Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Không thể xuyên tạc, bóp méo thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Theo QĐND.
Lịch sử không thể thay đổi. Người ta chỉ có thể thay đổi cách nhìn nhận về lịch sử tùy theo quan điểm và lợi ích chính trị của mình mà thôi. Vì những lý do khác nhau, trong thời gian qua, không ít kẻ đã cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử dân tộc ta, trong đó có ngày Chiến thắng 30-4-1975.
Trong thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong những trang lịch sử rực rỡ đó có thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đúng như Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã viết: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” [1]. 
Nhân dân Sài Gòn vui mừng trong ngày chiến thắng. Ảnh tư liệu/internet.
Lịch sử không thể thay đổi. Người ta chỉ có thể thay đổi cách nhìn nhận về lịch sử tùy theo quan điểm và lợi ích chính trị của mình mà thôi. Vì những lý do khác nhau, trong thời gian qua, không ít kẻ đã cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử dân tộc ta, trong đó có ngày Chiến thắng 30-4-1975. Có kẻ nói rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ là “nồi da, nấu thịt”, là ‘Cuộc chiến tranh của Hà Nội”, “Ngày 30-4-1975 không phải là ngày giải phóng miền Nam vì quân đội Mỹ đã rút”… Thậm chí gần đây có kẻ còn nói: “Người Mỹ không thua vì tổng số thương vong, người Mỹ bị thiệt hại ít hơn hẳn đối phương”; hay: “Cuộc chiến tranh này với mục tiêu ngăn chặn làn sóng Cộng sản ở Đông Nam Á nên không thể nói là chính phủ Mỹ thất bại”(!).
Lịch sử dân tộc ta từng ghi nhận nhiều chiến công hiển hách, đã từng đánh bại nhiều đội quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ dân tộc ta lại phải đương đầu với một lực lượng xâm lược ở một trình độ phát triển cao hơn mình về nhiều phương diện đến thế. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đương nhiên không phải là một thắng lợi dễ dàng mà đây còn là cuộc đối đầu về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của hai bộ máy lãnh đạo chiến tranh. Để đi đến thắng lợi 30-4-1975, quân dân ta đã đánh bại 3 chiến lược chiến tranh của Mỹ và với 5 đời tổng thống Mỹ.
Vì vậy, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đã được bè bạn quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Trong điện chúc mừng thắng lợi của nhân dân ta, ngày 30-4-1975, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc viết: “Thắng lợi của nhân dân Việt Nam một lần nữa chứng minh hùng hồn rằng, nhân dân một nước, dù là nhân dân một nước nhỏ, miễn là dám vùng dậy đấu tranh, dám cầm vũ khí, lấy chiến tranh chính nghĩa chống lại chiến tranh phi nghĩa, thì nhất định có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào… nhằm bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, giải phóng dân tộc” [2]. Trong điện mừng của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cu-ba, có đoạn viết: “Trong hơn 20 năm qua, toàn thể nhân dân Việt Nam ở miền Bắc cũng như ở miền Nam, với chủ nghĩa anh hùng tuyệt vời đã chiến đấu chống lại những hình thức xâm lược đế quốc tàn bạo nhất… Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã mở ra một giai đoạn mới cho nhân dân Việt Nam” [3].
Còn từ phía bên kia, trong cuốn hồi ký với tiêu đề “Nhìn lại quá khứ- Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam”, Robert S.McNamara, từng là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thời kỳ chiến tranh Việt Nam, không chỉ thừa nhận thất bại của Mỹ, coi đó là “một thảm kịch”, mà còn thừa nhận đây là cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ gây ra do những sai lầm về chính trị của nhiều đời tổng thống! Trong những sai lầm đó có những sai lầm về: “Đánh giá sai những chủ đích địa chính trị của các đối thủ, đã phóng đại những mối nguy hại của họ đối với nước Mỹ”; rồi: “Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh tinh thần dân tộc của họ”; và: “Cách nhìn nhận của chúng ta về bạn và thù phản ánh sự dốt nát sâu sắc của chúng ta về lịch sử, văn hóa và chính trị của nhân dân Việt Nam”.[4] 
Ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của Chiến thắng 30-4-1975 đã được lịch sử kiểm chứng sáng tỏ, rõ ràng như vậy. Nhưng thời gian gần đây, vẫn có những kẻ hoặc là thiển cận về chính trị, hoặc vì “đầu óc nô lệ” đã không thể, không muốn thừa nhận thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc ta. Thế nên, họ cố tình lập luận một cách phi lý rằng: Những cuộc xuống đường của nhân dân Mỹ và sự nhân nhượng của Chính phủ Mỹ đâu phải là “thắng lợi của Việt Nam”(!), hay như: Thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (sau khi Mỹ rút dần quân đội ở chiến trường) đâu phải là trách nhiệm của quân đội Hoa Kỳ(!).
Trên thực tế, những kẻ xuyên tạc cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta không biết một điều căn bản rằng, cách nhìn nhận một cuộc chiến tranh trước hết phải bắt đầu xem xét tính chất của cuộc chiến tranh đó, tức bên nào là chính nghĩa, bên nào là phi nghĩa. Trong cuộc chiến tranh này không chỉ là cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia mà còn là cuộc đấu tranh giữa hai phía: Chính nghĩa và phi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị, cuộc kháng chiến của dân tộc ta đã làm rõ ý nghĩa, giá trị của chính nghĩa trong việc huy động sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại như thế nào. Bởi vậy, không phải là không có lý khi nhiều nhà nghiên cứu chiến tranh Việt Nam đã thừa nhận rằng, lực lượng hiếu chiến, chống cộng Mỹ “đã thua Việt Nam ngay trên đất nước mình”. Còn ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng chính quyền Sài Gòn sau 30 năm chiến tranh kết thúc, năm 2004, lần đầu tiên trở về quê hương đã nhìn nhận về chính quyền cũ như sau: “Quân đội miền Nam không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết!”. [5]
Tôn trọng tính chân thực của lịch sử ngày nay không chỉ vì bảo vệ các giá trị của dân tộc mà còn để bảo đảm sự công bằng đối với các thế hệ đi trước. Đồng thời còn giúp cho các thế hệ sau nắm bắt được những bài học quý báu của thế hệ cha anh. Tôn trọng lịch sử không chỉ là vấn đề chính trị mà còn là vấn đề đạo đức. Vì vậy chúng ta không cho phép bất cứ ai xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược vì đó là sự xúc phạm đến danh dự, phẩm giá chính nghĩa của cả một dân tộc anh hùng, xúc phạm đến anh linh của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Comments
67 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

67 nhận xét:

 1. Đó là thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; đồng thời là thắng lợi của lương tri thời đại và nhân tâm, phẩm giá loài người trước cường quyền, bạo lực phi nghĩa

  Trả lờiXóa
 2. Truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần bất khuất, tấm lòng nhân ái, bản lĩnh và trí tuệ của ông cha ta một lần nữa được thử thách, hun đúc và phát huy khi đất nước bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

  Trả lờiXóa
 3. Ngày 30/4/1975, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội trong thế kỷ XX, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là một trang sử hào hùng và mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 4. Với truyền thống đó, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại cuộc chiến tranh của các đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, tiến lên mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành chiến thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Thắng lợi vĩ đại đó đã nâng vị thế của đất nước lên tầm cao mới trên trường quốc tế, dân tộc ta trở thành một trong những dân tộc tiên phong của thời đại và cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới.

  Trả lờiXóa
 6. Là quyết tâm lớn của Đảng cũng là quyết tâm của toàn quân, toàn dân của cả dân tộc Việt Nam. Quyết tâm ấy bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của người Việt Nam, được hun đúc từ ngàn đời nay. Mỗi khi Tổ quốc bị lâm nguy, dân tộc ta triệu người như một, sẵn sàng đứng lên chống giặc cứu nước.

  Trả lờiXóa
 7. Dẫu lịch sử đã sang trang, năm tháng sẽ trôi qua song giá trị và tầm vóc của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam với Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn mãi trường tồn; mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người;

  Trả lờiXóa
 8. Dưới lá cờ của Đảng, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào TP đã dũng cảm, mưu trí, không tiếc máu xương tiến hành những trận đánh “xuất quỷ nhập thần”, giáng đòn phủ đầu vào nhiều mục tiêu hiểm yếu, đầu não của kẻ địch làm nên những chiến công vang dội

  Trả lờiXóa
 9. mỗi công trình lại có những điểm nhấn, tìm tòi, phát hiện thêm những giá trị sâu sắc của cuộc cách mạng vĩ đại này – cuộc cách mạng đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liến với chủ nghĩa xã hội, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

  Trả lờiXóa
 10. Càng tự hào về thành quả vĩ đại của cách mạng, chúng ta càng khắc cốt ghi tâm công lao, xương máu của bao thế hệ người Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, bao chàng trai cô gái đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân, làm cho Tổ quốc Việt Nam hôm nay thêm rạng rỡ

  Trả lờiXóa
 11. xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa Đảng và Nhà nước, thể chế hóa vai trò lãnh đạo và vị trí cầm quyền của Đảng, tránh chồng chéo giữa chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 12. nghệ thuật tiến công kiên quyết, tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ 3 mặt trận: Đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao với hình thức phong phú đa dạng. Kết hợp chiến đấu với sản xuất và không ngừng ổn định đời sống nhân dân trong chiến tranh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không một luận điệu nào có thể xuyên tạc, bóp méo sự thật chiến thắng vĩ đại cảu dân tộc ta. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng mà cha ông ta đã đổ biết bao xương máu mới có thể giành được thắng lợi. Thắng lợi lịch sử mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Một kỷ nguyên của độc lập, tự do, bắc nam sum họp!

   Xóa
 13. Việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp và pháp luật là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên để xứng đáng là Đảng cầm quyền, là người lãnh đạo Nhà nước và xã hội, điều quan trọng hơn là Đảng phải đẩy mạnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng

  Trả lờiXóa
 14. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc

  Trả lờiXóa
 15. kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”…

  Trả lờiXóa
 16. Một trong nguyên nhân làm nên thắng lợi đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong đó, đặc biệt là đường lối của Đảng về tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền - nhân tố quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

  Trả lờiXóa
 17. nghệ thuật chiến tranh nhân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được phát triển lên một trình độ cao, sáng tạo với những nội dung và hình thức đấu tranh cực kỳ phong phú. Đó là nghệ thuật động viên, tổ chức toàn dân, cả nước tiến hành chiến tranh với hai lực lượng quân sự và chính trị, hai hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa của quần chúng, tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, trong đó, đòn tiến công quân sự có ý nghĩa quyết định, làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt để làm chủ.

  Trả lờiXóa
 18. Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

  Trả lờiXóa
 19. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời…

  Trả lờiXóa
 20. ngày hoà hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường… Hoà hợp dân tộc đã hoá giải xung đột, xoá bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…

  Trả lờiXóa
 21. chúng ta chỉ có thể nói và chỉ nói một điểm là: chúng ta sẽ dốc toàn lực lượng ra giúp đỡ nông dân thực hiện cách mạng dân chủ để cho chúng ta, chính đảng của giai cấp vô sản chúng ta ngày càng được dễ dàng hơn trong việc chuyển hết sức nhanh sang một nhiệm vụ mới và cao hơn là: cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 22. Đã 38 năm sau ngày 30/4/1975 lịch sử- khoảng thời gian đủ dài để chúng ta càng nhận ra sâu sắc hơn ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng 30/4/1975. Đó là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Cả dân tộc đã kiên cường chiến đấu, hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn: Bắc Nam sum họp… Một sự thật lịch sử vĩ đại như vậy sao có thể xuyên tạc bóp méo được

  Trả lờiXóa
 23. Có thể nói cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong suốt 30 năm là một bức tranh đại đoàn kết sinh động. Toàn thể dân tộc Việt Nam đã kết thành một khối vững chắc không gì có thể lay chuyển. Sức mạnh, ý chí đấu tranh vì độc lập tự do đã được cả dân tộc khẳng định, cớ sao lại có người cho đó không phải là cuộc chiến chống xâm lược. Nếu không phải liệu chúng ta có thể tập hợp được sức mạnh như vậy.

  Trả lờiXóa
 24. Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến chính nghĩa, một điều mà không chỉ nhân dân Việt Nam mà còn nhân dân toàn thế giới khẳng định. Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. . Vì vậy chúng ta không cho phép bất cứ ai xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

  Trả lờiXóa
 25. Dù cho những con người ở hải ngoại có cho rằng 30-4 là ngày đen tối thì sư thật rằng ở trên đất nước Việt Nam, những con người Việt Nam luôn luôn coi ngày 30-4-1975 là một ngày trọng đại, ngày mà đánh dấu mốc lịch sử chấm dứt ách đô hộ của đế quốc Mỹ mở ra một tương lai sáng lạng cho cả dân tộc Việt Nam ta!

  Trả lờiXóa
 26. Chúng nó muốn nói gì thì chúng nó nói thôi, chúng ta mặc kệ. Điều quan trọng nhất là cả thế giới đều công nhận với chúng ta rằng ngày 30-4-1975 là một ngày trọng đại của dân tộc ta, ngày mà chúng ta đã dành lại độc lập từ tay của những kẻ có ý định cướp nước. Bản hiệp định trên bàn đàm phán giữa ta và Mỹ chính là chứng cứ vững chắc nhất để cho chúng nó cứng họng

  Trả lờiXóa
 27. Mình ghét nhất những kẻ nào xuyên tạc lịch sử. lịch sử nước ta hào hùng và vĩ đại vậy, là thứ đáng trân trọng và gìn giữ. vậy mà có những kẻ ngang nhiên xuyên tạc, bôi xấu lịch sử. thật là không đáng để nói mà

  Trả lờiXóa
 28. ngày 30-4-1975 là một ngày vĩ đại đối với toàn dân tộc Việt Nam, khi đất nước được thống nhất hai miền nam bắc, đó là một cuộc chiến vì chính nghĩa để giành lại độc lập tự do dân tộc cho nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam, khi đã đánh đuổi giặc Mỹ và bọn ngụy quân ngụy quyền, chiến thắng đó là một điều tất yếu thuộc về Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thế mà lại có những kẻ không hiểu có lương tâm hay suy nghĩ không mà có thể bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo lịch sử được cơ chứ? Tìm ra được ai thì đề nghị là phải xử lý ngay cho người khác làm lấy làm bài học!

   Xóa
 29. lịch sử đã khẳng định rằng những cuộc chiến tranh chính nghĩa thì luôn chiến thắng những điều giả dối và đi ngược lại với lòng dân, và cuộc chiến tranh thống nhất đất nước mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa được nhân dân hai miền ủng hộ hết lòng, không ngại hy sinh đổ máu và đã giành được độc lập tự do cho nhân dân, cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 30. cuộc chiến tranh vĩ đại mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã đấu tranh để giành được độc lập tự do chính mình là một điều hết sức chân chính. nhưng một số kẻ thù địch và phản động đã nêu rằng đó là cuộc chiến phi nghĩa là một điều không thể chấp nhận được. vì bọn chúng là những kẻ bán nước cho giặc ngoại xâm và dẫn giặc về nhà ở nên bọn chúng mới là những kẻ phi nghĩa.

  Trả lờiXóa
 31. cuộc chiến thắng ngày 30-4-1975 đã tô thêm những trang sử chói lọi trong lịch sử Việt Nam vì đã phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và ông cha ta để lại. chiến thắng đó là của toàn thể dân tộc Việt Nam khi đã đánh đuổi những kẻ bán nước ra khỏi Việt Nam và khiến cả thế giới phải kinh ngạc, đó là những điều tất yếu của cuộc chiến chính nghĩa.

  Trả lờiXóa
 32. Đúng là những kẻ ngông cuồng ăn nói hàm hồ. Nếu Mỹ mà còn ở lại miền Nam thì đến giờ đất nước ta chắc chắn sẽ lanh tành bành, một đất nước mà tận 2 chế độ, lại nội chiến liên miên như bán đảo Triều Tiên thì thật là đáng buồn.

  Trả lờiXóa
 33. lịch sử không thể thay đổi, chỉ có quan điểm đối với lịch sử là thay đổi thôi. Chính những người thuộc phái diều hâu của Mỹ cũng đã lên tiếng thừa nhận thất bại của mình thì những kẻ ăn bám Mỹ như bọn chúng sao đủ tư cách để lên tiếng đổi trắng thay đen như thế được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôi đồng ý với Âu Kim. Chúng ta những con người Việt Nam yêu nước, không đời nào lại hành động như mấy con diều hâu của Mỹ được. Và đương nhiên chuyện đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử sẽ không bao giờ phá hoại và thay đổi Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam được

   Xóa
 34. Mọi thứ có thể qua đi có thể bị mất đi những lịch sử sẽ luôn luôn còn mãi với thời gian cùng với cuộc sống của con người chúng ta. Đất nước ta có một lịch sử hào hùng và vĩ đại, nó sẽ luôn luôn trường tồn cùng với dân tộc ta nhân dân ta. Chính vì thế chúng ta cần phải có những biện pháp để gìn giữ bảo tồn lịch sử hào hùng của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 35. Lịch sử là một sự thật không thể nào có thể thay đổi được và càng không thể bóp méo xuyên tạc sự thật ấy. Chính vì thế những hành động như bóp méo xuyên tạc sự thật là không thể chấp nhận được và chúng ta cần lên án phê phán những hành động như thế này bởi vì nó đã làm mất đi những giá trị lịch sử của nhân loại cũng như là vi phạm pháp luật của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 36. sự thật của lịch sử, của dân tộc, quá khứ hào hùng của biết bao nhiêu ông cha ta đã bỏ xương máu để đem lại độc lập tự do cho dân tộc thế mà lại bị một số con người trơ trẽn phủ định tất cả. Thật đáng thất vọng về họ!

  Trả lờiXóa
 37. trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ! Dù cho họ những con người bán lương tâm bán nước ấy cố tình xuyên tạc, phủ định lịch sử nhưng đời đời con cháu thế hệ sẽ vẫn mãi biết và nhớ tới lịch sử của đất nước ta, tới sự hy sinh anh dũng của cha ông ta

  Trả lờiXóa
 38. mình thấy ghê tởm những con người đã phủ định lại lịch sử. Không hiểu họ có biết rằng để có cuộc sống hòa bình tự do ngày nay, thế hệ đi trước đã phải hy sinh rất nhiều thậm chí là cả tính mạng cơ chứ!

  Trả lờiXóa
 39. Dù ta nhìn nhận dưới góc độ nào đi nữa thì lịch sử vẫn là lịch sử không ai có thể thay đổi nó cả dù cho con người có cố nói điều gì cố tạo ra thứ ra thứ gì đi nữa lịch sử vẫn là chính nó.Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 cũng vậy nó là thắng lợi vĩ đại của cả dân tộc đánh đuôi đế quốc Mỹ và thống nhất đất nước sau bao năm chiến đấu kháng chiến không ngừng nghỉ.

  Trả lờiXóa
 40. Chiến thắng 30-4-1975 có một ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại vô cùng to lớn đã được lịch sử kiểm chứng sáng tỏ, sự thật là như vậy. THời gian gần đây vẫn có những kẻ có kiến thức thiển cận về đường lối chính trị , trình độ nhận thức còn hạn hẹp đã có đưa ra ý kiến bác bỏ hoặc phủ nhận thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc ta. Thế nên, họ cố tình lập luận một cách phi lý và cho răng đó là nồi da nấu thịt , thật đáng buồn cho những người này .

  Trả lờiXóa
 41. Ngày truyền thống văn hóa của người dân , dân tộc việt nam .Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của chính chúng ta , dân tôc Việt Nam ta làm nên , cùng với sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.Đã giúp chúng ta có thể đánh thắng kẻ thù và dành lại được độc lập dân tộc một cách vinh quang nhất.

  Trả lờiXóa
 42. Những kẻ ném vào lịch sử một viên đá ấy thì không có kết quả gì tốt đẹp đâu sẽ có một kết cục tốt cho kẻ ném đá lịch sử ,lịch sử mà các thế hệ đi trước đã phải trả bằng tính mạng bằng tuổi thanh xuân của mình để giành lấy bình yên cuộc sống cho nhân dân ấy.Hiện tại có rất nhiều kẻ không phải ngẫu nhiên mà đang xuyên tạc lịch sử đâu mà chúng có nguyên nhân cả có mục đích cả đấy cái mục đích cái nguyên nhân ấy nó trả tốt đẹp gì cả,

  Trả lờiXóa
 43. Chiến thắng giải phóng thống nhất đất nước 2 miền nam bắc đã trở thành một ngày lễ trọng đại , đi vào lịch sử của dân tộc việt nam , cuộc chiến tranh đã phải hi sinh bao nhiêu chiến sĩ để có thể đánh thắng được kẻ thù mỹ và đồng bọn , lịch sử đó không thể chối cãi được , việc có một số người không hiểu gì về lịch sử đã có những ý kiến sai trái , không đúng sự thật về vấn đề này, thật xấu hổ cho họ khi không biết gì về lịch sử của nước nhà.

  Trả lờiXóa
 44. chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong công cuộc bảo vệ tổ quốc, chống đế quốc xâm lược là một chiến thắng vĩ đại, khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ, nễ phục, chiến thắng đó không thể xuyên tạc bởi bất cứ cái gì, những ai dám xuyên tạc và làm sai lệch lịch sữ sẽ nhận lại cú đấm thép của lịch sử này!

  Trả lờiXóa
 45. Trong khi không ít chính khách trong nhà nước Hoa Kỳ trước đây và hiện nay, những người đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam, bày tỏ thiện chí, khép lại quá khứ để xây dựng một quan hệ quốc tế bình đẳng, hữu nghị với Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thì một số kẻ gốc Việt hoặc do thiển cận về chính trị, hoặc vì “đầu óc nô lệ”, bám giữ hận thù với cách mạng đã không muốn thừa nhận thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 46. sự thật lịch sử là không thể xuyên tạc bóp méo, cho dù có nói như thế nào, dưới góc độ thế nào thì lịch sử vẫn là những đã xảy ra và tồn tại trường tồn, vĩnh viễn với thời gian một cách khách quan, vì vậy có thể khẳng định không một cá nhân tổ chức nào có thể bóp méo xuyên tạc lịch sử

  Trả lờiXóa
 47. chiến thắng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử đã giải phóng miền nam thống nhất đất nước, non sông thu về một mối là một trong những chương hào hùng của lịch sử việt nam, nhân dân việt nam tự hào vì chiến thắng đó và cũng vô cùng biết ơn sư hi sinh của những người lính cụ Hồ

  Trả lờiXóa
 48. những kẻ có hành động bóp méo, xuyên tạc lịch sử là những kẻ có hành động tội ác không thể tha thứ, những người đó có biết được rằng, để có được thắng lợi đó, biết bao thế hệ cha ông của chúng ta đã phải anh dũng hi sinh nơi chiến trường khốc liệt không?

  Trả lờiXóa
 49. cuộc sống hòa binh tự do ngày hôm nay của dân tộc việt nam có được là công lao của bao thế hệ cha ông đi trước, chính vì vậy chúng ta cần phải biết trân trọng cuộc sống này và phải có trách nhiệm sống làm sao cho xứng đáng với những sự hi sinh của các thế hệ đi trước

  Trả lờiXóa
 50. những chiến thắng như vậy đã đem lại nền độc lập, tự chủ và thống nhất cho đất nước việt nam ta, thử nhìn lại lịch sử xem cuộc sống của nhân dân việt nam ta hiện nay so với cuộc sống của nhân dân việt nam khi vẫn còn chiến tranh như thế nào, chắc chắn đó là sự cải thiện đáng mơ ước

  Trả lờiXóa
 51. người dân việt nam luôn nhận thức được ý nghĩa quan trọng và lịch sử của những chiến thắng đó, chính những chiến thắng đó đã tạo điều kiện cho nhân dân việt nam có một cuộc sống tốt hơn như cuộc sống mà nhân dân việt nam đang sống hiện nay

  Trả lờiXóa
 52. là người việt nam chân chính, ai cũng có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử và rất coi trọng sự chân thực của các giá trị lịch sử, chỉ có những người xấu với mục đích không chính đáng mới có những hành động xuyên tạc, bóp méo thắng lợi có trong lịch sử mà thôi

  Trả lờiXóa
 53. không hiểu những người đó nghĩ gì khi xuyên tạc những chiến thắng của dân tộc ta trong lịch sử, chẳng lẽ họ không biết hổ thẹn với bản thân, với cha ông của họ hay sao, nếu quả thật như vậy thì những con người như vậy thực sự không hề xứng đáng với sự hi sinh của các thế hệ đi trước

  Trả lờiXóa
 54. Trong thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong những trang lịch sử rực rỡ đó có thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đúng như Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã viết: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”

  Trả lờiXóa
 55. Lịch sử đã minh chưng cách mạng Việt Nam lựa chọn Đảng cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo hợp với khách quan và lịch sử việt nam Đảng cộng sản Việt Nam đã lanh đạo nhân dân việt nam giành thắng lợi trước những kẻ thù đế quốc đó là sự thật không thể chối cải được, và trong thời kỳ phát triển đất nước thì đất nước ta đang vững bước trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  Trả lờiXóa
 56. Nhiều nhà nghiên cứu về Chiến tranh Việt Nam đã cho rằng: đây không chỉ là cuộc chiến tranh giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ mà còn là một cuộc đối đầu lịch sử có tầm vóc quốc tế, giữa một bên là phong trào giải phóng dân tộc, nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới, trong đó có cả nhân dân Mỹ, do nhân dân Việt Nam đứng đầu, với bên kia là lực lượng đế quốc, xâm lược cùng với lực lượng tay sai do đế quốc Mỹ đứng đầu.

  Trả lờiXóa
 57. Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”…

  Trả lờiXóa
 58. Trong khi không ít chính khách trong nhà nước Hoa Kỳ trước đây và hiện nay, những người đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam, bày tỏ thiện chí, khép lại quá khứ để xây dựng một quan hệ quốc tế bình đẳng, hữu nghị với Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thì một số kẻ gốc Việt hoặc do thiển cận về chính trị, hoặc vì “đầu óc nô lệ”, bám giữ hận thù với cách mạng đã không muốn thừa nhận thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 59. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là một trong những giá trị cao cả của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Chúng ta không cho phép bất cứ ai, với danh nghĩa gì - nhà “khoa học”, “nhà văn”, hay nhà “biên khảo” được phép xuyên tạc, bóp méo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Bởi vì đó là sự xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, chính nghĩa của cả một dân tộc; xúc phạm đến anh linh của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 60. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 61. Thường thì có mấy kẻ bại trận mà dám đứng ra nhận lỗi đâu, hoặc là chúng đổ vấy cho nguyên nhân này, lý do kia nhưng thực tế lịch sử không có chỗ đứng cho kẻ nói dối, cho nên không có lời nào có thể ngụy biện cho việc này

  Trả lờiXóa
 62. Đúng vậy bên thua trận bao giờ cũng tìm cách bôi nhọ chúng ta, bởi chúng có bao giờ chấp nhận sự thật phũ phàng này đâu. Tôi rất không muốn ca đi ca lại bài hát về chiến thắng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng nói nhiều thì nhàm, nhưng một khi chúng đã cố tình lôi chuyện cũ ra nói thì như tác giả bài viết trên đã nói, vì thua nên chúng cố tình xuyên tạc ra những luận điệu vớ vẩn mà thôi

  Trả lờiXóa
 63. Một thủ đoạn mới của kẻ thù đấy là việc chúng "đạo diễn" những trang lịch sử mới cho nước nhà rồi tuyên truyền và xuyên tạc, đã có những cuốn sách "đen" như vậy ra đời, nhưng phần lơn tất cả chúng đều đã bị người đọc tẩy chay và phản bác

  Trả lờiXóa
 64. Cái gì mà "nồ da, nấu thịt"... vậy xuất phát vấn đề là từ đâu? từ khi Việt Nam mang quânn đi đánh Mỹ sao? đã xâm phạm lãn thổ, chủ quyền của nước khác rồi còn mạnh miệng to tiếng lên án, phải chăg phải trắng trợn như chúng mới gọi là chiến thắng?

  Trả lờiXóa