Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG

     Vấn đề dân chủ, đa nguyên đa đảng từ lâu đã trở thành những chủ đề “nóng”, thu hút sự quan tâm, bàn luận và tiêu tốn không ít giấy mực. Gần đây, trên các trang mạng đặc biệt là một số blog như: dân làm báo, quan làm báo, anh ba sàm, boxitvn,… liên tục xuất hiện những bài viết tuyên truyền về dân chủ đa nguyên. Trong bài viết “Về một chế độ chính trị tốt đẹp” trên trang blog dân làm báo ngày 26/12 vừa qua có đoạn viết: “Điều kiện đầu tiên của dân chủ là người dân phải có được tiếng nói. Muốn tiếng nói người dân được lắng nghe và có hiệu lực, thì chúng ta phải xây dựng cho được một chế độ dân chủ đa đảng.” Tuy nhiên, ở Việt Nam không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng.
     Theo quan điểm của tôi:
     Thứ nhất, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải thực hiện đa nguyên đa đảng là có dân chủ. Dân chủ là là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do. Đa nguyên là hệ thống mà ở đó có hai hoặc nhiều hơn những mục tiêu, quan điểm đường lối. Còn đa đảng là hệ thống mà ở đó có nhiều đảng chính trị có khả năng giành quyền điều hành chính phủ một cách độc lập hay liên minh với nhau.
     Nói một cách dễ hiểu, dân chủ là quyền tự do của công dân, nó không phụ thuộc vào cơ chế một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào.
     Thứ hai, Việt Nam không có tiền đề chính trị và nguyện vọng rộng rãi cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Lựa chọn hệ thống chính trị nào phải phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đặc điểm xã hội và trình độ phát triển, trong khi đa nguyên chính trị đa đảng đối lập không phải là giải pháp tối ưu cho mọi quốc gia, mọi dân tộc. Lựa chọn con đường XHCN là lựa chọn của nhân dân Việt Nam, lựa chọn của lịch sử Việt Nam. Lịch sử chứng minh đã từng có thời kỳ Việt Nam có nhiều đảng tồn tại cùng một thời điểm. Tuy nhiên chỉ có ĐCSVN là giữ được vai trò lãnh đạo của mình cho đến tận bây giờ. Chế độ chính trị hiện tại là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc”.
     Thứ ba, đa nguyên đa đảng là thủ đoạn của các đối tượng bất mãn với chế độ, các thế lực thù địch trong chiến lược diễn biến hòa bình âm mưu hình thành lực lượng chính trị đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, gây bất ổn chính trị ở Việt Nam. Luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ XHCN, lái nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi XHCN.
     Cũng cần phải khẳng định đa nguyên chính trị đa đảng đối lập là luận điểm phản khoa học và phi lịch sử. Bởi vì, trên thực tế không có thứ dân chủ chung chung trừu tượng, trong thời đại ngày nay chỉ có thể là dân chủ tư sản hay dân chủ XHCN. Cái gọi là đa đảng như trong xã hội phương Tây thực chất là sự chi phối của đảng tư sản, là biểu hiện sự tranh chấp giữa các nhóm chính trị khác nhau của chính giai cấp tư sản. Nếu nước ta thực hiện đa đảng thì chắc chắn rằng các thế lực thù địch không muốn đa đảng mà ở đó lại có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
     Thứ tư, xuất phát từ thực tiễn không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng. Thực tế cho thấy rằng, ở các nước đa đảng có nên chính trị ổn định, kinh tế phát triển (như Mỹ, Anh, Pháp, ...) đều không có đa nguyên. Các đảng phái ở các quốc gia đó thay phiên cầm quyền và điểm khác biệt của họ là phương cách thực hiện chứ không phải là mục tiêu, lý tưởng và sau cùng họ đều đại diện cho một giai cấp - giai cấp tư sản. Ở những nước mà đa đảng đi kèm với đa nguyên (Thái Lan, Libya ...) là những nền có nền chính trị không ổn định, thường diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu. Không có bất cứ sự nhượng bộ nào khi mà mục tiêu, lý tưởng khác nhau.
     Cần phải thấy rằng thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau không phải là dân chủ hơn, tốt hơn một đảng. Hãy nhìn lại nước Mỹ, Mỹ là một nước “tự do”, người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Nhưng điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ. Dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. Thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.


     Còn ở Việt Nam, có đa đảng là sẽ có đa nguyên. Bởi các nhà dân chủ ở Việt Nam đại diện cho nhóm người bất mãn với chế độ XHCN và ĐCSVN trong nước, đại diện cho nhóm tàn dư bảo thủ của Việt Nam cộng hòa ở hải ngoại. Họ mang trong đầu tư tưởng thân phương Tây, thân Mỹ, họ tôn sùng mô hình dân chủ của Mỹ và Phương Tây. Và nếu Việt Nam có đa nguyên thì sẽ lại có một Thái Lan hay Libya thứ hai.
     Không một nước nào trên thế giới tự nguyện chấp nhận đa nguyên đa đảng, đa nguyên đa đảng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài mà thôi.

                                                                               Chính
Comments
121 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

121 nhận xét:

 1. Dân chủ ở các nước phương Tây nói chung và nước Mỹ nói riêng là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. Tuy nhiên lúc nào Mỹ cũng tỏ ra là người quan tâm đến dân chủ của các nước khác. Họ tự cho mình cái quyền phán xét dân chủ của bất kỳ nước nào trên thế giới. Họ đưa ra những phán xét bất lợi cho các nước xã hội chủ nghĩa một cách không có căn cứ, bằng chứng rõ ràng cụ thể. Họ cậy thế nước lớn để áp đặt dân chủ đối với các nước nhỏ, các nước phụ thuộc. Thật vô lý.

  Trả lờiXóa
 2. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là do nhân dân Việt Nam lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời tự do, hạnh phúc. Tôi tự hào là người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Dân chủ là quyền tự do của công dân. Nhưng không phải "tự do" theo kiểu của Mỹ, người dân tự do biểu tình, chửi bới, báo chí tự do phanh phui những chuyện nhạy cảm, xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau vì sự cạnh tranh của các đảng phái này, nhằm hạ uy tín của đảng phái kia. Điều đó không phải là bản chất thực sự của dân chủ. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của dân, do dân và vì dân, quyền lực thuộc về tay nhân dân, nhân dân thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, mọi người được sống cuuocj sống tự do, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 4. Lịch sử đã chứng minh, Việt Nam không thể có đa nguyên đa đảng. Cũng đã có thời kỳ Việt Nam có nhiều đảng phái cùng tồn tại, hoạt động, nhưng do không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân nên đã tự giải tán. Đó là trường hợp giải tán của Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội năm 1988. Duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam giữ được vai trò lãnh đạo sứ mệnh của mình cho đến hiện tại. Đó cũng là sự lựa chọn của nhân dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 5. Cai nay phai trung cau dan y moi noi duoc chu.Noi lay duoc thi goi la "Tu suong"day cac bac a.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thứ nhất, xin hỏi bác hiểu gì về trưng cầu dân ý mà đòi trưng cầu dân ý. Lựa chọn chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam, cần gì phải trưng cầu dân ý nữa. Lựa chọn chủ nghĩa xã hội đã là sự lựa chọn của ông cha ta sau biết bao mồ hôi, xương máu. Lựa chọn chủ nghĩa xã hội là quyết định mang tính lịch sử khách quan.
   Thứ hai, nếu có bình luận thì đề nghị bình luận bằng tiếng việt có dấu và có văn hóa. Chẳng lẽ bác chưa được học dấu của tiếng việt và chưa được học môn đạo đức bậc tiểu học.

   Xóa
  2. Tôi lại không đồng ý với cách lý luận của Chính. Nhân dân Việt Nam vẫn có quyền trưng cầu ý kiến bất kỳ lúc nào chứ. Đâu phải họ lựa chọn một lần là vinh danh muôn thuở đâu! Trong cuộc sống ngắn ngủi này, ai lại không có lúc quyết định sai! Không phải quyết định sai là phải sống với quyết định đó, hay đi nhảy cầu là xong đâu!

   Xóa
  3. Tôi đồng ý là có thể trưng cầu ý dân nhưng với tình hình kinh tế xã hội hiện nay thì trưng cầu làm gì. Kinh tế phát triển vững mạnh sau 30 năm chiến tranh, xã hội ổn định, tình hình mọi mặt của đời sống đều đi lên theo xu hướng tích cực. Dân mình trước nay chỉ tin yêu theo Đảng Cộng Sản thì nay đa nguyên đa đảng chỉ làm loạn thôi. Thiết nghĩ đa nguyên đa đảng không thích hợp và cũng không nên xuất hiện ở nước mình

   Xóa
 6. O Cu ba luon tuyen truyen la dat nuoc tu do.The ma sau nam 12 moi co the mua ban va thue nha,tu do buon ban.Tuyen truyen nhung thu k thuc te la tro he cho xh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không thể đem Cu ba ra để so sánh với Việt Nam được.

   Xóa
 7. Hãy nhìn những gì đã và đang diễn ra đi chúng ta có thể khẳng định được rằng con đường chúng ta đang đi là hoàn toàn đúng đắn và không ai có thể cản trở được bước tiến của chúng ta trên con đường phát triển cả. Điều đó quá rõ khi tình hình của các nước theo cái gọi là chủ nghĩa tư bản những vụ đụng độ súng ống diễn ra như cơm bữa và tình hình chính trị thì căng thẳng hết mức

  Trả lờiXóa
 8. Hãy nhìn những gì đã và đang diễn ra thì chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định được liệu chúng ta có nên đi theo con đường khác chủ nghĩa xã hội không chắc chắn rằng ai cũng trả là là phải đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì đất nước mới có cơ hội phát triển một cách mạnh mẽ và ổn định được điều đó được khẳng định bởi các nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và phạn mà không biết bao nhiêu sai lầm khi mà những người dân của đất nước đó phải hứng chịu hậu quả

  Trả lờiXóa
 9. đương nhiên là cuộc sống của ai cũng gặp những khó khăn gian khổ và chúng ta phải biết cách vượt qua những khó khăn gian khổ đó để có thể đạt được mục đích của chính bản thân chứ không phải thấy khó mà nản thấy khó mà để rồi đi tung hô cho cái xấu. Rõ ràng việc đa nguyên đa đảng không đem lại những gì tốt đẹp cho đất nước ta vì đơn giản với đất nước Việt Nam thì cái đó không phù hợp vì điều đó được chứng minh hoàn toàn qua thực tiễn và lichj sử phát triển của con người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 10. cái đa nguyên đa đảng đó chính là thứ mang lại những vụ khủng bố, giết người, ... ở Mĩ và các nước phương Tây, vậy mà các nhà rận chủ yêu nước còn lớn tiếng là mang lại sự tiến bộ cho đất nước, không hiểu các nhà rận chủ ấy nghĩ gì. Dựa vào thực tiền lịch sử đã chứng minh, chúng ta có thể khẳng định sự đúng đắn của con đường mà chúng ta đang bước đi, quyết tâm bảo vệ những thành quả đã đạt được

  Trả lờiXóa
 11. dân chủ ở Mĩ là dân chủ tư sản, có nghĩa là nếu bạn có tiền, bạn sẽ có tụ do, dân chủ, muốn làm ì cũng được, nếu không, thì chính phủ không quan tâm , đó chính là nguyên nhân dấn đến tình trạng khủng bố leo thang, giết người hay biểu tình ở Mĩ, vậy chúng ta mà chấp nhận đa nguyên đa đảng thì khác gì tự đâm đầu xuống hố

  Trả lờiXóa
 12. Trong lịch sử dân tộc, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không ngừng đưa đất nước phát triển đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng lãnh đạo quân và dân ta bằng các đối sách, chiến lược với kẻ thù để từng bước dành được độc lập hoàn toàn cho dân tộc, để có một Việt Nam thống nhất như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 13. Đời sống nhân dân được nâng cao, xã hội phát triển. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, luôn đề cao tính dân chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhân dân có điều kiện làm chủ đất nước. Để trở thành được như ngày hôm nay, có vị trí trên trường quốc tế là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của Nhà nước ta.cái đa nguyên đa đảng đó chính là thứ mang lại những vụ khủng bố, giết người

  Trả lờiXóa
 14. Lịch sử đã chứng minh, quy luật vận động, phát triển của nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, nhân dân rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước,

  Trả lờiXóa
 15. Qua năm tháng Đảng ta luôn giữ vai trò chủ chốt.Lãng đạo đất nước ổn định và phát triển.Chứ như Thái Lan lúc nào luôn luôn bất ổn và khó đoán định được,vì đa đảng và vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền không giúp đất nước được ổn định mà các Đảng phái tranh chấp quyền lực và tạo ra các vụ đảo chính liên miên. Cứ như Việt Nam chúng ta có phải tốt hơn không, chỉ có một và lãnh đạo nhân dân ta thành 1 thể thống nhất sẽ tốt hơn

  Trả lờiXóa
 16. Đa nguyên đa đảng là không thể xảy ra ở Việt Nam, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là Đảng duy nhất có thể lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi lên con đường chủ nghĩa xa hội mà Đảng, nhà nước, Bác Hồ cùng toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Đa nguyên đa đảng chẳng có lợi ích gì, nó chỉ đem lại sự cạnh tranh quyền lợi và làm bất ổn xã hội mà thôi. Việt Nam chúng ta không "cần" những cái thứ đó.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo dân tộc Việt Nam. Qúa khứ đã chứng minh điều đó, trong káng chiến chống Mỹ và chống Pháp cứu nước đất nước ta đã có rất nhiều tổ chức đảng hoạt động nhưng đều thất bại vì chủ trương đường lối cũng như mục đích không đúng đắn của mình. Chỉ có duy nhất Đảng cộng sản là có đủ khả năng đưa dân tộc ta tiến tới thắng lợi mà thôi. Vì vậy không có lý do nào để có thể tồn tại đa nguyên đa đảng ở Việt Nam chúng ta được.

  Trả lờiXóa
 18. Chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể lãnh đạo dân tộc Việt Nam chúng ta và đưa dân tộc ấy đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một đất nước phát triển về kinh tế xã hội vươn lên thành một quốc gia giàu mạnh trong khu vực cũng như khẳng định được vị thế trên quốc tế. Còn cái gọi là đa nguyên đa đảng, nó chỉ là những thứ phá hoại, gây bất ổn mà thôi. Và Thái Lan trong khu vực là một ví dụ điển hình.

  Trả lờiXóa
 19. Đa nguyên đa đảng cũng có những mặt mạnh của nó nhưng hiện tại thì Viêt Nam chúng ta không nên Đa đảng vì bọn phản động và phe đối lập vẫn đang rình mò và chờ cơ hội để lật đổ chế độ. Xóa xa hội chủ nghĩa trên toàn cầu.

  Trả lờiXóa
 20. Thử ngẫm nghĩ xem, khi ở trên một quốc gia , một đất nước tồn tại 2 hay nhiều đảng thì lấy đâu ra sự thống nhất, tập trung, lấy đâu ra sự ưu việt. Vậy nên như đất nước chúng ta bây giờ có phải tốt không, đất nước ổn định. Dân chúng vui vẻ với cuộc sống hiện tại, vì thế chẳng bao giờ người dân đất nước này muốn đa đảng đâu

  Trả lờiXóa
 21. Từ khi thành lập đến nay thì vai trò lãnh đạo của Đảng là hết sức to lớn.Nhìn vào lịch sử việt nam là chúng ta có thể thấy được vai trò đó.Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.Và đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, vậy nên chúng ta chỉ cần Đảng Cộng sản lãnh đạo mà không bao giờ có thể chấp nhận đa nguyên đa đảng nào khác

  Trả lờiXóa
 22. Không ai có thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam.Nhờ có sự lãnh đạo tài tình đó mà đất nước việt nam mới có được như ngày hôm nay.Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để chống phá và âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo đó.Điều này là không chấp nhận được và chúng ta cần phải cùng nhau bảo vệ và xây dựng Đảng, để đất nước có thể ổn định và phát triển được thì cần củng cố đảng và xóa bỏ những ý nghĩ về đa đảng của những kẻ điên mới được

  Trả lờiXóa
 23. Đa nguyên đa đảng, phi chính trị hóa quân đội... mà làm chi, những việc làm ấy chỉ làm suy giảm vai trò ảnh hưởng của đảng, từ đó dẫn đến chủ nghĩa xã hội khó có thể đi lên đc. Vì thế, chúng ta hãy tuyệt đối trung thành với đảng và tích cực xây dựng đảng lớn mạnh hơn nữa. Không thể để đa nguyên đa đảng ở nước ta được

  Trả lờiXóa
 24. Cuộc sống ở đất nước nào chúng ta cũng thấy vậy. đều có một giai cấp cầm quyền, một đảng phải lãnh đạo đất nước không chỉ riêng Việt Nam mới tồn tại việc Đảng lãnh đạo các giai cấp khác trong đất nước. Việc một đảng rất có tính ổn định, hòa bình cho đất nước. Vậy nên chúng ta không bao giờ chấp nhận đa đảng được

  Trả lờiXóa
 25. Trong lịch sử của đất nước Đảng đã thể hiện được vai trò trong nhiều giai đoạn thời kì, điều này càng quan trọng cho đến ngày nay khi thời đại mới, thời đại hợp tác phát triển kinh tế. vai trò lãnh đạo càng thể hiện trong sự mềm dẻo của hợp tác cùng với những đối sách để phát triển đất nước. Chỉ cần một đảng thôi, đa đảng làm gì chứ. Chúng ta không muốn bất ổn và chiến tranh liên miên giữa các đảng với nhau như các nước đa đảng

  Trả lờiXóa
 26. Vấn đề đa nguyên đa đảng này dường như thỉnh thoảng được các anh chị rận chủ trong nước bới móc khi hết việc để làm. Chúng ủng hộ đa đảng và lấy lý do là đa đảng sẽ được dân chủ hơn nhưng đây cũng chính là cách làm đưa Việt Nam vào tử địa. Thực tế thì Việt Nam cũng đã từng có thời kỳ xuất hiện chủ nghĩa đa đảng nhưng là khi đó nhiều Đảng đều chung mục đích giải phóng đất nước khỏi chiến tranh, đồng thời quyết định cuối cùng được đưa ra là chỉ có Đảng CS mới có đường lối, chính sách phù hợp với Việt Nam. Điều đó được chứng minh rõ ràng trong lịch sử. Và hiện tại nếu đa đảng lại xuất hiện thì chỉ là tăng thêm vấn đề nan giải cho Việt Nam mà thôi, ai cũng biết chắc chắn sẽ có nội chiến chính trị.

  Trả lờiXóa
 27. đa đảng là vấn đề muôn thuở, nó là vẫn đè mà các nước đế quốc và phương tây nhai đi nhai lại để nói về đất nước Việt Nam. Hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác, luôn luôn tấn công vào nhiều các lĩnh vực của chính trị, kinh tế Việt Nam mục đích của chúng chỉ nhằm thay đổi chế độ chính trị của Việt nam, ủng hộ các tổ chức phản động trong nước và nước ngoài, thông qua nhiều tổ chức phi chính phủ móc nối cán bộ. thủ đoạn vô cùng thâm hiểm

  Trả lờiXóa
 28. hãy nhìn vào Thái Lan, rất gần chúng ta , chỉ vì nghe theo các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, mà dẫn đến tình trạng hỗn loạn vì đa nguyên đa đảng đối lập, vậy đấy, các nhà rận chủ yêu nước vẫn luôn đòi đất nước lao vào cái vết xe đổ đó , đúng là không thể ngửi được,

  Trả lờiXóa
 29. đất nước ta có được ngày hôm nay cũng là do có sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản , không có sự tranh chấp giữa các đảng đôi lập, nếu chấp nhận đa nguyên đa đảng, chắc chắn các thế lực thù địch sẽ nhảy vào điều khiển, tác động, chắc chắn sẽ mất chế độ, do đó chúng ta không bao giờ được chấp nhận đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 30. Hãy nhìn Thái Lan,Campuchia hay là một số nước phương tây là có thể thấy được đa nguyên đa đảng sẽ như thế nào.nó không chỉ làm cho gia tăng những cuộc xung đột tranh chấp quyền lực mà nó còn xảy ra tình trạng mâu thuẩn nội bộ,Điều này sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn đất nước.Giống như thái lan đang phải chịu bây giờ.Việt nam đang đi đúng hướng trên con đường phát triển của mình.vậy nên các thế lực thù địch đừng có mà ngồi đó áp đặt nữa.Sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng ý với bạn trong thời điểm này! Đa đảng của chúng rất là lộn xộn. Nhìn vào thì thấy toàn là chửi rủa, ném đá nhau chứ chẳng thấy an bình ở đâu cả. Cái này hay đó nha! Chúng ta hãy chống mắt mà xem đất nước của họ trong vài năm tới, vài thập niên tới sẽ ra sao? Nếu đa đảng kiểu Thái lan mà làm cho đất nước, nhân quyền của người dân Thái lan tụt dốc trong vài thập niên tới, thì tui dẹp tư tưởng "đa đảng tốt cho đất nước". Còn trong vài thập niên tới mà họ hoàn thiện chính thể đa đảng của họ một cách tốt đẹp thì người có tư tưởng độc đảng phải nể phục những gì họ đã đổ mồ hôi, nước mắt trong giai đoạn này. Tui nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó cả. Lớp cha ông của họ lộn xộn, đổ máu thì con cháu của họ sẽ được hưởng. Còn nếu chúng ta đã yên lòng với độc đảng tốt cho con cháu, thì chúng ta hãy cầu xin Trởi Phật độ trì. Đừng để những kẻ cầm đầu trong thế kỷ tới trở thành độc tài mà xử tệ với con cháu chúng ta.

   Xóa
 31. đúng thế, sự hòa bình, ổn định này đã phải đánh đổi bằng rất nhiều sương máu của các thế hệ cha ông đi trước, nếu chấp nhận đa nguyên đa đảng thì chắc chắn sẽ mất chế độ như nhiều nước khác trên thế giới, mất sự hòa bình, ổn định của nhân dân, chúng ta cần cương quyết phản đối luận điệu này

  Trả lờiXóa
 32. Làm sao mà có thể chấp nhận được những sự áp đặt này chứ.Việt nam đang đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản việt nam.và dưới sự lãnh đạo đó thì đất nước việt nam đã vượt qua được biết bao nhiêu khó khăn gian khổ,và gặt hái được nhiều thành công,đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể.Vậy nên việt nam sẽ mãi giữ vững và tiếp tục đi trên con đường của mình.Không bao giờ nghe theo những luận điệu xuyên tạc và áp đặt của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 33. Chúng ta nhìn vào tình hình của Thái Lan hay Campuchia mà cảm thấy hết sức tự hào về đất nước việt nam.Việt nam là một nước hòa bình và ổn định bậc nhất thế giới.Có được thành quả này chúng ta phải kể đến hướng đi đúng đắn của đất nước.Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản việt nam thì chúng ta đang có những hướng đi đúng đắn và hiệu quả.Vậy nên đừng có mà ngồi đó áp đặt đa nguyên đa Đảng cho đất nước việt nam.Chẳng bao giờ việt nam đi theo con đường đó.

  Trả lờiXóa
 34. Chúng ta thật sự đang được sống trong một đất nước hòa bình và ổn định bậc nhất thế giới.Điều này có được là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản việt nam.Đó chính là những hướng đi đúng đắn và hợp lí.Vấn đề đa nguyên đa đảng đã gây ra tình trạng hết sức rồi loạn đối với những nước nào đi theo nó.Và thấy được điều nay nên việt nam sẽ mãi đi theo con đường đúng đắn mình đã chọn.Không có gì thay đổi được điều này.

  Trả lờiXóa
 35. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận được điều này khi mà đa nguyên đa đảng sẽ dẫn tới tình trạng rối loạn đất nước.Gây mâu thuẩn nội bộ,Khi đó thì những người phải chịu khổ nhất đó chính là nhân dân vô tội.Việt nam đang đi đúng trên con đường mà mình đã lựa chọn.Và chẳng bao giờ có thể thay đổi được điều này.Mọi sự áp đặt đa nguyên đa đảng của đám rận các ngươi cho việt nam chỉ là vô nghĩa mà thôi.Hãy dừng lại đi.

  Trả lờiXóa
 36. Nhìn tình hình Thái Lan mà chúng ta có thể thấy tự hào về việt nam.Đa nguyên đa đảng đã làm cho tình hình của thái lan trở nên tồi tệ hơn.Cuộc sống của nhân dân trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.Và đó là lí do vì sao việt nam không bao giờ đi theo con đường đa nguyên đa đảng đó.Đó chính là sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.Và việt nam đã có những hướng đi đúng đắn.Chúng ta sẽ mãi đi theo con đường mình đã chọn.

  Trả lờiXóa
 37. Nhìn đất nước Campuchia biểu tình liên miên, rồi quay lại với Thái Lan thì hoàn cảnh cũng tương tự. VÀ tình hình ở Thái Lan còn tồi tệ hơn nhiều bởi lẽ phe đối lập nhất quyết không chịu đối thoại mà muốn ép thủ tướng Yinluck Sinawatra phải từ chức vô điều kiện. Thậm chí thủ tướng Thái Lan kêu gọi bầu cử sớm nhưng phe đối lập cũng tìm cách phá hoại. Đây là bài học cho đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 38. "thời gian qua cũng đã có một số tiếng nói đòi phải có lực lượng đối lập, đòi đa nguyên đa đảng. Tuy nhiên những con người đó có phải vì đất nước đúng nghĩa". Họ làm như vậy chỉ để tranh giành quyền lãnh đạo đất nước, đưa những văn hóa của Mỹ và phương Tây vào. Những kẻ đó muốn biến nước ta đi về thời kì tương tự như chính quyền Ngụy trước đây.

  Trả lờiXóa
 39. Samraisy đã từng đến tỉnh Svay riêng để nhổ cọc phân định biên giới giữa Việt Nam và Campuchia và xuyên tạc rằng chính quyền Campuchia thời điểm đó do Hun sen đứng đầu đã bán đất biên giới của Campuchia cho Việt Nam. Vì hành động trên, Sam rainsy đã từng bị kết án 11 năm tù giam. Ông ta sống lưu vong ở nước ngoài nhiều năm. Giờ về nước lại tiếp tục muôn chống Hun sen đây

  Trả lờiXóa
 40. Chúng ta không cần phải quá giàu, chúng ta cần sự ổn định và đi lên, nhanh, mạnh và bền vững, vì vậy nên chúng kiên quyết 1 đảng cầm quyền.

  Trả lờiXóa
 41. Những thằng muốn đa đảng là những thằng phản động vì bản thân hắn không phải vì đất nước mà vì những đồng tiền của bọn Hải ngoại hắn ném vào mồm chúng hàng ngày. Chúng chả biết cóc gì về đang đảng hay đơn đảng đâu.

  Trả lờiXóa
 42. Trên quan điểm chính trị của riêng tôi thì tôi thích đa đảng. Như vậy không có đảng nào dám lộng hành mà chèn ép dân ngu khu đen của đại đa số quần chúng. Đảng nào mà cà chớn ăn hiếp, hối lột tràn làn, hay có tư duy của người "ngồi mát ăn bát vàng" thì khi hết nhiệm kỳ, dân chúng sẽ truất phế và bầu cho đảng kia lên nắm chính quyền. Ý kiến của tôi ở đây là nhắm tới bộ đầu nậu cầm đầu đất nước theo pháp lý chứng không đề cập đến bộ máy của quân đội. Đụng tới quân đội phiền lắm...Một nước như Thái lan mà hể động đến quân đội thì nó lật đổ ngay. Những người có tư tưởng đa đảng không hẳn đã là thằng phản động như bác Huynhdaica đã nhắc. Anh chị em trong nhà còn có tư tưởng khác nhau chứ đừng nói chi 90 triệu người dân trong một nước. Hể ai có ý kiến khác mình thì phang cho một câu là "phản động" thì nghe chói tai lắm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa đảng để cho các đảng phái chính trị tranh giành quyền lực, chia bè kéo cánh rồi gây bất ổn tình hình chính trị à? Bác thích đa đảng là việc của nhà bác. Nhân dân Việt Nam tin vào chủ nghĩa xã hội.

   Xóa
 43. Không phải nước nào cũng đa đảng là được đâu, mà còn tùy vào thể chế nhà nước, thể chế xã hội của từng nước đó. Có nước áp dụng đa đảng thì phù hợp, phát triển, nhưng ngược lại có nước thì đa đảng lại là một thách thức, một rào cản kìm hãm sự phát triển của đất nước. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận sự việc một cách khách quan, không phải theo các nước khác, mà phải nhìn vào thực tế, phải nhìn xem chúng ta đang đúng ở đâu, đang làm gì và làm nhu thế nào cho nó có hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 44. Đối với nước ta thì việc đa nguyên đa đảng là không thể chấp nhận được. Theo con đường chủ nghĩa xã hội, theo chủ nghĩa Mác- Leenin, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ có một đảng duy nhất đó là Đảng cộng sản Việt Nam. Qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, chúng ta đã chọn một con đường duy nhất là đi theo chủ nghĩa xã hội, đây là một con đường đúng đắn mà đảng và nhà nước ta đã chọn, vì vậy chúng ta phải làm thế nào đó cho nó phát triển thực sự.

  Trả lờiXóa
 45. Trước hết tôi cho rằng chúng ta không thể lấy lý thuyết và thực tiễn chính trị của các nước châu Âu như Anh, Pháp, Ý, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy hay Mỹ để áp dụng cho Việt Nam, bởi vì các nước đó có hoàn cảnh lịch sử-xã hội khác xa với Việt Nam. Xét về đặc điểm xã hội, đa số các nước châu Âu đều không phải là các nước đa dân tộc, đa văn hoá, đa tôn giáo, vì vậy các mâu thuẫn xã hội ít phức tạp; xét về mặt lịch sử, hệ thống chính trị đa nguyên ở các nước đó đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm và đã trải qua những thời kỳ sóng gió để đạt được trình độ như ngày nay.

  Trả lờiXóa
 46. Chúng ta cũng không thể bắt chước máy móc con đường của các nước Đông Âu như Ba Lan, Hungari, Tiệp, Nga, để áp dụng cho Việt Nam, bởi vì mặc dù các nước trên đã một thời là xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, nhưng đặc điểm xã hội, lịch sử và trình độ phát triển của các nước đó cũng khác xa với Việt Nam. Về mặt xã hội, các nước này cũng không phải là các nước đa dân tộc, đa tôn giáo, và không có các mâu thuẫn gay gắt do lịch sử để lại như Việt Nam ,tại thời điểm những năm 90, phần lớn công dân của các nước này là các thế hệ sinh sau chiến tranh, trình độ kinh tế, trình độ dân trí của các nước đó tại thời điểm những năm 90 của thế kỷ XX cũng phát triển cao hơn Việt Nam hiện nay.

  Trả lờiXóa
 47. Chúng ta có thể lấy kinh nghiệm của Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… nhưng nên lưu ý là các nước đó có đặc điểm dân tộc, xã hội, lịch sử khác Việt Nam khá nhiều: ngoại trừ Malaysia, các nước còn lại đều có một dân tộc đa số và một tôn giáo gần như tuyệt đối. Hơn nữa, thời kỳ phát triển nhất của của các nước đó trong thế kỷ XX lại gắn liền với giai đoạn gần như độc quyền về mặt chính trị của một nhà độc tài hoặc một đảng độc quyền, chứ không phải là đa nguyên về mặt chính trị.

  Trả lờiXóa
 48. Nếu muốn biết tình hình chính trị Việt Nam ổn định như thế nào thì hãy nhìn vào năm APEC đc tổ chức tại Việt Nam. Chưa có 1 nước nào như Việt Nam chúng ta, đón hơn 50 nguyên thủ quốc gia và trong đó có tổng thống Mỹ,mặc dù không có sự thắt chặt an ninh của Mỹ hay sự giám sát bảo vệ của chúng ta, tổng thống Mỹ lúc đó có thể đi bộ thoải mái bên bở hồ hoàn kiếm hay chạy thể dục buổi sáng mà không có 1 sự nguy hiểm nào. Thử hỏi ở nước Mỹ họ có thể làm đc như vậy không trong khi Mỹ đang là một nước đa đảng.

  Trả lờiXóa
 49. Theo quan điểm của tôi, ở Việt Nam không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng. Quá trình lịch sử cũng như hiên nay đã chứng minh một điều rằng chế độ đa nguyên, đa đảng như ở Mỹ và các nước Phương Tây đang theo đuổi không hẳn đả là tốt đẹp, là tuyệt mỹ như người ta vẫn nghĩ về nó. Vậy mà hiện nay nhiều kẻ vẫn đứng ra tuyên truyền cho cái gọi là dân chũ theo “ kiểu Mỹ” mà đôi khi không hiểu hết về nó. Hình như họ chỉ mải mê với những cái đẹp trên tay tượng nữ thần tự do ở Mỹ mà quên đi những cảnh tăm tối chém giết liên miên, cũng như một bộ phận không nhỏ nhân dân cùng cực khổ sở vì đói rét.

  Trả lờiXóa
 50. Theo tôi thấy rằng ở Việt Nam, Đảng Cộng Sản là đảng duy nhất có thể lãnh đạo đất nước. Đó là sự lựa chọn của lịch sử, là của cả dân tộc Việt Nam, Đảng là hiện thân cho lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kì dành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước,cải thiết tổ quốc sau chiến tranh và ngày nay cũng chính Đảng ta đang lãnh đạo đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ kính yêu đã chọn. Những đổi mới của đất nước sau chiến tranh là minh chứng tốt nhất thể hiện cho sự lãnh đạo sáng suốt ,đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là sự thật không thể phủ nhận.

  Trả lờiXóa
 51. Không nên thực hiện cơ chế đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Đảng và Nhà Nước ta đã và đang thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, nếu thực hiện đa đảng, có nhiều đảng phái đối lập ra đời sẽ không thể đoàn kết được toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, tình trạng đất nước rơi vào thảm cảnh tăm tối, sự tranh giành quyền lực của các đảng phái sẽ diễn ra quyết liệt. Và cuối cùng nhân dân là người khổ nhất. Nếu quả thật đa nguyên đa đảng xảy ra thì khi đó hậu quả sẽ là rất khó lường.

  Trả lờiXóa
 52. Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nước ta thành công trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.Và đất nước ta đang trong đà phát triển ,hội nhập và theo kịp các nước trên thế giới.Vì vậy theo tôi thì nước ta không cần có chế độ đa nguyên ,đa đảng.Vì nếu có chế đọ đa nguyên đa đảng thì tình hình trong nước sẽ rất phức tạp.

  Trả lờiXóa
 53. Đa nguyên đa đảng hay một đảng thì chả có gì khác nhau cả. Về bản chất quyền lực lãnh đạo đất nước chỉ nằm trong tay một nhóm người nhất định. Ở Việt Nam nhóm đó là Đảng Cộng sản, các nước tư bản có thể là Đảng dân chủ, tự do....Hơn nhau ở chỗ là Đảng cầm quyền nước nào có năng lực lãnh đạo có đủ tài, đức thì đất nước đó phát triển và ngược lại.

  Trả lờiXóa
 54. Nếu mà Việt Nam mà theo đa nguyên đa đảng thì lúc đó, chắc chắn xã hội Việt Nam sẽ bị chìm ngập vào các cuộc tranh cãi triền miên về chính trị, các hoạt động tranh giành quyền lực bằng bạo lực và phi bạo lực, thậm chí là nội chiến, ly khai; và thế là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút chạy, khách du lịch sẽ không dám đặt chân đến, và tất nhiên các cải cách kinh tế, xã hội và dân sinh sẽ bị đình đốn. Điều đó cũng có nghĩa là sự nghiệp đổi mới mà chúng ta đang tiến hành sẽ thất bại và giấc mơ hiện đại hoá đất nước sẽ tan thành mây khói.

  Trả lờiXóa
 55. Khác với Việt Nam, sau khi giành được độc lập, các nước xã hội tư bản không trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt, kéo dài, và đặc biệt là không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà đều xây dựng nhà nước theo chế độ cộng hoà với hiến pháp dân chủ tam quyền phân lập và đa nguyên về mặt chính trị đa đảng, không có nước nào xây dựng hiến pháp theo chế độ cộng sản, độc tài hay quân chủ.

  Trả lờiXóa
 56. Sự xuất hiện các nhà độc tài hay các chính quyền quân sự lâm thời ở các nước này trong một giai đoạn lịch sử nào đó thực ra chỉ là hệ quả của sự tranh giành quyền lực giữa các lực lượng đối lập trong hệ thống đa nguyên ở những thời điểm khủng khoảng về chính trị và bất ổn về xã hội. Ở Đông Nam Á, Philippin và Indonesia giành được độc lập gần như đồng thời với Việt Nam (Indonesia 1945, Philipin 1946), và từ đó đến nay gần như không có chiến tranh với nước ngoài. Như vậy họ đã giành đuợc độc lập 60 năm nay, cũng đi theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây từ đó, và cũng xây dựng hệ thống chính trị theo mô hình đa nguyên từ đó mặc dù có những giai đoạn do hệ quả của hệ thống đa nguyên chính trị đã xuất hiện các nhà độc tài và chính quyền quân sự, nhưng cho đến nay về kinh tế xã hội họ không hơn Việt Nam là bao nhiêu thậm chí nhiều mặt còn sút kém.

  Trả lờiXóa
 57. Ở các nước trên, hiến pháp và hệ thống chính trị được xây dựng theo các nguyên tắc dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập ngay từ khi giành đựoc độc lập, nhưng trong thực tế do các mâu thuẫn xã hội phức tạp và sự can thiệp của nhiều thế lực khác cả bên trong và bên ngoài, nên các cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị rất căng thẳng và trong cuộc tranh giành quyền lực đó các nguyên tắc dân chủ thường bị vi phạm như gian lận bầu cử họăc tố cáo nhau gian lận bầu cử, không chấp nhận thất bại, dùng các biện pháp cực đoan để gây sức ép về chính trị, tiến hành đảo chính.

  Trả lờiXóa
 58. Vấn đề đa nguyên , đa đảng đang được các thế lực phản động lợi dụng ngày càng nhiều.Theo tôi thấy Việt Nam mà có thực hiện chế độ đa nguyên , đa đảng thì đất nước sẽ chỏ có các cuộc đấu tranh, tranh giành quyền lực mà thôi mà không thể phát triển được.Vì vâỵ Đảng cộng sản lãnh đạo là sự việc đúng đắn

  Trả lờiXóa
 59. đa đảng là vấn đề muôn thuở, nó là vẫn đè mà các nước đế quốc và phương tây nhai đi nhai lại để nói về đất nước Việt Nam. Hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác, luôn luôn tấn công vào nhiều các lĩnh vực của chính trị, kinh tế Việt Nam mục đích của chúng chỉ nhằm thay đổi chế độ chính trị của Việt nam, ủng hộ các tổ chức phản động trong nước và nước ngoài, thông qua nhiều tổ chức phi chính phủ móc nối cán bộ. thủ đoạn vô cùng thâm hiểm

  Trả lờiXóa
 60. Thực ra dân chủ là quyền tự do của công dân, ở mỗi quốc gia lại có cách thể hiện khác nhau. "tự do" theo kiểu của Mỹ, kiểu người dân tràn lan biểu tình, nói xấu giữa các đảng phái... đâu phải là dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của dân, do dân và vì dân, quyền lực thuộc về tay nhân dân, nhân dân thực sự được làm chủ cuộc sống của mình tiến tới xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc như thế mới được coi là dân chủ thực sự

  Trả lờiXóa
 61. Đa nguyên đa đảng cũng có những mặt mạnh của nó những lịch sử trải qua đã chứng minh là với Viêt Nam chúng ta thì đa đảng là không cần thiết. Chỉ cần một Đảng Cộng Sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo là chúng ta có thể giành được thắng lợi sau hai cuộc đấu tranh tàn khốc có một không hai trên thế giới. Như thế thì cần gì phải đa đảng rồi lại dẫn đến những cảnh tượng xâu xé nội bộ lẫn nhau, tranh chấp giữa các Đảng phái

  Trả lờiXóa
 62. Đúng vậy dân chủ không phải là cứ đa đảng là sẽ có được, muốn dân chủ thì Đảng lãnh đạo đúng đắn thực sự phải đảm bảo được cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mọi người chứ không phải là cứ đa đảng là sẽ có dân chủ như mọi người từng nghĩ. Những gì mà viễn cảnh đa đảng mở ra hiện nay chỉ là xâu xé nội bộ, tranh chấp giữa các Đảng phái. Như thế thì việc Việt Nam giữ nguyên 1 đảng là quá đúng đắn rồi

  Trả lờiXóa
 63. Việt Nam mà đa đảng thì không hiểu xã hội này sẽ ra sao nữa, hiện nay đám rận chủ đang ráo riết tung những tin hỏa mù khiến cho lòng tin của nhân dân dao động. Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện đang chứng minh được sự lãnh đạo đúng đắn qua bao thời kỳ lịch sử, những gì mà chúng thêu dệt lên thực chất lại càng thể hiện tính yếu kém của chúng. Những gì mà chúng ta thể khiến có lẽ đã khiến cho chúng càng nôn nóng trong hành động

  Trả lờiXóa
 64. Đâu phải đất nước nào đa đảng cũng có nền dân chủ được đảm bảo thực hiện. Mỗi quốc gia có một chế độ riêng và đường đi riêng cho mình, không ai có quyền áp sự lựa chọn cho quốc gia đó. Việt Nam chúng ta chỉ cần duy nhất một Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo là có thể đưa nước ta phát triển rồi, những luận điệu yêu cầu đa đảng chỉ là cái cớ để đám dân chủ lợi dụng nói xấu chúng ta mà thôi. Ai dám khẳng định đa đảng là chế độ ở Việt Nam sẽ hoàn toàn tốt đẹp, đúng là không thể nghe theo những luận điệu này được

  Trả lờiXóa
 65. Hãy nhìn Thái Lan và các nước theo chế độ đa nguyên đa đảng là có thể biết được rằng nó gây ra hậu quả như thế nào.Giờ đây nhìn vào tình hình đang diễn ra ở thái lan mà chúng ta cảm thấy tự hào về dân tộc việt nam.Một dân tộc có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam.Điều này còn cho thấy sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.Vậy nên dù các thế lực thù địch có áp đặt đa nguyên,đa đảng cho việt nam thì việt nam sẽ vẫn đi theo con đường mình đã lựa chọn.

  Trả lờiXóa
 66. Chúng ta đang đi đúng theo con đường mình đã lựa chọn.Vậy nên không có lí do gì mà chúng ta lại đi thay đổi nó.Tình hình của Thái Lan đang ngày càng diễn biến trầm trọng hơn.Đó chính là hậu quả của việc đa nguyên đa đảng.Trong thời gian qua thì các thế lực thù địch vẫn luôn muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta.Nên chúng muốn áp đặt đa nguyên đa đảng vào nước ta.Điều này là không thể chấp nhận được và nó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.Việt nam sẽ mãi đi theo con đường của mình lựa chọn.

  Trả lờiXóa
 67. nước ta thì việc đa nguyên đa đảng là không thể chấp nhận được. Theo con đường chủ nghĩa xã hội, theo chủ nghĩa Mác- Leenin, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ có một đảng duy nhất đó là Đảng cộng sản Việt Nam đa đảng là vấn đề muôn thuở, nó là vẫn đè mà các nước đế quốc và phương tây nhai đi nhai lại để nói về đất nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 68. nước ta thì việc đa nguyên đa đảng là không thể chấp nhận được. Theo con đường chủ nghĩa xã hội, theo chủ nghĩa Mác- Leenin, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ có một đảng duy nhất đó là Đảng cộng sản Việt Nam đa đảng là vấn đề muôn thuở, nó là vẫn đè mà các nước đế quốc và phương tây nhai đi nhai lại để nói về đất nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 69. Đa đảng hay không đa đảng đều có cái hay và không hay. Cái quan trọng là bất cứ chế độ nào cũng phải tạo hoàn cảnh để những người có chí, có tài có thể lên được địa vị nắm quyền để làm việc cho xứ sở. Đa đảng mà anh nào nắm quyền cũng vét của thì chẳng ra chi. Đảng trị mà người lãnh đạo tham quyền tham tiền thì cũng chết. Đó là cái khó của xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 70. Chúng ta không được nghe theo những lời xuyên tạc bịa đặt của bọn phản động kia được.chúng đang muốn đa nguyên đa đảng để nhằm lật đổ chính quyền,lật đổ sự lãnh đạo của đảng ta.Chúng ta hãy nhìn sang các nước khác mà xem đa đảng mang đến vấn đề gì cho đất nước họ.không lấy đâu xa chúng ta hãy nhìn xem nước Mỹ mới đây đã phải đóng cửa chính phủ chỉ vì những bất đồng giữa các đảng phái với nhau.Đó là bài học cho chúng ta để chúng ta sẽ luôn đi theo con đường đã lựa chọn.Đảng cộng sản việt nam sẽ luôn là đảng lãnh đạo tuyệt đối đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 71. Không bao giờ mà có chuyện đa đảng ở nước ta được.Bọn rận chủ đang ngày đêm tìm cách để đưa vấn đề đa nguyên đa đảng vào nước ta để chúng thực hiện âm mưu chống phá đảng,lật độ sự lãnh đạo của đảng đối với đất nước và nhân dân việt nam.Chính vì thế mà chúng ta phải hết sức cảnh giác không để cho bọn xấu lợi dụng thực hiện mưu đồ.Nhân dân việt nam sẽ làm hết sức để bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền.

  Trả lờiXóa
 72. Chúng ta cần phải cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch.Chúng đang muốn đưa đất nước ta vào cảnh rối loạn để thực hiện âm mưu lật đổ đảng ta.Vấn đề đa đảng là vấn đề nhạy cảm,chính vì vậy mà chúng ta hãy nhìn những nước khác xem đa đảng mang đến cho nước họ những khó khăn hay thuận lợi gì không.Đa đảng không chỉ gây ra sự tranh giành đấu đá nhau mà nó còn gây cản trở cho sự phát triển của đất nước.Chính vì thế mà chúng ta hãy kiên định mục tiêu và con đường mà chúng ta đã chọn để ổn định và phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 73. Đa đảng thì cái lợi cũng có mà cái hại cũng có. Lợi là có sự cạnh tranh trong quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng hại là sẽ có sự tranh giành quyền lực, các thế lực đấu đá nhau, có thể gây nên nội chiến cũng không chừng. Nói tóm lại là cần phải suy nghĩ cẩn thận trong vấn đề này. Về cá nhân mình thì đa nguyên đa đảng là lợi bất cập hại ấy

  Trả lờiXóa
 74. Hãy nhìn các nước trên thế giới nước nào đa đảng thì ai cũng biết xem chế độ tình hình chính trị của họ như thế nào chiến tranh nội chiến nổ ra thường xuyên khủng bố luôn hoành hành.Bên cạnh đó nước ta hãy nhìn vào đi,năm APEC đc tổ chức tại việt nam mà chưa có 1 nước nào như việt nam chúng ta,đón hơn 50 nguyên thủ quốc gia và trong đó có tổng thống mĩ,mặc dù đc thắt chặt an ninh của mỹ hay sự giám sát bảo vệ của chúng ta tổng thống mỹ lúc đó có thể đi bộ thoải mái bên bở hồ hoàn kiếm hay chạy thể dục buổi sáng mà không có 1 sự nguy hiểm nào.Thử hỏi ở nước Mỹ họ có thể làm đc như vậy ko

  Trả lờiXóa
 75. Chúng ta không theo sự súi giục của những thành phần phản động như vậy được là người dân Việt Nam thì không thể được nghĩ đến Đa nguyên, đa đảng được, như chúng ta đã thấy sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết vĩ đại, vì vậy không bao giờ việc bàn luận đa nguyên đa Đảng được đưa ra bình luân ở đây

  Trả lờiXóa
 76. Nếu "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” sẽ biến thành cơ hội cho bọn phản động lợi dụng, kích động đấu đá, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả là sẽ biến thành những mất mát cho nhân dân mà không thể bù đắp được. Bởi vì, trong nước cũng có kẻ xấu, ngoài nước cũng có kẻ xấu, bọn chúng đang tìm mọi cơ hội để khuấy động nhân dân tổ chức bạo động và người thiệt thòi nhất thuộc về nhân dân lao động. Chắc hẳn ông Đằng đã không lường trước được hậu quả của việc này nên mới có ý như vậy. Đảng ta có một lịch sử rất tốt đẹp, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới…không ai có thể chối cãi. Nhưng Đảng cũng có lúc sai lầm trong lãnh đạo, nhất là trong thời kỳ bao cấp, nhưng chúng ta không nên lấy sai lầm ấy để quy kết rằng Đảng hoàn toàn không tốt, không sáng suốt, không vì dân, vì nước.

  Trả lờiXóa
 77. XIn khẳng định luôn, đối với nước ta mà nói thì đa đảng là hại. Nước ta là một đất nước truyền thông. Từ xưa đến nay chỉ có một đảng lãnh đạo. Đảng đưa nước ta ra khỏi chiến tranh, đảng xây dựng đất nước lớn mạnh. Bây giờ thế lực thù địch muốn phá rối, nên chúng đòi đa đảng để lật đổ đảng cộng sản, lật đổ chính quyền.
  Thiết nghĩ đa đảng có gì hay. Trong cùng một đất nước mà tổ chức lãnh đạo đã có sự đấu đá, ghét bỏ nhau thì sao mà lãnh đạo đất nước đi lên được. Quan điểm bất đồng, chính sách trì trệ. Nhân dân nổi loạn vì bảo vệ đảng của mình, bè phái mình.
  Ở đất nước chúng ta, chỉ nên tồn tại một đảng duy nhất, đó là Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 78. Khoan bàn tới cái nào ưu Việt hơn cái nào tốt hơn mỗi nơi mỗi khác mỗi quốc gia có một quá trình lịch sử khác nhau một tình hình thực tại khác nhau một nền văn hóa khác nhau vì vậy không thể áp đặt bất cứ một cái gì cho bất cứ quốc gia nào có khi ở tình hình nước này nó phát huy tác dụng nó khá nhưng vác đi một nơi khác liệu nó có tồn tại được hay không chứ chưa nói là nó có tác dụng hay không. Việc đa nguyên đa đảng cũng vậy đừng áp đặt nó cho chúng tôi chúng tôi không cần điều đó mà cũng không muốn làm con chuột bạch suy cho cùng bản chất đa nguyên đa đảng ở các nước tư bản thì quyền lực thuộc về giai cấp tư sản chứ không ai khác.

  Trả lờiXóa
 79. Đa đảng đang là một vấn đề mà các thế lực thù địch, chủ nghĩa đế quốc đang ráo riết tuyên truyền, chông phá chúng ta. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng điều này sẽ không bao giở xảy ra, vì một điều quan trọng là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 80. Sự lựa chọn của đất nước ta, lựa chọn đảng cộng sản việt nam lãnh đạo đất nước đúng là sự lựa chọn của lịch sử, sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước ta là vô cùng phù hợp, chính vì có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng cộng sản việt nam thì đất nước ta mới có thể phát triển được như ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 81. Dù là người có học thức cao hay chỉ là một người dân bình thường thì cũng đều hiểu được rằng, muốn đất nước có thể phát triển cũng như cuộc sống của nhân dân được đảm bảo thì phải duy trì được sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, đó là điều tiên quyết, không được thay đổi

  Trả lờiXóa
 82. Những hậu quả của chế độ đa nguyên đa đảng đang cho thấy sự không ổn định của chế độ này. Những cuộc chiến đẫm máu liên tục của các đảng phái chính trị đang dấy lên những khó khăn cho những người dân sống ở những đất nước này. Ở Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển ổn định, nên không có gì có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 83. đúng là ở đây đó cũng có chế đô đa nguyên đa đảng, nhưng thể chế nào cũng phải phù hợp với từng nơi, không phải nơi nào cũng giống nhau, hiệu quả cũng như sự hợp lý sẽ được thể hiện trên thực tế, và nếu nhìn vào thực tế ở việt nam thì ta sẽ thấy là đa nguyên đa đảng chắc chắn không phù hợp với việt nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 84. Đa đảng ở Mỹ là một điển hình của chế độ đa đảng, luôn thường trực những mâu thuẫn giữa các đảng đối lập. Hai đảng này chủ yếu chỉ để ý đến việc cạnh tranh lẫn nhau, tranh giành sức ảnh hưởng, để duy trì quyền lợi của nhóm chính trị của mình, chứ hầu như không quan tâm giải quyết các vấn đề của người dân. Chế độ đa đảng này không thể áp dụng ở Việt Nam với chủ trương lấy dân làm gốc, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Hướng phát triển mà chúng ta đi theo là hoàn toàn hợp lý.

  Trả lờiXóa
 85. Hướng phát triển của mỗi nước phụ thuộc vào điều kiện chính trị, xã hội, tự nhiên, kinh tế, văn hóa,... của nước đó. Rõ ràng nước ta và Mỹ khác xa nhau về những lĩnh vực kể trên, vì vậy chính sách phát triển khác nhau là điều tất nhiên, Mỹ phát triển theo chế độ đa đảng, nước ta lấy dân làm gốc nên phát triển theo chế độ một đảng cầm quyền. Con đường mỗi bên là khác nhau và hoàn toàn phù hợp với tình trạng của mỗi nước. Nước ta cũng đã có nhiều phát triển vượt bậc so với trước kia. Đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Hãy tiếp tục tiến lên nhé Việt Nam của tôi ơi!

  Trả lờiXóa
 86. Những sự bất ổn về chính trị của các nước đi theo chế độ đa nguyên đa đảng đang diễn ra trên thế giới, điều đó chứng tỏ và cũng là lời cảnh báo cho chế độ này. Trong khi đó chúng ta thấy được sự phát triển của các nước đi theo chế độ xã hội chủ, các nước đang vươn lên mạnh mẽ, đang cho thấy được tầm quan trọng và những bước phát triển mới của mình.

  Trả lờiXóa
 87. Những thực tế vừa qua đã chứng minh cho chúng ta thấy được chế độ đa nguyên đa đảng là như thế nào, và nó lợi hay hại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một phần nào. Từ các nước mô hình kiểu mẫu như Italia đã rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị, bây giờ là đến Mỹ một cường quốc nhưng cũng không tránh khỏi điều này, thực tế đang cho thấy chế độ này dường như đang dần không còn phù hợp với sự phát triển chung của thế giới nữa.

  Trả lờiXóa
 88. Ở Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có khái niêm này. Bởi vì một điều đương nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Đảng đang nhân được sự tin tưởng và ùng hộ của nhân dân Việt Nam. Vì thế Đảng sẽ mãi giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 89. Chúng ta có thể thấy qua những bằng chứng về chế độ đa nguyên đa đảng, dường như chế độ này đã không còn phù hợp với sự phát triển của thế giơi. Với nhiều cuộc khủng hoảng chính trị ở các nước này đang diễn ra, chúng ta càng thấy được sự lợi hại của đa nguyên đa đảng. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta dươi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng phát triển và ổn định

  Trả lờiXóa
 90. nếu nói đa đảng để đảm bảo tự do tự chủ thì thật không đáng vì một đảnh quyền tự do dân chủ vẫn được đảm bảo,nếu có nhiều đảng không thể tránh được sự cạnh tranh và không đoàn kết ,mà không đoàn kết có mâu thuẫn là điều kiện tuyệt vời để thế lực bên ngoài lật đổ chế độ này.nếu đa đảng tốt thì ngày trước chúng ta đã không thống nhất ba đảng của chúng ta thành đảng cộng sản việt nam rồi

  Trả lờiXóa
 91. Trải qua bao nhiêu năm chống giặc ngoại xâm, đất nước chúng ta đã đi lên, xây dựng phát triển như ngày hôm nay. tất cả đều là đường lối của Đảng và nhà nước ta. Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và duy nhất ở nước ta. Đảng đã có hướng đi đúng đắn để xây dựng quê hương. Chúng ta phải sát cảnh bên Đảng, bảo vệ Đảng. Việc đa đảng ở đất nước ta là hoàn toàn không hợp lý.

  Trả lờiXóa
 92. Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khi không có một chính đảng nào khác phù hợp hơn. Nói cách khác, chính lịch sử đã chọn lựa, cách mạng Việt Nam chỉ có thể đi tới thắng lợi cuối cùng nếu có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Chúng ta khẳng định lại cho những tên phản độn, cho bọn cơ hội chính trị, các thế lực thù địch rằng sẽ không có gì có thể thay đổi được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 93. Đa đảng chỉ có lợi đối với các thế lực thù địch vì đó là mục đích của chúng, nó là mong ước của chúng. Chúng luôn tìm cách để đòi đa nguyên đa đảng ở nước ta. Chúng phủ nhận những gì Đảng cộng sản đã và đang làm được cho đất nước. Chúng lợi dụng các quyền dân chủ tự do, bới móc vào khuyết điểm của Đảng, xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước để nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. ở nước ta chỉ cần một đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 94. Chúng ta hãy thử dùng một phép so sánh đơn giản nhất là so sánh giữa Việt Nam và Mỹ. Một đất nước đơn đảng và một đất nước đa đảng.
  hãy bắt đầu với đất nước đa đảng - Mỹ. Có thể thấy thể chế chính trị của đất nước luôn cho mình là mạnh nhất đang bộc lộ những mâu thuẫn, nhân dân không được sống yên bình, thường xuyên bạo động, khủng bố.
  Đến với Việt Nam - đất nước đơn đảng. thấy ngay được một đất nước yên bình với thể chế chính trị ổn đinh, các chính sách phục vụ lợi ích người dân là trên hết. Không hề có khủng bố, nhân dân sống hạnh phúc.
  Vậy có thể kết luận đa đảng lợi hay hại rồi?

  Trả lờiXóa
 95. nước Mỹ không thể trở thành tiêu chuẩn mẫu mực về luân thường đạo lý trên thế giới. Hệ thống đa nguyên đa đảngđang thất bại ở nước Mỹ và đang thất bại cả trên thế giới. Theo hãng tin Pháp AFP ngày 3-7-2006, người Anh xem nước Mỹ như “một xã hội đầy rẫy tội phạm, không lịch sự, được điều hành bởi đồng tiền”. 77% người Anh tin rằng nước Mỹ không phải người soi sáng hy vọng cho thế giới. Đó là bối cảnh mà hệ thống hai đảng thống trị của Mỹ đã tạo ra.

  Trả lờiXóa
 96. Đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam đang ngày một tiến tới, đang chứng tỏ và phát huy được sức mạnh của đất nước. Trái ngược lại ở các nước đi theo chế độ đa nguyên đa đảng đang gặp những bất ổn về chính trị. Như vậy chúng ta thấy được như thế nào là lợi hơn, chế đọ đa nguyên đa đảng đang dần tụt hậu và không phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

  Trả lờiXóa
 97. Và việc đầu tiên mà bọn chúng làm đó là loại bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản việt nam ra khỏi đất nước.Chúng luôn tìm cách để đưa ra những yêu cầu đòi đa nguyên đa đảng ở nước ta.thực tế thì cái việc làm đó chẳng có gì tốt đẹp cả,Nếu đất nước ta mà xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng thì tình hình đất nước sẽ hết sức rối ren,lúc đó bọn chúng sẽ có những cơ hội để lật đổ chính quyền

  Trả lờiXóa
 98. tác giả phân tích đúng đấy, đa nguyên đa đảng thực chất cũng chỉ là một hình thức của chính quyền, của chế độ, nhưng thực tế của tình hình thế giới hiện nay với những cuộc bạo động, biểu tình ở những nước đa nguyên đa đảng đã cho thấy rằng đa nguyên đa đảng đang bộc lộ rõ những điểm yếu của nó và sẽ không dại gì người dân chọn chế độ khủng hoảng đó

  Trả lờiXóa
 99. Đa nguyên đa đảng thực tế đã tồn tại ở nước ta một thời kỳ đấy, trong cuộc chiến chống xâm lược để giành độc lập dân tộc, nước ta có rất nhiều Đảng và chúng ta thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh đấy sẽ là hoàn cảnh để kiểm chứng sự lãnh đạo của các Đảng, và hãy nhìn lại xem, các Đảng khác làm được gì và Đảng cộng sản Việt Nam làm được gì, các đảng khác đều thất bại trọng việc tìm con đường cứu nước đấy, còn Đảng cộng sản Việt Nam họ giúp dân tộc độc lập và phát triển như hôm nay, vậy đa nguyên đa đảng thì được cái gì đâu cớ chứ

  Trả lờiXóa
 100. Đất nước Việt Nam đang thật sự phát triển và hội nhập dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản việt nam.Trong thời gian qua thì các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để áp đặt cho việt nam đa nguyên đa đảng,đây là chiêu trò mà chúng nó đưa ra để mà có thể phá hoại và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.Chúng ta cần phải cảnh giác với cái chiêu trò này.

  Trả lờiXóa
 101. Nước ta chẳng phải đang rất yên ổn và phát triển bền vững sao? Tại sao chúng ta phải đa nguyên đa đảng trong khi ở bên ngoài có nước nào thực sự đa nguyên đa đảng đâu. Chủ yếu là hai đảng nhưng tất cả đều là theo một hướng tư bản chủ nghĩa nên chẳng thể coi là dân chủ được

  Trả lờiXóa
 102. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta trải qua biết bao khó khăn gian khó đánh đuổi giặc ngoại xâm xây dựng lại đất nước phát triển như hiện nay và Đảng vẫn làm tốt cái nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng đất nước vậy cớ gì phải đa đảng đa đảng có khác gì tư sản đâu rồi lại suốt ngày giành giật quyền lãnh đạo liệu có ổn định.

  Trả lờiXóa
 103. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta trải qua biết bao khó khăn gian khó đánh đuổi giặc ngoại xâm xây dựng lại đất nước phát triển như hiện nay. Đảng vẫn luôn giữ vai trò lãnh đạo của mình để đưa dất nước đi lên, phát triển, đảm bảo cuộc sống hòa bình, ấm no cho nhân dân. KHông thể phủ nhận được vai trò của đảng

  Trả lờiXóa
 104. tôi nghĩ là không nên, vì một hay nhiều Đảng thì điều mà người dân quan tâm là chủ trương chính sách của Đảng cầm quyền có mang lại lợi ích thiết thân cho người dân, cho tổ quốc không mà thôi, vì vậy mà một Đảng cầm quyền nhưng giải quyết được các vấn đề của xã hội, lãnh đạo, chỉ lối dẫn đường cho toàn dân tộc đi đúng hướng thì nhiều Đảng chẳng để làm gì cả

  Trả lờiXóa
 105. nhiều Đảng cũng chỉ thêm đấu đã , chia bè sẻ cánh ra để đấu đá lẫn nhau mà thôi, như thế thì người khổ là nhân dân mà thôi, nhà nước cũng như một gia đình vậy, người đàn ông sẽ là chủ cột của gia định, đưa ra quyết sách, bước đi cho gia đình, chứ bây giờ trong một gia đình mà vợ chồng đấu đá, tranh giành quyền chỉ đạo thì gia đình đó sớm đỗ vỡ và con cái khổ mà thôi, con cái ở đây giống như người dân vậy. vậy nên là cứ một Đảng, làm cho tốt bổn phận, trách nhiệm là hơn cả trăm ngàn Đảng thôi

  Trả lờiXóa
 106. những luận điệu đó thực chất là để nhằm che giấu âm mưu hoạt động phản động của chúng mà thôi, chúng lợi dụng chiêu bài dân chủ để kêu gọi đa nguyên đa đảng, nhưng thực chất là đang tiên hành phản động để tiến hành xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, thay đổi chế độ ta, âm mưu hướng nước ta theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 107. xuất phát từ thực tiễn không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng. Thực tế cho thấy rằng, ở các nước đa đảng có nên chính trị ổn định, kinh tế phát triển đa nguyên đa đảng thực chất cũng chỉ là một hình thức của chính quyền, của chế độ, nhưng thực tế của tình hình thế giới hiện nay với những cuộc bạo động, biểu tình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt Nam không thể có đa nguyên đa đảng. Cũng đã có thời kỳ Việt Nam có nhiều đảng phái cùng tồn tại, hoạt động, nhưng do không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân nên đã tự giải tán.đối với đất nước ta chúng ta đã chọn con đường đúng đắn cho dân tộc này, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa là con đường duy nhất đẫn đến sự thắng lợi tuyệt đối của nhân dân

   Xóa
 108. Cần phải thấy rằng thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau không phải là dân chủ hơn, tốt hơn một đảng Chúng luôn tìm cách để đòi đa nguyên đa đảng ở nước ta. Chúng phủ nhận những gì Đảng cộng sản đã và đang làm được cho đất nước. Chúng lợi dụng các quyền dân chủ tự do, bới móc vào khuyết điểm của Đảng

  Trả lờiXóa
 109. đa nguyên đa đảng luôn là một trong những chiêu bài được các thế lực phản cách mạng lợi dụng và tập trung khai thác dựa trên dân chủ trong giai đoạn hiện nay, trong khi nhân dân đang tích cực đóng góp công sức làm giàu cho bản thân và cho tổ quốc thì các thế lực thù địch này lại tạo cớ gây mâu thuẫn trong lòng nhân dân, đáng buồn thay, lịch sử không chấp nhận một nước Việt nam có đa nguyên đa đảng trong giai đoạn hiện nay

  Trả lờiXóa
 110. lịch sử đã chứng minh rằng Việt Nam chỉ và chỉ phù hợp với chế độ một đảng cầm quyền và sự thực đảng cộng sản việt nam đã làm rất tốt việc này, việc duy trì sự ổn định về hòa bình và các quyền công dân theo công ước quốc tế đang làm đất nước ta trở nên phồn thịnh và được đánh giá là một trong các quốc gia du lịch và là điểm hẹn an toàn nhất của các khách du lịch bè bạn năm châu

  Trả lờiXóa
 111. tôi thực sự không hiểu rằng những người yêu sách đòi hỏi đa nguyên đa đảng làm gì khi mà đất nước thực sự đang hết sức ổn định và đang tiến lên chủ nghĩa xã hội và sự thực đang có những bước chuyển hết sức tích cực, giọng điệu của những người này hết sức mang tính cay nghiệt, người ta nói nhàn rỗi sinh nông nỗi chắc cũng không hề sai chút nào đâu, mong rằng các bạn bớt một chút kích động thì đất nước tiết kiệm được chi phí và đất nước sẽ phát triển hơn đó

  Trả lờiXóa
 112. Cái gì gọi là phê bình tự phê bình. Chắc Thành sống hết rùi! Mấy ai được coi là liêm khiết. Vừa đứng trên múa mép xuống lại đâu vào đấy. Cái gì gọi là tự chỉnh đốn hàng ngủ đảng hay dưới sự kiểm soát của nhân dân. Danh nghiã thế thôi. Quân tử thì một tiểu nhân thì nhiều. Lại còn giai cấp công nhân lãnh đạo quốc gia. Trí thức còn mò công nhân thì sai đâu đánh đấy nghe được. Lại còn độc đảng tránh chia rẻ tránh phe phái, độc đảng sẻ tiến bộ hơn. Có người lại luận đa đảng nhưng ai cầm quyền hay cứ lấy Thái Lan làm mẫu chứng. Hày một xã hội luôn có 2 mặt mặt lợi và hại. Nói đa đảng chia rẻ . cổ nhân có câu " Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nếu lúc xưa có sự giúp sức của các đảng tiến bộ liệu cái bao cấp có không VN có chậm như vầy không? Độc Đảng tiến bộ hơn. Tổng thống còn thống còn thay đảng này không xong sài đảng khác chờ các người khắc phục chắc quốc gia chậm phát triển có mã số. Có ai lại tự nhận mình sai khi công an hỏi có ai không che mắt thiên hạ về tật xấu của mình. Tự mình chỉnh mình thôi cũng được nhưng khó quá à. Đất nước đâu có rảnh chờ! Con ông cháu cha là chuyện muôn thuở, đảng viên được ưu tiên. Có đảng mày mới có việc em ko có đảng thị nôp tiền nghen. Cả trăm cũng chẳng có việc. Toàn là cộng sản chẳng lẻ tự chửi mình à. Quốc hội chỉ có 2 đại biểu ko có đảng còn lại là dòng tộc cộng sản lạn quạn nó cho out sớm. Đảng cầm quyền phải dẫn quốc gia tiến lên đảng này yếu có đảng kia thay để nó tự mò tội lắm. Đã dân chủ thì phải đa đảng ko đa đảng câm 2 tiếng dân chủ. Các người là ai mà mà phá như thánh vậy . Chẳng qua dân sợ bị khép cái tội phản động khi muốn nói lên nguyện vọng chính trị. Nào là thứ cộng sản nó chửi nó khép tội nào bọn a giua nị h bợ đổ giàu vào lửa. Thử hỏi ai giám nói tui muốn đa đảng muốn tự do bỏ phiếu cho đảng tui cần.

  Trả lờiXóa
 113. Ý kiến của cá nhân tôi thì tôi thấy đa đảng tốt cho dân ngu khu đen. Nếu độc đảng tốt thì trên thế giới này đã có đầy rẫy những dân tộc có chế độ độc đảng chứ chẳng phải chỉ riêng Tàu, Việt Nam, Cu Ba, và Bắc Hàn. Đương nhiên chẳng có một thể chế nào tốt 100% cho dân ngu cả, nhưng đa đảng cho dân ngu cơ hội chọn người lảnh đạo.

  Trả lờiXóa