Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

SỰ SO SÁNH NGU DỐT CỦA ĐOAN TRANG

SỰ SO SÁNH NGU DỐT CỦA ĐOAN TRANG
So sánh có thể là một trong những phương pháp rất tốt để phân tích,rút ra kết luận tích cực, tiêu cực của một vấn đề, chỉ ra sự khác biệt, ...
29 nhận xét

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

MÀN KỊCH “VỤNG VỀ” CỦA CÁC NHÀ “DÂN CHỦ” VIỆT NAM.

MÀN KỊCH “VỤNG VỀ” CỦA CÁC NHÀ “DÂN CHỦ”  VIỆT NAM.
Quá trình mở cửa hội nhập, đất nước ta đã được mở rộng tầm nhìn, giao lưu quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Để “nhìn xa trong rộng” h...
15 nhận xét

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN

Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN
     “Hôm nay (28/11) là sự kiện có tính chất lịch sử, đánh dấu thời kỳ mới đưa đất nước ta hội nhập và phát triển” - Chủ tịch Quốc hội Ng...
32 nhận xét

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NIỀM TIN VÀ HI VỌNG CỦA NHÂN DÂN!!

no image
Lịch sử đã ghi lại những mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam, lịch sử cũng đã gì lại một cách đầy đủ những thách thức của cuộc đấu tranh ...
30 nhận xét

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

NHÌN NHẬN SỰ THAM GIA CỦA NHÀ NƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG TÂM LINH

NHÌN NHẬN SỰ THAM GIA CỦA NHÀ NƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG TÂM LINH
     Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau, sự tác động đó không phải là sự tác động đơn ...
14 nhận xét

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

ĐÂU RỒI VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY

ĐÂU RỒI VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY
     Chúng ta vẫn thường nghe “Thanh niên là trụ cột của nước nhà”, là “hy vọng của quốc gia”, là “tương lai của đất nước”. Vậy thì Việt Na...
69 nhận xét

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

SỰ MINH OAN VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

SỰ MINH OAN VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM
     Sự kiện Việt Nam được bầu làm thành viên sau bảy năm là quan sát viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là một sự kiện đáng mừng...
26 nhận xét

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

NGỘ!

NGỘ!
“Ngộ” có thể hiểu theo nghĩa giác ngộ, đó là sự thức tỉnh về các hiện hữu và đời sống bằng nhãn quan lý nhân duyên, thấu hiểu và nhận thức ...
3 nhận xét

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM, MĨ, PHƯƠNG TÂY VÀ RÂN CHỦ 3 QUE LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ “QUAN NGẠI” ???

DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM, MĨ, PHƯƠNG TÂY VÀ RÂN CHỦ 3 QUE LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ “QUAN NGẠI” ???
     Như một sự lập trình sẵn, mỗi khi cơ quan tố tụng Việt Nam thực thi pháp luật, bắt giữ một nhân vật nào đó liên quan đến các tội danh ...
39 nhận xét

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

NHÂN QUYỀN Ở MỸ: KHI BÁC SĨ TRỞ THÀNH ÁC QUỶ

no image
     Sáng ra đọc báo, mới vỡ lẽ ra nhiều điều rằng những nơi mà họ tự cho rằng mình là dân chủ, là nhân quyền thì lại nơi địa ngục trần gia...
34 nhận xét

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

NGUYỄN XUÂN NGHĨA ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG LƯU HIỂU BA-TRÒ HỀ CHỐNG CỘNG

NGUYỄN XUÂN NGHĨA ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG LƯU HIỂU BA-TRÒ HỀ CHỐNG CỘNG
Vẫn những trò hề quen thuộc, trao giải cho những kẻ nổi loạn, chống đối để tạo vốn chính trị cho chúng để rồi gây tiếng Nhà nước Việt Nam đ...
3 nhận xét

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

SUY NGHĨ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

SUY NGHĨ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
     Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) diễn ra vào 20/11 hằng năm là ngày lễ  của những người hoạt động g...
62 nhận xét

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ

no image
Như ta đã biết, thì dân trí là mức độ hiểu biết là sự thông minh của người dân trong một nước nói cách khác là trình độ khoa học kỹ thuật c...
5 nhận xét

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

CÁI NHÌN CHUẨN VỀ NHÂN QIUYỀN Ở VIỆT NAM

CÁI NHÌN CHUẨN VỀ NHÂN QIUYỀN Ở VIỆT NAM
Việt Nam là một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, là một cuốc gia có hình chữ S nghiêng mình bên biển đông bao la, hứng chịu những con sóng từ...
11 nhận xét