Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Điếm thì mãi là điếm thôi 
Dù có che đậy tinh vi đến đâu, bản chất của các thủ đoạn trên là không thay đổi; vẫn chỉ là “bình mới, rượu cũ”.Giống như một con điếm thì mãi mãi là một con điếm mà thôi dù nó có phẫu thuật thẫm mỹ hay khoác trên mình bộ quần áo đẹp đẽ thế nào đi nữa.
Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch đối với nước ta là thực hiện “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, làm sụp đổ chế độ XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng, đưa Việt Nam theo quỹ đạo TBCN 
Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thay đổi “chế độ chính trị” của Việt Nam, phá vỡ quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam-pu-chia. Bằng cách đội cho mình cái lốt là:  họ chủ trương dùng viện trợ kinh tế, cố vấn, chuyên gia trên các lĩnh vực, tác động hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp đến các kế hoạch, chương trình, chiến lược của Việt Nam.
Thông qua các định chế quốc tế, họ thâm nhập vào các lực lượng được coi là “cấp tiến”, “dân chủ”, “cải cách” ở nước ta để làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam, “làm triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản”. Theo họ, chừng nào còn tồn tại Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam và chế độ XHCN ở nước ta thì khi đó, vai trò và sứ mệnh xây dựng một thế giới tự do, dân chủ kiểu phương Tây vẫn chưa thành công, và họ chưa thể làm bá chủ thế giới.
Gần đây, hướng tiếp cận của phương Tây qua một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ngày càng lộ rõ mục tiêu chiến lược và ý đồ thâm độc chống phá Việt Nam. Họ đã tung tiền hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng màu” tại một số nước trên thế giới và đưa các tổ chức này vào Việt Nam hoạt động để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng. Các tổ chức như Quỹ Dân chủ quốc gia (NED) có kế hoạch từ nay đến năm 2020, mỗi năm sẽ đào tạo ít nhất 10 sinh viên Việt Nam tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, làm “hạt giống” để đưa về Việt Nam đẩy nhanh quá trình “phương Tây hóa nền văn hóa Việt Nam”; tích cực tuyên truyền về “dân chủ tư sản” và kêu gọi nhân dân hướng tới “xã hội dân sự” theo hình mẫu phương Tây,
Vì vậy, phương Tây đã chi những khoản tiền lớn cho đài “Á Châu tự do” (RFA) để nâng cấp hệ thống phát thanh, truyền hình vệ tinh. Đồng thời, đẩy mạnh xâm nhập vào lĩnh vực truyền thông của Việt Nam thông qua hợp tác giáo dục, hội thảo, giao lưu để tác động, làm cho đội ngũ cán bộ thông tin truyền thông Việt Nam có nhận thức và phương pháp tác nghiệp theo kiểu phương Tây; dùng báo chí tác động vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và các tầng lớp người dân Việt Nam theo định hướng của họ.
họ đã và đang tìm mọi cách, kể cả việc chi những khoản tiền lớn để “lôi kéo”, “mua chuộc” những người bất mãn, cơ hội, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng “đội ngũ mới” (lực lượng ngầm, đối lập trong Đảng và Nhà nước); từ đó, đẩy mạnh việc gieo “mầm mống dân chủ” theo mô hình phương Tây, hình thành các phe phái, khuynh hướng trong nội bộ Đảng, Nhà nước, gây rối loạn xã hội Việt Nam.
Mạnh Quân

Comments
47 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

47 nhận xét:

 1. Hơn ai hết, Đảng, Nhà nước, quân và dân ta hiểu rất rõ điều đó. Vì vậy, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh,

  Trả lờiXóa
 2. Phải không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, làm cơ sở để lực lượng vũ trang thực sự giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân

  Trả lờiXóa
 3. chú trọng các biện pháp nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá và xâm nhập trái phép của bọn phản động, sự móc nối của chúng ở trong và ngoài nước để có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đồ xâm nhập, móc nối, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng và Nhà nước cần bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng hệ thống truyền thông, thông tin đại chúng, đặc biệt là báo điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân, vô hiệu hóa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 5. chúng ta phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, giúp họ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH, đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, có sức “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 6. cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, ngoại giao và quân sự..., tạo ra nội lực bền vững để giữ vững định hướng XHCN trong thực hiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; giữ môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 7. Trong bối cảnh hiện nay, trước tác động của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch có những thay đổi, nhất là việc gia tăng các hoạt động nhằm tác động chuyển hóa toàn diện xã hội theo ý đồ của họ, mà Việt Nam là một trọng điểm.

  Trả lờiXóa
 8. Sau khi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu bằng “diễn biến hòa bình”, các thế lực nước ngoài tiếp tục thực hiện "kịch bản" lật đổ chính phủ cầm quyền tại những nước không đi theo “quỹ đạo” của họ mà không cần dùng sức mạnh quân sự, như họ thường “quảng cáo” là bằng "biện pháp hòa bình”, "đấu tranh bất bạo động".

  Trả lờiXóa
 9. qua các cuộc “cách mạng đường phố” ở Nam Tư, “cách mạng màu” ở một số nước thuộc không gian hậu Xô Viết, như “cách mạng hoa hồng” ở Gru-di-a năm 2003, “cách mạng cam” ở U-crai-na năm 2004, “cách mạng tuy-líp vàng” ở Cư-rơ-gư-xtan năm 2005..., đến những biến động chính trị gần đây ở một số nước Bắc Phi và Trung Đông… cho thấy, thực chất đó là các cuộc bạo động phi vũ trang, dùng bạo lực quần chúng có tổ chức, lật đổ chính quyền nhà nước đương nhiệm hợp hiến, lập ra bộ máy cầm quyền mới của lực lượng đối lập, được phía nước ngoài hậu thuẫn, ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 10. Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước XHCN, các thế lực thù địch đặc biệt chú ý thúc đẩy sự hình thành và công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập

  Trả lờiXóa
 11. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam cũng có những thay đổi và điều chỉnh

  Trả lờiXóa
 12. Biểu hiện của "tự diễn biến" là sự suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng tham ô, tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

  Trả lờiXóa
 13. Một bộ phận quần chúng, kể cả cán bộ, đảng viên dao động, giảm sút niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH, giảm sút sức chiến đấu, bàng quan, thờ ơ với tình hình chính trị của đất nước, ca ngợi một chiều mô hình, văn hóa, lối sống phương Tây.

  Trả lờiXóa
 14. “Tự diễn biến” nếu không có giải pháp phòng, chống tốt, sẽ trở thành nguy cơ thực sự, thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

  Trả lờiXóa
 15. Chúng ta đều biết rằng, muốn phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì phải phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 16. Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều đó, cho nên chúng dùng mọi cách, sử dụng mọi biện pháp có thể để gây mất ổn định, tạo ra trong xã hội tâm lý bất mãn, chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 17. Có thể lấy điếm về làm vợ nhưng chúng ta ko thể lấy vợ về làm điếm các nước thù địch đối với âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình ở nước ta từ trước đến này vẫn là một âm mưu nguy hiểm trên thê giới cũng đã chứng minh có nhiều nước đã bị lập đổ bởi diễn biến hòa bình.ĐỀ phòng là điều trên hết chúng ta ko thể coi thường bất cứ mọi âm mưu nào của các thế lực thù địch được

  Trả lờiXóa
 18. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch tìm mọi cách tiếp cận với những người chúng gọi là “dân oan”, lôi kéo, tạo ra lực lượng chống đối chính quyền, chống đối chế độ. Các tổ chức phản động lưu vong như “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động”, “Viễn tượng Việt Nam”, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”…

  Trả lờiXóa
 19. sự chống phá của các thế lực thù địch càng trở nên quyết liệt hơn với những thủ đoạn vừa ngấm ngầm, vừa công khai, trắng trợn, hết sức tinh vi, xảo quyệt

  Trả lờiXóa
 20. Chúng triệt để lợi dụng những khuyết điểm, hạn chế và sơ hở của ta trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chúng lợi dụng việc xử lý chưa tốt của một số cấp chính quyền, một số cán bộ và cơ quan chức năng trong những vụ việc cụ thể để xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật, gây tâm lý bất mãn, chống đối Đảng và Nhà nước,

  Trả lờiXóa
 21. Điều nguy hiểm là, những thủ đoạn chống phá của chúng dễ làm cho không ít người lầm tưởng rằng đó là những hành động “vì dân”, “vì nước”; là sự “đồng cảm” với nỗi “oan trái” của nhân dân, là hành động “đứng về phía nhân dân”, “bảo vệ nhân dân”, song thực chất là làm cho dân “xa” Đảng và đối lập với Đảng.

  Trả lờiXóa
 22. Bài viết hay lắm, haha, Lũ sâu bọ thì vẫn là lũ sâu bọ dù cho có chuyển hóa thế nào thì chúng nó cũng chỉ là mấy con sâu thôi

  Trả lờiXóa
 23. Đúng vậy, lũ rận này muôn đời vẫn vậy, ăn tiền rồi bán sức cho bọn tư bản khốn kiếp để cắn phá nước ta chứ có lợi ích gì đâu

  Trả lờiXóa
 24. Bản chất đã xấu xa rồi thì chẳng thể nào mà thay đổi được. Chúng là một lũ rận khốn nạn mà thôi

  Trả lờiXóa
 25. haha! ví von hay quá! bản chất của bọn rận này đúng là khó đổi! chúng ta cần có sự đoàn kết toàn dân để tẩy chay chúng!

  Trả lờiXóa
 26. một câu nói rất hay "điếm thì vẫn mãi là điếm", điếm thì bản chất sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cho dù ở đâu đi nữa, bọn phản quốc thì cũng vậy thôi chúng luôn giữ tư tưởng chống phá mọi nơi mọi lúc

  Trả lờiXóa
 27. với những việc làm như vậy chúng có thể công khai bước vào Việt Nam thực hiện âm mưu của chúng với vỏ bọc là hợp tác nhưng thực chất là tìm cách can thiệp vào Việt nam

  Trả lờiXóa
 28. phải chăng âm mưu của chúng quá lớn luôn muốn thôn tính cả thế giới mà chúng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích

  Trả lờiXóa
 29. chúng quá thâm độc với biết bao con đường đi để chúng có thể vào Việt Nam tiến hành các thủ đoạn nhằm can thiệp vào Việt Nam

  Trả lờiXóa
 30. thật quả là vậy với vỏ bọc thể nào thì chúng mãi là loại hại nước chứ chả có mục đích tốt nào cả

  Trả lờiXóa
 31. thật quả đúng điếm thì mãi là điếm không thể nào thay đổi được bản chất với chúng mục đích chỉ là can thiệp vào nước ta chúng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích

  Trả lờiXóa
 32. với vỏ bọc giúp Việt Nam nhưng chúng luôn âm mưu thực hiện việc bôi xấu xuyên tạc chính sách của ĐẢng vì thế mà chúng thật thủ đoạn luôn tìm cách làm hại Việt Nam

  Trả lờiXóa
 33. với tình hình hiện nay thì chúng luôn tìm vỏ bọc hợp tác phát triển nhưng lại làm kìm lại sự phát triển của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 34. chúng làm mọi thứ để phá hoại đất nước ta với thủ đoạn ngày càng thâm độc và hiểm ác

  Trả lờiXóa
 35. Mỹ dùng những khoản tiền lớn để lôi kéo, mua chuộc những người bất mãn, cơ hội, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng đội ngũ mới để chống phá Việt Nam ta

  Trả lờiXóa
 36. Đúng vậy.Điếm thì vẫn chỉ là điếm ,cho dù đắp lên bao nhiêu quần áo ,thay đổi khuôn mặt như thế nào thì bản chất vẫn như vậy.Bao nhiêu năm nay âm mưu của lũ phản động là chưa bao giờ thay đổi ,âm mưu lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam ,làm rối loạn đất nước.Nhưng những âm mưu của bọn chúng sẽ không bao giờ thực hiện được

  Trả lờiXóa
 37. Đã bao nhiêu năm nhưng mục đích âm mưu của bọn chúng vẫn không thay đổi.Và kết cục của bọn chúng cũng không thay đổi.Cho dù chúng có chết già và đàn con đàn cháu bọn chúng tiếp tục nhưng sẽ không bao giờ thành công!

  Trả lờiXóa
 38. Khổ nổi là đám mày râu của mình lại thích đi tìm "điếm" mới chết. Có tay vợ đẹp con xinh mà vẫn phải đi tìm "điếm" để giải sầu. Nói về điếm thì cũng có khối điếm xinh đẹp. Hoa Hậu Sông Mê Cung gì đó cũng đi làm điếm. Người mẫu nào đó cũng đi làm điếm. Tổ sư, "điếm" đẹp kiểu đó thì khối tay có tai to, mặt bự dúi mặt vào ngực điếm. Còn hạng nghèo nghèo như tớ thì chỉ đứng hóng vỉa hè. Thử hỏi số lượng điếm ở quê hương chúng ta có nhiều không? Tớ chẳng cần phải chứng mình làm gì vì mỗi người chúng ta ở đây đều hiểu rỏ. Tối tối bạn xách xe chạy một vòng Tp Cần Thơ thì sẽ tính ra được số lương điếm đông cở nào.
  Bạn mang điếm chúng ta ra để sánh với thế lực "thù địch" thì coi bộ bạn xem trọng "thế lực thù địch" quá rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chết cười với ông bạn này. Comment chả ra đâu vào đâu cả. Chắc đối với bạn thế lực thù địch là điếm cao cấp, không phải rẻ tiền như bạn nói - có mặt khi chạy xe một vòng Cần Thơ chăng?

   Xóa
 39. Bọn phản động thì lúc nào cũng thế cả. bản chất là một, xuyên tạc, bịa đặt xấu xa vì lợi ích kinh tế. thật nhục nhã.

  Trả lờiXóa
 40. Đảng và Nhà nước sẽ luôn đưa ra những đối sách phù hợp để đối phó với lực lượng thù trong giặc ngoài. Các người hãy đợi đó mà chịu hình phạt đi.

  Trả lờiXóa
 41. Đối với bọn phản động nham hiểm và mất hết nhân tính, chúng ta cần cảnh giác cao độ, hết sức cẩn thận và thật tỉnh táo trước chiêu trò của chúng.

  Trả lờiXóa
 42. Nhiều kẻ phản động còn không bằng một số cô điếm tử tế đâu các bác ạ. Điếm cũng là một cái "nghề" buôn phấn bán hương, suy cho cùng họ cũng không chó càn cắn dân tộc như lũ phản động bán nước.

  Trả lờiXóa
 43. Nhiều kẻ chống phá chính quyền, đả đảo Đảng và Nhà nước vì câu cơm, vì mấy đồng tiền bẩn. Chúng không xứng đáng với dòng máu Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 44. nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, làm cơ sở để lực lượng vũ trang thực sự giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng.việc này rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh "diễn biến hòa bình" của mĩ,nhìn nhận lại quá khứ có thể thấy liên minh đông âu sụp đổ hay là nhà nước liên bang nga cũng sụp đổ tử đây.

  Trả lờiXóa
 45. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch đối với nước ta là thực hiện “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Những ý đồ này dù được che dấu kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn không thể che dấu được bản chất xấu xa của nó

  Trả lờiXóa