Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 – cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc

     Người Thủ Thư

        Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố "Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992" trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
 
Qua một thời gian công bố rộng rãi, đã có rất nhiều ý kiến góp ý bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992 được hoàn thiện hơn. Góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là một rất quan trọng và ý nghĩa. Bởi vì đây là một đạo luật gốc. Đồng thời Hiến pháp là bản văn ghi nhận ý chí của nhân dân, xác lập một cách tập trung nhất, đầy đủ nhất và cao nhất sự lựa chọn chính trị của nhân dân. Chính vì lẽ đó mà Hiến pháp được coi là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định các vấn đề cơ bản nhất như chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước (CQNN). Sự hiện diện của Hiến pháp là điều kiện quan trọng nhất bảo đảm cho các yếu tố cơ bản của NNPQ được tạo lập.
Qua một số ý kiến góp ý về bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992 có thể thấy, bên cạnh nhiều ý kiến góp ý tích cực, sát tình hình thực tế thì còn không ít ý kiến góp ý thiếu tính xây dựng, hoặc có lẽ là “cố ý làm rối loạn” tình hình dư luận. Chẳng hạn như ý kiến góp ý muốn “phi chính trị hóa quân đội”. Thực tế ý kiến góp ý trên đã nhận rất nhiều phản đối từ dư luận. Vậy phải chăng là do người góp ý không hiểu rõ. Chắc hẳn không phải vậy, bởi vì rất nhiều người họ biết rõ điều này. Và bài học ở Liên Xô thì vẫn như mới ngày nào. Vậy thì chỉ có thể là do người góp ý “cố tình làm rối loạn dư luận”
Thiết nghĩ, để Hiến pháp thật sự hoàn thiện, thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân thì việc góp ý bổ sung sửa đổi Hiến pháp rất cần một cái “tâm của người góp ý. Hơn thế nữa, cần phải phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, khi đoàn kết toàn dân tộc được phát huy là phát huy trí tuệ, sức lực của cả dân tộc. Đây là cơ sở của mọi thành công.
                                                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét