Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP – GÓP Ý HAY CHỐNG PHÁ....


Từ khi nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra đời cho đến nay đã có 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Mỗi bản Hiến pháp đều ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Trải qua các giai đoạn khác nhau của lịch sử các bản hiến pháp của nước ta ngày càng hoàn thiện, phục vụ có hiệu quả cho sông cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước ta đã phát động một cuộc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992.  Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của toàn thể công chức, viên chức trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp xã hội và nhân dân. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Từ khi Đảng ta phát động việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ, bám sát Kết luận của Hội nghị T.Ư 2 và Hội nghị T.Ư 6, khóa XI, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Kế hoạch của Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Ðến ngày 4-3-2013, có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và 17 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo về tình hình tổ chức lấy ý kiến. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch, tổ chức, đôn đốc thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc lấy ý kiến nhân dân; chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai công tác lấy ý kiến một cách rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai. Do vậy, các đối tượng tham gia đóng góp ý kiến rất phong phú, đa dạng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc lấy ý kiến.
Tuy nhiên, với âm mưu là “xóa bỏ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam, xóa bỏ Điều 4- hiến pháp, xóa bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam” các thế lực thù địch cũng tích cực lợi dụng việc lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động được họ soạn thảo thành những tài liệu xấu mạo danh, nặc danh, thậm chí họ còn soạn ra hẳn một dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khác với Bản dự thảo Hiến pháp duy nhất do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội công bố tổ chức lấy ý kiến nhân dân… phát tán trên internet nhằm kích động, lôi kéo người dân; lợi dụng việc đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước. Nội dung mà họ tập trung là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (đòi bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp); “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, họ cho rằng: “lực lượng vũ trang phải trung lập”; lực lượng vũ trang chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam hay với bất kỳ tổ chức nào…
Đó là những quan điểm sai trái và không thể chấp nhận được, đối với những người thiếu hiểu biết khi được nghe, được tiếp xúc với những luận điệu đó thì rất dễ hiểu nhầm, hình thành xu hướng cực đoan chống đỗi với Đảng và Nhà nước ta. Do đó, các cơ quan chức năng trong quá trình lấy ý kiến của người dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp phải tuyên truyền  truyền cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin, định hướng để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của công việc hệ trọng này, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi tư tưởng, quan điểm sai trái, không vì mục đích xây dựng đại cục mà theo đuổi động cơ, mục đích cá nhân để chống phá Đảng và Nhà nước ta.  Đồng thời, các lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Hương Hương
Comments
56 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

56 nhận xét:

 1. Các đối tượng tham gia đóng góp ý kiến rất phong phú, đa dạng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, những bên cạnh đó cũng không ít kẻ lợi dụng để chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 2. Đa phần là góp ý nhưng cũng không thể tránh khỏi những kẻ nhân cơ hội này chống phá Đảng nhà nước ta ! ai thì có lẽ mọi người đều biết ! hy vọng là người dân yêu nước tỉnh táo không bị bọn chúng lôi kéo !

  Trả lờiXóa
 3. Đã có rất nhiều những luồng dư luận khác nhau và hầu như đều có sự đóng góp nhiệt tình ! tuy vậy thì không thể tránh khỏi những phần tử phản động nhân cơ hội này chống phá ! Mọi người chúng ta nên phải cảnh giác bọn này ! rất hay lôi kéo !

  Trả lờiXóa
 4. Chưa cần đọc là biết bọn PĐ chống phá nhà nước ta mà cụ thể là muốn sửa đổi điều 4 ! xóa bỏ lãnh đạo của đảng ! dạo gần đây liên tục có tin về bọn này ! hy vọng đảng và nhà nước ta cảnh giác với bọn này !

  Trả lờiXóa
 5. Dạo gần đây hết trên báo mạng đến truyền hình lúc nào cững đưa tin về sửa đổi hiến pháp ! cá nhân mình nghĩ việc góp ý của nhân dân là rất hữu ích nhưng có nhiều phần tử dựa vào đó mà chống phá đảng nhà nước ! cái đó thì không thể chấp nhận được !

  Trả lờiXóa
 6. Đảng và nhà nước phát động việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp là thể hiện tính dân chủ. Mong muốn nhân dân cùng tham gia bảo vệ đất nước, nhưng việc dân chủ ấy cũng phải thực hiện trong quy định của pháp luật. Cần nghiêm minh với những hành động lợi dụng chống phá!!

  Trả lờiXóa
 7. Ý kiến sửa đổi hiến pháp của mọi người là rất cần thiết để hoàn thiện hiến pháp nhưng nhiều phần tử lợi dụng để chống phá nhà nước và đảng ! thật vô liêm xỉn @@

  Trả lờiXóa
 8. Qua mấy báo mạng thấy bọn PĐ chuyên nhằm vào muốn sửa đổi điều 4 ! bọn này cũng hay thật ! Chả có cơ gì cứ đòi sửa linh tinh ! đúng là khi ra quyết định trưng cầu dân ý thì góp ý hay chống phá cứ lẫn lộn !

  Trả lờiXóa
 9. Ý kiến góp ý thì ít mà phá đám thì nhiều ! đúng là cái bọn PĐ !!! nói vậy chứ góp ý của người dân thì cũng nhiều nhưng trong đó cũng có các ý kiến thể hiện sự chống phá đảng và nhà nước ! bọn này là cứ phải vào nhà đá mới trị được @@

  Trả lờiXóa
 10. Thực ra thì ý kiến góp ý hiến pháp không phải ai cũng đủ trình độ để đóng góp.Và người đóng góp cũng cần phải nhìn thấy những gì có lợi cho tổ quốc và nhân dân thì mới góp ý.Những kẻ lợi dụng điểm thiếu sót mà nhân cơ hội đề xuất ý kiến xấu thì sẽ không bao giờ được chú ý đến

  Trả lờiXóa
 11. Việc Đảng, Quốc Hội và Nhà nước lấy ý kiến nhân dân trong quá trình sửa đổi hiến pháp là để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân về một bản hiến pháp mới tốt hơn, giúp đất nước phát triển hơn, nhưng các thế lực xấu lại lợi dụng nó để chống phá nói xấu bôi nhọ Đảng và nhà nước, chúng ta cần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc đó

  Trả lờiXóa
 12. Nhiều kẻ phản động giả danh là nhân dân rồi dùng những ý kiến phá hoại để nhằm chống lại Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 13. Chúng ta tuyện đối không thể để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước được

  Trả lờiXóa
 14. Chúng ta cần những lời góp ý để xây dựng một bản hiến pháp mới phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước, vậy mà các đối tượng xấu trong đó có cả người mang danh là quốc tịch Việt Nam lại lợi dụng chống phá, nói xấu Đảng và Nhà nước đòi thêm các điều vô lý hết sức

  Trả lờiXóa
 15. Đảng và Nhà nước đang thực hiện việc lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp năm 1992 của quần chúng nhân dân. Có nhiều ý kiến đóng cho dự thảo này. Song có nhiều ý kiến trái chiều, xuyên tạc chống đối.Chúng ta cần tỉnh táo trước những ý kiến của bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 16. chà, mấy bạn gì gì comment nghe ... quá!! haizzzz

  Trả lờiXóa
 17. Ngay sau khi triển khai kế hoạch, các cấp, ngành, địa phương toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, khuyến khích mọi công dân phát huy dân chủ, trí tuệ đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  Trả lờiXóa
 18. Một trong những điểm mới được thể hiện trong Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) là khẳng định “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Đó là kết quả của quá trình Đảng ta tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận qua gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

  Trả lờiXóa
 19. Có hiểu rõ và nắm vững thực chất những đặc trưng đó mới có thể đề ra và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đúng đắn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  Trả lờiXóa
 20. Chúng ta nhớ lại sự kiện “mùa xuân Ả-rập” đầu năm 2011, từ chuyện một thanh niên bán trái cây dạo tự thiêu để phản đối cảnh sát, thông qua các trang mạng xã hội đã thổi bùng thành “lò lửa” phản kháng bởi những uất ức, bất công (mà đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là thanh niên) đã tồn tại, âm ỉ từ trước.

  Trả lờiXóa
 21. "Xây dựng được về cơ bản nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc".

  Trả lờiXóa
 22. nên người ta nói không sai! nhiệt tình cộng với ngu dốt thì thành phá hoại, mà mấy bọn này có thực nhiệt tinh đâu, toàn cố góp ý nhưng mục đích là phá hoại, làm rối! bọn này thì đáng vứt đi!

  Trả lờiXóa
 23. Có rất nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Nhưng các thế lực thù địch cũng đang lợi dụng để đưa ra nhưng ý kiến trái chiều, phản động. Chúng ta phải chủ động thanh loại các ý kiến này.

  Trả lờiXóa
 24. Đây cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra đc các thế lực thù địch và có biện pháp đối phó kịp thời đối với chúng

  Trả lờiXóa
 25. Chúng ta cần tỉnh táo, thanh loại các ý kiến sai lệch, vì các thế lực thù địch cũng lợi dụng tình hình này để hành động chống phá nhà nước mà

  Trả lờiXóa
 26. là cơ hội để dân lên tiếng, và cũng là cơ hội để bọn phản động hành động, nhưng mình tin là CHÍNH luôn luôn thắng cái TÀ, bọn thù địch sẽ không thực hiện đc mục đích của chúng đâu

  Trả lờiXóa
 27. Cái lũ rận toàn rình rập để chống phá, phải có thuốc đặc trị cho lũ này mới được

  Trả lờiXóa
 28. các đối tượng tham gia đóng góp ý kiến rất phong phú, đa dạng, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc lấy ý kiến.

  Trả lờiXóa
 29. Đúng là cơ hội tốt cho bọn chúng chống phá, nhưng chúng ta không mu muội mà nghe theo lời nói vớ vẩn của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 30. góp ý cung có chống phá cũng có Đảng ta cần hết sức cần trọng lưu ý với những kẻ chống phá. Trong những lúc nhạy cảm như vậy chúng ta cần phải có nhưng lý luận hết sưc khôn khéo tranh để địch lợi dụng chống phá và cũng cần nêu cao tinh thần đóng góp của của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 31. đây là cơ hội cho những kẻ phản động thể hiện ý đồ xấu với đất nước.Những người dân chân chính không bao giờ đưa ra những ý kiến như bỏ điều 4 hiến pháp.Vì nếu làm như vậy sẽ làm rối loạn đất nước

  Trả lờiXóa
 32. Nhà nước ta rất dân chủ khi lấy ý kiến người dân về sửa đổi hiến pháp song không ít kẻ phản động lợi dụng đó để phá quấy

  Trả lờiXóa
 33. Hình như tớ là đứa con ngổ nghịch hay sao mà không tán đồng với nhiều ý kiến của các anh chị về chuyện này, hoặc tớ là dân Nam kỳ tính tình phóng khoáng, thấy sao nói vậy nên chắc chắn sẽ bị ném trứng thối. Nói thiệt tình à nghen. Tớ chỉ đồng ý có 50% với bài viết của Hương Hương vì 2 đoạn đầu tớ đồng ý. 2 đoạn sau tớ không đồng ý với tư tưởng của người viết. Nếu chúng ta cứ "chụp mũ" là người nào có ý kiến sửa đổi hoặc xoá bỏ Điều 4 của Hiến Pháp là phần tử phản động, thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà Nước ta thì mắc mớ gì mà phải trưng cầu ý kiến nhân dân. Sửa đổi làm mẹ gì nữa. Hể ai trên thế giới này có ý tưởng trái với mình thì đều chụp mũ cho là các thế lực thù địch chống phá Đảng và nhà Nước thì Hiến pháp của Việt Nam chúng ta là đồ dỏm. Đảng không đủ mạnh, Đảng viên không đủ tài năng để tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh vì có câu "Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ" hoặc "Đảng phải gần dân, hiểu biết dân, học hỏi dân." Những gì tốt cho xã hội trong thập niên 50, 60...chưa chắc đã tốt cho hiện tại. Cuối cùng, nếu Đảng ta chưa đủ mạnh, chưa đủ tự tinh, chưa đủ đạo đức để chiến đấu, tranh giành tình cảm nhân dân một cách dân chủ thì Điều 4 cùa Hiến Pháp Việt Nam chưa thể thay đổi.

  Trả lờiXóa
 34. chỉ có cái bọn chống phá, phá hoại nhà nước mới có cái kiểu lợi dụng góp ý để chống phá!

  Trả lờiXóa
 35. Thay đổi Hiến pháp để phù hợp với tình hình đất nước hiện tại là cần thiết!

  Trả lờiXóa
 36. chúng luôn thực hiện ý đồ dùng đủ mọi cách mọi phương pháp để thực hiện. Tận dụng mọi thời cơ chúng luôn chống phá chúng ta phải trừng trị thật nặng

  Trả lờiXóa
 37. ý kiến gì đâu chúng luôn tìm cách phá hoại nhà nước ta vì thế phải có biên pháp ngăn chặn ko cho chúng thực hiện ý đồ

  Trả lờiXóa
 38. đó là cớ để thực hiện việc chống phá nhà nước ta.là lấy lý do đóng góp thực hiện ý đồ nhằm hạ uy tín của Đảng

  Trả lờiXóa
 39. chúng phải bị xử lý thật nặng, phải có lời cảnh tỉnh. Chúng chỉ chạy theo vật chất chứ chả có mục đích gì tốt cho đất nước

  Trả lờiXóa
 40. lấy ý kiến sửa đổi là điều tốt có lợi nhưng các lũ hại nước lại lấy đó là cơ hội cho chúng chống phá nhà nước ta thật không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 41. lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp đây là cơ hội cho những kẻ phản động thể hiện ý đồ xấu với đất nước.c

  Trả lờiXóa
 42. với những âm mưu thủ đoạn thì chúng không từ thủ đoạn nào đạt được mục đích và lấy ý kiến sửa đổi là một trong cơ hội của chúng

  Trả lờiXóa
 43. là cơ hội tốt cho mọi người thể hiện ý kiến của mình góp phần xây đất nước. Những kẻ tư tưởng xấu thì lại chống phá chúng thật ko xứng là người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 44. cần có biện pháp chứ ko thể cho chúng có cơ hội làm hại đất nước không chỉ là lấy ý kiến

  Trả lờiXóa
 45. việc lấy ý kiến đóng góp chính là cách giúp đất nước tốt hơn vậy mà có kẻ còn làm cho đất nước đi xuống

  Trả lờiXóa
 46. Chúng ta cần phải sửa đổi Hiến Pháp vì chúng ta là một nước có 4003 năm văn hiến. Vì là một đại cổ thụ với 4003 năm văn hiến nên Hiến Pháp của chúng ta cũng cần phải sửa đổi để đạt danh hiệu 4003 năm Hiến Pháp.

  Trả lờiXóa
 47. Đúng! Cần phải sửa đổi Hiến Pháp để tránh việc bỏ tù oan cho những người công dân Việt Nam có lòng muốn làm tốt cho xã hội như tác giả của bài thơ này:
  Cột mốc cắm ở đường biên,
  Phân chia ranh giới, nối liền quốc gia.
  "Cột ngốc" của huyện nhà ta,
  Chia đôi Tân, Thượng như là khối u.
  "Cá rán dân biếu mèo mù",
  Chỉ đạo kiểu ấy đáng "tù mọt gông".
  Vì sao Tân - Thượng bất đồng?
  Cần chi cột mốc nằm không giữa trời.
  Đau lòng Tân - Thượng mình ơi,
  Nhổ ngay "cột ngốc" vạn đời vui chung.

  Trả lờiXóa
 48. tham nhũng phải không.tham nhũng có rất nhiều nguyên nhân nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan,chủ quan là do cán bộ thoái hóa biến chất cảm sỗ của đồng tiền,khách quan là việc lương công nhân viên chức khá thấp trong thời biểu kinh tế buồn nhưu thế này nhiều người đã không giữ được mình

  Trả lờiXóa
 49. Đảng lấy ý kiến xửa đổi hiến pháp là cơ hội cho bọn cơ hội chính trị tung các quan điểm dai trái xuyên tạc đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 50. bọn phản động lưu vong trong và ngoài nước lấy hoạt động đó là cơ hội xuyên tạc chính sách và quan điểm của Đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
 51. Cùng với một số người trong nước mơ hồ về chính trị; các thế lực thù địch huy động nhiều phương tiện, tận dụng mọi cơ hội, với nhiều hình thức, biện pháp, nhiều mũi tiến công vào vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 52. Một điều tất yếu mà lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ có ĐCS mới đưa VN tới bến bờ XHCN, và nếu có sự tranh chấp quyền lực thì nhân dân sẽ là người phải hứng chịu những khổ đau đầu tiên.

  Trả lờiXóa
 53. Ở đây, vấn đề nếu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chắc chắn sẽ có sự tranh chấp quyền lực xảy ra, đây là một điều tất yếu, bởi vậy sẽ gây ra cảnh sinh linh lầm than. Và rõ ràng cho thấy hiện nay ĐCS sẽ là người lãnh đạo duy nhất.

  Trả lờiXóa
 54. Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, nền tảng tư tưởng, chính trị pháp lý của một quốc gia, Hiến pháp đưa ra cần có sự đồng thuận của nhân dân,chính vì vậy việc sửa đổi hiến pháp cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và cần có những người có tâm có tài để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa

  Trả lờiXóa
 55. Thực sự, một số góp ý nhằm mục đích chống phá là nhiều, mỗi chúng ta cần phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 56. Đúng roài, góp ý thì ít chứ phá hoại thì nhiều vô kể. Hic,

  Trả lờiXóa