Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Tổ quốc không thể không gắn với chế độ xã hội


QĐND - Triển khai nghị quyết của Quốc hội và chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Hiến pháp), đông đảo các tầng lớp nhân dân trên cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài đã tâm huyết, trách nhiệm đóng góp hàng chục triệu ý kiến xây dựng Hiến pháp. Tuyệt đại bộ phận nhân dân xem đây là quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia ý kiến để xây dựng một bản Hiến pháp bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhằm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và phát triển.
Các ý kiến của nhân dân không chỉ bày tỏ sự đồng tình với nội dung được đề cập trong Dự thảo Hiến pháp, mà còn đóng góp thẳng thắn, đề nghị chỉnh sửa từng điều, từng khoản, thậm chí từng chữ trong dự thảo với sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị đối với một đạo luật gốc có liên quan đến đường hướng phát triển và tương lai của đất nước, của dân tộc.
Tuy nhiên, trên một số trang mạng, hay blog cá nhân hoặc thông qua một số hãng thông tấn, báo chí nước ngoài có người viết bài gọi là để “góp ý” vào Dự thảo Hiến pháp, song thực chất là truyền bá những ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), kêu gọi thực hiện đa đảng chính trị đối lập ở Việt Nam. Một số người đòi xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN; đòi “phi chính trị hóa quân đội”.
Để đưa ra những căn cứ đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, có người lập luận rằng: “Tổ quốc phải cao hơn Nhà nước và chế độ”; rằng: “Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả”…
Vậy quan điểm “Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, Tổ quốc “không mang ý thức hệ” có đúng không? Và mục đích của việc nêu ra những quan điểm này là gì?
Thực tiễn cho thấy, trong lịch sử nhân loại không hề có Tổ quốc phi lịch sử, không gắn với một chế độ xã hội nào, không gắn với một lực lượng cầm quyền nào. Tổ quốc mà không gắn với xã hội, không gắn với dân cư thì đó chỉ là hoang đảo. Dân tộc mà không gắn với xã hội với truyền thống thì chẳng khác nào nói đến một cộng đồng dân cư còn ở thời kỳ hoang dã hoặc bị rơi vào chứng mất trí nhớ như trong phim ảnh mà người ta dựng lên nhằm mục đích giải trí. Tương tự như vậy, nói đến Tổ quốc mà không nói đến chế độ xã hội, không nói đến lực lượng cầm quyền chẳng khác nào nói về sở hữu mà không nói đến chủ thể sở hữu là ai.
Đối với dân tộc ta, một dân tộc với hàng ngàn năm lịch sử, Tổ quốc bao giờ cũng gắn với một chế độ xã hội, một lực lượng cầm quyền nhất định nào đó. Chẳng hạn: Thời Lý, Tổ quốc ta là nơi “Vua Nam ở” (Nam quốc sơn hà, Nam đế cư-Thơ Thần - Lý Thường Kiệt); Thời Trần, Tổ quốc trước hết là “thái ấp”; Nhà Trần là “xã tắc tổ tông” (Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo)... Tổ quốc Việt Nam ngày nay là đất nước do ông cha để lại, đã là một quốc gia độc lập, thống nhất do nhân dân ta làm chủ. Không ai có thể phủ nhận được rằng: Tổ quốc Việt Nam ngày nay là thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Cũng không phải ai khác, chính Đảng CSVN đã đánh thức truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc-tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của người Việt Nam cùng với việc tiếp thu và phát triển tư tưởng lớn lao nhất của thời đại-tư tưởng độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước ta trong suốt chiều dài lịch sử từ khi Đảng CSVN giữ vai trò lãnh đạo.
Vậy liệu có thể nói là “Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả” không?. Hệ tư tưởng là gì? Đó là toàn bộ những quan điểm chính trị, luật pháp, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học (thượng tầng kiến trúc), biểu hiện quyền lợi của một giai tầng nào đó. Bởi vậy khi xuất hiện nhà nước và giai cấp thì đương nhiên cũng xuất hiện hệ tư tưởng. Đó là một quy luật. Rõ ràng thế giới ngày nay không một quốc gia nào không mang một ý thức hệ nào đó. Dĩ nhiên, ý thức hệ của nhà nước nói chung là ý thức hệ của lực lượng cầm quyền. Chỉ có điều người ta có công khai nó hay không mà thôi. Chẳng hạn, ở các nhà nước tư bản chủ nghĩa thì đương nhiên ý thức hệ của nhà nước đó là ý thức hệ tư sản, là chủ nghĩa tư bản, trong đó về kinh tế là kinh tế thị trường tự do và chế độ tư hữu về đất đai… Về chính trị, đó là chủ nghĩa “đa nguyên”… Ở các nước lấy tôn giáo làm quốc đạo thì hệ tư tưởng ở các quốc gia đó phải là giáo lý. Thật ra, khi nói Tổ quốc không mang ý thức hệ thì “thông điệp” chủ yếu ở đây là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thôi.
Tự do tư tưởng là quyền của mỗi người và sự thay đổi quan điểm của cá nhân cũng không phải là một việc khó khăn. Thông thường, người ta sẽ chọn một hệ tư tưởng nào đó có khả năng bảo vệ tốt nhất lợi ích của họ. Nhưng đối với một dân tộc thì lựa chọn một hệ tư tưởng phải trải qua một quá trình lịch sử, có khi phải trả giá bằng xương máu của nhiều thế hệ. Dân tộc ta lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lê-nin dựa vào những kinh nghiệm thất bại và thành công của chính mình. Sự lựa chọn đó, bắt nguồn từ người con ưu tú nhất của dân tộc, đó là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Sở dĩ dân tộc ta giành được độc lập, chiến thắng các đế quốc hùng mạnh nhất, thống nhất đất nước và ngày nay thực hiện đổi mới theo con đường XHCN chính là đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta đã hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.  Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận động, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” (*)... Ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của dân tộc ta. Bởi vậy, viện cớ “Tổ quốc không mang ý thức hệ” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN nói chung, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là không thuyết phục. Đó chính là sự phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, phủ nhận ý chí, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào tương lai của dân tộc.
BẮC HÀ - AN HUY
Comments
28 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

28 nhận xét:

 1. Trong lịch sử không hề có Tổ quốc nào không gắn với một chế độ xã hội nào, không gắn với một lực lượng cầm quyền nào. Nếu tổ quốc mà không gắn với lực lượng cầm quyền nào thì chẳng khác gì hoang đảo. Trong lịch sử, mỗi thời đại đất nước ta lại gắn liền với một chế độ cầm quyền khác nhau. Và hiện tại, đất nước ta đang ở thời kì hưng thịnh nhất dưới dự lãnh đạo của Đảng CSVN. Tất cả những luận điệu đòi xóa bỏ vai trò của Đảng chỉ nhằm mục đích xấu xa, gây rối. Nhân dân cần hiểu rõ điều này, tránh bị những kẻ xấu lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 2. Tổ quốc ta, nhân dân ta có thể không gắn với chế độ xã hội hay không? Đối với nước ta đó là chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta hãy cùng nghĩ xem. Nếu Tổ quốc ta không gắn với chế độ xã hội, thì ai sẽ đứng ra lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước ta. Liệu nếu không có chế độ xã hội chủ nghĩa, liệu có những trang vàng lịch sử như vậy không? Mỗi chúng ta đều đã quá rõ.

  Trả lờiXóa
 3. Một đất nước luôn có một chế độ xã hội gắn liền và bảo vệ đất nước đồng nghĩa với việc bảo vệ sự tồn vong của chế độ. Nước ta gắn liền với chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng chính là đại diện cho chế độ của đất nước. Sự tồn vong của Đảng quyết định đến con đường phát triển của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. đất nước qua bao nhiêu thế hệ đều gắn với các chế độ của nó. Nếu ai có ý kiến phản đối thì hãy nêu thử 1 nước không mang ý thức hệ xem. Riêng chủ nghĩa tư bản thì quân đội cũng còn gắn với chế độ của nó nữa là.

  Trả lờiXóa
 5. Từ khi thành lập cho đến nay thì Đảng cộng sản Việt Nam đã luôn luôn muốn xây dựng đất nước ta đi lên con đường xã hội chủ nghĩa bởi vì chỉ có như thế thì nhân dân ta mới có một cuộc sống hòa bình, bình đẳng. Chính vì thế nên tổ quốc ta sẽ không thể nào không xây dựng đất nước đi theo con đường đúng đắn này được. Tất cả nhân dân Việt Nam sẽ luôn luôn tin tưởng vả ủng hộ cho Đảng cộng sản và nhà nước để cùng nhau xây dựng đất nước ta đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 6. Việt Nam từng đánh thắng Mỹ để giành độc lập cho đất nước thì cũng chả sợ bọn TH đâu, nhưng vốn là một dân tộc yêu chuộng hòa bình Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn tốt của các nước trên TG. chúng ta cứ náo loạn cứ biểu tình thì có ý nghĩa gì cơ chứ. sách lược của chúng ta là phải lấy được cảm tình trong lòng bạn bè để có thể chống lại sự tàn bạo của trung quốc

  Trả lờiXóa
 7. Kiên định theo con đường và phát huy bài học sáng tạo của Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển. Từ cuối thế kỷ XX đến nay, các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng cộng sản thế giới tích cực đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và cải cách chính sách phát triển trên mọi lĩnh vực.

  Trả lờiXóa
 8. nhân dân ta có 1 lòng yêu nước nồng nàn và đã từ rất lâu rồi chân lý đó không bao giờ thay đổi cho đến hiện tại và tương lai cũng vẫn vậy . Không bao giờ khuất phục dưới mọi kẻ thù xâm lược. Đừng chỉ thể hiện lòng yêu nước bằng lời nói, mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước bằng hành động, hãy thể hiện rằng chúng ta là một phần tử có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 9. Không có Bác Hồ và Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì đất nước đâu có được thống nhất độc lập như ngày hôm nay chứ. Các ông cứ thích đi theo cái bọn tư bản để chúng quay trở lại xâm lược đất nước ta thêm một lần nữa sao?

  Trả lờiXóa
 10. Chẳng thể cấm mọi người có suy nghĩ là cái này tốt hơn hay cái kia tốt hơn. Nhưng đối với cả dân tộc thì cái gì tốt nhất sẽ được lựa chọn chứ không phải cái nào cũng được chọn cả. Thế mới đảm bảo được tính nhất quán để đi lên được

  Trả lờiXóa
 11. chủ nghĩa xã hội là con đường mà đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, chính vì con đường chính xác đó mà dân ta đang có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, tư bản chủ nghĩa không ngừng xuất hiện những ý định lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội để độc quyền

  Trả lờiXóa
 12. nói đúng ra các bác cũng nên phân tích một điều rằng là các nước tư bản chủ nghĩa nó mạnh và giàu hơn nước ta nhiều, với lại nói đi nói lại thấy bọn phản động phân tích thì cũng đúng đấy nhỉ vì thế này nhé. sẽ có những con đường riêng theo từng nước nhưng mà Việt Nam bao đời theo chủ nghĩa xã hội giờ sao phải thay đổi

  Trả lờiXóa
 13. Chế độ xã hội là điều không thể tác rời và phải luôn được xác định rõ trên con đường xây dựng đất nước. Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động và quyết định đến cả xã hội sẽ phát triển như thế nào. Nước ta từ khi giành được độc lập vẫn luôn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Và con đường đó là con đường duy nhất mà chúng ta có thể đi nếu muốn đưa đất nước ngày càng giàu mạnh hơn!

  Trả lờiXóa
 14. Đất nước Việt Nam chúng ta không thể không gắn với chế độ xã hội. Đây là một điều được khẳng định đúng đắn và được chứng minh bằng nhiều bằng chứng trong thực tiễn nước ta từ trước tới nay. Đây là một quyết định sáng suốt của Bác Hồ và Đảng ta

  Trả lờiXóa
 15. chế độ xã hội chủ nghĩa là đi liền với nước ta từ lâu rồi. chỉ có những ke không học thức hay nhũng kẻ phá hoại thì mới luôn miệng ca ngợi chủ nghĩa tư bản và chê bai chủ nghĩa xã hội mà thôi. nước ta mà không đi lên chế độ chủ nghĩa xã hội thì không biết giờ sẽ như thế nào rồi

  Trả lờiXóa
 16. Chế độ xã hội chủ nghĩa là ưu việt đối với đất nước ta rồi. Một đất nước trải qua 2 cuộc kháng chiến khốc liệt với nhiều đau thương, tổn thất mà có thể phát triển được như ngày hôm nay là do đâu? con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là quá chính xác rồi

  Trả lờiXóa
 17. phủ nhận chủ nghĩa xã hội là không thuyết phục. Đó chính là sự phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, phủ nhận ý chí, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào tương lai của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 19. Dân tộc ta giành được độc lập, chiến thắng các đế quốc hùng mạnh nhất, thống nhất đất nước và ngày nay thực hiện đổi mới theo con đường XHCN chính là đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đó là sự vận dụng sáng tạo của Bác Hồ kính yêu

  Trả lờiXóa
 20. Đối với dân tộc ta, một dân tộc với hàng ngàn năm lịch sử, Tổ quốc bao giờ cũng gắn với một chế độ xã hội, một lực lượng cầm quyền nhất định nào đó. Đừng chỉ thể hiện lòng yêu nước bằng lời nói, mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước bằng hành động, hãy thể hiện rằng chúng ta là một phần tử có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 21. viện cớ “Tổ quốc không mang ý thức hệ” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN nói chung, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là không thuyết phục. Đó chính là sự phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, phủ nhận ý chí, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào tương lai của dân tộc. Vì vậy Tổ quốc luôn gắn với cđxh.

  Trả lờiXóa
 22. Tất cả nhân dân Việt Nam sẽ luôn luôn tin tưởng vả ủng hộ cho Đảng cộng sản và nhà nước để cùng nhau xây dựng đất nước ta đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Tất cả những luận điệu đòi xóa bỏ vai trò của Đảng chỉ nhằm mục đích xấu xa, gây rối. Nhân dân cần hiểu rõ điều này, tránh bị những kẻ xấu lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 23. Không bao giờ khuất phục dưới mọi kẻ thù xâm lược. Đừng chỉ thể hiện lòng yêu nước bằng lời nói, mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước bằng hành động, hãy thể hiện rằng chúng ta là một phần tử có ích cho xã hội, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 24. Nước ta từ khi giành được độc lập vẫn luôn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Và con đường đó là con đường duy nhất mà chúng ta có thể đi nếu muốn đưa đất nước ngày càng giàu mạnh hơn!

  Trả lờiXóa
 25. Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn đó khi dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã đánh tan cuộc xâm lược của thực dân pháp và đế quốc Mỹ xây dựng lại đất nước phát triển như ngày hôm nay đó là cả một quãng đường dài để dân tộc ta thấy rằng con đường cách mạng mình đã chọn là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 26. những quan điểm nêu rằng tổ quốc không găn với chế độ xã hội là không đúng, tổ quốc không thể không gắn với chế độ xã hội, vì nói đúng ra có xã hội thì mới có tổ quốc được ,tổ quốc và đất nước không thể ổn định nếu không có một xã hội ổn định, đó là một điều thực tế đã được chứng minh trong cuộc sống

  Trả lờiXóa
 27. làm gì có một quốc gia nào mà tổ quốc lại không gắn với chế đọ xã hội chứ, việt nam cũng như vậy mà thôi, không thể khác được, lợi ích của tổ quốc phải gắn liến với xã hội và ở chiều ngược lại, xã hội cũng phải luôn gắn với tổ quốc, đó là những mặt không thể, chắc chắn là không thể tách rời được

  Trả lờiXóa
 28. tổ quốc luôn phải có một hệ tư tưởng nào đó, đó là một điều hết sức cần thiết đối với bất cứ quốc gia nào, việt nam cũng vậy thôi, và hệ tư tưởng của đất nước ta chính là hệ tư tưởng của chủ nghĩa mác lê nin, đó chính là hệ tư tưởng chủ đạo của đất nước ta, không có một quốc gia nào trên thế giới mà tổ quốc không thể gắn với chế độ xã hội đâu

  Trả lờiXóa