Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Đảng kết tinh những tinh túy, tốt đẹp nhất của nhân dân


QĐND - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng: "Đảng ta là con nòi...".  "Con nòi" có thể được hiểu Đảng ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. "Con nòi" cũng có thể được hiểu là kế thừa, kết tinh những gì tốt đẹp nhất, tinh túy nhất của nhân dân.
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam thể hiện rõ những phẩm chất cao quý. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cần cù, chịu khó, thông minh, gan dạ, dũng cảm và cũng rất nhân văn.
Năm nay, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng, ngày 3-2 đúng vào ngày 23 tháng Chạp. Đảng ta “báo cáo" với nhân dân, với Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu đã làm được những gì có lợi cho dân, những gì chưa làm được, những gì cần phải làm tốt hơn.
Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930/3-2-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, một lần nữa Người khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh, tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Bác cũng khẳng định, Đảng “là đạo đức, là văn minh”.
Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua và từ thực tiễn phong phú của cách mạng, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn. Trong đó có hai bài học liên quan mật thiết đến sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân” và bài học “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra”.
Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan, Đảng đã nghiêm túc trong phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Điển hình như ngay trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản năm 1930 Đảng đã tiến hành tự phê bình rất nghiêm khắc bằng sự "tự chỉ trích" chuyển hướng phong trào Dân chủ 1936-1939 và gần đây nhất là Hội nghị Trung ương 4, khóa XI đã thảo luận và ra nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ rõ: “Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Nghị quyết đã chỉ rõ một trong ba vấn đề cấp bách là: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo lợi ích, tiền tài, kèn cựa lợi ích, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…
Nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém trên là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi; nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Sau khi kiểm điểm, phê bình nghiêm túc, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương, trước toàn Đảng và toàn dân về tất cả những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, về những suy thoái, hư hỏng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận thấy phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân và cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục.
Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra 4 nhóm giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong từng nhóm giải pháp cũng đặc biệt nhấn mạnh những nhiệm vụ để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Để đổi mới, chỉnh đốn Đảng, phải hết sức tin tưởng và mạnh dạn dựa vào sức mạnh của nhân dân. Từ chi bộ trở lên đến Trung ương Đảng, phải công khai, minh bạch về kết quả chỉnh đốn Đảng trước nhân dân, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của quần chúng nhân dân rộng rãi phê bình cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, trước hết là những người đương chức, đương quyền. Nếu chỉ dựa vào Mặt trận góp ý với Đảng thì chưa đủ. Cần phải mở rộng dân chủ công khai trong xã hội để đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Đặc biệt coi trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn tổ chức từ đảng ủy đến chi bộ, để chi bộ đủ sức trực tiếp lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng Đảng.
Đảng ta không chỉ là Đảng của giai cấp mà còn là Đảng của dân tộc, nên việc chỉnh đốn Đảng không chỉ là công việc của Đảng, mà là của cả dân tộc. Niềm tin của dân không thể áp đặt và bắt buộc. Niềm tin của dân không thể chỉ dựa vào lời nói, mà phải dựa vào việc làm thực tế của Đảng đối với dân.
PGS, TS Nguyễn Viết Thông
Comments
34 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

34 nhận xét:

 1. Đảng ta đã 83 năm tuổi, đó cũng là 83 mùa xuân vinh quang của Đảng. Từ khi Đảng ra đời đã lãnh đạo quần chúng nhân dân từ lầm than giành được độc lập cho dân tộc, đánh đuổi lũ bán nước và lũ cướp nước ra khỏi bờ cõi ta. Ngày nay, khi đất nước hoà bình, Đảng luôn là nơi quần chúng nhân dân trao trọn niềm tin, vũng bước xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trước khi hoà bình thì tôi cùng quan điểm với bạn về Đảng ta, nhưng sau khi hoà bình thì tôi lại không cùng một quan điểm với bạn về Đảng ta. Càng về sau này thì tôi càng thất vọng và thất vọng nặng nề với Đảng ta về việc "xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp". Khi có dịp đi tham quang, học hỏi từ một số tỉnh ở vùng miền trung, kể cả Tp HCM và chứng kiến cảnh tàn phá môi trường & môi sinh, thì Đảng ta ăn điểm "zêrô" về việc xây dựng đất nước ngày càng đẹp. Theo đà tàn phá này thì vài thế kỷ nửa là Đất nước chúng ta trở thành một mảnh đất chết vì rác thải công nghiệp, vì ô nhiễm môi trường, vì sự tận diệt môi sinh...

   Xóa
 2. "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".
  đó là sức mạnh dân tộc, sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta,và sức mạnh đó là nỗi khiếp sợ của quân thù mỗi khi chúng xâm lăng chúng ta, sức mạnh đó đánh bại tất cả những kẻ thù xâm lược

  Trả lờiXóa
 3. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam thể hiện rõ những phẩm chất cao quý. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cần cù, chịu khó, thông minh, gan dạ, dũng cảm và cũng rất nhân văn.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam là đất nước giàu truyền thống văn hóa được truyền từ biết bao thế hệ ông cha. Các giá trị ấy luôn được các thế hệ trẻ trau dồi và phát huy. Đảng chính là một môi trường để cho mọi người tu dưỡng bản thân tốt nhất! Nhận đinh Đảng là kêt tinh những tinh túy tốt đẹp của nhất là hoàn toàn đúng.

  Trả lờiXóa
 5. Việt Nam là đất nước giàu truyền thống văn hóa được truyền từ biết bao thế hệ ông cha. Các giá trị ấy luôn được các thế hệ trẻ trau dồi và phát huy. Đảng chính là một môi trường để cho mọi người tu dưỡng bản thân tốt nhất! Nhận đinh Đảng là kêt tinh những tinh túy tốt đẹp của nhất là hoàn toàn đúng.

  Trả lờiXóa
 6. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, coi đó là nhu cầu tất yếu trong đời sống tinh thần của người dân. Các tôn giáo ở Việt Nam được bảo đảm hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật. Các chủ trương, chính sách về tôn giáo mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra là hết sức đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 7. Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc, hiện nay có rất nhiều tổ chức phản động chuyên đi lợi dụng lòng yêu nước vì vậy mỗ người dân cần thể hiện lòng yêu nước của mình một các chân chính nhất

  Trả lờiXóa
 8. Hiện nay bọn phản động rất là mưu mô thủ đoạn chúng dùng đủ mọi cách để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Chính vì thế mọi người nên thận trọng không để cho bọn chúng có thể lợi dụng phục vụ cho những hoạt động sai trái của bọn chúng.Chúng ta không nên yêu nước một cách mù quáng một cách vô lí và không phù hợp với hoàn cảnh và mục đích. Hãy thể hiện lòng yêu nước sao cho thật hợp lí và có ích cho xã hội cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta nên tận dụng sức mạnh này để vượt qua mọi khó khăn thử thách để cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc.Dân ta cần cù chịu khó lao động, do vậy bản tính vô cực quật cường, ko khuất phục trước bất kì một kẻ thù nào. Hãy có cái nhìn tươi sáng hơn nữa. Chúng ta sẽ có một cuộc sống thật tươi mát. ^^

  Trả lờiXóa
 10. Từ xưa đến nay Việt Nam đã hứng chịu rất nhiều cuộc xâm lăng, đã đổ rất nhiều máu để giành được độc lập tự do như ngày nay. Chúng ta cần phải biết nâng niu nền hòa bình tự do của tổ quốc.mỗi công dân phải làm tốt nghĩa vụ của mình, trau dồi tri thức, rèn luyện để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
 11. đảng là con nòi của nhân dân là kết tinh những gì tinh túy của nhân dân.trải qua bao nhiêu năm xây dựng và phát triển đảng ta đã xây dựng một cuộc sống tamj gọi là no đủ cho nhân dân sơ sơ thành nươcs xã hội chủ nghĩa nhưng không phủ nhận đảng ta còn có những con sâu đục khoét nhân dân những kẻ mang danh đảng mà lại đi moi tiền của nhân dân của nhà nước đem cái tư hữu tư bản vào đảng,những kẻ đó phải bị khai trừ

  Trả lờiXóa
 12. Nếu Đảng không phải là những gì tốt nhất tinh túy nhất thì làm sao mà có thể lãnh đạo nhân dân đất nước giành được độc lập rồi phát triển đi lên như ngày hôm nay được chứ? Vì vậy tất cả những gì mà bọn phản động cố tình bôi nhọ tất cả đều là sự giả dối trắng trợn mà thôi

  Trả lờiXóa
 13. Đảng đang có những biểu hiện suy thoái nhất là tham nhũng cậy chức cậy quyền đang xuất hiện nhiều trong xã hội ta vì vậy , chúng ta cần có những biện pháp để ngăn chặn thực trạng đang xảy ra này

  Trả lờiXóa
 14. quan trọng là giờ các cốt cán 6x 7x đã già rồi không còn ở lại lâu mà trong việc cốt cán nữa.thế hệ 8x 9x bây giờ tạm gọi là giới trẻ không còn trải qua chiến tranh được sống trong sướng thì giờ nhận thực dễ bị lệch lạc dễ bị làm ấu trĩ đi,bằng chứng giới trẻ hiện nay suy nghĩ suy thoái và dễ sa ngã.cần phải làm tốt công việc đào tạo giới trẻ

  Trả lờiXóa
 15. ờ hờ,.. giờ đây đảng còn có đẹp như ngày xưa nữa đâu, toàn là một lũ đục khoét của cái của nhân dân, ây chà, những cái bài này mà các bác cơ hội chính trị nghe được lại cười khẩy ấy chứ. suy cho cùng đâu cần phải nói nhiều làm gì , chỉ cần đảng hành động vì lợi ích của dân là được

  Trả lờiXóa
 16. Với lịch sử lãnh đạo nhân dân và đất nước đi lên từ chiến tranh cho tới hòa bình độc lập của mình thì Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn giành được niềm tin yêu của mọi người dân trên đất nước. Vì vậy, đừng cố gắng bôi nhọ Đảng làm gì cho mệt nữa bọn dân chủ ạ

  Trả lờiXóa
 17. nhân dân gọi Đảng là Đảng ta, thế nên cái tên thân thuộc đó đã trở thành cái gọi là kết tinh tình cảm của dân ta đối với Đảng, tình cảm sâu nặng mà dân dành cho Đảng hay đảng đã cống hiến cho nhân dân thì đã rõ rành và không có thế lực nào có thể chia cắt được

  Trả lờiXóa
 18. đảng do dân vì dân, nhưng xin gửi mấy cán bộ Đảng làm cán bộ mà sao lại hống hách thế, ra làm cái tờ giấy mà gắt lên gắt xuống, biết rằng trời đang rất nóng nhưng mà sao các bác lại nóng tính thế nhỉ, chúng tôi là dân chúng tôi không có quyền

  Trả lờiXóa
 19. ngày xưa ai lãnh đạo nước ta chiến thắng dành lại độc lập, luận điệu từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đúng là một luận điệu mang tính chất phản động. thế nên các bạn nên cảnh giác để có một tư tưởng vững vàng

  Trả lờiXóa
 20. Đảng là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì còn gì mà phải bàn nữa. Những gì tốt nhất đẹp nhất tinh túy nhất đã ở đó rồi thì việc gì chúng ta phải suy nghĩ nhiều về vấn đề dân chủ nữa nhỉ!

  Trả lờiXóa
 21. Đảng là kết tinh của những tinh túy tốt đẹp nhất. Đúng vậy , mọi thành công trên con đường xây dựng đất nước ta tươi đẹp hơn , giàu mạnh hơn đều mang dấu ấn đậm nét của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì đất nước ta không thể có được ngày hôm nay. Đảng mãi là lá cờ đầu tiên quyết quyết định đến mọi thắng lợi của đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội!

  Trả lờiXóa
 22. Việt Nam đạt được thành tựu này là do có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CS Việt Nam, người Việt Nam cần cù, thông minh, Việt Nam là đất nước hòa bình, an ninh ổn định, một tiêu chí vô cùng quan trọng để phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

  Trả lờiXóa
 23. Đoàn kết là thành công, chẳng phải đó là lời Bác Hồ đã từng nói sao. Từ xa xưa đến giờ, đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố mang tính quyết định đến thắng lợi trong công cuộc chống giặc ngoại xâm đến xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ thời bà Trưng Bà Triệu đến ngày nay, đó là truyền thống quý báu của toàn dân tộc cần lưu truyền và phát huy.

  Trả lờiXóa
 24. 83 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi, đưa nhân dân ta thoát khỏi đói nghèo và từ đó xây dựng được đất nước ta giàu mạnh như hiện nay. Đảng ta chính là Đảng của nhân dân, là kết tinh của những gì tốt đẹp nhất trong lòng dân tộc.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thành công này đến thành công khác, điều đó không ai có thể phủ nhận được. Đảng là đại diện cho quần chúng nhân dân, mọi chính sách, chủ trương đường lối của đảng đều là muốn đem lại quyền lợi cho nhân dân. nếu k có Đảng và Bác Hồ thì có thể ngày nay dân tộc ta vẫn chìm trong biển máu.

  Trả lờiXóa
 26. Đảng cộng sản Việt Nam là đội quân tiên phong của giai cấp Công Nhân và nhân dân lao động. Vì vậy Đảng là sự kết tinh của những gì tốt đẹp nhất, những con người toàn diện về cả đức lẫn tài. Những con người dám nghĩ dám làm và có tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, có thể nói Đảng là nơi hội tụ tinh hoa, sức mạnh của toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 27. đảng và nhà nước ta đang hoàn thành suất sắc những nhiệm vụ đã đề ra, dưới sự lãnh đạo của đảng ta thì nhân dân được sống trong một môi trường hòa bình và ổn định để phát triển. đảng và nhà nước đang nhận được sự ủng hộ và đồng lòng của nhân dân việt nam, mong cho đảng và nhà nước ta sẽ phát triển tốt và ngày càng được nhân dân ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 28. Đảng ta không chỉ là Đảng của giai cấp mà còn là Đảng của dân tộc, nên việc chỉnh đốn Đảng không chỉ là công việc của Đảng, mà là của cả dân tộc. Niềm tin của dân không thể áp đặt và bắt buộc, niềm tin của nhân dân đang đạt hoàn toàn vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam. và theo tôi thấy đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn

  Trả lờiXóa
 29. Đảng kết tinh những tinh túy, tốt đẹp nhất của nhân dân. Đúng vậy, bài viết này thật ngắn gọn súc tích mà lại hay, dư âm để lại cho người đọc rất sâu sắc. đất nước ta có được ngày hôm nay là do sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, đó là điều mà không ai chối cãi được.

  Trả lờiXóa
 30. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân” và bài học “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 31. “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra”.

  Trả lờiXóa
 32. Không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì đất nước ta không thể có được ngày hôm nay. Đảng mãi là lá cờ đầu tiên quyết quyết định đến mọi thắng lợi của đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng là kết tinh, là cái kết quả khách quan của sự chọn lọc tự nhiên làm nên lịch sử hào hùng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 33. Từ chi bộ trở lên đến Trung ương Đảng, phải công khai, minh bạch về kết quả chỉnh đốn Đảng trước nhân dân, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của quần chúng nhân dân rộng rãi phê bình cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, trước hết là những người đương chức, đương quyền.

  Trả lờiXóa