Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Đa nguyên đa đảng dưới góc nhìn lịch sử

Gần đây, người ta bàn nhiều về đa nguyên đa đảng. Bản thân tôi, xin được nói về vấn đề này dưới góc nhìn lịch sử, để đưa ra kết luận Việt Nam hoàn toàn không nên đa nguyên, đa đảng.
Theo tôi, bản thân tư tưởng đa đảng, đa nguyên không sai nhưng bằng cách này hay cách khác, cách tiếp cận và sử dụng nó như thế nào mới là điều quan trọng. 
Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên tiến hành đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để có một xã hội dân chủ, văn minh hơn. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Xin được dùng lịch sử cách mạng Việt Nam làm bằng chứng rõ nét nhất chứng minh điều này:
Trong những thời điểm lịch sử dân tộc đứng trước muôn vàn thử thách,
Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khi không có một chính đảng nào khác phù hợp hơn. Nói cách khác, chính lịch sử đã chọn lựa, cách mạng Việt Nam chỉ có thể đi tới thắng lợi cuối cùng nếu có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
 Bác Hồ khi thành lập nước cũng mời các đảng phái có nhiều xu hướng chính trị khác nhau tham gia xây dựng, nhưng thời điểm đó, mục tiêu chính là chống Pháp xâm lược, xây dựng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Nhưng càng về sau, khi đối đầu với sự sống chết nhiều đảng tự rời bỏ kháng chiến, thậm chí theo giặc để chống lại cách mạng, chống lại nhân dân. Trong khi đó, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn cùng nhân dân làm nên cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vĩ đại cho nhân dân Việt Nam. Thành công ấy là minh chứng cho sự chọn lựa tuyệt đối chính xác, sự tuyệt đối tin tưởng, đồng lòng của nhân dân vào Đảng cộg sản Việt Nam. Đồng thời, chính là bằng chứng cho thấy đa nguyên đa đảng thực tế đã không mang lại bất cứ hiệu quả nào cho cách mạng, các đảng đối lập không chỉ không đóng góp cho cuộc đấu tranh mà còn tự thanh loại lẫn nhau, quay lựng, tự rời bỏ cuộc chiến. Nói như vậy, nghĩa là, lịch sử đã chứng minh, với cách mạng Việt Nam, đa đảng không thể mang lại thắng lợi cuối cùng cho bất cứ cuộc cách mạng nào.
Không có đảng nào xả thân quên làm nên thành tựu vĩ đại như Đảng cộng sản Việt Nam, vì thế không có đảng nào thay thế được Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay để có thể lãnh đạo cuộc cách mạng của cả dân tộc.  
Hẳn cũng không sai khi đánh giá  những người bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là những người vừa không thực tế vừa thiếu hiểu biết hoặc cố tình không muốn biết về lịch sử Việt Nam đương đại.  Đây thuộc cái bất biến trong tổ chức hành động cách mạng, không thể dưới góc nhìn của những học giả say sưa với chủ thuyết đối lập, phân lập mà chùng bước trong đấu tranh của một đảng cầm quyền
Còn nếu nói về đa nguyên đa đảng để đòi hỏi dân chủ? Xin hỏi, liệu có ai dám chắc, đa nguyên đa đảng sẽ mang lại tự do, dân chủ? Đặc biệt còn đặt trong bối cảnh lịch sử cũng như thực tiễn đất nước Việt Nam, đa đảng liệu có chắc sẽ là con đường đúng đắn để phát triển đất nước? Nhưng trước hết, dù chưa thực 

hiện, nó đã phi lý bởi đi ngược lại lịch sử dân tộc. Vì thế, đa đảng là điều hoàn toàn không nên, không phù hợp với nền chính trị Việt Nam. 
Đảng ta có một lịch sử rất tốt đẹp, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới…không ai có thể phủ nhận. Đảng cũng có lúc sai lầm trong lãnh đạo, nhất là trong thời kỳ bao cấp, ngay cả trong giai đoạn hiện nay, nhưng chúng ta không nên lấy sai lầm ấy để quy kết rằng Đảng hoàn toàn không tốt, không sáng suốt, không vì dân, vì nước. Nên hiểu rằng, đó là điều khó có thể tránh khỏi đối với bất kì quốc gia nào. Quan trọng nhất, cần có lòng tin vào sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Thay vì đòi hỏi thiết lập đa nguyên đa đảng, hãy biết nhìn thẳng vào sự thật nhưng cũng biết đánh giá đâu là bản chất sự lãnh đạo của Đảng, đặt niềm tin vào Đảng, biết được đâu là con đường đúng đắn mà dân tộc Việt Nam nên bước đi để đi tới thắng lợi cách mạng cuối cùng.

Ann*

Comments
33 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

33 nhận xét:

 1. Đa nguyên đa đảng chỉ là một chiêu bài của lũ phản động âm mưu phá hoại đất nước đây mà, muốn phá hoại sự lãnh đạo tài tình của đảng muốn đưa nhân dân ta đến ngưỡng cửa lầm than đây mà. Bọn chúng sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó đâu, bời vì người dân đất nước việt nam có một lòng tin yêu mãnh liệt về tổ quốc, tin tưởng ĐCS tuyệt đối

  Trả lờiXóa
 2. Đa nguyên đa đảng là không sai, nó là động lực thúc đẩy phát triển, nhưng vấn đề ở đây là nó có phù hợp với tình hình nước ta không, đất nước đang hòa bình, đang ổn đinh mọi mặt chính trị ,văn hóa, kinh tế... chủ nghĩa xã hội ngày càng hiện rõ sự ưu việt của nó nên chúng ta không cần phải thay đổi cái gì cả.

  Trả lờiXóa
 3. Làm cái gì cũng phải tính đến lợi ích của nó, có người nói đa nguyên đa đảng để có dân chủ, dân chủ kiểu mỹ, thử hỏi xem dân chủ kiểu mỹ là như thế nào khi hằng ngày bị chính phủ nghe lén, bị chính phủ lấy trộm thông tin cá nhân, sống trong nơm nớp của sợ hãi, sống như thế thì có nghĩa lý gì, giờ nhìn đất nước ta có hòa bình không ,người dân hạnh phúc không. Phải nghĩ cho nhân dân là trên hết

  Trả lờiXóa
 4. Thử hỏi trên thế giới này có quốc gia nào hòa bình như ở Việt NAm không, một trong những quốc gia yên bình nhất thế giới, Hà Nội một trong mười thủ đô hòa bình nhất thế giới, thế là đủ cho môi trường để người dân yên tâm sinh sống và lao động, nhiệm vụ bây giờ là phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân chứ không phải cái thứ đa nguyên đa đảng vớ vẩn này

  Trả lờiXóa
 5. Đa nguyên đa đảng là cái gì, nó có lấy ra ăn được, có làm cho đất nước tiến bộ hơn không ,có làm cho người dân hạnh phúc hơn bây giờ không, chắc chắn là không thể, nhìn các nước đa nguyên đa đảng khác đi , thử nhìn camPuchia, Lybia, Aicap đi, đa nguyên đa đảng cả đấy, rồi mà học theo đất nước ấy, sống trong chiến tranh sống chết không biết khi nào ấy

  Trả lờiXóa
 6. Nói chung là hồi xưa cái thời mà đất nước còn gian khổ, dân tộc còn lầm than thì chẳng thấy có thằng cha nào bảo rằng đa nguyên đa đảng hay chẳng có đảng nào đủ tầm đứng ra để gánh vác cái sự nghiệp tìm đường cứu nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Chỉ đến khi đất nước được độc lập tiến bộ, xã hội phát triển rồi thì mới có những kẻ mạnh miệng đứng lên cho rằng cần thiết phải đa đảng mới tiến bộ được. Suy cho cùng thì đấy chỉ là một cách để ăn cướp công của Đảng Cộng sản mà thôi. Tóm lại là vớ vẩn hết, một lũ chỉ hám tiền và háo danh phát biểu liều mà thôi.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng lãnh đạo nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: Đảng đề ra đương lối chủ trương chính sách lớn định hướng cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lãnh đạo nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật có tính cưỡng chế. Đảng định hướng cho tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước. Đảng lãnh đạo về công tác tuyển chọn cán bộ giới thiệu những con người có tài vào những vị trí quan trọng. Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra và giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đối với các đảng viên, tổ chức đảng. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước và xã hội bằng phương pháp dân chủ, bằng quyết định của tập thể và trách nhiệm cá nhân, dân chủ đi đôi với tập trung, trung phát huy trên cơ sở phát huy dân chủ.

  Trả lờiXóa
 8. Đa nguyên đa đảng không phải là chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, đa nguyên chính trị thực chất là một khuynh hướng xã hội triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các đảng đối lập, tổ chức xã hội đối lập. Giai cấp tư sản còn gọi là giai cấp tiến bộ trong dấu tranh chống độc quyền bảo vệ sự đa dạng và quyền lợi của các tổ chức xã hội phát triển. Khi xuất hiện các tổ chức độc quyền đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm các nhóm. Tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau là bình phong dân chủ che đậy sự bất công bình đẳng trong xã hôi tư bản. Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng, nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản – bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản.

  Trả lờiXóa
 9. Tính tất yếu của quá trình lịch sử tự nhiên đó đã và đang được nhân dân ta khẳng định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân vì nhân dân, ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động.

  Trả lờiXóa
 10. Từ khi Đảng ra đời, Đảng đã đưa nước ta ra khỏi chiến tranh, đưa nước ta đến ngày hôm nay. Cớ sao bây giờ lại đòi đa nguyên đa đảng. Bao nhiêu năm chung sống dưới một mái nhà, bây giờ lại muốn chia rẽ, lập bè phái, chống đối nhau. Cớ là làm sao??? Cũng xin thưa, đều là phản động hết. Chúng nó lập mưa lập kế, dụ dỗ mọi người, tác động mọi người, dùng tiền mua chuộc những người hám lợi, đòi đa nguyên đa đảng, để chia rẽ Đảng ta, chống phá lại đảng ta, lật đổ chính quyền.
  Đảng cộng sản Việt Nam vì tự do, vì dân chủ mà mới đấu tranh giành độc lập để được tự do, để đòi lại cái quyền dân chủ của chúng ta. Thế mà dám nói đa nguyên đa đảng để được tự do. Đảng không hề cấm tự do, dân chủ. Thử nhìn các nước trên thế giới, có nước nào không có luật pháp. Tự do nhưng phải nằm trong khuôn khổ, tự do không có nghĩa là làm gì cũng được. Làm sai bị luật pháp trừng trị lại kêu là không tự do.
  Từ xưa đến nay, chúng ta đều biết, con người và xa hội này không có gì là hoàn thiện. Tất cả đều đang phát triển để hoàn thiện chính mình, Đảng ta cũng vậy, không thể tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn. Chúng ta phải cùng đảng nhận ra khuyết điểm để khắc phục, đừng vì sai sót mà đánh giá chung. Tại sao không nhìn vào những điểm Đảng đã làm được.
  Đa nguyên đa đảng là hoàn toàn sai lầm. Nước ta chỉ nên tồn tại một đảng là Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Thực tế mà nói số những kẻ mà đang muốn đa nguyên chính trị đa đảng đối lập đó chiến bao nhiêu trong số gần 90 triệu dân Việt Nam. Và trong số đó lại có bao nhiêu là không có âm mưu chính trị hay không có kẻ đứng sau giật dây nó lại càng ít hơn. Luận điệu đòi đa nguyên đa đảng đó là do những kẻ thù hằn cách mạng những kẻ ảo tưởng đang cố tuyên truyền nhai đi nhai lại với âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Đa nguyên đa đảng nó thực chất là muồn biến nước ta thành tư bản nơi mà quyền lợi của nhân dân của giai cấp vô sản không được đặt lên trên hàng đầu nữa.

  Trả lờiXóa
 12. Một kịch bản đa nguyên đa đảng như Ai Cập đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta chấp nhận đa nguyên chính trị đa đảng đối lập ai có thể đảm bảo đa nguyên đa đảng ở Việt Nam thì sẽ không rơi vào kịch bản như Ai Cập : nội chiến đẫm máu đất nước loạn lạc. Nếu chúng ta chấp nhận đa nguyên đa đảng có khi tình hình lại còn tệ hơn Ai Cập gấp nhiều lần ấy đảng phái sẽ mọc lên như nấm tranh giành quyền lực những phần tử ngụy quân ngụy quyền tay sai Mỹ cũ không chịu hối cải vẫn thù hằn cá nhân sẽ làm gì những kẻ do thế lực thù địch bên ngoài giật dây nữa,... Việc gì ta phải đánh đổi một quá khứ một hiện tại tương đối tốt để lấy điều dủi do nhỉ.

  Trả lờiXóa
 13. Chúng ta hãy nhìn Mỹ và các nước khác xem vấn đề đa đảng mang đến những hậu quả gì cho đất nước.Nó không chỉ làm cho tình hình đất nước trở nên căng thẳng và phức tạp hơn.Vấn đề xảy ra khi có sự tranh giành quyền ảnh hưởng giữa các đảng phái với nhau.Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì việt nam đã giành được biết bao nhiêu thành tựu to lớn.chính vì vậy mà không có nghĩa lí gì mà chúng ta lại có thể thành lập thêm đảng phái làm gì nữa.Phải chăng vấn đề đa đảng được nhắc tới trong đất nước ta là những thủ đoạn của bọn rận chủ bán nước.Chúng muốn lật đổ sự lãnh đạo của đảng ta mà thôi.Chúng ta phải cảnh giác với âm mưu đó của chúng.

  Trả lờiXóa
 14. Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để tuyên truyền, kích động chống phá chúng ta, với luận điểm chính của chúng là đòi đa nguyên đa đảng. Nhưng trong suốt quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam thì chúng ta có thể thấy khi nào chúng ta có nhiều đảng phái hoạt động thì đất nước đều rơi vào bất ổn. Chì đến khi với sự xuất hiện của đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước được thống nhất.

  Trả lờiXóa
 15. Đất nước Việt Nam đã có một bước phát triển mới.Những gì lịch sử lại đã chứng minh cho vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. chúng ta cùng nhìn lại lịch sử của đất nước. một dân tộc anh hùng, bất khuất. chính những lúc các đảng phái đang tranh chấp nhau thì sự ra đời của Đảng là bước ngoặt là niềm tin, từ đấy có thể thấy Việt Nam chúng ta không phù hợp với chế độ này.

  Trả lờiXóa
 16. Trong những thời điểm lịch sử dân tộc đứng trước muôn vàn thử thách,Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khi không có một chính đảng nào khác phù hợp hơn. Đảng cộng sản Việt Nam là sự chọn lựa của nhân dân, của lịch sử. Vì thế sẽ không có gì có thể thay thế vai trò của Đảng trong lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng ta có một lịch sử rất tốt đẹp, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới…không ai có thể phủ nhận. Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Việt Nam. Nhân dân đang tin tưởng và tuyệt đối tin theo những chủ trương, chính sách của Đảng.

  Trả lờiXóa
 18. Đảng ta có một lịch sử rất tốt đẹp, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới…không ai có thể phủ nhận. Đa nguyên đa đảng ở nước ta là hoàn toàn không phù hợp. Đất nước ta chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền là Đảng Cộng Sản. Chỉ có thế thì nước ta mới phát triển giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 19. Suy cho cùng thì đấy chỉ là một cách để ăn cướp công của Đảng Cộng sản mà thôi. Tóm lại là vớ vẩn hết, một lũ chỉ hám tiền và háo danh phát biểu liều mà thôi.Chì đến khi với sự xuất hiện của đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước được thống nhất.Việc gì ta phải đánh đổi một quá khứ một hiện tại tương đối tốt để lấy điều dủi do nhỉ.

  Trả lờiXóa
 20. Quan trọng nhất, cần có lòng tin vào sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Thay vì đòi hỏi thiết lập đa nguyên đa đảng, hãy biết nhìn thẳng vào sự thật nhưng cũng biết đánh giá đâu là bản chất sự lãnh đạo của Đảng,chúng muốn lật đổ sự lãnh đạo của đảng ta mà thôi.Chúng ta phải cảnh giác với âm mưu đó của chúng.

  Trả lờiXóa
 21. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước và xã hội bằng phương pháp dân chủ, bằng quyết định của tập thể và trách nhiệm cá nhân, dân chủ đi đôi với tập trung, giờ nhìn đất nước ta có hòa bình không ,người dân hạnh phúc không. Phải nghĩ cho nhân dân là trên hết.Vì thế sẽ không có gì có thể thay thế vai trò của Đảng trong .lãnh đạo đất nước

  Trả lờiXóa
 22. khi nói về đa nguyên đa đảng liệu có rận chủ nào dám nói chắc chắc chắn là đa nguyên đa đảng sẽ mang lại tự do, dân chủ? Đặc biệt còn đặt trong bối cảnh lịch sử cũng như thực tiễn đất nước Việt Nam, đa đảng liệu có chắc sẽ là con đường đúng đắn để phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 23. Trải qua bề dày lịch sử, đất nước ta đã chứng minh được sự kiên cường bất khuất của nhân dân, qua đó Đảng cộng sản đã chứng minh được sự đúng đắn trong lối đi của mình. Đất nước đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm, đất nước đã đứng lên từ bàn tay trắng để được như ngày hôm nay, tất cả là Đảng ta đã lãnh đạo, đưa đất nước đi lên. chúng ta có thể thấy qua góc nhìn lịch sử thì đa đảng là không phù hợp với đất nước ta, nước ta chỉ có mọt đảng duy nhất cầm quyền là Đảng cộng sản.

  Trả lờiXóa
 24. Đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua những thăng trầm của lịch sử. với bề dày lịch sử nước ta đã có. Trải dài suốt chiều dài của lịch sử nước nhà chúng ta có thể thấy được khi nào ở nước ta có nhiều đảng phái chính trị, có nhiều đảng thì đất nước bước vào giai đoạn khó khăn, và gặp phải tình trạng bạo loạn./ chỉ khi có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời chúng ta mới thống nhất và độc lập cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khi không có một chính đảng nào khác phù hợp hơn. Nói cách khác, chính lịch sử đã chọn lựa, cách mạng Việt Nam chỉ có thể đi tới thắng lợi cuối cùng nếu có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Lịch sử và nhân dân Việt Nam đã chọn Đảng Cộng sản Việt Nam, vì thế sẽ không có gì có thể thay đổi được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 26. Đa đảng hay đơn đảng đều có mặt lợi và mặt hại. việc áp dụng chế độ đa đảng hay đơn đảng phụ thuộc vào văn hóa, lịch sử, lối đi của từng dân tôc. Không phải cứ đa đảng là có lợi. Xét dưới góc độ lịch sử, có thể thấy từ xưa đến nay đất nước ta chỉ cần một đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn không phú hợp với chế độ đa đảng.

  Trả lờiXóa
 27. Thực chất đa nguyên đa đảng là chiêu bài của các thế lực thù địch nhằm gây áp lực lên bộ máy chính quyền nước ta, mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với đất nước. Những âm mưu đen tối của các thành phần xấu đang đươc bộc lộ qua những hành động trơ tráo của chúng. Đất nước ta chỉ cần một Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 28. Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là: tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận - hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 29. Ở nước Mỹ,mẫu hình dân chủ đa đảng đã và đang không thể phục vụ nhân dân. Chính phủ Mỹ được thành lập dựa trên tiền đề rằng giá trị pháp lý của họ nằm ở sự cho phép của nhân dân. Tuy nhiên, lịch sử đang chứng minh rằng nhân dân đang phục vụ cho nguyện vọng của chính quyền.Chính phủ Mỹ bị chi phối bởi hai đảng: Dân chủ và Cộng hòa. Cả hai đã đề ra cương lĩnh đối lập nhau và tạo ra sự phân cực dễ dàng nhận thấy ở nước Mỹ, song qua thời gian, họ đều bỏ phiếu ủng hộ cho cùng luật pháp bảo vệ các tập đoàn kinh tế và làm thiệt hại lợi ích nhân dân.
  Chúng ta có thể thấy đa Đảng không hay ho gì>

  Trả lờiXóa
 30. Nhìn lại lịch sử, chúng ta hoàn toàn có thể thấy đa nguyên đa đảng là không phù hợp ở nước ta. Tất cả đều là sự lãnh đạo của Đảng ta, sự tài giỏi của những nhà chính trị, quân sự của nước ta, sự kết hợp hài hòa giữa lòng dân và ý Đảng. Đa nguyên đa đảng dưới góc độ lịch sử đã cho thấy sự bất hợp lý của chúng. Đất nước chúng ta từng tồn tại nhiều Đảng, nhưng kết quả là tất cả lại gộm lại, chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Đảng cộng sản là duy nhất.

  Trả lờiXóa

 31. Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khi không có một chính đảng nào khác phù hợp hơn. Nói cách khác, chính lịch sử đã chọn lựa, cách mạng Việt Nam chỉ có thể đi tới thắng lợi cuối cùng nếu có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.Không có gì có thể thay thế được vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 32. Việt Nam chúng ta không có điều kiện và tiền đề cho việc đa nguyên đa đảng, sự thật là nếu chúng ta đa đảng rất có khả năng đưa đất nước vào rối ren phân chia quyền lực và dân tộc lại chìm trong máu lửa mà thôi. Một khi cần thiết nước ngoài can thiệp vào nữa thì chẳng khác nào sẽ đưa đất nước ra làm mồi cho giặc. Vị vậy thiết nghĩ là không cần thiết đa nguyên đa đảng, đó là một điều không bao giờ cần thiết cả. Cứ nhìn vào lịch sử thì đủ biết những lúc nào đất nước ta có nhiều thế lực phân tranh là đất nước đi vào rối ren, đi vào bế tắc và lâm vào chiến tranh.nhất là cuộc xung đột tranh giành đảng phái

  Trả lờiXóa
 33. Nếu "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” sẽ biến thành cơ hội cho bọn phản động lợi dụng, kích động đấu đá, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả là sẽ biến thành những mất mát cho nhân dân mà không thể bù đắp được. Bởi vì, trong nước cũng có kẻ xấu, ngoài nước cũng có kẻ xấu, bọn chúng đang tìm mọi cơ hội để khuấy động nhân dân tổ chức bạo động và người thiệt thòi nhất thuộc về nhân dân lao động. Chắc hẳn ông Đằng đã không lường trước được hậu quả của việc này nên mới có ý như vậy. Đảng ta có một lịch sử rất tốt đẹp, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới

  Trả lờiXóa