Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Không thể thay thế

Mạc Đinh Chi


Quá trình lấy ý kiến về góp ý bổ sung sửa đổi hiến pháp ,nhiều phần tử phản động coi đó như là một cơ hội để phủ nhận đi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.Đã từ nhiều tháng nay ,trên nhiều trang báo ,blog,các trang web cả trong và ngoài nước chúng đều ra sức tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc bôi xấu  Đảng ,để từ đó chúng đưa ra một yêu cầu hết sức vô lí đó là đòi xóa bỏ điều  4 hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, từ đó từng bước muốn xây dựng các lực lượng đối lập thay thế sự lãnh đạo của Đảng,tiến tới đòi đa nguyên đa đảng.
Thực tế các thế lực thù địch đã nuôi âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ lâu.Chúng tìm mọi cách để quấy phá ,xuyên tạc ,chống đối ,thậm chí gây áp lực để hạ uy tín của Đảng,đông thời tìm mọi cách để đầu độc đảng viên với âm mưu có thể gây chuyển biến trong Đảng từ bên trong.Âm mưu của chúng thật thâm độc.
Không ai có thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo và công lao của Đảng ta.Một Đảng cách mạng chân chính đã được tôi luyện trong những thử thách của cách mạng, đã trải qua nhưng giây phút khó khăn nhất của lịch sử,viết nên những trang lịch sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam.Suốt 83 năm qua,với hàng vạn cán bộ đảng viên gương mẫu,với lý tưởng cao cả Đảng đã dẫn dắt dân tộc ta liên tiếp đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác,để có một Việt Nam như hôm nay.Vậy mà các thế lực thù địch lại muốn xóa bỏ đi điều 4 hiến pháp,phủ nhận sạch chon vai trò lãnh đạo tiên quyết  và công lao to lớn của Đảng.Các thế lực đã xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng,dựa vào các vấn đề nội bộ mà đúng ra chúng không có quyền can thiệp vào để áp đặt những yêu cầu có lợi cho chúng,chúng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền ,vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo trong khi chính chúng lại có những vi phạm nghiêm trọng về các vấn đề đó . Chúng  đòi hỏi Việt Nam phải hành động theo  những điều khoản hay bộ luật mà chúng đưa ra mang đầy tính áp đặt.Đó là một sự phi lí của những mưu toan chính trị hèn kém không thể chấp nhận được.Thử hỏi chúng dựa vào đâu để tự cho mình cái quyền ấy? Không những thế chúng còn bí mật dựng lên các tổ chức phản động ,dưới nhiều hình thức khác nhau  với những cái tên rất kêu kiểu như vì tự do ,công lí………tưng bước tài trợ tiền của thậm chí là vũ khí,sau đó đi bới lông tìm vết để nói xấu hạ uy tín và danh dự của Đảng và chính quyền nhân dân.Điều đó thật chẳng hay ho gì.
Vai trò lãnh đạo và công lao của Đảng là không thể thay thế chỉ bởi những thứ tầm thường như thế được.Mãi mãi Việt Nam không bao giờ chấp nhận có đa nguyên và đa đảng.Việt nam chỉ có một đảng đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam, đó là Đảng của nhân dân,của niềm tin tự do,của ấm no và hạnh phúc.Đảng luôn luôn thống nhất,vì lợi ích giai cấp,Đảng kiên quyết không chấp nhận một sự thay đổi nào đi ngược lại với quyền lợi của nhà nước,giai cấp càng không bao giờ chấp nhận sự xóa bỏ điều 4 hiến pháp.Đảng mãi mãi ở trong lòng dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét