Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

BÀN VỀ TÊN NƯỚC “VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA”

Hương Hương


Ngày 12/4, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Thường vụ Quốc hội dự thảo Hiến pháp mới. Trong đó bên cạnh cách viết cũ tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xuất hiện phương án mới, phản ánh chính xác hình thức chính thể và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ:
1. Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
2. Tên nước là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Việc Ủy ban sửa đổi hiến pháp đề nghị đổi tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ và tán thành. Sở dĩ việc đổi tên nước được đông đảo nhân dân ủng hộ xuát phát từ những lí do sau:
-  Trở lại với tên gọi đầu tiên của nước Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt.
 Ngày 2/9/1945, trong bản Tuyên ngôn Độc lập đọc trước cuộc mít tinh tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố sự ra đời của một Nhà nước mới trên trường quốc tế - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tên nước sau đó đã được Quốc hội khóa I xác nhận trong bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp 1946 và bản hiến pháp tiếp theo của Việt Nam là 1958. Tên gọi này phù hợp với thể chế của Việt Nam là thể chế Cộng hòa Dân chủ - chế độ do dân làm chủ, mọi việc thực hiện theo bản Hiến pháp do toàn dân phúc quyết và hệ thống pháp luật do những đại diện mà dân bầu ra ban hành.

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tên gọi gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở Việt Nam, là thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đã được chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với nhân dân và toàn thế giới về sự ra đời của nươc Việt Nam độc lập, chủ quyền. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là trở lại với tên gọi thiêng liêng, đánh dấu sự ra đời của nền độc lập, của chế độ dân chủ và gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Do đó, chúng ta không có gì phải e ngại khi quyết định trở lại với tên gọi này”
-  Thể hiện đúng bản chất của chế độ là Cộng Hòa Dân Chủ.
Thể chế Xã hội chủ nghĩa cũng là một kiểu nhà nước dân chủ, tuy nhiên tên Cộng hòa Dân chủ khái quát và phổ biến hơn. Lúc khối Xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh nhất, trên thế giới cũng chỉ có 5 nước có tên Xã hội chủ nghĩa là Liên Xô, Anbani, Nam Tư, Rumani và Tiệp Khắc; còn các nước Xã hội chủ nghĩa khác lấy tên là Cộng hòa Nhân dân, Cộng hòa Dân chủ hoặc Cộng hòa Dân chủ nhân dân.
Ngoài ra, lúc đó có 2 nước không thuộc khối Xã hội chủ nghĩa cũng có cụm từ Xã hội chủ nghĩa trong tên nước là Myanma (từ năm 1974 đến 1988) và Lybia. Hiện, trên thế giới chỉ còn Việt Nam và Sri Lanka có cụm từ Xã hội chủ nghĩa trong tên nước, nhưng ta biết rằng quan niệm về Xã hội chủ nghĩa của Sri Lanka không giống Việt Nam.
-  Thể hiện nhân dân ta, Đảng ta luôn luôn có đầu óc thực tiễn. Chúng ta là những người chân thực, biện chứng, dám nhìn thẳng vào sự thật
Hiện nay trên thế giới chỉ có 5 nước theo chế độ Xã hội chủ nghĩa là Việt Nam, Lào, CuBa, Triều Tiên và Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ có Việt Nam đặt tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam còn các nước khác đều đặt tên khác như: Cộng Hòa Dân Chủ Lào, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa... tôi nói như vậy nhưng không có nghĩa là chúng ta a dua, bắt chước tên của các nước khác mà xuất phát từ thực tiễn nước ta. Tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gây cho đất nước ta những khó khăn khi tiến hành hợp tác, giao lưu với các nươc trên thế giới nhất là trong hoàn cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế hiện nay. Nhiều người muốn đầu tư kinh doanh ở Việt Nam nhưng nghe thấy tên Xã hội chủ nghĩa lại thấy e dè. Trở lại với tên gọi đầu tiên, giống như nhiều nền dân chủ khác trên thế giới, Việt Nam sẽ tranh thủ được sự đồng tình, thiện cảm của bạn bè quốc tế hơn. Những ai muốn đến với Việt Nam nhưng cảm thấy xa lạ vì cái tên thì nay sẽ không e dè nữa.
-  Thể hiện tâm tư, nguyện vọng của kiều bào ta ở nước ngoài.
Bà con người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn hướng vể tổ quốc, vui mừng dõi theo những thành quả mà nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đối với đông đảo kiều bào nước ngoài, kể cả những người đã ra đi trước năm 1945 thì cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn là một tên gọi quen thuộc, gần gũi. Nó cũng sẽ tạo điều kiện để nhiều kiều bào xích lại gần hơn với đất nước. Tôi tin rằng việc đổi lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ được bà con hoan nghênh. Như thế, càng có lợi cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
-  Thể hiện trình độ phát triển của Việt Nam hiện nay và sẽ có tác động tích cực tới các bước phát triển của đất nước.
Lấy lại tên nước như vậy sẽ rất có lợi cho nhân dân, để người dân hiểu thực chất chế độ chính trị của mình, hiểu thực chất mức độ phát triển hiện tại của đất nước mình, để mỗi người dân không ngạo mạn, chủ quan rằng mình đang ở “mốc” xã hội chủ nghĩa. 
Thực chất là mình đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ (mà thời gian của thời kỳ quá độ còn dài lắm). Nhân dân là người chủ, là nền tảng và là động lực để phát triển đất nước. Lãnh đạo định hướng đúng thì nhân dân cũng sẽ nhận thức đúng. Và như thế người dân sẽ nhận rõ trách nhiệm của mình phải làm gì để để xây dựng đất nước giàu mạnh. 
Đồng thời cần nhận rõ, chúng ta chấp nhận cơ chế thị trường (bản chất là cơ chế vận động của tư bản chủ nghĩa), chúng ta hội nhập quốc tế thì phải rất tỉnh táo và sắc sảo để chủ động có những chiến lược và sách lược để áp dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; để xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, minh bạch. Những người lãnh đạo cần có cái nhìn thực tiễn, không chủ quan, không ngộ nhận, tức là không được phép kiêu ngạo cộng sản như Lênin đã chỉ rõ. Bài học của thế giới và thực tiễn cách mạng của nước ta đã cho thấy tự kiêu tự đại là thất bại.  
-  Tuy nhiên, việc đổi lại tên nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” có ý kiến cho rằng nếu lấy tên đó thì có nghĩa Việt Nam đang xa rời mục tiêu lên chủ nghĩa xã hội và việc thay đổi cũng sẽ gây phức tạp, tốn kém tiền của?.
Về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã đưa ra ý kiến: “Một số người lo ngại sự đổi hướng nhưng tôi cho rằng điều đó không chính đáng. Bởi từ khi giành được chính quyền năm 1945, Việt Nam vẫn xác định con đường xây dựng Xã hội chủ nghĩa. Điều đó không hề phụ thuộc vào việc tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cái tên cũng giống như bức tượng Phật trong nhà. Có tượng hay không có tượng, tượng gỗ hay tượng đồng thì thế gian vẫn có Phật. Cái tên không phải là chỉ dấu cho một sự đổi hướng nào. Lấy tên nào thì mục tiêu của chúng ta vẫn là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đương nhiên, đổi tên nước sẽ dẫn đến việc chi tiêu một khoản tiền nhất định để đổi con dấu, biển hiệu của cơ quan nhà nước, giấy tờ giao dịch... Tốn kém là có, nhưng cũng không lớn đến nỗi không nên làm. Nếu so sánh thì lợi ích đem lại lớn hơn nhiều. Và cũng phải cân nhắc, những gì không nhất thiết phải đổi như đồng tiền chẳng hạn thì không nên đổi”

 

Comments
35 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

35 nhận xét:

 1. Bác Hồ đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa , đưa đất nước thoát khỏi ách nô dịch của thực dân pháp và đế quốc mĩ. Do đó việc đi theo con đường này là điều đương nhiên . Lúc nào kim chỉ nam cũng là chủ nghĩa mác - lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó như một chân lí không thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 2. "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà"! Nghe thấy thân thương, dể chịu làm sao ấy! Bác ta là một nhà lảnh đạo có cả đức lẫn tài. Nội việc chọn tên nước lần đầu đã thể hiện một đức tính nhà lảnh đạo vì dân, vì nước! Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà!
  Nghe nói ngoài Bắc có làng tên là Cộng Hoà. Lúc đầu nghe thấy nghịch tai. Vì cứ tưởng là chử "Cộng Hoà" là do chính quyền Miền Nam sáng tác và cả cái làng đó đều là phản động theo bọn bán nước cầu vinh. Ai dè, chử Cộng Hoà này là do Bác sáng tác từ khi tớ chua sinh ra đời. Thế mới thấy mình ngu.

  Trả lờiXóa
 3. Cũng chỉ là một cái tên. Việt Nam dân chủ cộng hòa hay Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì con đường nhân dân ta đi theo vẫn là con đường xã hội chủ nghĩa, vậy cần đổi tên nước để làm gì khi cần tốn kém và phức tạp vào bao thủ tục nếu thực sự điều ấy xảy ra.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CẢ DÒNG HỌ NHÀ MÀY,...BẤT PHƯỚC SINH RA MÀY(song tu)

   Xóa
 4. "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà"! Nghe thấy cái tên với một thời kì lịch sử cái thồi kì hào hùng của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước. cái tên nghe thân thương làm sao.
  cái tên "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà"! ta nghe thấy nhớ Bác người đã ra đi rồi nhưng với dân tộc việt nam người mãi mãi trường tồn cùng dân tộc, Bác sống mãi trong lòng chúng ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. HCM đã bị tập đoàn LÊ DUẨN & HẬU THẾ bôi bẩn...

   Xóa
 5. nhân cơ hội chúng ta đang sửa đổi hiến pháp chúng bắt đầu tích cực chim lợn và đòi đóng góp vào hiến pháp thực sự là hành vi phá đảng phá chính quyền chứ chẳng có đóng góp gì sất.cái đóng góp phi chính trị không thể chấp nhận được chúng muốn tách đảng vơi quân đội để mà mất đi sức mạnh của nhà nước ta bước đầu cho sự sụp đổ

  Trả lờiXóa
 6. Việc đổi tên nước không phải là dễ dàng. Tôi nghĩ rằng mỗi một cái ten đều có ý nghĩa của nó. "Việt Nam dân chủ cộng hòa" tên khai sinh đầu tiên của nước ta khi bước vào con đường xã hội chủ nghĩa, thể hiện rõ bản chất là một nước dân chủ của Việt Nam. Còn cái tên "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" ra đời sau nhưng đó lại thể hiện mạnh mẽ đường hướng mà Việt Nam đã đang và sẽ đi theo, đó là con đường xã hội chủ nghĩa. Thiết nghĩ, việc đổi tên nước tất nhiên cần phải có sự xây dựng góp ý của toàn dân, mong rằng Đảng và Nhà nước ta sẽ có lựa chọn đúng đắn cho việc này.

  Trả lờiXóa
 7. Tên nước là vấn đề thiêng liêng, liên quan đến mọi người dân. Phải làm sao để mọi người đều có cơ hội suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn, nói lên tiếng nói của mình. Lấy lại tên " Việt Nam dân chủ cộng hòa", không tránh khỏi sự hình dung, sự liên tưởng về miền Bắc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng miền Nam. Thời kì đó còn nhiều vấn đề mà cơ bản xã hội bây giờ đã giải quyết được. Theo mình nên giữ tên như hiện nay là phù hợp, cái tên trước kia đã không còn phù hợp với tình hình nước ta nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CẢ DÒNG HỌ NHÀ Thủy Tiên,...BẤT PHƯỚC SINH RA Thủy Tiên !

   Xóa
 8. Theo tôi thì chuyện phù hợp hay không thì khó nói lắm bởi từ xưa đến nay sử dụng cái tên CHXHCNVN có sao đâu, nó đã trở thành thói quen mất rồi, và lại tuy hơi dài nhưng nó nói lên bản chất của nhà nước ta. Tuy nhiên việt nam dân chủ cộng hòa cũng là một tên hay, dễ nhớ, gắn với một thơi kỳ hào hùng của dân tộc. Nói tóm lại với việc to tát thế này thì phải lấy ý kiến của toàn dân chứ không đứng đây chém gió vỉa hè được.

  Trả lờiXóa
 9. Tôi thíc cái tên này đấy, Nghe rất hay, gắn với một thời kỳ của dân tộc, lại là tên nước do bác hồ đặt. Phải không nhỉ ? . Nói tóm lại nó cũng dễ nhớ nữa đỡ loằng ngoằng. Có điều đổi tên nước nó liên lụy đến nhiều vấn đề lắm, trươc tiên là hồ sơ các thể loại, rồi đến tiền, in lại tiền, mọi thứ.... tốn kém vô cùng.

  Trả lờiXóa
 10. Mình vẫn thích tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì nó đã gắn bó với nước ta đi qua những cuộc kháng chiến thần kỳ. Đem lại độc lập cho dân tộc ta như bây giờ. Thiết nghĩ, việc đặt tên nước là một việc hệ trọng. Đảng và Nhà nước cũng nên trưng cầu ý kiến của nhân dân để sao cho đưa ra quyết địch hợp lý nhất.

  Trả lờiXóa
 11. Trở vè vói tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do chủ tịch Hồ Chí Minh đặt từ ngày đầu tiên thành lập đất nước cũng chính là thể hiện chế độ do dân làm chủ, mọi việc thực hiện theo bản Hiến pháp do toàn dân phúc quyết và hệ thống pháp luật do những đại diện mà dân bầu ra ban hành.đông thời cũng thể hiện tâm tư nguyện vọng của kiều bào ta ở nước ngoài

  Trả lờiXóa
 12. chiếc áo không làm nên thầy tu, việc thay đổi tên nước nếu như chẳng để làm gì thì tại sao lại phải đổi, trong khi đất nước còn biết bao vấn đề cần phải đầu tư xây dựng, tu bổ và chi tiêu. Chúng ta cần suy tính kỹ vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 13. cái tên nước "Việt nam dân chủ cộng hòa" hay Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam cũng đều hướng tới xã hội chủ nghĩa tốt đẹp mà thôi. Có việc gì mà phải đổi tên lại làm gì cơ chứ? Đúng là ý kiến rỗi hơi của những kẻ làm càn.

  Trả lờiXóa
 14. Tôi cảm thấy việc để tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam như hiện tại chẳng có gì bất ổn để phải sửa đổi cả. Lũ phản động lúc thì xuyên tạc nói xấu Bác, lúc thì lại tung hô Người. Đúng là lũ rắn độc mà

  Trả lờiXóa
 15. Nhân dân cả nước vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nếu cần thiết phải đổi tên chắc chắn sẽ đổi, còn chưa cần thiết thì cũng chẳng việc gì phải tiêu tốn tiền của làm gì cả. Chúng ta hãy tập trung gây dựng kinh tế đã

  Trả lờiXóa
 16. chắc là vẫn cần phải bàn cãi và trưng cầu ý dân nhiều thì may ra mới có thể đi đến kết luận cuối cùng được. Sự bàn bạc đi đến thống nhất này sẽ mang đến hiệu quả, thêm vào đó là sự hậu thuẫn của nhân dân thì sẽ xong việc được thôi

  Trả lờiXóa
 17. Đây lại là một âm mưu mới của mấy thằng phản động rồi. Lực lượng vũ trang là lực lượng do Đảng thành lập ra. Chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ Đảng , nhà Nước và Nhân dân . Thế mà chúng giám đưa ra ý kiến phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thì chỉ là chuyện trong mơ thôi.

  Trả lờiXóa
 18. Sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô hơn hai thập kỷ trước để lại cho chúng ta bài học đau xót về vấn đề xây dựng bản chất chính trị của quân đội. Họ đã từ bỏ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, nhất là với sự phản bội của một số người trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ, mà Quân đội Xô viết đã thực hiện chủ trương “phi chính trị hóa”, xóa bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội. Điều đó đã làm lực lượng quân đội trở nên tha hóa, và nhanh chóng thất bại bởi chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 19. việc đổi tên đâu phải là một sớm một chiều đâu phải là chuyện in ấn,chắc việc này còn phải bàn đi bàn lại còn phải họp nhiều.lại con là chuyện để bọn phản động có cái mà nói vào chứ đâu phải là đơn giản đâu nhĩ.theo tôi nếu cái lợi nhiều hơn cái hại thì cứ đổi xem chúng ta phát triển như thế nào.chắc chắn sẽ gọi là sự đồng thuận của các nước dân chủ khác rồi

  Trả lờiXóa
 20. cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hay việt nam dân chủ cộng hòa thì cũng đều thể hiện một nước xã hội chủ nghĩa,không lẽ vì cái tên mà các nước khác lại không ưa việt nam à.dân chủ là thể hiện đúng bản chất nước ta ư,tại sao ngày trước lại đổi thế,hơi mất công nhưng đảng quyết định thế nào thì ok,không chống đối

  Trả lờiXóa
 21. Tất cả cũng chỉ là tên gọi mà thui, nếu thấy nó không phù hợp hay có một cái tên mới mà mang lại nhiều ý nghĩa và thuận lợi hơn thì chúng ta lên đổi. Nhưng cũng cần rất thận trọng trong những vấn đề mang tính dân tộc này

  Trả lờiXóa
 22. Tên nước là vấn đề thiêng liêng, liên quan đến mọi người dân. Phải làm sao để mọi người đều có cơ hội suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn, nói lên tiếng nói của mình. Vì vậy, nếu đặt vấn đề đổi tên nước, phải có tổ chức thảo luận chu đáo, bàn bạc kỹ, đồng thời phải chuẩn bị tốt công tác tư tưởng, thông tin, tránh đảo lộn tâm lý.

  Trả lờiXóa
 23. "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tên gọi gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở Việt Nam, là thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đã được chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với nhân dân và toàn thế giới về sự ra đời của nươc Việt Nam độc lập, chủ quyền". bài có viết như vậy nhưng quan trọng nhất là điều mà đảng nhà nước chính quyền làm đk những gì cho đất nước này có làm cho đất nước ngày 1 văn minh giàu đẹp không, để sánh vai với các cường quốc hay không đó mới là điều quan trọng.

  Trả lờiXóa
 24. Có tượng hay không có tượng, tượng gỗ hay tượng đồng thì thế gian vẫn có Phật. Cái tên không phải là chỉ dấu cho một sự đổi hướng nào. Lấy tên nào thì mục tiêu của chúng ta vẫn là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 25. tôi không đồng tình với việc đổi tên của nước mình trở lại như thời kì 1945. Chúng ta phải xét tại sao lúc đó Bác Hồ lại đặt tên cho đất nước mình như vậy. Khi đó phía nam có Pháp, phía bắc có Tưởng, đều là tư bản cả. Chứ bây giờ mình đã hòa bình, phát triển đất nước, đừng vì cái lo sợ, e dè ngẩn ngơ của 1 vài người mà lại lo lắng, cuống cuồng đi đổi tên nước của mình. Hoàn toàn không có cơ sở.

  Trả lờiXóa
 26. Đổi tên nước làm gì cho mất công, quan trọng là bản chất của nhà nước vẫn thế mà. Đổi tên nước vừa tốn tiền của, lại không mang lại lợi ích thiết thực gì. Mà nước ta đang trên đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà, thì cái tên cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hợp lí rồi còn gì

  Trả lờiXóa
 27. Quay lại với tên cũ là Việt Nam dân chủ cộng hòa thật không phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Nước ta đang trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội cơ mà, tức là tiên tiến hơn với nên dân chủ cộng hòa kia nhiều. Với lại việc đổi tên nước gây tốn kém, lãng phí tiền của mà chẳng mang lại lợi ích gì, thậm chí là thụt lùi so với các nước khác

  Trả lờiXóa
 28. Bà con người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn hướng vể tổ quốc, vui mừng dõi theo những thành quả mà nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đối với đông đảo kiều bào nước ngoài, kể cả những người đã ra đi trước năm 1945 thì cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn là một tên gọi quen thuộc, gần gũi. quan trọng là nó đem lại những lợi ích gì cho tổ quốc và quê hương ta.

  Trả lờiXóa
 29. Việc đổi tên nước thành "Việt Nam dân chủ cộng hòa "là một việc rất hệ trọng cảu cả dân tộc , không nên chỉ lắng nghe một số quan điểm mà phải lấy ý kiến toàn dân. Không thể quyết định vội vàng vì nó có thể kéo theo rất nhiều vấn đề và hệ lụy không tốt như phải đổi lại hàng loạt giấy tờ, thủ tục, con dấu,... rất tốn kém chi phí, ngân sách nhà nước. Các nhà lãnh đạo phải cân nhắc kỹ càng thiệt hơn của vấn đề này!

  Trả lờiXóa
 30. Kẻ nô lệ dạy ta về lòng yêu nước
  Việt Nam đã có những kẻ như những tên vua Khải Định ,Bảo Đại liếm gót giày Tây;
  Rồi đến bọn Ngô Đình Diệm,Ngô Đình Nhu-Việt gian 3đời theo Pháp-và lũ bán nước tay sai -((Tổng thống)),((Cố vấn tối cao))...((Quân lực-Quốc gia )) rốt cuộc chỉ là món hàng do chủ Mĩ dựng nên và là vật mặc cả trong tay chủ Pháp rồi đến Mĩ phục vụ cho mục đích xâm lăng.Chủ cho sống thì sống ,bắt chết phải chết ,chết trực tiếp bởi lũ tay sai phản chủ do chính mình dựng nên bằng tiền Mĩ (ông chủ thật sự ).
  ((Yêu nước)) nhưng lại tình nguyện làm tay sai cho ngoại bang ,ngoại bang đó đang là kẻ thù của nhân dan mình ,trực tiếp giết hại đồng bào mình.Anh hùng mà làm gì ,chí sĩ mà làm gì ,khi chết không bằng thân con chó
  Bọn ((giáo chủ bán nước)) thì đã phải chết để tỉnh ngộ ra ,còn bọn bán nước trẻ con bây giờ cũng tập tọe noi theo.Bát tài,bất đức nhưng lại muốn chèo ngôi cao,chèo không được thì muốn cưa đổ gốc hòng chờ bọn đế quốc ngoại bang xâm lăng sẽ ban cho ân huệ.
  Luận điệu thì xuyên tạc ,thủ đoạn thì đê hèn ,((yêu nước ))và thò cái đuôi ra là không một đứa nào là không làm việc cho đài BBC,mà BBC chính là do CIA trả lương.Chưa kể cồn là vật kiếm cơm của bọn ngụy cũ lưu vong ,bọn bán rẻ Tổ quốc giờ đang ăn mày lưu vong trên đất Mĩ

  xichloviet.com
  sachhiem.net
  kbchaingoai.com

  Trả lờiXóa
 31. Đổi tên nước bây giờ quả thật là quá tốn kém mà tốn cả về tiền bạc công sức và tốn cả thời gian nữa mà tôi thấy cái tên nước hiện tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng rất tốt mà có vấn đề gì đâu thể hiện được rất nhiều đấy chứ tự dưng đổi tên làm gì cho phức tạp.Cơ quan chức năng nên xem xét thật kỹ tránh để mắc sai lầm.

  Trả lờiXóa
 32. Đổi tên nước là việc quốc gia hệ trọng ảnh hưởng tới cả một quốc gia một dân tộc vì vậy không thể nói trong một hai câu được không thể cứ đổi là đổi được cần phải nhìn nhận từ nhiều góc độ xem xét thật kỹ trước khi quyết định vấn đề đó không thì hậu quả sẽ là khôn lường ảnh hưởng tới cả dân tộc các bạn à.

  Trả lờiXóa