh mới, trong dòng xoáy của giai đoạn thị trường hóa về kinh tế, bên cạnh mặt tích cực làm năng động hóa sản xuất và đời sống; chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng... gắn với mặt trái của cơ chế thị trường cũng có cơ hội trỗi dậy. Việc giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ cách mạng kế tục đặt ra nhiều vấn đề bức xúc, đòi hỏi phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.

  Trả lờiXóa
 32. một số sinh viên mới tốt nghiệp , chưa có việc làm dễ bị lôi kéo, lợi dụng tham gia các tổ chức phản động, tuyên truyền chống phá Nhà nước. Một số do yếu kém về nhận thức chính trị hoặc lập trường tư tưởng không vững vàng nên dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, mua chuộc, dụ dỗ tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng, nhận thức chưa đúng về chính trị nên rất dễ bị kẻ địch khai thác nên việc nâng cao ý thức cho sinh viên khi đang ngồi ở ghế nhà trường rất quan trọng

  Trả lờiXóa
 33. thanh niên nước ta là lực lượng đông đảo trong xã hội có vị trí, vai trò rất quan trọng trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. chúng ta phải bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho lực lượng lòng cốt ấy, không thì rất nguy hiểm cho tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 34. Niềm tin xã hội chủ nghĩa (XHCN) của thanh niên là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức khoa học, nhất là nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thế hệ trẻ hiện nay

  Trả lờiXóa
 35. mục tiêu, lý tưởng cách mạng của thanh niên với tình cảm, ý chí của họ là động lực tinh thần giúp thanh niên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào khi tổ chức, xã hội phân công.

  Trả lờiXóa
 36. có thể nói, niềm tin XHCN là một thành tố rất cơ bản, quan trọng cấu thành phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống cách mạng và năng lực công tác của người thanh niên. Có niềm tin XHCN sẽ giúp thanh niên luôn có sự định hướng đúng đắn trong tư duy, nhận thức và hành động, biết xem xét, đánh giá và giải quyết mọi vấn đề trong thực tiễn cuộc sống có hiệu quả

  Trả lờiXóa
 37. có phẩm chất chính trị vững vàng sẽ góp phần xây dựng, phát triển và hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên rèn đức, luyện tài và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
  .

  Trả lờiXóa
 38. nhìn vào thực trạng tình hình thanh niên nói chung, niềm tin XHCN của thanh niên nói riêng trong những năm qua, cũng như hiện nay, cần khẳng định: thanh niên nước ta đã, đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức, đoàn thể quan tâm theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo và giúp đỡ về mọi mặt.

  Trả lờiXóa
 39. thanh niên nước ta đã, đang phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, noi gương cha, ông có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành nhanh chóng. tuy nhiên không thể tránh khỏi một bộ phận đang tách rời mình ra khỏi tập thể, xã hội, không có mục tiêu, vướng vào tệ nạn xã hội, chúng ta phải khắc phục dần yếu điểm này

  Trả lờiXóa
 40. trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay, trước tình hình và nhiệm vụ mới, cũng như trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, thanh niên nước ta bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, chủ yếu, đang bộc lộ một số điểm hạn chế. Đó là: trình độ giác ngộ XHCN, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức và kỷ luật của một bộ phận thanh niên còn thấp.

  Trả lờiXóa
 41. không ít thanh niên chưa xác định đúng lý tưởng cách mạng, động cơ, mục tiêu phấn đấu, ý thức làm chủ xã hội, làm chủ bản thân còn kém. Đặc biệt, một bộ phận thanh niên suy giảm niềm tin XHCN, dao động trước những khó khăn tạm thời, trước mắt của đất nước, còn mơ hồ về cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 42. do thiếu niềm tin XHCN, một bộ phận thanh niên đã giảm sút ý chí phấn đấu, vươn lên, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc, địa phương và gia đình. Một bộ phận thanh niên còn lười lao động, lười học tập, mê tín dị đoan, chạy theo lối
  sống thực dụng, ích kỷ, buông thả, sa đọa, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 43. Thế hệ hiện nay đang có rất nhiều vấn đề phức tạp chứ không hề giống như trước đây, mọi thứ đã đổi khác. Những thế hệ trước đây bước ra từ đói khổ, bước ra từ khói lửa thì ý chí và sự kiên trung với cách mạng là son sắt và không phải bàn cãi. Họ đã bỏ công sức ra để giành lại độc lập, xây dựng nên chế độ công bằng dân chủ này thì họ sẽ rất hiểu các giá trị đó, còn những bạn trẻ ngày nay thì lại khác, họ đã rời xa chiến tranh, không còn biết được sự đau khổ của chiến tranh, chưa hiểu rõ bản chất của Nhà nước, chưa hiểu được những giá trị thực sự của hòa bình nên có thể còn nhiều cái nhìn lệch lạc về vấn đề, và có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 44. Bây giờ có nhiều vấn đề hết sức nguy hiểm, nhiều thanh niên có lối sống ăn chơi sa đọa, nhận thức yếu kém về chính trị. Một số thanh niên chưa xác định đúng lý tưởng cách mạng, động cơ, mục tiêu phấn đấu, ý thức làm chủ đất nước, ý thức trách nhiệm của bản thân với cộng đồng còn yếu. Một bộ phận thanh niên suy giảm niềm tin XHCN, dao động trước những khó khăn của suy thoái kinh tế, trước mắt của đất nước, còn có nhiều nhìn nhận sai lầm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nghe theo những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Nhiều thanh niên còn có ý thức kém, có sự suy thoái nhất định về tư tưởng, dẫn đến các thế lực thù địch lợi dụng để phá hoại tư tưởng và quay lại chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 45. Việc chúng ta nắm vững , hiểu rõ về bản chất của Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam là hết sức quan trọng . Bản chất của Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân. Điều đó đã minh chứng trong lịch sử và thực tiễn của đất nước, nó cũng đã được ghi trong hiến pháp của nước ta , điều này là vô cùng quan trọng và cần thiết , là cơ sở , chỗ dựa để nhà nước quản lí , điều hành đất nước

  Trả lờiXóa
 46. Đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay thì yêu cầu đặt ra là, các lực lượng phải phối hợp thường xuyên, bằng nhiều hình thức, biện pháp để nắm chắc và đánh giá đúng tình hình quốc tế và trong nước, dự báo được xu hướng phát triển và sự tác động của nó đối với nước ta. Trước hết, các lực lượng phải coi trọng phối hợp nắm chắc âm mưu để chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và các hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, có hiệu quả các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược; bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng, truyền thống, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển toàn diện đất nước.

  Trả lờiXóa
 47. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động. Tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính; nhưng bên cạnh đó, đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định rất khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình", sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta; khi có cơ hội, chúng sẵn sàng phát động chiến tranh xâm lược. Vì thế, quân và dân ta phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, thống nhất và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 48. Cái gì cũng có mặt tốt, việc nắm vững bản chất nhà nước ta góp phần làm cho sinh viên hiểu và thêm yêu chế độ của đất nước ta. Từ việc yêu chế độ để có những hành động xứng đáng với đất nước, có lòng yêu dân tộc, trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng. Từ đó củng cố niềm tin vào nhà nước, vào chế độ và vào tương lai của đất nước. Từ đó có nhiều hành động phấn đấu vì một đất nước giàu đẹp, không để cho đất nước nghèo nàn, lạc hậu nữa. Đây là tiền đề quan trọng cho sự phát triển những giá trị của dân tộc về sau. Để như Bác Hồ nói, đưa Việt Nam một ngày sánh vai với các cường Quốc năm châu.

  Trả lờiXóa
 49. nhà nước xét về bản chất, là một hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc, tồn tại dựa trên một cơ sở kinh tế nhất định; là một hệ thống quản lý chặt chẽ xã hội, có những thứ tự, cấp bậc nhất định. Vì vậy, hiểu được bản chất của nhà nước mình là một điều hết sức cần thiết, có tầm quan trọng đặc biệt đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhất là đối với thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 50. Một công dân, nếu hiểu được lợi ích của nhà nước mình, hiểu được quyền và nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân mình là điều hết sức quan trọng và mang ý nghĩa rất to lớn. trước hết, đó là một tiền đề cơ bản cho sự phát triển vững chắc của đất nước , thứ hai, đó là một kênh để người dân có thể thể hiện vai trò làm chủ của mình đối với đất nước. Đối với lớp trẻ thì nó lại càng cần thiết, lại càng quan trọng.

  Trả lờiXóa
 51. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 52. Đất nước có phát triển được thì vấn đề lâu dài là cách nhìn và cách lãnh đạo của thế hệ trẻ sau này.Vậy nên chúng ta phải tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ,để thế hệ đi sau của chúng ta có thể nắm bắt một cách rõ nét về đời sống đặc biệt là bản chất nhà nước XHCN ở nước ta.Để họ có thể nhìn nhận và có hướng đi đúng trên con đường xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 53. thế hệ trẻ ngày nay, những chủ nhân tương lai của đất nước cần lắm vững bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển bền vững đất nước. việc nắm vững bản chất nhà nước ta góp phần làm cho sinh viên hiểu và thêm yêu chế độ của đất nước ta. Từ đó củng cố niềm tin vào nhà nước, vào chế độ và vào tương lai của đất nước. Đây là tiền đề quan trọng cho sự phát triển những giá trị của dân tộc về sau. Do vậy mà ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức tổng quát, cần thiết về nhà nước ta

  Trả lờiXóa