Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

QUAN TRỌNG NHẤT VẪN LÀ Ý THỨC

Vũ Công Anh
      Điều 12 hiến pháp Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa…” Pháp luật là một công cụ quản lý xã hội hiệu quả của nước ta nói chung và của tất cả các nước trên thế giới. Điều này đã được minh chứng trong lịch sử của con người từ khi có giai cấp đến nay. Ngày nay ta vẫn còn nhớ đến các bộ luật nổi tiếng có giá trị to lớn khẳng định sự phát triển của xã hội loài người như bộ luật Manu, Hamurabi thời cổ đại, hay những hệ tư tưởng thống trị một đất nước cũng đóng vai trò như một công cụ quản lý hữu hiệu như tư tưởng của Nho giáo ngự trị ở Trung Quốc và đây là khuôn mẫu cho mọi người học tập và làm theo, sự đối lập với tư tưởng, quy định của pháp luật cũng giống như sự chống đối lại giai cấp cầm quyền. Sự hiệu quả của mỗi bộ luật, một hệ tư tưởng trong sự quản lý xã hội sẽ xuất phát từ những nguyên nhân nào? Có phải chỉ cần sự “tàn bạo” của giai cấp cầm quyền như trong xã hội phong kiến, xã hội chiếm hữu nô lệ? Hay một hệ thống “phương tiện, công cụ” để trừng trị những người có tư tưởng chống đối đó?... Nếu quả thật sự ổn định của xã hội chỉ tồn tại được nhờ “sự tàn bạo”, sự “quyền uy” hay bằng một thế lực nào khác thì sự ổn định đó chỉ mang tính chất tạm thời, không bền vững. Vì vậy khi đã đi theo con đường XHCN, tiến lên chủ nghĩa Cộng Sản thì nhà nước ta xác định cần phải có sự ổn định một cách bền vững, lâu dài làm nền tảng cho đất nước đi lên. Chính vì vậy mà điều 12 hiến pháp đã có quy định như vậy. Nhà nước dùng pháp luật để quản lý xã hội nhưng bên cạnh đó không ngừng tăng cường pháp chế XHCN. Như ta đã phân tích trên thì pháp luật có vai trò to lớn trong mọi thời đại có giai cấp, từ xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, tư sản hay đến bây giờ Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng bên cạnh lấy pháp luật là công cụ quản lý xã hội thì chúng ta cần phải không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Pháp chế nếu hiểu theo một nghĩa đơn giản nhất chính là sự hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao ý thức của mọi người trong việc thực hiện pháp luật. Sự hoàn thiện hệ thống pháp luật ở đây chính là chúng ta cần phải tăng cường “tổng kết thực tiến” và nâng cao “nghiên cứu lý luận”, cần phải tăng cường hệ thống hóa pháp luật đặc biệt là công tác pháp điển hóa pháp luật để ngày càng hoàn thiện pháp luật, để phù hợp với tình hình thực tế và hơn hết tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. Đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ làm cho kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng, làm cho ý thức xã hội, không lạc hậu quá xa so với tồn tại xã hội mà tiến sát “sánh bước” cùng nhau. Một điểm cần nhấn mạnh ở trong sự tăng cường pháp chế ở đây, chính là việc nâng cao ý thức của người dân trong tuân thủ và thực hiện pháp luật. Một đất nước dù có hệ thống pháp luật hoàn thiện tiến bộ bao nhiêu nhưng gặp phải sự chống đối của người dân thì hệ thống pháp luật ấy cũng không được gọi là thành công trong quản lý xã hội mà chỉ là sự áp đặt đơn phương và như vậy thì đồng nghĩa với chúng ta đang quay lại thời kỳ chiếm hữu nô lệ hay phong kiến,..trong nội dung còn XHCN hay TS tiên bộ chỉ là tên gọi hay hình thức bên ngoài. Vì vậy, điều quan trọng hơn hết là cần phải nâng cao ý thức cho người dân, cần phải làm cho dân chúng hiểu được pháp luật là hành lang pháp lý, là khuôn mẫu tạo những điều kiên thuận lợi nhất cho người dân phát huy những quyền làm chủ của mình, bảo vệ lợi ích trực tiếp của cá nhân và việc phát huy đó trong khuôn khổ để bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ, phát huy tối đa nhưng bên cạnh đó cần phải làm trọn nghĩa vụ của mình. Cần phải làm sao cho nhân dân hiểu được điều đó, xóa bỏ những suy nghĩ pháp luật là công cụ “trấn áp”, công cụ “bóc lột” hay là công cụ để kìm hãm nhân dân. thì mới có thể ổn định được xã hội, thì pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân là cơ sở pháp lý để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, để đất nước ngày càng “tiến bộ, bình đẳng, dân chủ” hơn. Những cần phải suy nghĩ lại, nếu chỉ xuất phát từ nhà nước có những hành động tác động vào trong suy nghĩa của nhân dân thì nhân dân không thể nào hiểu được giá trị của nó, mà quan trọng hơn hết là nhân dân cần phải ý thức được điều đó, và cần biết chấp hành và thực hiện pháp luật. Một đất nước phát triển thì bên cạnh có nền kinh tế đảm bảo thì cần có sự ổn định trong xã hội ổn định ngay trong ý thức của người dân. Chúng ta muốn Công an giao thông không lập biên bản, Công an môi trường không thu giữ hàng lậu, hàng kém chất lượng,…thì mỗi người hãy nâng cao ý thức của mình. Trên đường tham gia giao thông hãy tuân thủ những nguyên tắc mà luật quy định như đội mũ bào hiểm đúng quy định, đi đúng là đường, đi theo đúng sự chỉ dẫn của đèn giao thông.. thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. người dân không đổ rác bừa bãi thì sẽ không bị xử lý bởi hành vi làm ôi nhiễm môi trường; không thực hiện tội phạm thị sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự,.. Cơ quan chức năng, người có thẩm quyền hay người được trao quyền chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình khi hành vi trái pháp luật xảy ra, mục đích để chấm dứt hành vi gây nguy hiểm hoặc đe dọa gây nguy hiểm cho xã hội, hơn hết chính là để đảm bảo sự ổn định cho xã hội. Việc áp dụng pháp luật của cơ quan chức năng vừa để chấm dứt hành vi trái pháp luật vừa để cho người vi phạm biết rằng mình làm sai và không được tái phạm, cho biết hành vi của mình là đe dọa sự nguy hiểm cho bản thân và chính xã hội; quan trọng hơn nữa là để răn đe, cảnh cáo giáo dục mọi người không thực hiện hành vi trái pháp luật; vì những hành vi đó trực tiêp là ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ và của toàn xã hội. Vậy giá trị của việc tuân thủ pháp luật là có lợi cho ai? Đó chính là cho bản thân mỗi chúng ta cho gia đình rồi mới cho xã hội, cho đất nước. Là nhà nước dân chủ, là nhà nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng thì pháp luật được nhà nước ta xây dựng nên để bảo vệ quyền con người, phát huy quyền con người không nhằm mục đích là trấn áp hay trừng trị con người hay củng cố địa vị thống trị. Chỉ khi con người có sự vi phạm, thực hiện hành vi trái pháp luật thì mới bị truy cứu trách hiệm bởi hành vi đó là nguyên nhân trực tiếp đe dọa đến quyền và lợi ích của công dân. Quản lý nhà nước bằng pháp luật hay tăng cường pháp chế XHCN cũng không ngoài mục đích để ổn định xã hội, để bảo vệ đất nước và để bảo vệ quyền làm chủ của mỗi người dân. Là công dân Việt Nam hơn ai hết hãy biết rõ điều này, hãy phát huy những quyền của mình nhưng cần phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước. Và điều đó sẽ dễ dàng khi chúng ta ý thức được hành vi của mình, nâng cao ý thức của bản thân, đừng bị chi phối bởi những tư tưởng tiêu cực tác động từ bên ngoài trong quản lý đất nước của Đảng, nhà nước ta.
Comments
32 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

32 nhận xét:

 1. Tôi không biết là những vấn đề ý thức gì nhưng cứ là con người thì chỉ cần chấp hành tốt pháp luật và phải có một nền tảng đạo đức căn bản là được. Chủ Nghĩa Mác Lênin đã cứu rỗi dân tộc chúng ta trong giai đoạn khó khăn nên nay chúng ta vẫn tiếp tục đi theo là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết có ý thức trong các hoạt động vì cộng đồng, vì đất nước là được. Chứ bây giờ chúng ta đi nghe theo lời của mấy tên khốn ở nước ngoài hay mấy tên đi theo ngoại bang thì còn lâu mới có sự tự chủ được mà chỉ đưa đất nước vào bế tắc mà thôi.Một dân tộc phải có sức mạnh tự cường chứ, chúng ta không thể học theo Mỹ hay bất kỳ nước nào được.

  Trả lờiXóa
 2. tôi rất đồng ý với quan điểm đó, quan trọng nhất lúc nào cũng là ý thức, tuy nhiên khái niệm này trông thé nhưng nhiều lúc cũng mơ hồ lắm, ý thức thì không phải ai cũng có đâu, mà cũng không phải tự nhiên mà có ý thức được đâu, ý thức phải được giáo dục, phải hướng dẫn, nên nhớ không phải chỉ có trẻ em mới cần được giáo dục đâu, đó là nhận thức hoàn toàn sai lầm

  Trả lờiXóa
 3. ý thức luôn luôn là vấn đề quan trọng, không ai là không thừa nhận điều đó cả, tuy nhiên chúng ta cũng đều biết rằng, nhận thức cũng là vô cùng quan trọng, bởi bây giờ thì muốn làm tốt hay thậm chí là sống tốt thì chúng ta cần phải có hiểu biết ,có kiến thức nhất định, còn đương nhiên là không thể không có ý thức rồi

  Trả lờiXóa
 4. người ta nói là quan trọng nhất chứ có nói là tất cả đâu, ý thức có rồi là tốt, mà nhất định là phải có rồi, tuy nhiên theo tôi nghĩ thì có ý thức thôi là chưa đủ , chắc chắn là như vậy, đặc biệt là trong xã hôi hiện đại ngày nay, xã hôi vô cùng phát triển cũng như có sự xuất hiện của bao nhiêu luật lệ khác nhau

  Trả lờiXóa
 5. có vẻ chúng ta đang trông chờ sự tự giác của mọi người đúng không, nhưng hãy thực tế mà nhìn nhận vấn đề đi, xã hội rộng lớn như vậy có người nọ người kia chứ, có người tốt người xấu, có ai giống ai đâu, chính vì thế nếu có ý thức là tốt, còn không thì phải có những quy định mang tính chất ràng buộc, như vậy thì việc quản lý xã hội cũng như quản lý đất nước mới đạt được hiệu quả cao nhất

  Trả lờiXóa
 6. nhà nước cần phải tuyên truyền cho nhân dân tất cả những gì cần thiết nhất, nói chung là nhân dân phải được trang bị những kiến thức cần thiết, và từ việc hiểu biết rồi thì nhân dân mới có ý thức thực hiện, đó mới là lộ trình đúng đắn, và đương nhiên rồi, ai sai phạm tất sẽ có những hình thức xử lý thích đáng, rõ ràng và nghiêm khắc

  Trả lờiXóa
 7. để nhân dân việt nam có ý thức thì cần phải tuyên truyền và giáo dục cho họ, họ phải hiểu thì từ đó thì mới có ý thức được chứ, còn khi có thông tin đầy đủ rồi mà không thực hiện đúng thì lại là chuyện khác, nhưng nên nhớ là không ai muốn cho có nhiều sai phạm xảy ra cả, điều đó chẳng có gì là hay ho cả, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội và đất nước

  Trả lờiXóa
 8. xác định như vậy là đúng rồi, ý thức của con người thì luôn luôn cần phải được đặt lên hàng đầu tiên, chúng ta đều biết rằng khi mà người dân có ý thức tốt rồi thì họ sẽ không có những hành động sai trái, vì họ nhận thức được tác hại của nó, đồng thời người dân việt nam nếu có ý thức sẽ ngăn chặn được những hành động sai trái của những người khác, đối với xã hội và đất nước, thì thực sự nó có ý nghĩa hết sức tích cực

  Trả lờiXóa
 9. xác định được vấn đề quan trọng rồi, thì phải làm sao có biện pháp để giải quyết tốt vấn đề đặt ra, chắc chắn là như vậy, không biết thì không nói làm gì, chứ xác định được rồi mà vẫn không làm tốt được thì đó là điều không thể chấp nhận được, chính vì vậy, đảng và nhà nước cũng như toàn xã hội ta cần phải làm tốt công tác nâng cao ý thức cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. điều nào cũng là quan trọng cả, tuy nhiên đúng là ý thức là rất quan trọng rồi, bởi không có ý thức thì có hiểu biết cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, cứ nhìn vào những người tự xưng là đội ngũ nhân sĩ trí thức mà xem, họ đâu có phải là không có hiểu biết đâu, nhưng họ có đóng góp được điều gì tích cực cho đất nước nào, hay chỉ là phá hoại mà thôi

  Trả lờiXóa
 11. nói thì dễ mà làm thì khó các vị à, đúng là quan trọng nhất là phải có ý thức rồi, tuy nhiên ý thức đâu phải tự nhiên mà có đâu, cần phải giáo dục, làm giáo dục thật nghiêm chỉnh vào, thậm chí có như vậy đi chăng nữa thì sẽ vẫn có sai phạm, đó là điều chắc chắn, xã hội mà, chính vì vậy mới nói cống tác quản lý là khó khăn như thế nào

  Trả lờiXóa
 12. Đúng vậy, ý thức tự giác của mỗi con người là quan trọng nhất. Mỗi người dân cần phải tự nhận thức được việc làm của mình, hành động theo lương tâm. Pháp luật được đặt ra không phải để xử phạt người dân, mà nó mang ý nghĩa chủ yếu để răn đe, để giới hạn trong khuôn phép. Nhưng cũng phải nhìn vào thực tế, đó là xã hội này thực sự rất rộng lớn, luôn luôn có người này kẻ kia. Và không phải ai cũng có ý thức thực hiện đúng pháp luật. Vì vậy việc răn đe, xử phạt theo quy định của pháp luật là hoàn toàn cần thiết.

  Trả lờiXóa
 13. ý thức là quan trọng, chúng ta biết việc đó rồi, tuy nhiên nhiều khi không đơn giản như thế đâu, trong một xã hội rộng lớn mà ai cũng có ý thức thì còn nói làm gì chứ, vấn đề là vẫn còn tồn tại những người không có ý thức, như vậy mới đáng bàn, mọi người quản lý thực ra là quản lý những người không có ý thức này mà thôi

  Trả lờiXóa
 14. trong mọi vấn đề từ cá nhân tới tâp thể thì ý thức luôn luôn là rất quan trọng, chúng ta hoàn toàn đồng ý với những điều đó, có nhiều nguyên nhân để tác động tới ý thức của nhân dân, đảng và nhà nước cũng như những cơ quan có chức năng cần phải nghiên cứu làm cách nào để có thẻ nâng cao được ý thức của nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 15. thực ra thì ý thức của nhân dân việt nam luôn luôn tốt rồi, mọi người luôn luôn có tinh thần cống hiến cho đất nước, đống góp cho đất nước ,đó là truyền thống của nhân dân việt nam rồi, tuy nhiên hiện nay lại phát sinh một số vấn đề, cũng hơi phức tạp, đó là do những người này bị sai lầm về tư tưởng mà thôi

  Trả lờiXóa
 16. nếu những kẻ rận phản động này nói đất nước ta chỉ có thể ổn định nhờ sự tàn bạo, sự đàn áp thôi thì chúng quả thực là quá xảo trá, thực tế có phải như vậy, chắc chắn là không rồi, vậy làm sao chúng lại cố tình tung ra những luận điểm vô cùng sai trái như vậy, không gì khác hơn là những hành động của chúng gây ra những biến cố tiêu cực trong xã hội mà thôi

  Trả lờiXóa
 17. ý thức, đúng vậy quan trọng nhất là ý thức, mọi người hiểu điều đó chứ, tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người không ai ưa gì những con người không có ý thức, đặc biệt là họ lại còn trực tiếp có những hành động chống phá nước ta, dù muốn hay không thì bất cứ người dân việt nam nào cũng đều bị ảnh hưởng bởi điều đó, chúng ta đều mong rằng những con người xấu đó phải bị xử lý thật nghiêm khắc

  Trả lờiXóa
 18. đất nước việt nam của chúng ta chỉ là một nước nhỏ thôi, và chúng ta vẫn còn nghèo, đó là thực tế ,nhưng nhân dân việt nam hiểu vì sao, đó chẳng qua là do chúng ta chịu thiệt hại quá lớn do chiến tranh mà thôi, ấy vậy mà vẫn có một số kẻ thiểu năng, dù chưa đóng góp được gì cho đất nước thì lại luôn có những hành động chống phá đất nước chúng ta, vậy là cớ làm sao

  Trả lờiXóa
 19. đúng là ý thức là quan trọng nhất rồi nhưng còn co nhiều yếu tố khác nữa chứ, còn dưới góc độ của riêng tôi thì tôi thấy là mặt quản lý cũng là vô cùng quan trọng, bởi nếu quản lý tốt, có những quy đinh chặt chẽ thì chắc chắn ý thức của người dân cũng sẽ phải nâng lên dù muốn hay không, thế mới nói là vai trò của cơ quan quản lý luôn luôn là vô cùng quan trọng

  Trả lờiXóa
 20. đúng là quan trọng là ý thức, tuy nhiên hiện nay thì có nhiều sự việc nó không đơn giản như vậy đâu, bởi nhiều người sẵn sàng vứt bở lương tâm của mình chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn, lòng tham của họ lớn hơn tất cả ,đương nhiên là không ai đồng ý với những hành động này, chính vì thế những cơ quan có chức năng cần phải nghĩ ra phương án để giải quyết vấn đề này

  Trả lờiXóa
 21. xã hội việt nam là một trong những xã hội có quy mố lớn trên thế giới, nói điều đó không phải là không có căn cứ ,bởi việt nam hiện là quốc gia có dân số đông thứ 13 trên thế giới ,việt nam cũng là quốc gia đa văn hóa, đa dân tộc, chính vì vậy chúng ta có nguy cơ xảy ra rất nhiều vấn đê phức tạp nếu ý thức của người dân không tốt, kể cả khi mà nhà nước đã quản lý xã hội tốt rồi

  Trả lờiXóa
 22. Hiện nay chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân với mục đích thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đúng theo đường lối và chính sách của Đảng. Nhà nước XHCN luôn đảm bảo cho dân có cuộc sống ổn định. Để có thể xây dựng được một nhà nước pháp quyền như vậy, trước hết phải xây dựng được một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Một công việc hết sức quan trọng đẻ làm được điều đó là phải tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho người dân thật tốt, giúp họ ý thức được pháp luật một cách đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 23. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật là trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật, sự tôn trọng pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hết sức hạn chế. Trong thời gian qua, việc tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện khác đã đạt được những kết quả nhất định.

  Trả lờiXóa
 24. ý thức là nền tảng co một xã hội tiến bộ, công bằng, dân chủ. nếu người dân chấp hành đúng pháp luật, ý thức được từng hành vi của mình mà kiểm soát nó thì xã hội sẽ ổn định và phát triển đi lên, cũng tạo điều kiện cho nhà nước thuận lợi trong quản lý đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Trong những năm qua, công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác xây dựng pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân.

  Trả lờiXóa
 26. Bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Đảng và Nhà nước ta đã lấy con người là trung tâm, vừa là điểm xuất phát, vừa là mục tiêu của pháp luật. Xuất phát từ quan điểm đó, việc nghiên cứu về hoạt động áp dụng pháp luật, các thủ tục pháp lý, cơ chế bảo vệ quyền con người như là điều kiện để xây dựng lối sống theo pháp luật. Đây là những đảm bảo về thực tiễn và trực tiếp nhất cho việc nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống theo pháp luật

  Trả lờiXóa
 27. Sự coi thường pháp luật còn có nguồn gốc từ tình trạng các vi phạm pháp luật và phạm tội không bị trừng trị kịp thời. Nguyên tắc không để sót kẻ phạm tội và xử lý nhanh chóng công minh đối với kẻ phạm tội có ý nghĩa không chỉ đối với hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp và đối với việc đảm bảo lợi ích của xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, mà còn có ý nghĩa lớn đối với việc giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. Nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, vẫn không bị xử lý bằng pháp luật một cách công khai, mà theo lối xử lý nội bộ, đã là mất đi lòng tin của người dân vào pháp luật.

  Trả lờiXóa
 28. Ý thức pháp luật, đó là trình độ hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về pháp luật, trong đó có cả cán bộ nhân viên nhà nước, tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là của cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng trực tiếp thi hành, áp dụng và bảo vệ pháp luật. ý thức pháp luật còn là thái độ đối với pháp luật, ý thức tôn trọng hay coi thường pháp luật, đó là thái độ với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm

  Trả lờiXóa
 29. chính sách pháp luật đúng đắn của Nhà nước là tiền đề và định hướng của việc giáo dục lối sống theo pháp luật và làm giàu tư duy pháp lý của cán bộ, nhân dân, giúp cho ý thức pháp luật của con người trong xã hội được nâng cao. Bênh cạnh đó, nó còn góp phần thiết thực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 30. Việc tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân vào dự án luật có tác dụng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rất lớn và có hiệu quả. Thông qua lấy ý kiến vào quá trình xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật có tác dụng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bồi dưỡng tình cảm, ý thức về trách nhiệm pháp lý và khả năng tiến hành các hành vi pháp lý đúng đắn, chính xác. Đồng thời, qua hoạt động này, sẽ giúp cho nhân dân nâng cao ý thức pháp luật. Như vậy, mọi người sẽ hiểu được về giá trị xã hội và pháp luật.

  Trả lờiXóa
 31. Có thể nói, thái độ chấp hành hay không chấp hành của người dân đối với pháp luật là kết quả của sự am hiểu pháp luật. Mặt khác cũng thấy rằng con người chấp hành pháp luật một cách tự giác, nghiêm chỉnh một khi họ có thái độ đúng đắn đối với pháp luật.

  Trả lờiXóa
 32. Trong rất nhiều vụ việc, những sự cố đáng tiếc xảy ra chủ yếu do ý thức của một số cá nhân không tốt. Như việc xả rác bừa bãi này, thường thì người Việt Nam cứ bạ đâu vất đấy, hay đái bậy cũng thế. Gây ra rất nhiều vấn đề cho môi trường và những người xung quanh. Rồi cả đến việc tham gia giao thông, nếu ai cũng có ý thức chấp hành luật giao thông thì đâu có những nỗi đau xảy đến vì tai nạn giao thông được. Tóm lại tất cả cũng do ý thức mà thôi

  Trả lờiXóa