Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Ý NGHĨA QUỐC TẾ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Quỳnh

      Đã là người dân Việt Nam, hẳn bất cứ ai trong chúng ta đều hiểu rõ được tầm vóc, ý nghĩa to lớn của cuộc Tổng Khởi Nghĩa tháng 8 năm 1945 ( Cách mạng Tháng Tám ) đối với lịch sử dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.


     Tuy nhiên, vượt lên trên cả lợi ích quốc gia dân tộc, cuộc cách mạng này còn mang ý nghĩa quốc tế hết sức to lớn. Cuộc cách mạng ấy vượt tầm ảnh hưởng ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành động lực, niềm tin, cổ vũ cho nhân dân các nước thuộc địa đứng lên giành độc lập. Giáo sư, Nhà Sử học L.Esmonson, thuộc Trường Đại học Cornell (Mỹ) nhận định: “Đó là một sự kiện lớn của thế giới. Cuộc cách mạng cách đây 65 năm của Việt Nam có một ý nghĩa lịch sử rất to lớn, nó giải phóng con người, giải phóng cho một dân tộc bị áp bức. Trên bình diện quốc tế, nó còn là hình mẫu và là động lực cho nhiều nước khác đứng lên đấu tranh, đánh đuổi thực dân, giành lại chính quyền. Những quốc gia thuộc địa của Pháp, đặc biệt là các nước ở khu vực Đông Dương, Châu Phi đã tiến hành công cuộc cách mạng theo đúng tiến trình cách mạng ở Việt Nam”. Giáo sư người Jamaica Horet Compel, người từng nghiên cứu nhiều về lịch sử của Việt Nam. Đặc biệt, ông đã nhìn nhận cuộc cách mạng Việt Nam năm 1945 có một tác động to lớn đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Pháp lúc đó, trong đó có nhiều nước Châu Phi. Theo ý kiến của ông, thành công của cuộc cách mạng tháng Tám ở Việt Nam không thể không nhắc tới vai trò lãnh đạo to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người anh hùng dân tộc của Việt Nam và một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới. Ông đã đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam. Tôi nhớ vào thời kỳ đó, các dân tộc ở Châu Phi cũng đang trong quá trình đấu tranh chống lại sự áp bức của thực dân và Người đã nhìn nhận thấy sự liên hệ giữa cuộc đấu tranh của các dân tộc ở Châu Phi với cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Khi cuộc cách mạng ở Việt Nam thành công, cũng là lúc các nước Châu Phi như: Cameroon, Algeria, Tanzania… đang chuẩn bị những cuộc cách mạng lớn. Nhờ có bài học từ Việt Nam, họ đã có những bài học kinh nghiệm quý báu, làm nên thành công của các cuộc cách mạng ở những nước thuộc địa Pháp ở Châu Phi.

     Trên thực tế, giữa Việt Nam và Algeria có một mối quan hệ truyền thống lâu đời. Ngay từ thời điểm đó, thời điểm năm 1945, cuộc Cách mạng Việt Nam đã truyền đi những thông điệp về độc lập tự do cho cách mạng Algeria. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dẫn dắt cuộc cách mạng vĩ đại ấy, mang lại cho nhân dân Việt Nam quyền tự do, độc lập sau hàng ngàn năm Bắc thuộc và gần 100 năm Pháp thuộc. Tư tưởng và tầm nhìn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng của đất nước Algeri. Hơn thế, tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam đã giác ngộ tinh thần của nhiều binh lính Algeria trong chính hàng ngũ quân đội Pháp và họ trở thành người ủng hộ cách mạng Việt Nam, cùng Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân.

      Có thể nói, Cách mạng tháng Tám của Việt Nam ghi đậm dấu ấn vào phong trào cách mạng chung trong thế kỷ 20. Vì vậy, có thể nói rằng, cuộc cách mạng Tháng Tám của Việt Nam mãi được coi là ngọn đèn chiếu sáng phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám trở thành một hình mẫu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, chiến thắng các thế lực xâm lược có thể có nhiều con đường giành thắng lợi, song cách mạng giải phóng dân tộc trên lập trường vô sản là cách mạng giải phóng triệt để nhất, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định, bền vững cho quá trình đi lên của mỗi quốc gia. Và do vậy thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám đã đánh dấu sự mở đầu của trên phạm vi quốc tế. Lịch sử thế giới thế kỷ XX đã ghi nhận tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười mở đầu thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội và Cách mạng Tháng Tám mở đầu trào lưu phi thực dân hóa trong trào lưu cách mạng giải phóng dân tộc toàn thế giới.
     Là người dân Việt Nam, mỗi chúng ta cần nhận thức sâu sắc được ý nghĩa to lớn của những trang sử hào hùng của dân tộc. Đó chính là niềm tự tôn dân tộc, đó là động lực để đất nước phát triển, đó cũng chính là những điều khiến kẻ thù kính phục chúng ta. Đất nước chúng ta có thể không rộng lớn về đất đai nhưng mỗi tấc đất là tấc vàng, mỗi tấc đất là chủ quyền dân tộc; đất nước chúng ta có thể chưa phát triển mạnh về kinh tế nhưng chúng ta là những con người tiến bộ, chúng ta sống trong mô hình xã hội tiến bộ nhất của nhân loại ( cách mạng của chúng ta là con đường dẫn dắt cho cách mạng giải phóng của các nước thuộc địa trên thế giới ). Có thể nói, niềm tự tôn dân tộc chính là thứ kháng sinh mạnh nhất trong thời điểm hiện nay khi đất nước ta đang hội nhập thế giới, để hòa nhập mà không hòa tan, để những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực chống phá không thể làm chúng ta dao động. Thiết nghĩ, lịch sử dân tộc đã trang bị cho chúng ta thứ vũ khí lợi hại nhất để chúng ta vững bước và chiến thắng trên con đường mà đất nước chúng ta đã chọn.
Comments
3 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

3 nhận xét:

  1. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một chiến thắng vang dội của đất nước ta. Đây là một bước ngoặt vĩ đại của đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bác, của Đảng chúng ta đã làm nên một trong những cuộc cách mạng vĩ đại của lịch sử đất nước. Là tiền đề để cho chúng ta thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

    Trả lờiXóa
  2. cách mạng tháng 8 là một cuộc cách mạng không chỉ có ý nghĩa đối với đất nước việt nam mà còn có ý nghĩa đối với cả thế giới, đó là điều không thể phủ nhận, cuộc cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra cơ hội và thời cơ cho rất nhiều quốc gia khác có thể thực hiện thành công cuộc cách mạng ở đất nước mình

    Trả lờiXóa
  3. đối với người dân việt nam mà nói, cuộc cách mạng tháng 8 là một mốc son chói lọi của lịch sử việt nam, và thực tế thì có cách mạng tháng 8 thì mới có quốc khánh mùng 2 tháng 9 , nó cũng là sự kiện minh chứng cho sự sáng suốt của đảng cộng sản việt nam, và đây cũng là sự kiện có ý nghĩa hết sức lớn lao đói với nhân dân toàn thế giới

    Trả lờiXóa