Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

KHÔNG THỂ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG Ở VIỆT NAM

Người Thủ Thư“Diễn biến hòa bình”?
Dưới góc độ cá nhân thì tôi đã nghe nhiều lần rồi, do vậy cũng không hề nói quá khi cho rằng tôi biết về điều này. Vậy nhưng có phải ai cũng biết đâu! Đấy là chưa nói đến việc có người biết nhưng cũng phải “làm ra không biết” vì cái lý do “cá nhân” to đùng của mình.
“Diễn biến hòa bình” đúng như cái tên của nó vậy. Chắc chắn là vậy. Và vì nó “diễn biến” nên nó có xảy ra ngay đâu! Nguy hiểm là ở chỗ đó! Hơn thế nữa đã là “diễn biến” thì phải theo dõi xem nó “diễn biến” thế nào, theo hướng nào và theo cách nào thì mới thấy “diễn biến” đó là  đúng hay sai. Vì vậy, nhiều người dễ bị đánh lừa!
Trong nhiều năm qua, “một số đối tượng xấu” đã thực hiện theo cách “diễn biến hòa bình”- cái mà chúng gọi chiến lược nhằm thực hiện âm mưu của mình. “chiến lược” đó diễn ra triên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, núp dưới nhiều hình thức khác nhau, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nên thật không  dễ phát hiện. Chẳng hạn như thông qua góp ý “chân thành”, thông qua thể hiện “quan điểm”, thông qua “đề xuất biện pháp”…
Gần đây, trong góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Hiến pháp 1992, “các đối tượng xấu” lại tiếp tục sử dụng chiêu bài “cũ” nhưng có vẻ “hiệu quả” này (bởi vì các “đối tượng xấu đó đã thành công ở Liên Xô, Đông Âu…). Đó là việc thông qua “góp ý” để đưa ra một quan điểm rất cụ thể “ tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.
Nói rằng “các đối tượng xấu” đang tuyên truyền thì không có gì là quá vì trên các trang mạng xã hội đã thấy xuất hiện nhiều “ý kiến đóng góp” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992, “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng!
Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa nguyên, đa đảng?
          Thực chất đây là một thủ đoạn của “các đối tượng xấu”, theo tôi thì đây là cách mà họ thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Bởi vì, dân “lên mạng” như tôi thì nhiều lắm, ai cũng đọc thấy “vấn đề góp ý” này! Chắc hẳn “các đối tượng xấu” muốn đánh vào tâm lý “những người non trẻ” để lạc hướng dư luận!
          Nhưng tôi tin rằng, các “đối tượng xấu” đã lầm! Giới trẻ như tôi tuy cá biệt có người chưa hiểu, những đa số chúng tôi “thừa biết” cái luận điều tuyên truyền “dởm đời”! Định đánh lừa băng mấy cái lời văn ngụy biện ấy thôi sao?
          Và tôi cũng tin, những người trẻ như chúng tôi, tuy không sống trong những ngày chiến tranh gian khó cùng Tổ quốc, nhưng ông bà, cha mẹ chúng tôi đã sống và hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam đem lại cho chúng tôi cuộc sống hòa bình hôm nay, chúng tôi cũng sẽ cống hiến vì Tổ quốc! Không chỉ qua lời kể của ông bà, cha mẹ; mà bằng chính thực tế lịch sử Việt Nam mà chúng tôi biết; để tôi và các bạn trẻ hiểu rằng mỗi chiến thắng cách mạng Việt Nam đều có sự lãnh của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
          Cái luận điệu tuyên truyền đa nguyên, đa đảng chỉ là lừa bịp, ngụy biện. Một số ít người do thiếu hiểu biết đã ít nhiều tin vào những luận điệu chống phá của các lực lượng thù địch mà lầm tưởng cứ nhiều đảng cạnh tranh thì sẽ dân chủ hơn. Hãy nhìn ra thế giới mà xem. Chẳng hạn như Mỹ! bên cạnh xã hội được coi là “miền đất hứa” với những ánh mỹ kim hào nhoáng, vẫn còn tồn tại một “xã hội” khác hoàn toàn với đầy rẫy những bất công, bạo lực, đói nghèo, thất nghiệp, mất dân chủ,… Mỹ có 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay nhau cầm quyền, tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập song xét về bản chất đó chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản. Dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa nắm quyền cũng đều là đảng của giai cấp tư sản, đều nhận sự tài trợ của các tập đoàn kinh tế, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Vì thế, dân chủ ở Mỹ không gì khác là nền dân chủ tư sản, nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số, một số ít người trong xã hội. Trong khi đó, dân chủ suy đến cùng là quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực thuộc về nhân dân lao động. Do vậy, chế độ đa nguyên, đa đảng không bao giờ và không thể mang lại những giá trị dân chủ đúng nghĩa. 
Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như các thế lực thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Đường lối, chủ trương của Đảng luôn được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân.  
Cùng với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, chúng ta không phủ nhận ở đâu đó trong xã hội vẫn còn có những biểu hiện thiếu dân chủ nhưng đó chỉ là những hiện tượng riêng lẻ, là những thiếu sót, những hạn chế cụ thể trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không thể xem đó là bản chất của Đảng ta, không thể coi đó là bản chất của nền dân chủ mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang gắng sức xây dựng; càng không thể dựa vào những hiện tượng đó để yêu cầu thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. 
Đến đây, tôi cần nói lại với “các đối tượng xấu” đã góp ý cho việc đan đảng rằng: hãy nhìn và học lại bài học về thực thi dân chủ sai nguyên tắc trong quá trình cải tổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ trước rồi hãy góp ý. Đừng đưa ra lý lẽ để lập luận một cách vội vàng như thế!
Có thể khẳng định, phía sau những luận điệu hô hào đòi “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” không có mục đích gì khác ngoài những động cơ chính trị đen tối, là mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hãy dừng lại những luận điệu xuyên tạc đi!
Chúng tôi tin Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình .
                                                                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét