Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

KHÔNG THỂ TRÌ HOÃN VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

     Xung quanh kỳ họp thứ 6, Quốc hội thứ XIII bàn về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong đó có nhiệm vụ thông qua bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bên trong nghị trường, các đại biểu Quốc hội bàn bạc sôi nổi, nghiêm túc nhưng bên ngoài nhiều vị “tiểu biểu” (vì họ đâu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân) hô hào đòi “tạm dừng” sửa đổi Hiến pháp 1992.
Sửa đổi Hiến Pháp là việc cấp thiết nên 

     Thấy được những hạn chế của Hiến pháp 1992 so với sự phát triển của đất nước những năm gần đây, Quốc hội quyết định soạn thảo bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để toàn thể nhân dân đóng góp ý kiến, tổng hợp trí tuệ của toàn dân tộc trong nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định “Hiến pháp là vấn đề rất hệ trọng liên quan đến thể chế, bộ máy Nhà nước, liên quan đến cuộc sống của mỗi người dân. Trước đòi hỏi đổi mới, phát triển của đất nước, tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, nếu chậm trễ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thì chính việc này sẽ kìm hãm sự phát triển của đất nước”.Kết quả sau 2 đợt trưng cầu dân ý đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong đó tuyệt đại đa số nhân dân bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội đồng ý với bản Dự thảo đồng thời cũng góp ý xây dựng nhiều vấn đề mà bản Dự thảo còn thiếu sót, chỉ có một bộ phận rất nhỏ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có những ý kiến trái ngược lại với đa số nhân dân.
     Âm mưu của các vị “tiểu biểu” này là để “câu giờ”, trước đây họ đã cố đòi sửa đổi bản Hiến pháp theo ý của họ nhưng âm mưu đó đã thất bại, giờ họ lại đưa ra chiêu trò mới. Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 qua 2 lần lấy ý kiến của nhân dân đã hoàn tất chỉ chờ Quốc hội thông qua và ban hành, không có vấn đề gì để phải chờ nữa. Các vị “tiểu biểu” bên ngoài có vẻ muốn “có thời gian để hoàn chỉnh bản Hiến pháp” nhưng thực chất là trì hoãn để có thời gian tìm cách phá hoại với những âm mưu, toan tính thâm độc.
Không có lý do gì để trì hoãn thêm một lần việc sửa đổi Hiến pháp 1992, trong lịch sử lập pháp của Quốc hội ta từ trước đến nay. Bản Hiến pháp 1946 chỉ hoàn tất trong 2 tháng sau đưa ra Quốc hội thảo luận, các bản Hiến pháp sau 1959, 1985,1992 đều được triển khai đúng thời gian dự kiến, đúng khoa học lập pháp.
     Với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này đã được Nhà nước ta chuẩn bị từ trước, một bản Dự thảo Hiến pháp được thảo luận trong 3 kỳ họp của Quốc hội và 2 lần lấy ý kiến của nhân dân, trong nước và kiều bào nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết “Đến nay, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được tiếp thu, hoàn thiện, đi tới sự thống nhất cao, chỉ có 2 vấn đề còn ý kiến khác nhau là vấn đề chính quyền địa phương và Hội đồng Hiến pháp.; Tuy nhiên, hai vấn đề này đều được Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất đưa ra hai phương án trong nội dung Dự thảo”.
Góp ý sửa đổi Hiến Pháp là quyền và trách nhiệm của công dân

     Chúng ta hoan nghênh những ý kiến góp ý mang tính xây dựng hoàn thiện bản Dự thảo Hiến pháp 1992 để hệ thống pháp luật của nước ta ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển của đất nước cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng việc góp ý sửa đổi bản Dự thảo Hiến pháp 1992 để chống phá cách mạng, chống Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc.
                                                                                                       TAM GIANG
Comments
44 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

44 nhận xét:

 1. Chúng ta phải tích cực sửa đổi hiến pháp, đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong hệ thống các công việc phải làm để hoàn thiện thể chế pháp luật của chúng ta. Chúng ta thấy rõ rằng Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc sửa đổi luật pháp. Bởi luật pháp bắt nguồn từ những nhu cầu thực tiễn và từ những nhu cầu thực tiễn đó chúng ta phải cần đưa vào luật pháp để tác động lại xã hội. Việc sửa đổi hiến pháp là một công việc quan trọng bởi Hiến Pháp là một đạo luật cơ bản làm nguồn cho các đạo luật khác, là đạo luật cao nhất. Nên ý nghĩa của nó bao trùm đối với xã hội.

  Trả lờiXóa
 2. Vấn đề sửa đổi một bộ luật nói chung và sửa đổi hiến pháp nói riêng là một vấn đề hệ trọng liên quan đến lợi ích Quốc gia. Bởi vì luật không chỉ là để nhằm quản lý xã hội một cách đơn thuần mà còn phải tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Sửa đổi một bộ luật là một điều rất tốn kém, và phải làm sao phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước. Chúng ta soạn luật không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn nhằm đáp ứng cả những vấn đề trong tương lai nữa, phải nhìn trước được thời cuộc, tránh hiện tượng luật vừa ban hành đã lạc hậu. Vậy nên chúng ta cần nghiêm túc trong việc thực hiện sửa đổi pháp luật.

  Trả lờiXóa
 3. Tôi thấy việc sửa đổi Hiến Pháp là việc cần thiết, nhưng nếu phải gấp gáp lắm thì tôi không đồng ý lắm. Sự cần thiết là pháp luật phải làm sao để bắt kịp với quá trình phát triển đất nước, đó là một điều cần thiết tuy nhiên không phải bao giờ cũng nhanh chóng sửa đổi để rồi đến lúc sẽ có những sai lầm. Mặt khác Hiến Pháp là một đạo luật quan trọng. Điều quan trọng hơn nữa là vấn đề sửa đổi hiến pháp phải lấy ý kiến nhân dân và trong đó tổng hợp được ý kiến của nhân dân chứ không thể tuân theo ý kiến đóng góp chỉ của một số cá nhân nào đó. Như thế là sai lầm nghiêm trọng, sai lầm không bao giờ sửa chữa được. Hãy nhìn vào Liên Xô thì biết, vậy nên cần thiết phải từ từ, cứ phải xem xét kỹ lưỡng.

  Trả lờiXóa
 4. đất nước đang trong quá trình hội nhập và đang từng ngày thay da đổi thịt. những phần đã quá cũ không còn thích hợp đáp ứng được những sự thay đổi thì cần thay thế. hiến pháp không thể thay thế nhưng phải thay đổi để đáp ứng trong tình hình mới. sửa đổi hiến pháp là những bước đi đầu tiên để hợp pháp hóa những định hướng sự kiện mới trong quá trình phát triển thay da đổi thịt cho đất nước. hiến pháp phải dựa trên nguyện vọng của người dân từ đó xây dựng hiến pháp công bằng, dân chủ

  Trả lờiXóa
 5. sửa đổi hiến pháp việc làm không thể trì hoãn. đúng như vậy đất nước đang thay đổi cần và rất cần những công cụ pháp luật quy định trong xã hội vị trí vai trò của các tổ chức chính trị. định hướng cho đất nước là bước đi cần thiết phải thể hiện được tầm nhìn, chiến lược trong một khoảng thời gian. đã đến lúc cần hoàn thiện đi tới sự thống nhất hiến pháp để đưa vào thực.hiện vai trò lãnh đạo đất nước

  Trả lờiXóa
 6. Phải thay đổi thôi! Thay đổi cho phù hợp với hiện tại nhưng đừng thay đổi kiểu độc tài. Hãy để nhân dân có tiếng nói về sự thay đổi thì mới áp dụng được. Chẳng có gì là tuyệt hảo cả, nhưng nếu Đảng cứ đơn phương đề ra những sự thay đổi đó thì chắc sẽ có lợi cho Đảng chứ chẳng lợi lộc gì cho người dân đen như chúng tôi. Hôm nay, thấy sự thay đổi trong blog này làm mát mắt và nhìn đẹp. Lâu lâu diển đàn nên đổi banner cho đẹp tí. Ừa, "kenhphununews.blogspot" thì banner phải có phụ nữ chứ. Nếu banner chứa toàn là đực rựa thì phải thay đổi tên blog liền...ví dụ: đựcrựanews.blogspot.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói như bạn Song Tranh này thì có khác gì bọn rận chủ là mấy đâu, sao lại nói chế độ hiện nay là chế độ độc tài được, nói như thế chẳng phải là phủ nhận lại những công lao của Đảng, của Bác Hồ à? Chế độ hiện nay cũng tốt mà, chính trị như thế này là quá tuyệt vời, quá ổn định rồi. Chỉ có vấn đề kinh tế là cần xem xét lại, cần phải cải cách triệt để hơn nữa, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, tiến tới như một đất nước phát triển, cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc là được

   Xóa
 7. Có nhiều thứ được cho là cốt lõi, là cái căn bản để xây dựng, phát triển các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, cho dù có cốt lõi như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể nào bền vững mãi được, nó cũng sẽ bị lạc hậu theo thời gian, do đó việc xem xét và có những sửa đổi sao cho phù hợp với tình hình của xã hội hiện tại là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần tuyển chọn kĩ lưỡng ý kiến thay đổi, bởi thay đổi có thể tốt hơn, nhưng cũng không loại trừ làm tình hình càng thêm tồi tệ

  Trả lờiXóa
 8. Hiến pháp năm 1992, mà giờ đã là 2013 rồi, hơn 20 năm qua, đã có nhiều sự thay đổi, từ nhận thức con người, cho đến những điều kiện tự nhiên xã hội. Do vậy, ắt hẳn sẽ có nhiều cái mà Hiến pháp năm 1992 sẽ không còn phù hợp với điều kiện hiện nay nữa, nên việc sửa đổi Hiến pháp là điều nên làm, để hướng tới một bản Hiến pháp đúng với điều kiện hiện hành của Việt nam. Hãy cùng đóng góp sửa đổi ý kiến để xây dựng một Việt nam giàu và đẹp nhé

  Trả lờiXóa
 9. Vấn đề sửa đổi hiến pháp năm 1992 là cần thiết vi đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với thế giới nên chúng ta cần có những chính sách và các chủ trương đường lối phù hợp để đất nước ta trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đất nước ta tiến nên xã hội chủ nghĩa đó là mục tiêu phấn đấu của toàn đảng và toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 10. Bọn phản động luôn lợi dụng các thời điểm đất nước diễn ra các sự kiện quan trọng để tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước ta. Sửa đổi hiến pháp năm 1992 là điều cần thiết để đất nước ta có những đướng lối và chính sách hoàn chỉnh để đất nước ta phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa.

  Trả lờiXóa
 11. Sửa đổi hiến pháp là việc làm cần thiết đối với đất nước. Hiến pháp hiện giờ có nhiều điểm vẫn còn lạc hậu, chưa theo kịp với thời đại, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Chính vì thế, cần phải tiến hành sửa đổi hiến pháp ngay. Bọn rận chủ hay thật, lúc trước thì hô hào sửa đổi hiến pháp, đòi bỏ điều 4, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, thiết lập đa nguyên đa đảng để bọn phản động vào phá đất nước. Nay kế hoạch của chúng thất bại thì chúng lại đòi trì hoãn việc sửa đổi. Bọn này đúng là một bọn chỉ vì lợi ích của mình chứ không phải vì nước vì dân như chúng nói

  Trả lờiXóa
 12. Hiến pháp là văn bản pháp luật đầu tiên, căn bản của một Nhà nước. Thực tiễn qua hơn 20 năm qua đã thay đổi rất nhiều nên Hiến pháp phải thay đổi để phù hợp, Hiến pháp lần này rất tiến bộ, nhân văn.

  Trả lờiXóa
 13. Trì hoãn gì nữa đâu. Gần xong rồi mà. Toàn dân đã góp ý rồi, giờ chỉ là công việc tổng hợp và ký duyệt nữa thôi.

  Trả lờiXóa
 14. chúng ta đã có trương cầu dân ý có những đóng góp tích cực có những đóng góp tiêu cực để góp phần sửa đổi bổ sung cho hiến pháp nhà nước ta nhưng chúng ta không thể tri hoãn lại việc sửa đổi hiến pháp đc,hiến pháp là sự uy nghiêm của 1 quốc gia chúng ta không có quyền gì mà trì hoãn nó, chúng ta làm càng sớm càng nhanh vì đã chúng ta đã tiếp thu hết những ý kiến rồi thì việc gì chúng ta phải trì hoãn lại khi bọn phản động đang có ý định lăm le

  Trả lờiXóa
 15. đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong hệ thống các công việc phải làm để hoàn thiện thể chế pháp luật của chúng ta. Chúng ta thấy rõ rằng Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc sửa đổi luật pháp. Bởi luật pháp bắt nguồn từ những nhu cầu thực tiễn và từ những nhu cầu thực tiễn đó chúng ta phải cần đưa ,ỉ là để nhằm quản lý xã hội một cách đơn thuần mà còn phải tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Sửa đổi một bộ luật là một điều rất tốn kém, và phải làm sao phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước.

  Trả lờiXóa
 16. Tình hình đất nước và thế giới ngày càng phức tạp, việc sửa đổi hiến pháp nhằm thắt chặt quản lý, đưa ra những thay đổi phù hợp với thời kì mới này là cần thiết và cấp bách.Vấn đề sửa đổi một bộ luật nói chung và sửa đổi hiến pháp nói riêng là một vấn đề hệ trọng liên quan đến lợi ích Quốc gia. Bởi vì luật không chỉ là để nhằm quản lý xã hội một cách đơn thuần mà còn phải tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đất nước càng ngày càng thay đổi, bản hiến pháp cũ đã bộc lộ một số bước lùi nhất định, không kịp xu hướng của thời đại, chính vì thế việc sửa đổi hiến pháp cho phù hợp với thời đại hiện nay là hết sức cần thiết, chính vì thế việc lắng nghe mọi người dân và chọn những điều đúng, những điều hợp lý là việc làm hêt sức cần thiết trong thời điểm hiện nay

   Xóa
 17. Thay đổi để tồn tại để phát triển là một điều hiển nhiên cần thiết ,chăc chắn cần thiết vì thế việc sửa đổi hiến pháp 1992 là hết sức cần thiết trong giải đoạn hiện nay, đất nước có nhiều thay đổi biến động so với hơn 20 năm về trước, đường lối phát triển bạn thù cũng rất khác nhau, nên nhất thiết phải có một bản hiến pháp mới để làm cho đất nước phát triển văn minh giàu đẹp hơn nữa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chuẩn rồi bạn ạ, thế giới đang thay đổi từng ngày từng giờ chính vì thế việc thay đổi hiến pháp là hết sức cần thiết nhưng đây là một việc hệ trọng ảnh hưởng tới tương lai và vận mệnh đất nước nên không thể nóng vội được, phải tìm những điều gì hợp lý nhất, đảm bảo lợi ích đất nước và góp phần đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới nhất

   Xóa
 18. Sửa đổi hiến pháp là một việc cần thiết trong giai đoạn hiện nay, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta, sự thay đổi của thời gian,cũng như biến chuyển của thời đại ,một hai ngày là cả một chặng đường khác biệt chứ không nói đến hơn hai mươi năm từ khi hiến pháp 1992 ra đời đã quá lâu cho một cuộc tình mất rồi, phải đổi mới để sống tốt hơn, để có ích và đống góp tốt hơn cho công cuộc xây dựng bảo vệ phát triển đất nước ta

  Trả lờiXóa
 19. Thật là hêt sức cần thiết trong việc thay đổi hiến pháp năm 1992 , hơn 20 mươi năm đã trôi qua với biết bao nhiêu biến động thăng trầm của đất nước, đấy là một điều mà quá khứ không thể tình, không thể lường trước được, đã đến lúc phải đổi thay tất cả để có thể tốt hơn, có thể vui vẻ hạnh phúc hơn, đôi khi không tiến là lùi chứ không phải có thể đứng yên, cố lên đất nước ơi, tôi vẫn tin một việt nam hùng mạnh bá đạo thế giớ trước mắt

  Trả lờiXóa
 20. Việc thay đổi hiến pháp là bắt buộc để phù hợp với xu thế xã hội trong giai đoạn hiện nay nhưng nên nhớ rằng, sửa đỏi hiến pháp là vạch định tương lai đất nước sau này, chính vì thế phải hết sức cẩn thận, hết sức đề phòng để đưa ra những điều tốt nhất cho đất nước, chính vì thế phải hết sức bình tĩnh và tỉnh tào, góp ý nội dung hiến pháp là một cách bọn phản động đưa ra những thứ làm suy hại đất nước, phải hết sức cẩn thận

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đây là một xu thế bắt buộc của thời đại, hoặc thay đổi hoặc là chết, đúng như lời bạn nói, việc thay đổi hiến pháp là hết sức cần thiết nhưng cũng phải cẩn trọng vô cùng, có rất nhiều thế lực phản động âm mưu chống phá nhà nước và việc góp ý thay đổi dự thảo hiến pháp là nơi mà bọn chúng sẽ tham gia rất tích cực phải hết sức tỉnh tào góp phần loại bỏ những tư tưởng xấu ra khỏi xã hội, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn

   Xóa
 21. Vai trò của Hiến pháp là cực kì quan trọng bởi lẽ đây là bộ luật chủ đạo, có vị trí pháp lí cao nhất. Do vậy các thế lực thù địch luôn xem đây là một mục tiêu tấn công hàng đấu nhằm hướng lái con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta đi theo một hướng khác. những ngày vừa qua chúng còn dám trắng trợn, ngang nhiên đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp 1992 nữa chứ. Đây là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện bộ hiến pháp mới để bọn rận chủ kia không còn dám hô hào, ghào thét ngoài kia nữa, đồng thời cần lật tẩy âm mưu xấu xa của bọn chúng để nhân dân ta được biết để tránh xa, loại bỏ những thông tin sai sự thật, bịa đặt đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. " những ngày vừa qua chúng còn dám trắng trợn, ngang nhiên đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp 1992 nữa chứ.".Vậy xin hỏi, nếu ta bỏ điều 4 trong hiến pháp đi, đảng có "TỰ SÁT" như lời ông cựu Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố không????

   Xóa
  2. Ai muốn có "hiến pháp" thì tự lập đi mà dùng, chứ dân Việt Nam chỉ có 1 bản Hiến pháp thôi

   Xóa
 22. Trong hơn hai thập kỉ qua kể từ khi Hiến pháp 1992 ra đời, đất nước ta có những chuyển biến hết sức mau lẹ trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. LÍ luận phỉ bám sát với thực tiễn thì mới được vì vậy việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 là điều hết sức cần thiết, là xu hướng tất yếu của thời đại. Thời gian vừa qua Đảng, Nhà nước ta đã huy động sức lực, trí tuệ của toàn nhân dân để đóng góp ý kiến cho Hiến pháp và thực tế cho thấy nhân dân ta rất quan tâm đến vấn đền này. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác với những âm mưu chính trị thâm độc của các thế lực thù địch, chúng muốn đóng góp sửa đổi Hiến pháp theo hướng có lợi cho chúng.Đây là điều rất nguy hiểm!

  Trả lờiXóa
 23. Vạn vật trong tự nhiên sinh ra đều trải qua quá trình tiến hóa thay đổi để thích nghi trường tồn trong nhân sinh quan này. Hiến pháp cũng như thế, hiến pháp cũ phù hợp với hoàn cảnh xa hội trước đây nhưng so với tình hình hiện nay tình hình kinh tế chính trị xã hội đã thay đổi rất nhiều, có những điều luật đã không còn phù hợp nữa gây cản trở sự phát triển của đất nước. Vì vậy sửa đổi hiến pháp là 1 việc làm cần thiết và tích cực, đưa những già cần thiết, thiết thực hơn tránh những gì còn lạc hậu là một điều hết sức hoan nghênh.

  Trả lờiXóa
 24. Việc sửa đổi hiến pháp cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Đảng Nhà nước ta. Đảng nhà nước luôn quan tâm tới đời sống nhân dân, luôn bao quát tới mọi mặt đời sống nhân dân. Những thay đổi của hiến pháp là hoàn toàn hợp lí phù hợp với tình hình đất nước hiện nay và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Hi vọng Đảng Nhà nước luôn sáng suốt chỉ đạo dẫn dắt nước nhà đi lên con đường chủ nghĩa xã hội thành công hơn nữa trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 25. Chắc chắn là chúng ta phải có một bản hiến pháp mới bởi năm 2013 và sắp tới đây hoàn toàn khác những năm 1992 mà bản hiến pháp đang hiện hành ra đời, việc sửa đổi là cấp bách nhưng không vì thế mà quốc hội và nhà nước lại cho ra một bản hiến pháp không có sự suy xét kĩ cả. Cả bộ máy nhà nước đang chung sức trung lòng đóng góp bản hiến pháp mới này để nó hoàn thiện nhất phù hợp nhất và sẽ giúp đất nước ổn định phát triển. Còn một số kẻ lợi dụng để sử đối những điều phi lý gây rối loạn xã hội thì chúng ta cần tẩy chay ngay !

  Trả lờiXóa
 26. Thời ông Kim Ngọc làm khoán 10, theo trào lưu tiến bộ của thế giới.Thì bị đảng ném đá cho tới chết.Chỉ vì cái tội cho dân LÀM GIẦU không theo Ý đảng.Cuối những năm 70,những cậu thanh niên nào ở Ha nôi mà mặc quần loe,tóc dài quá gáy đều bị những cánh tay nối dài của đảng lôi vào,cắt phéng tóc (Một nhát tông đơ sau gáy),còn quần thì xé toạc đến gối.Thậm chí,ở đầu phố Ngõ chợ khâm Thiên gần nhà tôi,có gia đình cố gắng lắm mới xây được căn nha 2 tầng,đảng cũng cho người đến đập bỏ.

  Trả lờiXóa
 27. Tức là đảng muốn mặc quần áo,đầu tóc,hay làm giầu gì đó cũng phải theo Ý đảng.Nhất quyết phải theo Ý đảng.Tình trạng đó kéo dài đến giữa những năm 80,đảng gần chết,kiệt quệ,vì những nước cùng hội cùng thuyền với đảng cùng cắt giảm VIỆN TRỢ,không cho đảng ĂN BÁM nữa.ĐẢNG mới quyết định ĐỔI MỚI.Khi Ý đảng muốn đổi mới,cũng tức là lúc Ý đảng cho phép ông Kim Ngoc(Cầm đèn chạy trước ô tô)phục hồi danh dự.HỠI ƠI thảm thương Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú. Một người vì dân vì nước,đã bị cái đảng ít, nhiều PHẢN ĐỘNG này dày xéo

  Trả lờiXóa
 28. Chữ PHẢN ĐỘNG đây là tôi so sánh sự vận động một mình một đường của đảng với THẾ GIỚI.Khi chấp nhận ĐỔI MỚI hay là CHẾT.Đồng hành cùng kinh tế thị trường với thế giới,đảng đã công nhận một phần sự PHẢN ĐỘNG của mình.Nhưng kiểu cà cuống CHẾT ĐẾN ĐÍT VẪN CÒN CAY,nên đảng vẫn kèm theo cái ĐUÔI XHCN ,cho khỏi xấu hổ với nhân dân là học mót thế giới,và cũng để cho đảng ban phát những điều khoảng oái oăm,lợi mình,hại dân,phản động,đa phần thế giới họ không làm (Ví dụ như bỏ điều 4 ĐẢNG là tự sát,quân đội NHÂN DÂN trung thành với ĐẢNG,công an NHÂN DÂN chỉ biết còn ĐẢNG còn MÌNH,không có tam quyền phân lập vì đã có ĐẢNG rồi

  Trả lờiXóa
 29. Phải có kinh tế nhà nước làm CHỦ ĐẠO,để lập ra nhiều,nhiều QUẢ ĐẤM THÉP,đấm nhân dân,đất đai không có sở hữu tư nhân để sinh ra các tư bản ĐỎ.Nếu có tham nhũng tràn lan,đảng chỉ dơ cao đánh ÂU YẾM thôi,cần thì đảng bảo KÊ,với quy định không được điều tra cán bộ đảng viên tham nhũng.nguồn http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm.

  Trả lờiXóa
 30. Ngay cả việc lập cơ chế bảo hiến,bảo vệ cái mình đẻ ra,đảng cũng ứ thích.Hiến pháp viết ra cũng để cất ngăn kéo ,trói tay trói Ý đảng là không được.Điều 4 phải có trong hiến pháp.Nhưng luật hóa điều 4 là PHẠM THƯỢNG.Chính thể đảng cai trị nó hỗn loạn ,đến nỗi ông Nguyễn văn AN, ĐỒNG CHÍ của đảng,một trong mười mâý ông VUA như lời ông ta nhận xét :thể chế của những ÔNG VUA.
  Vậy hãy mau mau thông qua hiến pháp,hỡi hơn 90% đảng viên quốc hội.Thánh chỉ đã ban rồi ,chờ gì nưã.

  Trả lờiXóa
 31. Cái gì lâu ngày thì nó cũng phải cũ đi.Chính vì thế mà trong bối cảnh đất nước đang phát triển và đổi mới mạnh mẽ như vậy thì việc sửa đổi hiến pháp là vô cùng cần thiết.Góp ý sửa đổi phải như thế nào cho nó phù hợp với thực tế của đất nước.Bên cạnh những góp ý mang tính tích cực thì vẫn còn một số kẻ muốn chống phá Đảng và nhà nước ta nên đã đưa ra những ý kiến hết sức phi lí và chống đối.Chính vì vậy mà chúng ta không chỉ góp ý cho việc sửa đổi hiến pháp mà chúng ta cần phải cảnh giác và ngăn chặn kịp thời những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.Có như vậy thì sửa đổi Hiến pháp mới thật sự đem lại hiệu quả cao nhất.

  Trả lờiXóa
 32. Sửa đổi Hiến Pháp là một việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.Trong tình hình mà đất nước đang đổi mới mạnh mẽ như vậy thì Đảng và nhà nước ta cần phải sửa đổi như thế nào cho nó phù hợp với tình hình của đất nước.Dự thảo sửa đổi hiến pháp đã được quốc hội đưa ra thảo luận và lấy ý kiến của nhân dân việt nam trong và ngoài nước.Bên cạnh những ý kiến tích cực thì vẫn còn nhiều ý kiến tiêu cực.Những ý kiến tiêu cực đó là của những thế lực thù địch,bọn phản động.Chúng muốn chống phá Đảng và nhà nước ta.Chúng ta cần phải cảnh giác trước âm mưu này.Không để chúng có thể thực hiện được điều đó.

  Trả lờiXóa
 33. Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.Chính vì vậy mà chúng ta cần phải sửa đổi những gì đã không còn phù hợp với thực tế nữa.Có như vậy thì mới có thể phát triển đất nước.Vấn đề sửa đổi hiến pháp đã được đưa ra quốc hội thảo luận và lấy ý kiến của nhân dân.Có nhiều ý kiến đóng góp thể hiện mặt tích cực,tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến hết sức tiêu cực và mang nhiều ý nghĩa chống phá.Sửa đổi như thế nào thì phải phù hợp với thực tế đất nước cũng như đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc lên hàng đầu.Chính vì thế mà chúng ta cần phải hết sức nghiêm túc cũng như cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 34. Sao có thể trì hoãn sửa đổi hiến pháp được chứ. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, giờ chỉ cần kiểm duyệt lần cuối và ký nữa là xong. Đó là lòng dân và của toàn hệ thống chính trị.

  Trả lờiXóa
 35. Việc sửa đổi hiến pháp cần phải tuân thủ mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, xử sự theo pháp luật. Bất cứ cá nhân nào, tổ chức nào vi phạm pháp luật đều bị truy cứu trách nhiệm pháp lý tùy theo mức độ của hành vi mà được xử lý nghiêm minh. Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa không chấp nhận những biểu hiện phân biệt đối xử đặc quyền đặc lợi trong việc thực hiện pháp luật. Không cho phép ai lạm dụng chức vụ quyền hạn lẩn tránh hoặc cố tình làm trái pháp luật

  Trả lờiXóa
 36. Đúng vậy , phải tiếp thu những đóng góp tâm huyết, đúng đắn nhưng bên cạnh đó phải giữ vững lập trường kiên quyết đấu tranh với những luận điệu, tư tưởng sai trái. Bản hiến pháp lần này nhận được sự quan tâm góp ý của đồng bào cả nước. Nó thể hiện sự tự do, dân chủ được tôn trọng một cách tuyệt đối.

  Trả lờiXóa
 37. đất nước chúng ta đang không ngừng phát triển và đương nhiên mọi mặt, lĩnh vực trong xã hội và cuộc sống đều sẽ có những sự biến đổi! chính vì vậy mà chúng ta cũng phải từng bước chỉnh sửa Hiến pháp sao cho phù hợp với tình hình đất nước cũng như phù hợp với những sự biến đổi của xã hội! tuy nhiên thì vấn đề sửa đổi Hiến pháp vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn với nhiều những ý kiến trái chiều! chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác đối với những đối tượng lợi dụng vấn đề này để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cũng như chống phá nhà nước ta!

  Trả lờiXóa
 38. Đất nước đang đi lên từng ngày, nếu không tiến hành việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho phù hợp với tình hình thực tế thì chúng ta sẽ bị tụt dốc, không đáp ứng được nhiệm vụ chính trị cũng như thỏa mãn yêu cầu thực tế về kinh tế - xã hội. Mặc dù gặp nhiều bất cập, khó khăn trong quá trình sửa đổi, bổ sung, xây dựng Hiến Pháp nhưng chúng ta vẫn cần thiết tiến hành ngay công việc này vì sự phát triển của xã hội

  Trả lờiXóa